HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (5) Formidling (21)
Hansen, Helle Cathrine (2017). Recognition and gendered identity constructions in labour activation. International Journal of Social Welfare. 11 s. doi: 10.1111/ijsw.12294
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. British Journal of Social Work. Vol. 46. doi: 10.1093/bjsw/bcv073
Hansen, Helle Cathrine;Natland, Sidsel (2016). The working relationship between social worker and service user in an activation policy context. Nordic Social Work Research. 14 s. doi: 10.1080/2156857X.2016.1221850
Natland, Sidsel;Hansen, Helle Cathrine (2014). Kompetanseutvikling hos veiledere i Kvalifiseringsprogrammet. Fontene forskning. Vol. 7.
Hansen, Helle Cathrine;Ohls, Carolina (2011). Samspill skaper Ny sjanse - erfaringer fra et kvalifiseringstiltak. Fontene forskning.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Innvær, Simon (2014). Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Evaluering av "Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming" (HPMT). En klynge-randomisert studie. 116 s. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag/Sosialforsk..
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Natland, Sidsel (2012). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i Kvalifiaseringsprogrammet. Midtveisrapport. 103 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hansen, Helle Cathrine;Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i kvalifiseringsprogrammet, delrapport. 43 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Innvær, Simon;Hansen, Helle Cathrine;Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i Kvalifiseringsprogrammet. Sluttrapport om en opplæringspilot. 71 s. Høgskolen i Oslo.
Ohls, Carolina;Rugkåsa, Marianne;Hansen, Helle Cathrine;Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Å se hele personen.En studie om årsaker til frafall og gode grepfor å forhindre frafall i Ny sjanse prosjektene. ISBN: 978-82-579-4653-1. 86 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hansen, Helle Cathrine (2017). Service users' work of getting work: Multidimensional webs of ruling relations in labour activation. International conference on practice research. ICPR.
Hansen, Helle Cathrine (2017). Institutional paradoxes and service users' everyday problematics in labour activation.. ESWRA Conference. European Social Work Research Association.
Hansen, Helle Cathrine (2017). Samarbeidsrelasjoner, anerkjennelse og institusjonelle barrierer - kvalifiseringsprogrammet som aktiveringspraksis. FORSA-konferansen. Norsk FORSA.
Hansen, Helle Cathrine (2017). Samarbeidsrelasjoner, anerkjennelse og institusjonelle barrierer i NAVs kvalifiseringsprogram. Inklusjonskompetanse konferansen 2017. Arbeids- og velferdsdirektoratet og AFI.
Hansen, Helle Cathrine (2016). Gendered activation policy outcomes - a case from Norway. Social Care Conference. Manchester Metropolitan University.
Hansen, Helle Cathrine (2016). Gender and recognition - a study from the Norwegian activation policy context. European Conference for Social Work Research. European Social Work Ressearch Association.
Hansen, Helle Cathrine (2016). Identity, status and gender - activation policy outcomes. ISA Annual Convention. International Studies Association.
Hansen, Helle Cathrine (2016). Kvalifiseringsprogrammet i et kjønnsperspektiv. Fagnettverk for Nav-veiledere i kvalifiseringsprogrammet (Nav). Fylkesmannen i Oslo og Akershus/Oslo kommune Velferdsetaten.
Hansen, Helle Cathrine (2016). The work of getting work: Institutional paradoxes and service users' everyday complexities in labour activation.. Nordic FORSA/NOUSA conferencen 2016. Metropolitan University College, Institute of Social Work.
Hansen, Helle Cathrine (2016). Recognition and gendered identity construction in labor activation.. ESPAnet conference 2016. European Social Policy Association.
Se alle publikasjoner
Hansen, Helle Cathrine (2015). The art of recognition in an activation policy context.. European Conference of Social Work Research. European Social Work Research Association.
Natland, Sidsel;Hansen, Helle Cathrine (2015). Social workers’ evaluation of outcomes of participating in a short duration skill training program. Society for Social Work and Research 19th Annual Conference. Society for Social Work and Research.
Hansen, Helle Cathrine (2014). Negotiating the dual aims of personalization and activation - the Norwegian Qualification Programme. ESPAnet Annual Conference 2014. ESPAnet/NOVA.
Hansen, Helle Cathrine (2014). Approaches in follow-up of long-term unemployed - a case from Norway. Nordic FORSA symposium 2014. Nordisk FORSA.
Hansen, Helle Cathrine (2014). Various Logics of Practice in Comprehensive Follow-up of Users in the Qualification Programme. Third International Conference on Practice Research. Silberman School of Social Work at Hunter College, CUNY.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2013). Opp om morran-til hva?. Dagens næringsliv.
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2012). Helhetlig oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet: Foreløpige funn. Boostersamling i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Arbeids- og Velferdsdirektoratet.
Innvær, Simon;Hansen, Helle Cathrine (2012). Helhetlig Oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet. "Boostersamling". Arbeids- og Velferdsdirektoratet.
Hansen, Helle Cathrine (2010). Helhetlig oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet. Evaluering av HPMT-opplæringspilot. HPMT-presentasjon for NAV ledere. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Hansen, Helle Cathrine (2010). Helhetlig oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet. Evaluering av HPMT-opplæringspilot. Seminar for Fylkesmannsembetet. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Hansen, Helle Cathrine (2008). Ny sjanse - en kvalitativ studie om årsaker til frafall og gode grep for å forhindre frafall i Ny sjanse-prosjektene. Nettverkssamling for prosjektledere og -medarbeidere i Ny sjanse. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

E-post: false
Telefon (kontor): +47 67 23 81 33
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X620