HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Arbeid, ledelse og mestring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (21) Forskningsrapporter (18) Formidling (45) OsloMet-publikasjoner (18)
Bernstrøm, Vilde Hoff;Drange, Ida;Mamelund, Svenn-Erik (2018). Employability as an Alternative to Job Security. Personnel review. doi: 10.1108/PR-09-2017-0279
Drange, Ida;Helland, Håvard (2018). The Sheltering Effect of Occupational Closure? Consequences for Ethnic Minorities' Earnings. Work and occupations. doi: 10.1177/0730888418780970
Drange, Ida;Jakobsson, Lars Niklas (2018). Incentive effects of cash benefits among young people. A natural experiment from Norway. Journal of Social Policy. 19 s. doi: 10.1017/S0047279418000302
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2018). Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation. Nordic Journal of Migration Research. doi: 10.1515/njmr-2018-0016
Drange, Ida;Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 2. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-02-01
Drange, Ida;Bernstrøm, Vilde Hoff;Mamelund, Svenn-Erik (2018). Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees. Work, Employment and Society. Vol. 32. doi: 10.1177/0950017017749720
Helland, Håvard;Bol, Thijs;Drange, Ida (2017). Wage inequality within and between occupations. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 7. doi: 10.18291/njwls.v7i4.102355
Drange, Ida;Helland, Håvard (2017). Studenter med innvandringsbakgrunn i profesjonsutdanningene - rekruttering og arbeidsmarkedskarriere. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. 13. s. 153-164. Universitetsforlaget.
Bol, Thijs;Drange, Ida (2017). Occupational closure and wages in Norway. Acta Sociologica. Vol. 60. doi: 10.1177/0001699316659768
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2016). Å ta ansvar - deltidsvalgets ideologiske dimensjon. Begrunnelser for deltidsvalg i Norge. Halrynjo, Sigtona Teigen, Mari (Red.), Ulik likestilling i arbeidslivet. 6. s. 122-141. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Drange, Ida;Karlsen, Hilde (2016). Simply a matter of being male? Nurses' employment outcomes in the Norwegian labour market. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol. 24. doi: 10.1080/08038740.2016.1165732
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2016). Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-06
Drange, Ida (2016). Degrees of closure and economic success in the Norwegian labour market: field of study and non-Western immigrant performance. Journal of Education and Work. Vol. 29. doi: 10.1080/13639080.2014.976186
Hagen, Aina Landsverk;Drange, Ida (2015). Ytringsskader, sårbarhet og sosial ”skamming”: Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet. Sosiologi i dag. Vol. 45.
Bergene, Ann Cecilie;Drange, Ida (2015). "Pensjon? Hvafforno?" Kunnskap og informasjonsbehov om pensjon.. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 32.
Abrahamsen, Bente;Drange, Ida (2015). Ethnic minority students’ career expectations in prospective professions: navigating between ambitions and discrimination. Sociology. Vol. 49. doi: 10.1177/0038038514542494
Drange, Ida (2013). Early-career Income Trajectories among Physicians and Dentists: The Significance of Ethnicity. European Sociological Review. Vol. 29. doi: 10.1093/esr/jcr071
Drange, Ida;Vågan, Andre (2013). Stratification in the medical profession: Non-Western physicians in Norway. Professions and Professionalism. Vol. 3. doi: 10.7577/pp.517
Drange, Ida (2011). Early-career Income Trajectories among Physicians and Dentists: The Significance of Ethnicity. European Sociological Review. doi: 10.1093/esr/jcr071
Drange, Ida (2011). "Forskjellige, men likevel like: Arbeidsmarkedstilknytning blant minoritetskvinner med og uten barn". Næss, Hans Erik Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Kapittel. s. 121-132. Unipub forlag.
Drange, Ida (2009). Sysselsatt eller tilsidesatt? Heltidstilpasning blant høyt utdannede minoritetskvinner. Birkelund, Gunn Elisabeth Mastekaasa, Arne (Red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Kapittel 10. Abstrakt forlag.
Drange, Ida;Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Wathne, Christin Thea (2017). Arbeidslivsrelasjoner i endring. Medbestemmelsesbarometeret 2017.. 26 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Drange, Ida (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Delrapport 2. Tillit, konflikt og omstilling. Lederne.
Underthun, Anders;Drange, Ida;Borg, Elin (2017). Partssamarbeidets kompetanseeffekter: En analyse av Forbundet for Ledelse og Teknikks støtteordning for etter- og videreutdanning og utdanningsselskapet Addisco. ISBN: 978-82-7609-390-2. 104 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Drange, Ida;Askvik, Tanja;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). 'Being a foreigner is no advantage', Career paths and barriers for immigrants in Norwegian academia.. ISBN: 978-82-7609-384-1. 88 s. Work Research Institute (AFI).
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). "Å være utlending er ingen fordel" Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia.. ISBN: 9788276093698. 84 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Orupabo, Julia;Drange, Ida (2015). Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet. Effekter av stønader og tiltak for arbeidsmarkedstilknytning.. 42 s. Norges forskningsråd.
Drange, Ida (2015). Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene.. ISBN: 978-82-7609-354-4. 61 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Drange, Ida;Frøyland, Kjetil;Mamelund, Svenn-Erik (2015). Unge mottakere av tiltakspenger. Om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid. ISBN: 978-82-7609-353-7. 61 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høyskolen i Oslo og Akershus.
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2014). Part-Time Work in the Nordic Region II: A research review on important reasons. 162 s. Nordic Council of Ministers.
Borg, Elin;Drange, Ida;Fossestøl, Knut;Jarning, Harald (2014). Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. 163 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Se alle publikasjoner
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2014). Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid?. ISBN: 978-82-7609-338-4. 74 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Drange, Ida (2014). Mangfoldsledelse. En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7609-337-7. 64 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Drange, Ida (2013). A Study of Labour Market Careers for Professionals of Ethnic Minority Origin. ISBN: 978-82-93208-40-2. 200 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bergene, Ann Cecilie;Drange, Ida;Egeland, Cathrine;Mamelund, Svenn-Erik;STEEN, Arild Henrik (2013). Norsk arbeidsliv 2013. Stabilitet og sårbarhet. YS Arbeidslivsbarometer. 78 s. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Arbeidsforskningsinstituttet.
Talberg, Olav Niri;Drange, Ida (2013). "Hvem skal ut?" - Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning. ISBN: 978-82-7609-323-0. 36 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Wathne, Christin Thea;Finstad, Liv;Drange, Ida (2008). Vilkår for oppgaveløsning i politiet. -et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering. ISBN: 978-82-7609-232-5. 36 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Forsberg, Ellen-Marie;Drange, Ida;Amble, Nina (2008). Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene. ISBN: 978-82-7609-226-4. 45 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Drange, Ida;Amble, Nina (2008). Kartlegging av deltidsarbeid i Drammen kommune- pleie- og omsorgssektoren. ISBN: 978-82-7609-223-3. 32 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Vabø, Mia;Drange, Ida (2018). Part-time work. The great Paradox of Norwegian eldercare. The 24th Nordic Congress of Gerontology. Norwegian Geriatric Association, Norwegian Gerontological So.
Drange, Ida (2017). Medbestemmelsesbarometeret 2017: Styrings- og ledelsesformer og faglig integritet og kvalitet. Lansering av Medbestemmelsesbarometeret 2017. AFI.
Drange, Ida (2017). 80 monopolyrker gjør at du må betale mer. Forskningsradet.no.
Drange, Ida (2017). Her diskrimineres innvandrere minst. NRK.
Drange, Ida (2017). Mindre diskriminering i profesjonsyrkene. NRK.
Drange, Ida (2017). Mindre diskriminering i profesjonsyrkene. NRK.
Drange, Ida;Helland, Håvard;Frøjd, Elise Koppang;Ziesler, Katrine A. (2017). I disse yrkene blir innvandrere mindre diskriminert. Viten & Praksis.
Drange, Ida (2017). The wage effects of licensing. A natural experiment from Norway. Sosiologforeningens vinterseminar. Norsk Sosiologforening.
Drange, Ida (2016). Kontakter kan hjelpe unge med å få jobb. forskning.no.
Drange, Ida (2016). Innvandrere vil, men blir ikke inkludert. Kifinfo.
Se alle publikasjoner
Hagen, Aina Landsverk;Drange, Ida (2016). The economic consequences of online harassment: Free speech vs. gender inequality in the media industry. 6th LAEMOS Colloquium. EGOS.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). Presentasjon - Rapport om mangfold i akademia. Lanseringsseminar. KiF.
Helland, Håvard;Drange, Ida (2016). Har yrket blitt en viktigere predikator for lønn? Yrkesbaserte lønnsforskjeller fra 2003 til 2012.. Faglig Forum. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.
Underthun, Anders;Drange, Ida;Borg, Elin (2016). Betydningen av FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning og Addiscos utdanningstilbud: Foreløpige resultater. Forbundsstyremøte i FLT. Forbundet for Ledelse og Teknikk.
Helland, Håvard;Drange, Ida (2016). A Study of How Labour Market Institutions Affect within- and Between Occupation Wage Inequalities in Norway in the Period from 2003-2014. ISA World Forum. ISA.
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2016). Barriers to Access? Immigrant origin and occupational attainment. Nordic Migration Research Conference. NMR Network.
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2016). Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge?. Lansseringsseminar Søkelys på arbeidslivet. Institutt for samfunnsforskning.
Drange, Ida (2016). Mangfold i akademia: Innvandrere vil, men blir ikke inkludert. www.kifinfo.no.
Drange, Ida (2016). Employment outcomes for immigrants in occupations with limited supply of labour. Vinterseminaret. Norsk sosiologforening.
Drange, Ida;Helland, Håvard (2016). What is the consequence of occupational closure for non-Western immigrants’ earnings?. Occupations, skills and the labour market. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
Drange, Ida (2016). Presentasjon av temanotat om kvinner med innvandringsbakgrunn sin tilknytning til arbeidslivet. Faglunsj. Arbeids- og sosialdepartementet.
Drange, Ida (2015). Derfor slutter de. UKEAVISEN LEDELSE.
Bol, Thijs;Drange, Ida (2015). Occupational closure and wage inequality in Norway. European Consortium for Sociological Research 2015. ECSR.
Drange, Ida;Helland, Håvard (2015). What is the consequence of occupational closure for ethnic minorities’ earnings? (working title). Transitions in Youth. TiY.
Drange, Ida;Bernstrøm, Vilde Hoff;Mamelund, Svenn-Erik (2015). Are you moving up, or falling out? Self-perceived employability among Norwegian employees. WORK 2015. Universitetet i Turku.
Drange, Ida (2014). Nytt pensjonssystem – komplekst og bærekraftig. Norges forskningsråd.
Drange, Ida (2014). Mangfoldsledelse – En kunnskapsoversikt.. Frokostmøte. Virke.
Drange, Ida (2014). Ny studie: Deltid gir ikke mer lykke. Vg.
Drange, Ida (2014). Klart for storprosjekt om lønsskilnader. Khrono.
Drange, Ida (2014). Når X-faktor teller mer enn utdanning. Kristiansandsavis.
Drange, Ida (2014). Foredrag og deltakelse i panel på Alternativ karrieredag. Foredrag og deltakelse i panel på Alternativ karrieredag. Seema AS.
Drange, Ida (2014). Mangfoldsledelse. Virkes frokostseminar. Hovedorganisasjonen Virke.
Drange, Ida (2014). Unge kvinner med mastergrad, men ikke attraktive for arbeidslivet?. Alternativ karrieredag. Seema AS.
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2014). Part-time work in the Nordic countries - phase II, presentatio of report. Part time work in the Nordic region and. Nordisk information för kunskap om kön - Nordisk Ministerråd.
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2014). Deltid - en måte å mestre hverdagen på?. viten + praksis.
Egeland, Cathrine;Drange, Ida (2013). Deltid- kun et spørsmål om tid?. Forskerseminar. CORE, Institutt for samfunnsforskning.
Abrahamsen, Bente;Drange, Ida (2013). Ethnic minority students' career ambitions and career expectations in prospective professsions. European Sociological Association conference. University of Torino, Department of Culture, Politics and So.
Borchgrevink, Harald Bonaventura;Drange, Ida (2013). Like sjanser for minoritetsleger. forskning.no.
Borchgrevink, Harald Bonaventura;Drange, Ida (2013). Likebehandling blant leger. Khrono.
Talberg, Olav Niri;Drange, Ida (2013). Mennene har det verst.
Talberg, Olav Niri;Drange, Ida (2013). "Hvem skal ut". AFI-forum (Arbeidsforskningsinstituttet).
Lassen, Kjersti;Drange, Ida (2011). Innvandrerleger tjener mest. forskning.no.
Karlsen, Hilde;Drange, Ida (2010). Gender and ethnic segregation in the nursing profession. Qualifying for Professional Careers (QPC) - workshop. Senter for profesjonsstudier.
Drange, Ida;Lassen, Kjersti (2009). Sysselsatt eller tilsidesatt?. HiO-nytt.
Drange, Ida;Skjønsberg, Andreas (2008). Læreryrkets status. Allmennlæreres egenvurdering i StudData. Paper uten foredrag, SPS-arbeidsnotat 4/2008.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 920 10 342
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X461