HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Heidi Moen Gjersøe

forsker ii

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Formidling (16)
Gjersøe, Heidi Moen (2016). Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap?. Sosiologi i dag. Vol. 46.
Gjersøe, Heidi Moen (2016). Getting Sick and Disabled People off Temporary Benefit Receipt: Strategies and Dilemmas in the Welfare State’s Frontline. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 6. doi: 10.19154/njwls.v6i1.4889
Gjersøe, Heidi Moen (2015). Regulating inflow or outflow: a comparison of the work capability assessments in the UK and Norway. Journal of Social Policy. Vol. 45. doi: 10.1017/S0047279415000471
Gjersøe, Heidi Moen;Engebretsen, Eivind;Heggen, Kristin (2012). Kontraktsfestet velferd. Engebretsen, Eivind Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Kapittel 5. Universitetsforlaget.
Gjersøe, Heidi Moen (2008). To brukerperspektiv på lange stønadsforløp. Rytter, Kirsten (Red.), Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV. Med case fra sosialtjenesten i NAV Sagene. Kapittel 9. Kommuneforlaget AS.
Frøjd, Elise Koppang;Gjersøe, Heidi Moen (2017). Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere. Viten og praksis.
Gjersøe, Heidi Moen (2017). Client participation in activation schemes within a holistic street-level service. Trygdeforskningsseminaret.
Gjersøe, Heidi Moen (2017). Client participation in activation schemes within a holistic street-level service. Street-Level Bureaucracy Research Conference. Aalborg University, Campus København.
Gjersøe, Heidi Moen (2015). Gatekeeping Benefits and Caretaking Income Security. ESPAnet Doctoral Workshop. ESPAnet.
Gjersøe, Heidi Moen (2015). Getting Sick and Disabled People off Temporary Benefit Receipt: Strategies and Dilemmas in the Welfare State’s Frontline. Trygdeforskningsseminaret 40 år (2015): Folketrygdens framtid – Hvor går NAV?. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO).
Gjersøe, Heidi Moen (2015). Arbeidsevnevurdering. Seminar i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Gjersøe, Heidi Moen (2015). Arbeidsevnevurdering. Lunsjseminar i Arbeids- og sosialdepartementet.
Gjersøe, Heidi Moen (2015). Getting Sick and Disabled People off Temporary Incapacity Benefits: Dilemmas and Strategies in the Welfare State's Frontline. Street Level Bureaucracy Conference. Aalborg University, Copenhagen.
Se alle publikasjoner
Gjersøe, Heidi Moen (2015). Bakkebyråkratenes møte med arbeidslinja i NAV. VAM konferansen 2015: Arbeid for livet. Forskningsrådet.
Gjersøe, Heidi Moen (2015). Hvor ble det av A’en i NAV? NAV-veiledernes syn på arbeidslinja. Boklansering og konferanse: "For mange på trygd?", VAM-prosjektet Trygd i kontekst – Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling (TREfF).
Gjersøe, Heidi Moen (2014). Decreasing inflow and increasing outflow: Assessing the sick and disabled’s work capacity in the UK and Norway. VAMs forskerseminar, Fornebu, Bærum. Forskningsrådet, VAM (Velferd, arbeidsliv og migrasjon).
Gjersøe, Heidi Moen (2014). Reducing inflow or increasing outflow: Work Capability Assessment in the UK and Norway. 12th Annual ESPAnet Conference, Oslo.
Gjersøe, Heidi Moen (2012). Arbeidsevnevurdering i Norge og Storbritannia. Trygdeforskningsseminaret 2012, Oslo. Institutt for Samfunnsforskning.
Gjersøe, Heidi Moen (2009). Den spesielle utfordringen: en diskursanalyse av hvordan kategorien langtidsmottaker av sosialhjelp konstitueres i kvalifiseringsprogrammet i Nav. Masteroppgave. 70 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 27
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T319

Nyhetsstrøm