HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hedda Haakestad

stipendiat

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (4) Formidling (11)
Flemmen, Magne;Haakestad, Hedda (2018). Class and politics in twenty-first century Norway: a homology of positions and position-taking. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. Vol. 20. doi: 10.1080/14616696.2017.1371318
Haakestad, Hedda;Friberg, Jon Horgen (2017). Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry. Economic and Industrial Democracy.
Friberg, Jon Horgen;Haakestad, Hedda (2015). Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier : norsk byggenæring i en brytningstid. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 32.
Haakestad, Hedda (2012). ”Et snevert perspektiv på unges makt” – kommentarer til ungdommens maktutredning.. Tidsskrift for ungdomsforskning.
Haakestad, Hedda (2009). Gamle likestillingsmyter i "Nye seksualiteter". En kritikk av Willy Pedersens seksualitetsforskning.. Sosiologisk Årbok.
Haakestad, Hedda;Sterri, Erika Braanen (2015). Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap?. 90 s. FAFO-rapport.
Haakestad, Hedda (2012). Standpunkt. En todimensjonal analyse av forholdet mellom klasse og politiske holdninger.. 144 s. Universitetet i Oslo.
Bakken, Anders;Dæhlen, Marianne;Haakestad, Hedda;Sletten, Mira Aaboen;Smette, Ingrid (2012). Ett år med arbeidslivsfaget. Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn. ISBN: 978-82-7894-408-0. 132 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Haakestad, Hedda (2011). Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. ISBN: 9788278944028. 126 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Haakestad, Hedda (2018). Rekrutteringssvikt til byggfagene. Hvilken rolle spiller arbeidsinnvandring?. Felleskonferansen for yrkesfag.
Haakestad, Hedda (2017). Workplace dynamics in the Norwegian construction industry: The impact of labour hire. The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work. Arbeidsforskningsinstituttet, AFI.
Haakestad, Hedda (2017). Arbeidsinnvandring: konsekvenser for håndverk og rekruttering. Arendalsuka. Fafo.
Haakestad, Hedda (2017). «Globaliseringens tapere» på norsk? Arbeidsinnvandring og konsekvenser for fagarbeid og kollektiv handlingskapasitet i byggenæringen». Klasse og eliteseminaret, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
Haakestad, Hedda (2017). Specialization = upskilling? On labour migration and skill developement in the Norwegian construction industry. Change in Professions and Professionalism – Signs and Directions. the ISA Research Committee 52.
Underthun, Anders;Haakestad, Hedda;Lindahl, Bjørn (2017). Ska innhyrd arbetskraft kvoteras. Arbeidsliv i Norden.
Haakestad, Hedda (2016). Lukkede fag i et åpent arbeidsmarked. Arbeidsinnvandring og kunnskapsutvikling i byggfagene. EL og ITs Utdanningskonferanse.
Haakestad, Hedda (2016). Yrkesfag under press. Styremøte Murermesternes Landsforening.
Haakestad, Hedda (2016). Rekrutteringssvikt til byggebransjen – årsaker og sammenhenger. Landskonferansen for tømrerfaget, betongfaget og murerfaget.
Bråten, Beret;Haakestad, Hedda (2014). "Språklig klar for skolestart?". Fafo-frokost (åpent seminar). Fafo.
Se alle publikasjoner
Bråten, Beret;Haakestad, Hedda (2014). "Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid". Seminar. Utdanningsdirektoratet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 52 77
Telefon (mobil): +47 922 99 570
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T421

Aktuelt

Erstatter utenlandsk arbeidskraft norsk arbeidskraft? Hedda Haakestad intervjuer Roger Bjørnstad: http://sosiologen.no/2016/12/fortreningseffekten/ Omtale av Social Class in the 21st Century av Mike Savage: http://sosiologen.no/2016/04/klassesamfunnet-dodt-leve-klassesamfunnet/ Omtale av En snekkers dagbok av Ole Thorstensen: http://sosiologen.no/2015/12/kunnskapssamfunnet-sann-snekkern-ser-det/