HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (19) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (6) Formidling (53)
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2018). Yrkesdidaktisk aksjonsforskning Yrkesfaglærere som forskere i et prosjekt om relevant yrkesutdanning. Christensen, Hanne Eikeland, Olav Hellne-Halvorsen, Ellen Beate Lindboe, Inger Marie (Red.), Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 7. Universitetsforlaget.
Hiim, Hilde (2017). Relevant lærerutdanning og aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid Hiim, Hilde Husebø, Dag Jensen, Liv Helene Steen-Olsen, Tove Herborg Stjernstrøm, Else (Red.), Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Kap 2. s. 45-71. Cappelen Damm Akademisk.
Gjøtterud, Sigrid;Hiim, Hilde;Husebø, Dag;Jensen, Liv Helene;Steen-Olsen, Tove Herborg;Stjernstrøm, Else (2017). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. ISBN: 9788202529819. 471 s. Cappelen Damm Akademisk.
Hiim, Hilde (2017). Ensuring Curriculum Relevance in Vocational Education and Training: Epistemological Perspectives in a Curriculum Research Project. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 4. doi: 10.13152/IJRVET.4.1.1
Hiim, Hilde (2016). Educational action Research and the Development of Professional teacher knowledge. Gunnarsson, Ewa Hansen, Hans Peter Nielsen, Birger Steen Sriskandarajah, Nadarajah (Red.), Action research for democracy: New ideas and perspectives from Scandinavia. 8. s. 147-161. Routledge.
Hiim, Hilde (2015). Kvalitet i yrkesutdanningen: Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt om yrkesforankring av innholdet i yrkesutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 99.
Hiim, Hilde (2015). Læreren som forsker. Yrkespedagogiske perspektiver. kap 4. s. 74-93. Gyldendal Akademisk.
Hiim, Hilde (2014). Yrkesretting av fellesfag. Yrkesfaglæreres og elevers erfaringer i forsøk med yrkesretting av fellesfag. Postholm, May Britt Tiller, Tom (Red.), Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. 10. s. 178-200. Cappelen Damm Akademisk.
Hiim, Hilde (2013). Praksisbasert yrkesutdanning. Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv?. ISBN: 978-82-05-45429-3. 358 s. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Hiim, Hilde (2012). Relevant, praksisbasert yrkesutdanning. Aamotsbakken, Bente (Red.), Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. 8. s. 123-137. Universitetsforlaget.
Hiim, Hilde (2010). Pedagogisk aksjonsforskning: tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag. ISBN: 978-82-05-40493-9. 319 s. Gyldendal Akademisk.
Hiim, Hilde (2007). Forord. Ekelund, Torill (Red.), Yrkesdidaktikk for grunnutdanning i helse- og sosialfag. laerebok. s. 5-9. Gyldendal Akademisk.
Hiim, Hilde (2007). A strategy for practice-based education and research. The quality of practitioner research. s. 97-114. Sense Publishers.
Hiim, Hilde (2003). Læreren som forsker : erfaringer med en strategi for å forske i læreryrket. ?. Vol. 87.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (1999). Hva er yrkesdidaktikk? : om sammenhengen mellom yrkes- og profesjonsdidaktikk, yrkeskunnskap og yrkesrelevant forskning. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 83.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (1997). Hvordan kan en utvikle lærerutdanning som tar utgangspunkt i et mangedimensjonalt kunnskaps- og vitenskapsbegrep?. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 81.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (1995). Vitenskapssyn, kunnskapsutvikling og læring i yrkes- og profesjonsutdanningene. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 79.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (1992). Vurdering av en didaktisk strategi for yrkeslærerutdanning. Arbeidsdeling i en brytningstid : yrkespedagogiske utfordringer i skole og arbeidsliv. s. 111-133.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. ISBN: 978-82-05-39163-5. 214 s. Gyldendal Akademisk.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (2006). Praksisveiledning i lærerutdanningen : en didaktisk veiledningsstrategi. ISBN: 8205356033. Gyldendal Akademisk.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (2001). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. 313 s. Oslo.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (1998). Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. En studiebok i didaktikk. ISBN: 82-00-12792-3. 288 s. Universitetsforlaget.
Lensjø, Marit;Warring, Niels;Hiim, Hilde (2017). Læring og opplæring i rørleggerfaget. En etnografisk studie av fag- og yrkesopplæring i opplæringskontor og på byggeplass.. 307 s. Roskilde Universitet.
Hiim, Hilde (2011). Relevant, praksisbasert yrkesutdanning - prinsipper og eksempler: Rapport fra et aksjonsforskningsprosjekt. Del 1. 32 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hiim, Hilde (2009). Lærerens yrkeskunnskap og læreren som forsker : en strategi for å forske i læreryrket. ISBN: 9788248804895. 565 s. Høgskolen i Akershus.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (2000). Hvordan kan en utvikle yrkes/profesjonsutdanning og forskning som er relevant i forhold til yrkesutøvelse? Erfaringer knyttet til utdanning av yrkesfaglærere og et forskningsprogram i yrkesdidaktikk. Høgskolen i Akershus.
Hiim, Hilde;Isnes, Anders;Lier, Arne Roar;Minge, Terje;Haaland, Grete (1997). Forslag til veiledning for utarbeiding av rammeplaner for yrkesdidaktikk. 23 s. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (1991). Didaktikk som praksis og teori: vurdering av en didaktisk strategi for yrkeslærerutdanning. Hovedrapport fra et forskningsprosjekt ved Statens yrkespedagogiske høgskole. Statens yrkespedagogiske høgskole.
Hiim, Hilde;Eva, Schwencke (2017). Relevant yrkesutdanning og samarbeid høgskole \ skole \ bedrift. Noen foreløpige resultater fra forskningssamarbeid med masterstudenter. Forskningsformidlingskonferanse. HIOA.
Hiim, Hilde (2017). Om å forske i egen praksis. Aksjonsforskning og praktikerforskning. Foredrag på fellesseminar HiOA / LUI og UCC / FoU 28.- 29. september 2017. UCC København.. FoU fellesseminar HiOA / LUI og UCC (University College of Copenhagen). UCC ved forskningslederDr. Ditte Tofteng og Dr. Mia Hustvedt.
Hiim, Hilde (2017). Developing teacher professionalism through epistemological insight, analyses of pedagogical relations and practitioner research.. forskningskonferanse. ARNA (Action Research Network of the Americas).
Stålhane, Jan;Hiim, Hilde (2017). Evaluating vocational knowledge: What is vocational knowledge and how can it be evaluated and assessed?. ATEE-konferanse. ATEE.
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2016). The Vocational Teacher as Researcher. Paperpresentasjon, ECER-konferansen 2016. University College Dublin.
Hiim, Hilde;Schwencke, Eva;Stålhane, Jan (2016). Relevant yrkesutdanning og samarbeid høgskole \ skole \ bedrift. Presentasjon av et forskningsprosjekt.. Keynote, konferansen "Relevant yrkesutdanning”, HiOA, Kjeller. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, HiOA.
Hiim, Hilde;Schwencke, Eva;Stålhane, Jan (2016). Relevant yrkesutdanning. Et yrkesdidaktisk forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid mellom høgskoleforskere og yrkesfaglærere på et masterstudium i yrkespedagogikk.. Paperpresentasjon, NORDYRK – konferansen i Roskilde.. Universitetet i Roskilde.
Hiim, Hilde;Schwencke, Eva (2016). Relevant yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning. Presentasjon av et forskningsprosjekt. Presentasjon for høyskolestyret HiOA. Høyskolestyret ved HiOA.
Hiim, Hilde (2016). The Vocational Teacher as Researcher.. Paperpresentasjon, ECER-konferansen 2016. University College Dublin.
Hiim, Hilde (2016). Yrkesdidaktiske perspektiver på veiledning i yrkesfaglærerutdanning.. Foredrag, konferanse for praksisveiledere i yrkesfaglærerutdanningen.. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, HiOA.
Se alle publikasjoner
Hiim, Hilde (2016). Relevant yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning. Presentasjon av et forskningsprosjekt på HiOA og NTNU.. Keynote, Nettverksamling for fag- og yrkesopplæring i høyere utdanning. NTNU, Program for lærerutdanning.
Hiim, Hilde (2016). Didaktikk, yrkesdidaktikk og aksjonsforskning i utdanning av yrkesfaglærere.. Keynote, Seminar om didaktikk. Profesjonshøyskolen Metropol.
Hiim, Hilde (2016). Keynote. Aksjonsforskning og Practitioner Research.. Keynote, Dansk aktionsforskningskonferance. University College of Copenhagen, Ålborg universitet.
Hiim, Hilde;Schwencke, Eva (2016). Relevant yrkesutdanning og samarbeid høgskole/skole/bedrift. Presentasjon av et forskningsprosjekt. Konferanse for prosjektet Relevant Yrkesutdanning. Institutt for Yrkesfaglærerutdanning (YLU).
Schwencke, Eva;Hiim, Hilde (2016). Relevant yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning - Et felles prosjekt om yrkesforankret utdanningsinnhold – med fokus på samarbeid mellom høgskoleforskere og yrkesfaglærere på et masterstudium i yrkespedagogikk.. Nordisk forskningskonferanse. Nordyrk – Nordisk yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske nettve.
Hiim, Hilde (2015). Relevant Vocational Education and Training (VET). A project on curriculum development in VET and in VET teacher education – the overall project.. Paper presented in symposium at the CARN conference.
Hiim, Hilde (2015). Erfaringer med practitioner research.. Keynote på felleseminaret UCC \ HIOA: Praksisrelevant forskning i spændningsfeltet mellem forskning, uddannelse og praksis. Et blik på professionshøjskoler..
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2015). Relevant Curriculum in VET.. Paper presented at the ECER-conference,.
Hiim, Hilde (2015). Praksisbasert yrkesutdanning. Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt.. Foredrag på forskerkonferanse NTNU, YFL 18 juni 2015. NTNU.
Schwencke, Eva;Hiim, Hilde;Stålhane, Jan;Herudsløkken, Karin;Johnsen, Kjersti Lisbeth;Lensjø, Marit;Aakernes, Nina (2015). Relevant curriculum Development in vocational education and training (VET). Carn Conference 2015. Collaborative Action Research Network.
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2014). Relevant, practice based vocational education. Results from an action research project on curriculum development in Norwegian vocational high school education. Action Research Network of the Americas 2nd Annual Conference. ARNA 2014. Moravian College.
Schwencke, Eva;Hiim, Hilde (2014). "Første PhD-kurs i yrkesdidaktisk forskning - prinsipper, gjennomføring og oppsummering». Nordyrk. Nordyrk.
Hiim, Hilde (2013). Relevant praksisbasert yrkesutdanning. NORDYRK 2013. Karlstad universitet.
Hiim, Hilde (2013). Frafall og kvalitet i yrkesutdanningen. Utdanning.
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2013). How can university researchers and teachers cooperate on extensive action research projects?. 10th Annual Action Research Conference: Developing our capacity for action research and inquiry through dialogues that matter. University of San Diego's School of Leadership and Education.
Lensjø, Marit;Bjerknes, Ellen;Hiim, Hilde (2011). En masteroppgave om hvordan struktur og styringsdokumnter i Kunnskapsløftet påvirker gjennomføringen og innholdet i rørleggerutdanningen. 138 s. Høgskolen i Akershus.
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2011). Educational action research and professional teacher knowledge. CARN Conference 2011: Bringing a different world into existence. Collaboraive Action Research Network.
Hiim, Hilde (2011). Fordel med tidlig praksis i yrkesutdanningen. Norges forskningsråd.
Hiim, Hilde (2011). Sentrale utfordringer og muligheter i dagens yrkesutdanning. Strømmen videregående skole 50 år. Strømmen videregående skole.
Hiim, Hilde (2011). Pedagogisk aksjonsforskning. Aksjonsforskningsseminar. Universitetet for Miljø- og Biovitenskap.
Hiim, Hilde (2011). En helhetlig tilnærming til lærerutdanning. Utfordringer i yrkesfaglærerutdanningen, relatert til bredde- og dybdekomponentene. Nettverk for fag- og yrkesopplæring. Nettverk for fag- og yrkesopplæring.
Hiim, Hilde (2011). Action research in education of vocational teachers. Nettverk for aksjonsforskning og demokratisk utvikling. Universitetet i Roskilde.
Hiim, Hilde;Haaland, Grete (2010). Innholdet i yrkesutdanning. Forskningsrådets konferanse om forskning i yrkesutdanning. Norges forskningsråd.
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2010). Epistemological perspectives in a strategy for Research in the teaching profession. CARN 2010. Action research in diverse contexts: contemporary challenges. Anglia Ruskin University.
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2010). The teacher as researcher and co-researcher. Phd Conference on System perspectives in Action Research. Denmark Pedagogical University.
Hiim, Hilde (2010). Læreren som forsker og medforsker. Seminar. Danmarks Pædagogiske Universitet.
Hiim, Hilde (2010). Relevans i lærerutdanningen og i skolens praksis. Fagseminar om lærerutdanning.
Hiim, Hilde (2010). Meningsfylt yrkesutdanning. Dagsavisen.
Hiim, Hilde (2010). Epistemological perspectives in an approach to teacher research. Action Researcher in Education. Vol. 1.
Hiim, Hilde (2010). Samarbeid skole - arbeidsliv: en forutsetning for relevant yrkesutdanning. Nasjonal konferanse om relevant og meningsfylt fag- og yrkesopplæring.
Hiim, Hilde (2007). Professional teacher knowledge and the teacher as researcher : a strategy for research in the teaching profession. Forskerutdanningskurs 2007.
Hiim, Hilde (2007). Hva er yrkeskunnskap?. Nasjonal konferanse for lærere og opplæringsansvarlige i håndverk og design og deltakere i KIP-prosjektet.
Hiim, Hilde (2007). Ulike didaktiske tilnærminger til læreplaner i yrkesfag, relatert til KIP-prosjektet. Nasjonal konferanse for lærere og opplæringsansvarlige i håndverk og design og deltakere i KIP-prosjektet.
Hiim, Hilde (2007). Aksjonsforskning og læreplanimplementering. Årskonferanse for deltakende skoler i KIP-prosjektet (Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner).
Bjerknes, Ellen;Hiim, Hilde;Stålhane, Jan;Sund, Grete Haaland;Smistad, Trond (2007). The development of relevant vocational education through an approach to teacher research. CARN 2007 : Collaborative Action Research Network.
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2005). A strategy for practice based education and research. CARN 2005. Quality of practitioner research/action research. What is it about, what is it for and what next. Collaboration Action Research Network.
Hiim, Hilde (2003). Hvordan er prinsipper om yrkesretting ivaretatt i nye rammeplaner for lærerutdanning?. Undervisnings- og forskningsdepartementets høringskonferanse om nye rammeplaner for PPU, allmenn-, førskole- og faglærerutdanning.
Hiim, Hilde;Stålhane, Jan (2003). Hva er profesjonskunnskap? Hvordan kan profesjonsutdanning tilrettelegges med grunnlag i analyser av profesjonskunnskap? Hvordan kan profesjonsbaserte læreplaner brukes som grunnlag for praksisbasert forskning?. FOU-seminar for fagpersonale på Høgskolen i Tromsø..
Hiim, Hilde (2003). Å forske i læreryrket. Utdanning.
Hiim, Hilde;Sannerud, Ronny;Sund, Grete Haaland (2002). Sluttvurdering i yrkesfag - hvordan vurdere en bred og helhetlig kompetanse?. Læringsenteret, LS (Red.), Karakterer - mer enn karakterer. 2. s. 150-160.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (1993). Didaktikk som praksis og teori - et nødvendig utgangspunkt for lærerutdanning?. Nye pedagoger. Vol. 6.
Hiim, Hilde;Hippe, Else (1987). Teori - praksis i yrkeslærerutdanning. Yrkespedagogik i Norden. Vol. 2.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 08
Telefon (mobil): +47 922 07 378
Besøksadresse: Kunnskapsveien 55, Kjeller, KC335