HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (4) Formidling (22)
Ridderstrøm, Helge;Skjerdingstad, Kjell Ivar;Vold, Tonje (2015). Kulturformidlingens hva, hvordan og hvorfor. Teoretiske perspektiver.. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 1. s. 15-38. Pax Forlag.
Ridderstrøm, Helge (2015). Naturfilmers formidling: Populærvitenskap, underholdning og samfunnsbehov. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. kap. 14. Pax Forlag.
Ridderstrøm, Helge (2015). Den litterære fortidskontrakten: Om å lese og formidle klassikere. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. kapittel 11. Pax Forlag.
Ridderstrøm, Helge;Vold, Tonje (2015). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. ISBN: 9788253037967. 395 s. Pax Forlag.
Ridderstrøm, Helge (2015). Kjærstads store leonardo. Bricolage og pastisj i Jan Kjærstads roman Det store eventyret. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur.
Ridderstrøm, Helge (2013). Sanking og snikjakt i medielandskapet: Mediesosiologisk forskning på fankulturer. Smidt, Jofrid Karner Vold, Tonje Oterholm, Knut (Red.), Litteratursosiologiske perspektiv. Del III. Kap. 5. Resepsjon og leserstudier.. s. 334-360. Universitetsforlaget.
Ridderstrøm, Helge (2002). Forskningsetiske problemer i cyberkulturen. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 1.
Ridderstrøm, Helge (2008). Litteraturhistoriske tekstpraksiser. ISBN: 978-82-7634-754-8. 283 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Ridderstrøm, Helge (2000). Oppdag språket! en praktisk idébok for norsklærere. ISBN: 8250819845. 165 s. NKS-forlaget.
Bergersen, Ove;Ridderstrøm, Helge (1999). Leke- og skriveglede : lærerens bok. ISBN: 82-7522-175-7. 78 s. Tell.
Bergersen, Ove;Ridderstrøm, Helge (1999). Leke- og skriveglede : elevboka. ISBN: 82-7522-174-9. 83 s. Tell.
Ridderstrøm, Helge (2003). På vei til multimediale skrivepraksiser : ungdommers tekster på Verdensveven i didaktisk perspektiv. ISBN: 8247152215. 1 s. NTNU, HF-fakultetet, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier.
Holten, Inga Marie Haddal;Ridderstrøm, Helge (1999). Fortellingens mange muligheter : fortellingsdidaktikk med analyseeksempel. ISBN: 82-7569-075-7. 56 s. Høgskolen i Nesna.
Ridderstrøm, Helge (1998). Litteratur og utfoldelse : aktiviteter rundt litteratur for barn og ungdom. ISBN: 82-7569-043-9. 50 s. Høgskolen i Nesna.
Ridderstrøm, Helge (1993). Prometheus og lesningens lenker : fire lesninger av Percy Bysshe Shelley's drama Prometheus unbound. 142 s. Universitetet i Oslo.
Ridderstrøm, Helge (2018). Overforbrukets marked. https://blogg.deichman.no/litteratur/2018/10/21/.
Ridderstrøm, Helge (2016). Fiksjonens indre verden: Kognitiv psykologi i litteraturforskningen. Bob : Bok og bibliotek.
Ridderstrøm, Helge (2016). Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier: http://edu.hioa.no/helgerid/litteraturogmedieleksikon/bibliotekarstudentens.html.
Vold, Tonje;Ridderstrøm, Helge (2015). Forord. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Forord. Pax Forlag.
Vold, Tonje;Ridderstrøm, Helge (2015). Innledning. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Innledning. s. 9-14. Pax Forlag.
Ridderstrøm, Helge (2014). Replikk til Torbjörn Gustafsson Chorell. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur.
Ridderstrøm, Helge (2014). Dargers verdenskrig. Bob : Bok og bibliotek.
Ridderstrøm, Helge (2013). Den litterære salongkulturen: Kvinnefrigjøring i private litteraturhus. Bob : Bok og bibliotek.
Ridderstrøm, Helge (2008). Litterære kartografer. Bob : Bok og bibliotek.
Se alle publikasjoner
Ridderstrøm, Helge (2008). Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier - versjon 2008 - http://home.hio.no/~helgerid/litteraturogmedieleksikon.pdf.
Ridderstrøm, Helge (2007). Litteraturens kaskader: Om noen sammenhenger mellom bøker, filmer, tegneserier og dataspill. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
Ridderstrøm, Helge (2007). Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier.
Ridderstrøm, Helge (2006). Den uhåndterlige bibliotekar: Gotthold Ephraim Lessings antityranniske tragedie. Bob : Bok og bibliotek.
Ridderstrøm, Helge (2004). "Å, disse skrikende, hysteriske ..." : Litt om guttepopgrupper i jenteliv. Bedre Skole.
Ridderstrøm, Helge (2004). Når tekster skjer: Utviklingstendenser ved multitekster på Verdensveven. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
Ridderstrøm, Helge (2003). Forholdet mellom tekst og brukskontekst i ungdommers heimesider. utenTitteltekst. NTNU, HF-fakultetet.
Ridderstrøm, Helge (2002). Lese og skrive på nett : sjangrer i endring. Språklig samhandling? : Lese- og skriveopplæring i grunnskole og lærerutdanning. Arr. av HiST ALT.
Ridderstrøm, Helge (2002). Elevers produksjon av hjemmesider på internett [intervju].
Ridderstrøm, Helge (2001). Perspektiver på IKT i skolen. utenTitteltekst. Brundalen videregående skole.
Ridderstrøm, Helge (2000). Pedagogisk programvare - en fare for de minste?. ?.
Ridderstrøm, Helge (1998). Læring med Internett. Norsklæreren. Vol. 22.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 97
Telefon (mobil): +47 413 10 157
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, R411