HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Heidi Gautun

forsker I

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (26) Forskningsrapporter (25) Formidling (63) OsloMet-publikasjoner (5)
Gautun, Heidi (2018). Prioriteringer i pleie- og omsorgssektoren Diskrimineres eldre?. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 4. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2018-02-04
Hellesø, Ragnhild;Gautun, Heidi (2018). Digitalized Discharge Planning between Hospitals and Municipal Health Care. Studies in Health Technology and Informatics. Vol. 250. doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-217
Bratt, Christopher;Gautun, Heidi (2018). Should I stay or should I go? Nurses’ wishes to leave nursing homes and home nursing. Journal of Nursing Management. Vol. 26. doi: 10.1111/jonm.12639
Gautun, Heidi;Syse, Astri (2017). Earlier hospital discharge: a challenge for Norwegian municipalities. Nordic Journal of Social Research. Vol. 8. 17 s. doi: https://journals.hioa.no/index.php/njsr/article/view/2204
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2016). Caring too much? Lack of Public services to older People reduces attendance at work among their children. European Journal of Ageing. doi: 10.1007/s10433-016-0403-2
Gautun, Heidi;Veenstra, Marijke;Martens, Christine Thokle (2016). Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskriving av pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning. doi: 10.18261
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2015). Bemanningsnorm i sykehjem. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 1.
Gautun, Heidi;Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising care services: Do the oldest users lose out?. International Journal of Social Welfare. Vol. 24. doi: 10.1111/ijsw.12116
Hermansen, Åsmund;Gautun, Heidi (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning.
Gautun, Heidi;Werner, Anne;Lurås, Hilde (2012). Care challenges for informal caregivers of chronically ill lung patients: Results from a questionnaire survey. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 40. doi: 10.1177/1403494811425712
Se alle publikasjoner
Gautun, Heidi (2011). Care challenges for informal caregivers of chronically ill lung patients: Results from a questionnaire survey. Scandinavian Journal of Public Health. doi: 10.1177/1403494811425712
Gautun, Heidi (2010). Det nye barnevernbyråkratiet - En studie av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet. Norges Barnevern.
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2010). How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents?. Community, Work and Family. Vol. 13. doi: 10.1080/1366880090336062
Gautun, Heidi (2010). En brukerundersøkelse blant langtidsplasserte ungdommer i barnevernsinstitusjonene. Barn. Vol. 28.
Gautun, Heidi (2009). Hvordan gjøre det lettere å kombinere jobb og omsorg for gamle foreldre?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 6.
Gautun, Heidi (2008). Hvordan kombinerer eldre arbeidstakere jobb med omsorg for gamle foreldre?. Søkelys på arbeidslivet.
Gautun, Heidi (2007). Velferdsstatens forming av individers livsløp. Nordisk sosialt arbeid. Vol. 27.
Gautun, Heidi (2007). Hvordan gjøre det lettere for seniorene å kombinere jobb med omsorg for gamle foreldre?. Søkelys på arbeidslivet.
Gautun, Heidi (2004). Økt individualisering en trussel mot familieomsorgen?. Aldring og livsløp.
Gautun, Heidi (2000). Individualisering og familiens omsorg for eldre. Sosiologisk Tidsskrift.
Dahl, Espen;Gautun, Heidi (1997). Use of home based services by the elderly in Norway: Is Equity Accomplished?. Croatian Medical Journal. Vol. 38.
Gautun, Heidi (1997). Ungdoms engstelse for vold. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.
Gautun, Heidi (1995). Besteforeldre-barnebarn relasjoner, sett med ungdoms øyne. Barn.
Gautun, Heidi (1993). Hjemmeboende eldre i familiens pleie. Aldring & eldre : gerontologisk magasin.
Gautun, Heidi (1992). Gammel, barnløs og alene?. Aldring og Eldre.
Gautun, Heidi (1991). Bestemor en oversett ressurs i barnefamilien. Aldring og Eldre.
Gautun, Heidi;Øien, Henning;Bratt, Christopher (2016). Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. ISBN: 978-82-7894-588-9. 121 s. NOVA.
Veenstra, Marijke;Gautun, Heidi;Havig, Anders Kvale (2015). Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015: Kommunal planlegging. ISBN: 978-82-7894-546-9. 66 s. NOVA.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2014). Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem. ISBN: 978-82-7894-522-3. 106 s. NOVA.
Gautun, Heidi;Bogen, Hanne Elisabeth;Grødem, Anne Skevik (2013). Konsekvenser av konkurranseutsetting- Kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester. ISBN: 978-82-324-0013-3. 120 s. Fafo.
Gautun, Heidi;Syse, Astri (2013). Samhandlingsreformen. Hvordan tar de kommunale helse- og omsorgstjenestene i mot det økte antallet pasienter som skrives ut fra sykehusene?. ISBN: 978-82-7894-472-1. 61 s. NOVA.
Gautun, Heidi (2012). Først på stedet. Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011. 30 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2012). Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. ISBN: 978-82-7422-8580. 62 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Grødem, Anne Skevik;Gautun, Heidi;Hermansen, Åsmund (2012). Hvordan fordele omsorg? Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere. ISBN: 978-82-7422-964-8. 158 s. Fafo.
Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2012). Bolig og helse. Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. ISBN: 978-82-7422-855-9. 86 s. Fafo.
Gautun, Heidi;Hermansen, Åsmund (2011). Eldreomsorg under press. Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre. ISBN: 978-82-7422-802-3. 126 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Se alle publikasjoner
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakketeig, Elisiv;Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2011). Institusjonsplassering - siste utvei? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. 427 s. NOVA.
Gautun, Heidi (2010). Det nye barnevernbyråkratiet II En kartlegging av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet. ISBN: 978-82-7422-744-6. 76 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi;Nuland, Bjørn Richard (2010). Helse- og omsorgsbehov blant lesbiske og homofile. En litteraturgjennomgang. ISBN: 978-82-7422-763-7. 50 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2009). Det nye barnevernbyråkratiet- En studie av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet. ISBN: 978-82-7422-699-9. 62 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2008). Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre- den nye tidsklemma. Liv- og arbeid - mulighetenes arbeidsliv for alle. ISBN: 978-82-7422-650-0. 55 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi;Sasaoka, Karin;Gjerustad, Cay (2006). Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene. ISBN: 82-7894-238-2. 157 s. NOVA.
Gautun, Heidi (2005). Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoner hjelp og tilbud til fattige. 146 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2005). Endring av barnevernets tiltaksprofil- En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte. ISBN: 82-7422-510-4. 36 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (2003). Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien. 208 s. Universitetet i Oslo.
Gautun, Heidi (2002). Når fleksibilitet fremmer fellesskap- Nye arbeidstidsordninger innen pleie- og omsorg. ISBN: 82-7422-388-8. 99 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Moland, Leif Erling;Gautun, Heidi (2002). Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren? En studie av arbeidstid og undersysselsetting blant hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. ISBN: 82-7422-380-2. 138 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi;Kjerstad, Egil;Kristiansen, Frode (2001). Mellom to senger? Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. ISBN: 82-491-0181-2. 99 s. SNF.
Gautun, Heidi (1997). Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp. 106 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Falkum, Eivind;Feiring, Eli;Gautun, Heidi (1996). Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. ISBN: 82-7422-153-2. 92 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi (1996). Voldens ansikt. ISBN: 82-7422-148-6. 108 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Gautun, Heidi;Hellesø, Ragnhild;Øien, Henning (2018). Kluss i vekslinga? Hvordan opplever sykepleiere i sykehus at eldre pasienter blir ivaretatt i overgangen til kommunale pleie- og omsorgstjenester?. Samspill i praksis. Den 6 nasjonale konferansen for omsorgsforskning. Senter for Omsorgsforskning.
Gautun, Heidi (2018). Should I stay or should I go? Hvorfor vurderer halvparten av sykepleierne å slutte å jobbe i eldreomsorgstjenestene?. Rammeprogram Temakurs KS/Oslo. Norsk sykepleierforening.
Gautun, Heidi (2018). Hvorfor har vi bemanningsproblemer i eldreomsorgen?. Seminar for eldreministeren. NOVA OsloMet.
Gautun, Heidi (2018). Hvordan møte eldrebølgen?. OsloMet Storbyuniversitetet.
Gautun, Heidi (2018). Innføring av samboergaranti på sykehjem. NRK P2 Nyhetsmorgen.
Gautun, Heidi (2018). Uklokt av kommuner med mye deltid. P4.
Gautun, Heidi (2018). Har vi råd til å la være? Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge bedre til rette for at arbeidstakere kan kombinere jobb og omsorg for eldre hjelpetrengende.. Et pårørendevennlig arbeidsliv. Pårørendealliansen.
Gautun, Heidi (2017). Omsorgen går på helse løs. Magasinet Velferd - Årgang 106-utgave 8/2017.
Dyb, Halvard Naterstad;Gautun, Heidi (2017). Barnas ansvar for foreldrene går ut over jobben. Forskning.no.
Gautun, Heidi (2017). Bemanningskrise rammer de eldste. Dagsavisen.
Se alle publikasjoner
Gautun, Heidi (2017). Hvorfor vurderer halvparten av sykepleierne å slutte å jobbe i eldreomsorgen?. Seminar om bemanningsproblem i eldreomsorg. Norsk Selskap for Aldersforskning.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2017). Should I stay or should I go: Will nurses continue to work in elderly care services?. 13th Conference of the European Sociological Association. ESA European Social Association.
Gautun, Heidi (2017). Should I stay or should I go- sykepleiere som ønsker å slutte å jobbe i eldreomsorgen. Hovedtillitsvalgt konferanse Norsk Sykepleierforbund Hordaland. NSF Hordaland.
Gautun, Heidi (2017). Færre sykepleiere, flere eldre. NRK P1+ Frokostradio.
Gautun, Heidi (2017). Sykepleiemangel i eldreomsorgen. Distriktsprogram NRK Trøndelag.
Gautun, Heidi (2017). Sykepleiere ønsker å slutte å jobbe i eldreomsorgen. Klassekampen.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher;Dyb, Halvard Naterstad (2017). Home-based services must be strengthened. ScienceNordic.
Gautun, Heidi (2016). En voksen datters dilemma. VG Helg.
Gautun, Heidi (2016). Høyre ordførere ikke særlig interesserte i å konkurranseutsette sykehjemmene sine. Fagbladet.
Gautun, Heidi (2016). Mangel på sykepleiere i eldreomsorgen. NRK radio Her og Nå.
Gautun, Heidi (2016). Sykepleiermangel i sykehjem og hjemmesykepleien. Norsk Sykepleierforbund Oslo sitt fylkesstyremøte. Norsk Sykepleierforbund.
Gautun, Heidi;Syse, Astri (2016). Earlier hospital discharge – a challenge for Norwegian municipalities. 23rd Nordic Congress of Gerontology (23 NKG).
Gautun, Heidi (2016). Hvem skal pleie og behandle din gamle mor?. NSF arrangement om eldreomsorgen på Arendalsuka med politisk debatt etter faglig innlegg. Norsk Sykepleierforbund.
Gautun, Heidi (2016). Sykepleiere på vei bort fra eldreomsorgen. Sykepleien.
Gautun, Heidi (2016). Halvparten av sykepleierne vurderer å si opp. TV2 Nyhetskanalen.
Gautun, Heidi (2016). Mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien. Foredrag for Fylkesledere og ansatte i Norsk Sykepleierforbund.
Gautun, Heidi (2016). Stort tidspress, arbeidsbelastning, manglende kompetanse og press på kvaliteten i hjemmesykepleien. NRK.no.
Gautun, Heidi (2016). Forsker om eldreomsorg. NRK Dagsnytt P2.
Gautun, Heidi;Øien, Henning (2016). Kartlegging av mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien. Internseminar Nors Sykepleierforbund. Norsk Sykepleierforbund.
Gautun, Heidi (2016). Er sykehjem og hjemmesykepleien forberedt på å ta i mot det økte antall pasienter fra sykehus etter samhandlingsreformen?. Konferanse FFO Akershus. FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.
Gautun, Heidi (2015). Hvordan gjøre det lettere å kombinere jobb og omsorg for gamle foreldre?. Omsorg i familien. Arbeiderpartiets familieutvalg.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2015). Bør det innføres en bemanningsnorm i sykehjem?. V.I norske kongress i aldersforskning "lengre liv, nye mønstre?". NOVA HiOA, Fakultet for helsefag (HiOA).
Gautun, Heidi (2015). Diskrimineres eldre når tjenester tildeles?. Samsvar seminar. HiOA (AFI,NOVA,SAM).
Gautun, Heidi (2015). Familien yter halve omsorgen. Sykepleien.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher (2015). Kronikk: Vil innføringen av en fast bemanningsnorm heve kvaliteten i eldreomsorgen?. Sykepleien.
Gautun, Heidi;Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising Care Services: Do the Oldest Users Lose Out.
Gautun, Heidi (2014). Eldre havner bakerst i køen. forskning.no.
Gautun, Heidi (2014). Yngre går foran eldre i omsorgskøen. Kommunal Rapport.
Gautun, Heidi (2014). Mindre av tenestene. Sunnmørsposten.
Gautun, Heidi (2014). Ansatte i eldreomsorgen opplever at de er presset av lite ressurser og tidspress. NRK.
Gautun, Heidi (2014). Intervju om bemanning og kompetansesammensetning i hjemmesykepleien. Bærum Budstikka.
Gautun, Heidi;Grødem, Anne Skevik (2014). "Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?". ESPAnet Conference 2014. Hioa/NOVA.
Gautun, Heidi (2014). Tilbake til familien?. PÅ TVERS KONFERANSEN. Hioa.
Gautun, Heidi (2013). Hvordan fordele omsorg?. Utviklingssamling. KS.
Gautun, Heidi (2013). 1. Prioriteringsutfordringer mellom eldre og yngre brukere 2. Samhandlingsreformen 3. Konkurranseutsetting og privatisering av pleie- og omsorgstjenestene. Samhandlingsseminar. Helse Sør-Øst/KS.
Gautun, Heidi (2013). Prioriteringsutfordringer Pleie- og omsorg. KS seminar. KS.
Gautun, Heidi (2013). Hvordan fordele omsorg. Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere. Aldring, helse og velferd. Trender, tjenester og tiltak. Hioa/NOVA.
Gautun, Heidi;Grødem, Anne Skevik (2013). Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?. Conference: Crisis, critique and change. European Sociological Associations' conference.
Havik, Anders Kvale;Gautun, Heidi (2013). Konkurranseutsetting av sykehjem. Ytring : NRK.
Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2010). Lukker øynene for overgrepsvarsler. Dagbladet.
Gautun, Heidi (2010). Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre- den nye tidsklemma. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2009). Does the supply of public care services towards the very old affect labour force participarticipation of their children?. The 9th ESA conference "European Society og European societies?". European Sociological Association (ESA).
Gautun, Heidi;Hernes, Gudmund (2008). Sykelønn og sykelønn fru Blom?. Dagbladet.
Gautun, Heidi (2008). Elderly workers in Norway combining work and care of old parents. Future Leaders in ageing research (FLARE) summerschool. ERA AGE- nettverket (European Research Area in Ageing).
Gautun, Heidi;Hagen, Kåre (2007). A moral squeeze? Does the supply of public care servicesa towards the very old affect labour participation of their children?. The 7th conference of the European Sociological Association- Conflict, citizenship and Civil Society. ESA (The European Sociological Association).
Gautun, Heidi (2006). Påvirker omsorgsforpliktelser seniorene i arbeidslivet sine beslutninger om å forlate arbeidslivet før fylte 67år?. Dagsavisen.
Gautun, Heidi;Hernes, Gudmund (2006). Bestemor mellom jobb og oldemor?. Aldring og livsløp.
Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2005). Skrekkhistorier om helsetjenesten. Dagsavisen.
Gautun, Heidi;Skivenes, Marit (2003). Når ble det riktig å slå barn?. Bergens Tidende.
Gautun, Heidi (2003). Når fleksibilitet fremmer fellesskap. Dagsavisen.
Gautun, Heidi (2002). Dyr og dårlig etterbehandling. Dagsavisen.
Gautun, Heidi (1999). Mer individualisering, mindre omsorg?. Dagsavisen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 988 93 728
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X358

Nettside(r)