HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Henning Øien

forsker

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (9) Forskningsrapporter (3) Formidling (12) HiOA-publikasjoner (1)
Costa-Font, Joan;Karlsson, Martin;Øien, Henning (2016). Careful in the Crisis? Determinants of Older People's Informal Care Receipt in Crisis-Struck European Countries. Health Economics. Vol. 25. doi: 10.1002/hec.3385
Iversen, Tor;Øien, Henning;Schou, Arild (2016). Fastlegene i samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 2. doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-05
Jakobsson, Niklas;Kotsadam, Andreas;Syse, Astri;Øien, Henning (2016). Gender bias in public long-term care? A survey experiment among care managers. Journal of Economic Behavior and Organization. Vol. 131. doi: 10.1016/j.jebo.2015.09.004
Syse, Astri;Øien, Henning;Solheim, Mari Bugge;Jakobsson, Niklas (2015). Variasjoner i kommunale tildelingsvurderinger av helse- og omsorgstjenster til eldre :. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 18.
Øien, Henning (2014). Do Local Governments Respond to (Perverse) Financial Incentives in Long-Term Care Funding Schemes?. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. Vol. 14. doi: 10.1515/bejeap-2012-0066
Wiig, Henrik;Øien, Henning (2013). Would Small Be More Beautiful in the South African Land Reform?. Holden, Stein Terje Otsuka, Keijiro Deininger, Klaus (Red.), Land Tenure Reform in Asia and Africa: Assessing Impacts on Poverty and Natural Resource Management. Kap. 4. Palgrave Macmillan.
Karlsson, Martin;Iversen, Tor;Øien, Henning (2012). Scandinavian Long-Term Care Financing. Costa-Font, Joan Courbage, Christophe (Red.), Financing Long-Term Care in Europe Institutions, Markets and Models. Kapittel 14. s. 254-278. Palgrave Macmillan.
Øien, Henning;Karlsson, Martin;Iversen, Tor (2012). The Impact of Financial Incentives on the Composition of Long-term Care in Norway. Applied Economic Perspectives and Policy. Vol. 34. doi: 10.1093/aepp/pps021
Gautun, Heidi;Øien, Henning;Bratt, Christopher (2016). Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. ISBN: 978-82-7894-588-9. 121 s. NOVA.
Berge, Thea;Øien, Henning;Jakobsson, Lars Niklas Støre (2014). Formell og uformell omsorg. Samspillet mellom familien og velferdsstaten. ISBN: 978-82-7894-526-1. 38 s. NOVA.
Hagen, Terje P.;Amayu, Kebebew Negera;Godager, Geir;Iversen, Tor;Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010. ISBN: 978-82-7756-225-4. 82 s. HERO.
Øien, Henning (2017). Insentiver, effektivitet og kvalitet i omsorgstjenester for eldre. Seminar bydelsdirektører Oscarsborg 2017.
Øien, Henning (2017). Virkningen av hjemmetjenester på sykehusinnleggelser for eldre. Nasjonal helseøkonomikonferanse 2017. Universitetet i Bergen.
Øien, Henning (2017). The impact of home-based care on hospital admissions for the elderly. IHEA 12th World Congress in Health Economics. Boston University.
Øien, Henning;Karlsson, Martin;Font, Joan Costa (2016). Informal care and the great recession. 4th annual Conference SHARE France Ageing, Needs and Long-term care Insurance.
Holman, Per Arne;Øien, Henning (2016). Ventetidene må bli kortere – nå!. Dagens medisin.
Gautun, Heidi;Øien, Henning (2016). Kartlegging av mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien. Internseminar Nors Sykepleierforbund. Norsk Sykepleierforbund.
Øien, Henning (2015). Ankerskogen: et folkehelseanlegg?. Hamar arbeiderblad.
Øien, Henning (2014). Kjønnsforskjeller i tilgang til omsorgstjenester. Faglig hjørne. Folkehelseinstituttet.
Øien, Henning (2014). Forskere blind-testet kommunene og fant ut at de vil gi to timer mer hjemmehjelp til pleietrengende med mannlige pårørende enn til kvinnelige. NRK, Her og Nå.
Øien, Henning (2014). Eldre med døtre får minst hjemmehjelp fra kommunene. NRK P2, Nyhetsmoren.
Se alle publikasjoner
Øien, Henning (2014). Kvinner med døtre får mindre hjemmehjelp fra kommunen enn de med sønner. NRK, Dagsnytt 18.
Øien, Henning;Karlsson, Martin;Iversen, Tor (2011). The Impact of Economic Incentives on the Assignment to Type of Long Term Care in Norway. 8th World Congress on Health Economics. International Health Economics Association.
 • Heidi Gautun
 • Henning Øien
 • Christopher Bratt
 • Underbemanning er selvforsterkende. (2016) NOVA Rapport 6/16

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

  Kontakt

  Telefon (mobil): +47 913 18 504
  Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X217

  Nettside(r)