HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (17) Fagbøker⁄lærebøker (9) Forskningsrapporter (8) Formidling (30)
Solem, Ida Heiberg;Eriksen, Elisabeta (2018). På jakt i elevers algebraiske tenkning. Estetiske uttrykksformer og skapende virksomhet i begynneropplæringen. Idèhefte. Kapittel. s. 187-212.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2018). Which questions to ask in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2016). Bevis og generalisering i skolen - utfordringer og muligheter. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. 3. s. 46-59. Cappelen Damm Akademisk.
Kleve, Bodil;Solem, Ida Heiberg (2015). A CONTINGENT OPPORTUNITY TAKEN INVESTIGATING IN-BETWEEN FRACTIONS. Krainer, Konrad Vondrova, Nada (Red.), Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. KAPITTEL. s. 3051-3058. European Society for Research in Mathematics Education.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2015). Hvordan kan lærere bidra til deltakelse og matematisering i klassesamtalen i matematikk?. Christensen, Hanne Stokke, Ruth Seierstad (Red.), Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 6. s. 104-122. Gyldendal Akademisk.
Kleve, Bodil;Solem, Ida Heiberg (2014). Aspects of a teacher's Mathematical knowledge in his orchestration of a discussion about rational numbers. Nordisk matematikkdidaktikk. Vol. 19.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2013). Argumentasjon, begrunnelse og bevis på barnetrinnet. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Argumentasjon, begrunnelse og bevis på barnetrinnet. s. 120-126. Akademika forlag.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2013). Hva spør lærere om? En modell for å undersøke spørsmål som stilles i klassesamtalen i matematikk. Christensen, Hanne Ulleberg, Inger (Red.), Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 9. s. 139-155. Gyldendal Akademisk.
Kværnes, Leif Henry;Solem, Ida Heiberg (2012). Hva ser studenter av elevers læring av i matematikk? En drøfting av studenters utvikling av læringsavdekkingskompetanse med hovedvekt på matematikk som aktivitet. Rønning, Frode Diesen, Rolf Hoveid, Halvor Pareliussen, Ingar (Red.), FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Artikkel. s. 249-261. Tapir Akademisk Forlag.
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2012). «36 er et oddetall» – Aspekter ved undervisningskunnskap i matematikk på barnetrinnet. Tidsskriftet FoU i praksis. Vol. 6.
Se alle publikasjoner
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2011). Med undervisningen i sentrum. Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Del 37. s. 417-428. Tapir Akademisk Forlag.
Solem, Ida Heiberg;Kværnes, Leif (2009). Matematikk som resonnerende og problemløsende aktivitet. Stålsett, Unn Storhaug, Marit Sandal, Ruth (Red.), Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter - fra oppskrift til refleksjon. Kapitel 8. s. 190-204. Fagbokforlaget.
Solem, Ida Heiberg;Braathe, Hans Jørgen (2005). utfordringer og dilemmaer i matematikkundervisningen for den flerkulturelle klassen. Germeten, Sidsel Fajersson, Karin Elise (Red.), Vi vet hvor vi har vært, og vi vet hva vi har lært! Lærere og studenters efaringer med "Flerkulturell Lærerutdanning" 2002-2004. kapittel. s. 35-43.
Solem, Ida Heiberg;Strand, Torill (2005). Gylne øyeblikk og tapte sjanser. Norsk og matematikk i 2.klasse. Skjong, Synnøve (Red.), GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. kapittel. s. 126-155. Det Norske Samlaget.
Solem, Ida Heiberg;Strand, Torill (2003). Fra aktiv undervisning til passiv veiledning? Tanker om den "nye" elev- og lærerrollen. Ongstad, Sigmund (Red.), Koordinert lærerutdanningsdidaktikk? Ideer og erfaringer. Kapittel. s. 100-107. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Solem, Ida Heiberg;Penne, Sylvi (2003). Hva lærte du høsten 2001?. Michelet, Simon (Red.), Ettfaglig, tverrfaglig og flerfaglig organisering - motsetning eller supplement?. Vedlegg. s. 188-196. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Solem, Ida Heiberg (2001). Undring, argumentasjon og lekende tenkning i matematikk. Barn skaper matematikk. kapittel. s. 49-64. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Solem, Ida Heiberg;Alseth, Bjørnar;Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn (2017). Tall og tanke 2 Matematikkundervisning på 5. til 7. trinn. ISBN: 9788205462830. 424 s. Gyldendal Akademisk.
Solem, Ida Heiberg;Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Det matematiske barnet. ISBN: 978-82-93598-015. 298 s. Caspar Forlag.
Solem, Ida Heiberg;Norberg, Gunnar;Alseth, Bjørnar (2011). Tal och tanke - matematikundervisning från fôrskoleklass til årskurs 3. ISBN: 978-91-44-06846-6. 392 s. Studentlitteratur AB.
Solem, Ida Heiberg;Alseth, Bjørnar;Nordberg, Gunnar (2010). TALL OG TANKE. Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. ISBN: 9788205371705. 366 s. Gyldendal Akademisk.
Solem, Ida Heiberg (2008). Mattesteg i barnehagen - veiledning til storbok. ISBN: 978-82-492-1121-0. 56 s. GAN Aschehoug.
Solem, Ida Heiberg;Reikerås, Elin Kirsti Lie (2008). Det matematiske barnet. 2.utgave. ISBN: 978-8290898-46-0. 286 s. Caspar Forlag.
Solem, Ida Heiberg;Solem, Hanne;Dalvang, Tone;Fiskaa, Brit Giersky (2006). Mattesteg. ISBN: 82-492-0810-2. 300 s. Gan Forlag.
Solem, Ida Heiberg;Reikerås, Elin Kristi Lie (2004). Det matematiska barnet. ISBN: 9127722945. 344 s. Natur och kultur.
Solem, Ida Heiberg;Reikerås, Elin Kirsti Lie (2001). Det matematiske barnet. ISBN: 82-90898-26-6. 282 s. Caspar Forlag.
Sætre, Jon Helge;Solem, Ida Heiberg;Martinussen, Geir;Askevold, Gjert Anders;Nylor, Mike (2010). Å kunne regne i musikk - Materiell til etterutdanningskurs. 28 s. Matematikksenteret (NTNU).
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Austestad, Anna;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 2006-2009. Avsluttende rapport til UDA, Oslo kommune. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra kompetansemiljøet ved HiO - Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 15 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger;Austestad, Anna;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2007). Rapport fra HiO:Skoleutviklingsprosjektet Lede, prioritere og organisere, UDE, Oslo, skoleåret 2006-2007. 31 s. Høgskolen i oslo, avd. LU.
Solem, Ida Heiberg;Alseth, Bjørnar (2006). Perlesnor til 100. 17 s. http:/glsm.hist.ni/fagligopplegg.php.
Solem, Ida Heiberg;Alseth, Bjørnar (2006). Måling av tid. 5 s. http:/glsm.hist.ni/fagligopplegg.php.
Solem, Ida Heiberg;Johansson, Jan-Erik (2001). Barn skaper matematikk. ISBN: 82-579-4181-6. 152 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2017). Learning together. ATEE 2017. ATEE.
Reikerås, Elin Kirsti Lie;Solem, Ida Heiberg;Rongved, Elisabeth (2017). "Det matematiske barnet"-klassiker i ny utgave.
Fossum, Hanne;Ulleberg, Inger;Michelet, Simon;Solem, Ida Heiberg (2016). Dialogical dimensions in educational practices - new version. Fou-samling. Fou-fellesskapet Lærerkvalifisering.
Solem, Ida Heiberg;Smestad, Bjørn (2016). En fyrkantig boll och en brist på hål. Kreativ matematik. Divideramera.
Solem, Ida Heiberg (2016). Tid og tidsmåling. Naturfag : tidsskrift for Nasjonalt nettverk for naturfag.
Ulleberg, Inger;Michelet, Simon;Solem, Ida Heiberg;Fossum, Hanne (2016). Dialogical dimensions in educational practices. NERA 2016. NFPF.
Eriksen, Elisabeta;Solem, Ida Heiberg (2015). Kompetanse for kvalitet - Matematikk 1 for 1.-7. trinn. Seminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk. Udir.
Fossum, Hanne;Michelet, Simon;Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2015). Fou-prosjektet Dialogue in education - comparing practices from different contexts. FoU-fellesskap-samling. HiOA FoU-fellesskapet lærerkvalifisering.
Kleve, Bodil;Solem, Ida Heiberg (2015). A CONTINGENT OPPORTUNITY TAKEN INVESTIGATING IN-BETWEEN FRACTIONS. Congress of European Research in Mathematics Education. Charles University in Prague, Faculty of Education.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2014). Samarbeid mellom høgskole og praksisfelt. Nordpro 2014. Nordpro.
Se alle publikasjoner
Fossum, Hanne;Michelet, Simon;Strand, Torill;Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2014). Dialog gjennom hele utdanningsløpet. NORDPRO-konferansen. Nordisk Nætverk for professionsforkning/HiOA.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2014). Prepared questions in classroom talk in mathematics. NERA 2014. NFPF - Høgskolen på Lillehammer.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2014). Klasseledelse, fag og danning - nærbilde av klassesamtaler i matematikk. Skolelederdagene ved ILS, UiO. ILS, UiO.
Kleve, Bodil;Solem, Ida Heiberg (2014). Finding in-between fraction, a contingent moment in grade 7. NORMA 2014. University of Turku.
Solem, Ida Heiberg;Holter, Kari (2014). Bosses drosje - om å trekke slutninger. Forskerfrø 2014. Naturfagssenteret.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2013). Hva spør vi om?Hvordan kan en modell for spørsmålsstilling brukes i analyse og utvikling av klassesamtaler i matematikk?. NOFA 4. NTNU, Program for lærerutdanning.
Solem, Ida Heiberg;Rohde, Vetle (2013). Hvordan kan «eksemplarisk undervisning» bidra til å utvikle studentenes handlingskompetanse i matematikk?. FoU i Praksis. HiST.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2013). Bevis i skolematematikken - en utfordring for lærerutdanningen. Parallellsesjon. Høgskolen i Østfold.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2012). Spørsmål i klassesamtalen i matematikk. FoU i praksis. FoU i praksis - HiST.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2012). Argumentsjon, begrunnelser og bevis i matematikk på barnetrinnet. FOU i praksis -nordisk konferanse om praksisretta FOU i utdanninga.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2011). Hva slags spørsmål stiller lærere i helklasseundervisning i matematikk?. NOFA 3 Nordisk Âmnesdidaktisk Konfeferense. Karlstad Universitet.
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2011). Argumentasjon og bevis på barnetrinnet. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere. Høgskolen i Volda.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2010). Lærerkompetanse i matematikk-respons på uplanlagte elevinnspill i undervisningen. FOU i praksis.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2010). Med undervisningen i sentrum:begynneropplæring i matematikk - lineær modell for tall. FoU i praksis. NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2009). Læreres respons på uplanlagte elevinnspill i matematikkundervisningen (1). NOFA 2 Fagdidaktikk i bevegelse. Syddansk Universitet og University College Lillebælt.
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2009). Lærerrespons på uplanlagte elevinnspill i matematikkundervisningen (2). Matematisk kompetanse gjennom FOU. Høgskolen i Volda.
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2008). Elevsamtalen i matematikk. Seminar i klasseromsforskning. LUI.
Kleve, Bodil;Solem, Ida Heiberg;Tellefsen, Helga Kufaas (2007). Undervise bedre matematikk, - Stegmodell og lineær tallmodell- Delprosjekt av ”Teaching Better Mathematics” (TBM). NOFA 1 Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.
Solem, Ida Heiberg;Strand, Torill (2004). Gylne øyeblikk og tapte sjanser - observasjoner av norsk- og matematikktimer i 2.klasse. GLSM-konferanse. Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Solem, Ida Heiberg;Strand, Torill (2001). Fra aktiv undervisning til passiv veiledning. Koordinert allmennlærerutdanning?. HiO.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 74
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B521