HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Formidling (38)
Olaff, Heidi Skorge;Ona, Hanne Nordvik;Holth, Per (2017). Establishment of Naming in Children With Autism Through Multiple Response-Exemplar Training. Behavioral Development Bulletin. Vol. 22. doi: 10.1037/bdb0000044
Olaff, Heidi;Eikeseth, Svein (2015). Variabler som kan påvirke effekter av tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (EIBI/TIOBA). Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 42.
Olaff, Heidi Skorge;Larsen, Kenneth;Klintwall, Lars (2013). Manglende Generalisering av Trenerferdigheter på tvers av situasjoner etter Workshop om Incidental Teaching. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 40.
Fossnes, Janne;Olaff, Heidi Skorge;Isaksen, Jørn (2012). Praktiske øvelser innen felles oppmerksomhet for barn med autisme. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 39. doi: http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=372
Olaff, Heidi Skorge (2012). Etablering av felles oppmerksomhet hos barn med autisme. En tilnærming basert på anvendt atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 39.
Olaff, Heidi Skorge (2012). Atferdsanalytiske intervensjoner og felles oppmerksomhet hos barn med autisme. En litteraturgjennomgang. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 39.
Olaff, Heidi Skorge (2008). Felles oppmerksomhet: hva er det og hvilke følger har det for opplæring av barn med autisme?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 35.
Olaff, Heidi Skorge;Roulund, Alvdis (2018). Komplekse språklige ferdigheter hos småbarn med ASF – hvordan læres nye ord i naturlige settinger. Tønsberg-konferansen - Den nasjonale autismekonferansen. Sykehuset i Vestfold - Regonalt kometansesenter for autisme.
Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2018). Establishment of Naming Through Conditioning of Reinforcers. 44th Annual Convention; San Diego, CA; 2018. Association for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2018). The Role of Conditioning of Reinforcers and the Emergence of Naming. NAFO-seminaret 2018. Norsk atferdsanalytisk forening.
Olaff, Heidi Skorge;Roulund, Alvdis;Holth, Per (2017). The role of joint control in Naming. Ninth International Conference; Paris, France; 2017. Association for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2017). Blocking of stimulus control in children with autism. ABAI- anual convention, Denver 2017. Assosiation for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2016). Naming Skills Established through Multiple Response-Exemplar Instruction for Children with autism. 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis 14/09/2016. European Association for Behaviour Analysis.
Olaff, Heidi Skorge (2016). Felles oppmerksomhet, betingede forsterkere og naming. Nettverkssamling for Tidlig intensiv opplæring for barn med ASD. Helse Sør-Øst.
Olaff, Heidi Skorge;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2015). Conditioned reinforers and blocking in children with autism. 8th International Conference Kyoto - ABAI. ABAI.
Vandbakk, Monica;Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2015). Betingede forsterkere, overskygging og blokkering. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk forening. NAFO.
Bertelsen, Vetle;Knashaug, Linn;Andresen, Alexander B.;Olaff, Heidi Skorge;Vandbakk, Monica (2015). Blokkering, overskygging og betingede forsterkere. Norsk Atferdsanalytisk konferanse. NAFO.
Se alle publikasjoner
Olaff, Heidi (2015). Naming. Regional fagkonferanse på EIBI. Tveregionalt fagnettverk på EIBI.
Olaff, Heidi;Holth, Per (2015). Felles oppmerksomhet, betingede forsterkere og blokking. Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøte seminar. Norsk atferdsanalytisk forening.
Olaff, Heidi;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Establishment of Naming in Children with Autism. Norsk Atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. Norsk atferdsanatytisk forening.
Olaff, Heidi Skorge;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2014). Variables influencing Naming. EABA conference 2014. European Association for Behavior Analysis.
Olaff, Heidi Skorge;Stine Marie, Andersen;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2014). Establishing Naming as a Function of Multiple Exemplar Instruction. EABA conference 2014. European Association for Behavior Analysis.
Olaff, Heidi;Johansen, Espen Borgå;Ona, Hanna Nordvik;Holth, Per (2014). Establishment of Naming through Multiple Exemplar Instruction. ABAI convention Chicago 2014. Assossiation of Behavior Analysis International.
Vandbakk, Monica;Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2013). Etablishment of Conditioned Reinforcers in Rats. 39th Annual Convention; Minneapolis, MN; 2013. Assosiation for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 39th Annual Convention; Minneapolis, MN; 2013. Assosiation for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Emphasis on Behavior Analysis. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Seminar og Årsmøte. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Vandbakk, Monica;Holth, Per;Olaff, Heidi Skorge (2013). Establishment of Conditioned Reinforcers in Rats. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Eikeseth, Svein;Vandbakk, Monica;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's program in psychology with an emphasis on behavior analysis. Experimental analysis of behavior group (EABG). Bangor Univerity.
Olaff, Heidi Skorge (2013). Profesjonelle ferdigheter. Samarbeid, forventninger, roller, oppgaver mellom foreldre og serviceytere. Sandefjord kommune.
Olaff, Heidi Skorge (2012). Bokanbeldelse: Austisme og atferdsanalyse - til evigheten og forbi. Spesialpedagogikk.
Olaff, Heidi Skorge (2012). Bokanmeldelse: Autisme og atferdsanalyse - til evigheten og forbi. Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk.
Olaff, Heidi Skorge (2012). Bokanmeldelse: Autisme og atferdsanalyse - til evigheten og forbi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 39.
Olaff, Heidi Skorge;Bergstrøm, Linda Frøne (2012). Establishing tact through observational learning. The 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behavior Analysis.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Vandbakk, Monica;Bakke, Anne (2012). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 38th Annual Convention Assosiation of Behavior Analysis International. Assossiation of Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Larsen, Kenneth;Klintwall, Lars (2012). Failure to generalize to staff training through workshop in incidental teaching. 38th Annual Convention Assosiation for Behavior Analysis International. Assosiation for Behavior for Behavior Analysis Inernational.
Olaff, Heidi (2011). Incidental teaching. Fagdag. Helse Bergen, Autismeteamet.
Olaff, Heidi (2011). Etablering av felles oppmerksomhet hos barn med autisme. Fagkonferanse. Hese Vest pg Helse Sør-Øst.
Olaff, Heidi;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2011). Bachelors program in learning psychology with emphasis on behavior analysis. ABAI 37th Annual Convention. Association for Behaviour Analysis International.
Olaff, Heidi;Bakke, Anne;Braaten, Live Fay (2011). Bachelor utdanning i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Olaff, Heidi Skorge;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2010). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Olaff, Heidi (2010). Opplæring av verbal atferd hos barn med autisme innenfor en atferdanalytisk tradisjon. Norsk atferdsanalytisk forenings seminar.
Olaff, Heidi Skorge;Larsen, Kenneth (2008). Establishing joint attention skills based on applied behavior analysis in children With autism. ABA autism 2008. Assossiation of Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge (2007). Establishing joint attention skills in children with autism based on applied behavior analysis. ABAI San Diego 2007. Assossiation of Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi (2007). Felles oppmerksomhet hos barn med autisme i et atferdsanalytisk perspektiv (artikkel 1) og Etablering av felles oppmerksomhet hos barn med autisme basert på avendt atferdsanalyse (artikkel 2). 50 s. Høgskolen i Akershus.
Olaff, Heidi Skorge;Holm, Astrid Kristin (2007). Incidental teaching. En replikasjon av en studie foretatt på PCDI. Nafoseminaret 2007. Norsk atferdsanalytisk forening.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 46
Telefon (mobil): +47 957 04 075
Besøksadresse: Pilestredet 38, Oslo, W113