HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Kunnskapssosiologi Livslang læring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (1) Formidling (120)
Johannesen, Hedvig;Øyan, Petter;Magnus, Ellen Merethe (2018). 'Back into your arms' - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning. Vol. 20. doi: 10.5456/WPLL.20.2.96
Johannesen, Hedvig Skonhoft;Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2010). Perspektiver på kunnskapssyn ved læring i yrkesfagopplæringen. Aamodtsbakken, Bente (Red.), Læring og medvirkning. Del 1. s. 93-107. Universitetsforlaget.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2013). Mette-Marit og politikkens abdikasjon. ISBN: 978-82-03-35412-0. 93 s. Aschehoug & Co.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2015). Cultural Codes of Technical and Vocational Teachers. A qualitative study of technical and vocational teachers cultural codes: Teaching school-based learning at the Norwegian upper secondary level. 285 s. Universitetet i Oslo.
Johannesen, Hedvig (2017). Vocational knowledge perspectives in Norwegian vocational teacher practices. Stockholm International Conference and Research Workshop on VET. Stockholms Universitet.
Johannesen, Hedvig (2017). “Back into you arms” - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. The Benefits of Modifying Social Enterprise within Higher Education’s Social Sciences Curriculum. University of Huddersfield.
Johannesen, Hedvig (2017). Vocational student's experiences with diversity. NERA 2017 Nordic Educational Research Congress. Nordic Educational Researcher's Association.
Johannesen, Hedvig;Øyan, Petter;Magnus, Ellen Merethe (2017). Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. Universities Association for Lifelong Learning, Annual Conference 2017, Lifelong Learning: Local, Regional, International?. Universities Association for Lifelong Learning.
Nore, Hæge;Johannesen, Hedvig;Lahn, Leif Christian;Bakken, Roger (2017). Quality Improvement in VET Through Large Scale Assessment of Vocational Competence. ECER 2017. ECER/EERA.
Gregersen, Magnus Heie;Johannesen, Hedvig (2016). Hedvig Skonhoft Johannesen – førsteamanuensis og «kongeekspert». sosiologen.no.
Johannesen, Hedvig (2016). "Lærer og fagarbeider på samme tid: Forskning om yrkesfaglæreres rike, doble kultur". Lektorbladet. Vol. 15.
Johannesen, Hedvig (2016). “Yrkesfaglærere og perspektiver på mangfold i læremidler”. Er lærerutdanningen forberedt på å møte mangfoldet i det norske samfunnet?. Høgskolen i Bergen og Utdanningsdirektoratet.
Johannesen, Hedvig (2016). "Technical and Vocational Teachers and Diversity: Encounters with the Primacy of Practice". NERA (Nordic Educational Research Association) Congress 2016. Nordic Educational Research Association.
Nore, Hæge;Johannesen, Hedvig;Lahn, Leif Christian (2016). Vocational Competencies of Apprentices in new Boundary Institutions. ECER 2016. University College Dublin.
Se alle publikasjoner
Nore, Hæge;Johannesen, Hedvig;Lahn, Leif Christian;Bakken, Roger (2016). Skriftlig testing og vurdering av yrkeskompetanse – ønskelig for hva og hvem?. NORDYRK 2016. Roskilde University.
Johannesen, Hedvig Skonhoft;Aamli, Kari (2015). Lærer, men fagarbeider. HiOA nettsted.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2015). Bourdieu og symbolsk vold i utdanningssystemets yrkesfaglige felt. Prøveforelesning doktordisputas. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2015). Mangfold og yrkesfaglærere - en ikke-boklig kunnskapskultur?. Mangfold i yrkesfag. YLU, HiOA og Kompetanse for mangfold, Utdanningsdirektoratet.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2015). Vocational Learning in the boundaries between School-based and Work-based learning. Conference on Learning Outside the Educational System and in alternating between formal, informal and non-formal learning. Program for livslang læring, fakultet LUI, HiOA.
Johannesen, Hedvig (2014). Programplan i Board Competence i Uganda og Kenya. Dialogkonferanse Læringslivets organisering. Program for livslang læring, Fakultet LUI, HiOA.
Johannesen, Hedvig (2014). Kommentar til Per Inge Båtnes' tekst "Glad i kunnskap hele livet". FoU-dagen Institutt for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt LUI, HiOA.
Johannesen, Hedvig (2014). Coaching som tilnærming til læring i arbeidslivet. Frokostseminar Program for livslang læring. Program for livslang læring, Fakultet LUI, HiOA.
Johannesen, Hedvig (2014). Experience based learning and pedagogy. Network meeting Female Future Project. Federation of Uganda Employers, NHO.
Johannesen, Hedvig (2014). Becoming a technical and vocational teacher: Cultural codes and group habitus. Nordyrk 2014. Nordyrk, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Johannesen, Hedvig (2014). Technical and vocational teachers teaching school based learning in the interface between school and workplace. Association of Teacher Education Europe 2014 Annual Conference. Association of Teacher Education Europe.
Johannesen, Hedvig (2014). Dannelse i profesjonsutdanning. Deltaker i paneldebatt.. Dannelse i praksis - utdanning for morgendagens arbeidsliv. Universitets og Høgskolerådet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Johannesen, Hedvig (2013). "Mette Marit, kvinnelige forbilder og stemmerettsjubileum". Danning og profesjonsutdanning. Institutt for lærerutdanning og internasjonale studier, HiOA.
Johannesen, Hedvig (2013). "Kronprinsparets besøk hos våpenprodusenten Lockheed Martin". Dagsnytt atten NRK.
Johannesen, Hedvig (2013). "Vi kan ikke utelukke at Mette Marit hadde sosiale ambisjoner". Dagbladet.
Johannesen, Hedvig (2013). "Kong Harald troner øverst". Dagbladet.
Johannesen, Hedvig (2013). The Cultural Codes of Technical and Vocational Teachers. NERA 41st Congress 2013. Nordic Educational Research Association.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2012). Kronprinsesse Mette-Marit på Twitter. NRK Dagsnytt atten.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2012). Kongeparets 70-års jubileum. NRK fjernsynet Nyhetsmorgen, Marienlyst, Oslo.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2011). Likestilling og foreldrepermisjon. NRK P2.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2011). Kronprinsparets 10-års bryllupsdag. NRK 2 Dagsnytt 18.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2011). Mette Marits ti år som prinsesse. Sommeråpent.
Krystad, Ellen;Johannesen, Hedvig Skonhoft (2011). Få Arjemandi hjem!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Godø, Helene Toverud;Johannesen, Hedvig Skonhoft (2011). Å skrive enkelt om det vanskelige - intervju med Nils Christie. Sosiologisk Årbok.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2010). Ekspertene rister på hodet av Märtha-debatt.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2010). Hun ble kronprinsesse.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2010). Utenriksminister Jonas Gahr Støres vennskap med kronprinsparet.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2010). Kronprinsessebryllupet i Sverige.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2010). Leserne reagerte på urettferdighet.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2010). Kulturelle koders betydning for yrkesfaglæreres iverksettelse av nye læreplaner. Oppsummeringskonferanse KIP-NFR.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2009). Yrkesfaglærerens betydning for læring - en hybrid profesjon Vocational teachers - a hybrid profession in knowledge society. FoU i praksis - lærerens betydning for læring.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2009). Prinsesse Märtha Louises engleprosjekt i et mediekritisk perspektiv.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2009). Yrkesfagene nedvurderes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2008). Betydningen av kongelige beskytterskap.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2008). Ekspertvelde - mot bedre vitende? Om bruken av eksperter i mediene. utenTitteltekst. Det norske studentersamfund.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2008). Kongelige trendsettere.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2008). Eksperter på alt. Er du spissformulert, bastant og allerede halvkjendis - da kan du også bli rikssynser. Rikssynsernes funksjoner og medienes dynamikk i valg av kilder.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2008). Kronprinsens valg av enkelt hytteliv.
Johannesen, Hedvig Skonhoft;Bull, Benedicte;Zachrisen, Gunnar (2008). De kongeliges rolle i bistandspolitikken og kronprinsens tale som ambassadør for UNDP (FNs utviklingsprogram).
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2008). The meaning of cultural codes in teachers implementation of new national curriculum and knowledge development in occupational didactics. The 33rd Annual ATEE Conference.
Godø, Helene Toverud;Johannesen, Hedvig (2007). Hildur Ve - betydningen av å forske på kjønn, klasse og familie. Sosiologisk Årbok. Vol. 12.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Medienes markedsmakt. Journalisten. Vol. 91.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Bidrar til underholdningsindustrien.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Tør jeg stille på Skavlan? Sosiologer i media.
Johannesen, Hedvig Skonhoft;Møst, Annemor (2007). Kong Haralds 70-års dag.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Oppsummering av feiringen av kong Haralds 70-års dag.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). De kongelige som del av underholdningsindustrien.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Sven O. Høibys bortgang.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Betydningen av kvinnelige rollemodeller i media for ungdommers yrkesvalg, endring og utvikling av profesjoner.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Mette-Marit utvider sitt nettverk.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Handler om identitet.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Hatet på internett. Journalisten. Vol. 91.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Luremikk og rikspolitikk. Journalisten. Vol. 91.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Omdømmesommer. Journalisten. Vol. 91.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Forbrukerpartiets seier. Journalisten. Vol. 91.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2007). Hold kjeft, Vendela. Journalisten. Vol. 91.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Kronprinsparets nettverk.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Duckerts vennskap med kronprinsparet og de unge kongeliges nettverk.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Kronprinsparets nettverk.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Kronprinsparets nettverk.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Utgivelsen av Hegges biografi om kong Harald.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Den skravlende elite.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Den skravlende elite.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Her er den norske skravleklassen.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Prinsesse Märtha Louises PFU-klage.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Kongelige og veldedighet, i anledning kronprinsesse Mette-Marits besøk i Genève.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Prinsesse Märtha Louises klage til PFU grunnet publisering av bilder av datteren.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Duckert i hoffet. ?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Guttesutring. ?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Tatt av rikdom. ?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Forsvar for bloggen. ?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Norske mediers kulturelle briller. ?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Et hjem for oss. ?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Ærlig og hjerterå dokusåpe fra Akersgata. ?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Det norske prosjektet. ?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). "Betydelig om usynlig kvinnearbeid". Bokanmeldelse av Søgner, S. og K. Telste (2005) Ut å søkje teneste. ?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2006). Den skravlende eliten. Samtiden.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Kulturkollisjoner, religionskonflikter, poesi og islam.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Dydig om mannedyr og pyntepikk. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Masurka på sengekanten. Journalisten.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Oslo-bulimien i kulturjournalistikken. Journalisten.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). De tause majoriteter. Journalisten.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Homohets på norsk. Journalisten.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Gratispassasjerer. Journalisten.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Frustrerte fyrer. Journalisten.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Offentlige og mediemessige ritualer.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Kronprinsens nye rolle og monarkiets framtid.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Musikkjournalistikkens Oslo-sentrering.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Shabana Rehmans framvisning av rumpa under foredrag ved filmfestivalen i Haugesund, som protest mot fundementalister, analysert ut fra kjønn og kultur.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). For mange norske kulturutgivelser, festivaler og kulturarrangementer?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Kong Haralds hjertesykdom og mulige effekter på monarkiet.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Prinsesse Märtha Louise har solgt 30 000 barnebøker - en kommersialisering av monarkiet?.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2005). Sven O. Høibys ekteskapsplaner og påvirkning på kongehuset.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2004). Redaksjon EN : skilsmisse i det danske kongehuset og monarkiets framtid.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2004). Dagsnytt 18 : skilsmisse i det danske kongehuset.
Johannesen, Hedvig Skonhoft;Ringheim, Trude (2004). Jeg er ikke lenger karrierekvinne med stor K.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2004). Flyktige spor. ?. Vol. 10.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2004). Lidende kjendiser til salgs. Journalisten.
Johannesen, Hedvig Skonhoft (2004). Tett på tragediene i fire farger. Journalisten.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 04
Telefon (mobil): +47 988 28 757
Besøksadresse: Kunnskapsveien 55, Kjeller, KC348

Samarbeidsrelasjoner

Institutt for pedagogikk, UiO; Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi UiO; Nordic Educational Research Association (NERA); ATEE (Association for Teacher Education Europe); NORDYRK (Nordisk yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk nettverk).