HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (14) Formidling (31)
Huru, Hilja Lisa (2015). Braidings and quantizations of Maxwell’s equations. Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol. 36. doi: 10.1134/S1995080215030051
Lychagin, Valentin;Huru, Hilja Lisa (2014). Quantizations of compact Lie group actions. Journal of Geometry and Physics. Vol. 80. doi: 10.1016/j.geomphys.2014.01.015
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2013). On abelian group actions and Galois quantizations. Journal of Geometry and Physics. Vol. 70. doi: 10.1016/j.geomphys.2013.03.011
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2012). Quantizations of Group Actions. Journal of Generalized Lie Theory and Applications. Vol. 6. 15 s. doi: 10.4303/jglta/G120403
Huru, Hilja Lisa (2009). The Polynomial Algebra and Quantizations of Electromagnetic Fields. Kruglikov, Boris S. Lychagin, V.V. Straume, Eldar (Red.), Differential equations - geometry, symmetries and integrability : the Abel Symposium 2008 : proceeding of the Fifth Abel Symposium, Tromsø, Norway, June 17-22, 2008. Vol. 5. s. 151-158. Springer.
Huru, Hilja Lisa (2008). Remarks on Quantizations, Words and R-matrices. Generalized Lie Theory in Mathematics, Physics and Beyond. 8. s. 89-98. Springer.
Huru, Hilja Lisa (2008). Braided symmetric and exterior algebras and quantizations of braided Lie algebras. Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Matematika (Izvestija Vuzov. Mathematics). Vol. 4.
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2008). Quantization and classical non-commutative and non-associative algebras. Journal of Generalized Lie Theory and Applications. Vol. 2.
Huru, Hilja Lisa (2007). Quantizations of braided derivations. 2. Graded modules. Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol. 25.
Se alle publikasjoner
Huru, Hilja Lisa (2007). Quantizations of braided derivations. 3. Modules with action by a group. Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol. 25.
Huru, Hilja Lisa (2006). Associativity constraints, braidings and quantizations of modules with grading and action. Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol. 23.
Huru, Hilja Lisa (2006). Quantizations of braided derivations. 1. Monoidal categories. Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol. 24.
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2004). Quantizations and classical non-commutative and non-associative algebras. Report - Institut Mittag-Leffler. Vol. 34.
Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik;Räisänen, Anna-Kaisa (2017). Matematikklasserommet som arena for kvensk språk og kultur. Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk.
Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik;Räisänen, Anna-Kaisa (2017). Kven immersion in mathematics. Learning mathematics in linguistically diverse classrooms –.
Simensen, Anita Movik;Huru, Hilja Lisa (2017). Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from Kven traditional knowledge. Multilingualism in Education in the High North. UiT Norges arktiske universitet.
Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik (2016). SECOND LANGUAGE IMMERSION IN MATHEMATICS FOR ENDANGERED LANGUAGES. 13th International Congress on Mathematical Education. ICME.
Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik (2016). Brøkvafler og desimalsaft. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen. Vol. 1.
Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik (2016). Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (6. trinn). Vitenuka 2016. UiT Norges arktiske universitet, campus Alta.
Simensen, Anita Movik;Huru, Hilja Lisa (2015). Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (5. – 6. trinn). Vitenuka 2015. UiT Norges arktiske universitet.
Simensen, Anita Movik;Huru, Hilja Lisa (2015). Brøkvafler og desimalsaft. Forskningstorg under forskningsdagene 2015. UiT Norges arktiske universitet, campus Alta.
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2015). (Fun stuff with) Categorical Quantizations. Winter Geometrical School.
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2015). Quantizations of unitary representations of compact connected Lie groups. DIFFERENTIAL GEOMETRY, GEOMETRIC INVARIANTS, AND VISION THEORY. Universitetet i Bergen.
Se alle publikasjoner
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2014). On quantizations of finite and compact group actions. Delta-Geometry.
Lychagin, Valentin;Huru, Hilja Lisa (2014). Om quantizations of finte and compact group actions. Amega and ECI workshop. Masaryk University.
Lychagin, Valentin;Huru, Hilja Lisa (2013). Quantization of representations of compact connected Lie groups and applications to Hilbert-Schmidt operators. Sophus Lie seminar. Universitetet i Tromsø.
Kvivesen, Mona;Huru, Hilja Lisa;Simensen, Anita Movik (2013). Forskningstorg under forskningsdagene. Forskningstorg. Universitete iTromsø, Campus Alta.
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2013). A Summary of Quantizations of Group Actions. PDEs-2013 - Pseudogroups and Differential Equations. Universitetet i Tromsø v/ A.Kotov, B.Kruglikov og V.Lychagin.
Lychagin, Valentin;Huru, Hilja Lisa (2012). Non-commutative Galois extensions. Geometry and Algebra of PDEs. University of Tromso, IMS.
Huru, Hilja Lisa (2012). Actions by symmetric and permutation groups and their quantizations. Sophus Lie seminar. Institutt for matematikk og statistikk.
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2011). Quantizers and symmetric groups. Journee Non-commutative Franco-Norvegienne. LAREMA, Universite de Angers.
Huru, Hilja Lisa;Lychagin, Valentin (2011). Quantizations of representations of symmetric groups. QTS7.
Huru, Hilja Lisa (2010). Quantizations of curvature and Maxwell's equations. AGMP '10 (Algebra, Geometry, Mathematical Physics).
Huru, Hilja Lisa (2007). Words and quantizations of R-matrices. Geometry in Odessa.
Huru, Hilja Lisa (2006). Quantizations, braidings and braided derivations of G-modules. Sophus Lie Seminar (ukentlig). Institutt of Matematikk og Statistikk.
Huru, Hilja Lisa (2006). Braided derivations for modules with grading and action. Seminar at Institut des sciences et techniques.
Huru, Hilja Lisa (2006). Quantizations of braided derivations for algebras with grading or action. Seminar in Mathematical Physics. University of Angers.
Huru, Hilja Lisa (2006). Braided derivations of graded modules. Integrable Systems and Quantum Field Theory.
Huru, Hilja Lisa (2006). Quantization of braided derivations, curvature and Lie algebras with grading or action. AGMF Algebra, Geometry and Mathematical Physics, Baltic-Nordic Network.
Huru, Hilja Lisa (2006). Quantizations of braided derivations and braided connections. Geometry in Odessa.
Huru, Hilja Lisa (2005). Braided Derivations and Quantizations of Semisimple Lie Algebras. Geometry in Odessa-2005. Differential Geometry and its Applications.
Huru, Hilja Lisa (2004). Quantizations, braidings and braided derivations of modules with group action and grading. Formal theory of PDE's and their applications. University of Joensuu.
Huru, Hilja Lisa (2004). Quantizations and associativity constraints in graded categories. Geometric methods and PDE. Centre International de Rencontres Mathematiques.
Huru, Hilja Lisa (2004). Quantizations and classical non-commutative and non-associative algebras. Geomety in Odessa-2004. Div:Minestry of Science, Ukraine, akademy of food technology.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 16
Telefon (mobil): +47 920 92 003
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B421