HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Forskningsrapporter (1) Formidling (36)
Amundsen, Jon;Harnæs, Hilde (2009). Nyutdannede lærere med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Øgrim, Leikny (Red.), Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 6. s. 107-118. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Amundsen, Jon;Habib, Laurence;Harnæs, Hilde (2007). Project thinking, project practice: Experiences using rich pictures in a project of academic development. Molka-Danielsen, Judith Ohren, Ottar Jæger, Bjørn (Red.), NOKOBIT 2006 - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. 6. s. 89-106. Tapir Akademisk Forlag.
Habib, Laurence;Amundsen, Jon;Berre, Johnny;Harnæs, Hilde;Haug, Kristin Holte;Johannesen, Monica;Klæbo, Kirsten;Schanke, Åge J.;Talberg, Olav;Thomassen, Hanne (2006). GOLEM-prosjekt - rapport for året 2005. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Harnæs, Hilde (2016). En god modell for grunnskolelektorutdanningene. Landskonferanse for studie- og praksisledere. Nasjonal årlig konferanse som arrangeres på omgang.
Harnæs, Hilde (2016). På god vei mot en grunnskolelektorutdanning. Høgskolestyreseminar HiOA. HiOA.
Harnæs, Hilde (2016). Nasjonal styring med rom for autonomi?. UHR-konferanse Nasjonale retningslinjer. UHR.
Harnæs, Hilde (2015). På tvers av Lærerløftet?. Khrono.no.
Harnæs, Hilde (2014). Harnæs: Utskjelling av lærere går utover rekruttering. Khrono, HiOA.
Bjarnø, Vibeke;Harnæs, Hilde;Tønnessen, Eva (2014). Trenger mer penger og plass til 5-årig lærerløp. Khrono.
Harnæs, Hilde (2013). Hvordan lykkes med lærerløftet?. Khrono.no.
Harnæs, Hilde (2012). Strykprosenten i matematikk i grunnskolelærerutdanningen for 1. - 7. trinn. Aftenposten.
Harnæs, Hilde (2012). Strykprosenten i matematikk i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.trinn. Østlandsendingen;NRK.
Harnæs, Hilde (2012). Flerfaglighet i PEL-faget. GLU-konferansen 2012. Kunnskapsdepartementet, Følgegruppen.
Se alle publikasjoner
Jensen, Inger Kristine;Harnæs, Hilde (2011). Statusrapport fra naturfagundervisningen. Naturfagkonferansen. Naturfagsenteret Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
Jensen, Inger Kristine;Harnæs, Hilde (2011). Naturfag på ungdomstrinnet Fagkoordinatorers ansvar og oppgaver. Utdanningsetaten, kurs for fagkoordinatorer i naturfag. Utdanningsetaten i Oslo.
Harnæs, Hilde (2011). Obligatorisk veiledning av alle nyutdannede lærere - hvorfor og hvordan?. Dagskonferansen om veiledning av nyutdannede lærere. Høgskolen i Oslo.
Harnæs, Hilde (2011). Hvorfor fortsetter lærere å bruke undervisningsmetoder de selv ikke synes fungerer? Resultater og funn fra "Naturfag, naturligvis!". Nordisk konferanse i fagdidaktikk - NOFA 3. Karlstads universitet.
Harnæs, Hilde (2009). Naturfag som allmenndannelse. Naturfag. Vol. 1.
Amundsen, Jon;Fjell, Kari;Harnæs, Hilde;Holst, Vibeke;Sand, Therese;Storhaug, Marit;Svee, Anne Karine;Walle-Hansen, Wenche (2009). Nyutdannede lærere: Ja takk, begge deler!. Utdanning.
Fjell, Kari;Harnæs, Hilde (2009). Lærerne. NRK.
Harnæs, Hilde (2009). Sånn er livet - NRK - Utdanning av lærere. NRK.
Amundsen, Jon;Harnæs, Hilde (2009). LMS som støtte for praksisopplæring i lærerutdanningen. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference. Syddansk Universitet.
Harnæs, Hilde;Amundsen, Jon (2009). På vei mot en flerfagsdidaktikk – naturfag, samfunnsfag og IKT?. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference. Syddansk Universitet.
Harnæs, Hilde (2009). R10 - Ny grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn ved HiO. Personalseminar LUI HiO. LUI., HiO.
Fjell, Kari;Harnæs, Hilde (2009). Når starten er god - veiledning av nyutdannede lærere. Personalseminar. Skole, LUI, HiO.
Harnæs, Hilde (2009). Når starten er god. Veiledning av nyutdannede - konferanse for ledere og veiledere. HiO.
Fjell, Kari;Harnæs, Hilde;Svee, Anne Karine (2008). Når starten er god. Når starten er god. Universitetet i Oslo.
Harnæs, Hilde;Pedersen, Kari-Anne (2008). Ingenting forsvinner. Den norske filosofifestivalen. Filosofifestivalen i Kragerø.
Harnæs, Hilde (2007). Ingenting forsvinner. Utstilling Norsk Folkemuseum. Norsk Folkemuseum.
Habib, Laurence;Amundsen, Jon;Bygstad, Arne;Harnæs, Hilde;Haug, Kristin Holte;Johannesen, Monica;Klæbo, Kirsten;Madsen, Tjalve;Sønneland, Anne-Margrethe (2007). Presentasjon av GOLEM-prosjektet. Norgesuniversitetets prosjektseminar.
Harnæs, Hilde;Amundsen, Jon (2007). En digital dannelsesreise. Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Høgskolen i Oslo.
Harnæs, Hilde;Amundsen, Jon (2007). ”Rike bilder” En metode for bevisstgjøring og produksjon av kunnskap i fellesskap. FoU i praksis. Dronning Mauds minne.
Amundsen, Jon;Harnæs, Hilde (2006). Rike bilder - en metode for bevisstgjøring og ansvarliggjøring av aktører i handlingsfellesskap. NOKOBIT 2006. Høgskolen i Molde.
Amundsen, Jon;Habib, Laurence;Harnæs, Hilde (2006). Project thinking, project practice: Experiences using rich pictures in a project of academic development. NOKOBIT (Norsk Konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi).
Harnæs, Hilde (2006). Albert Einsteins liv og historie. Faglig forum. RWE-DEA.
Harnæs, Hilde (2005). Vil vi ha faglærereeller allmennlærere i skolen?. Nasjonal lærerutdanningspolitikk - en saga blott?. HiO.
Harnæs, Hilde (2005). Verdens mest berømte formel E=mc2 er 100 år!. Kultur for realfag 2005. HiO.
Harnæs, Hilde (2005). Kompetansehevingstiltak i naturfag. Naturfagkonferansen 2005. Naturfagsenteret, UiO.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 41
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q6045