HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (33) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (13) Formidling (83) OsloMet-publikasjoner (8)
Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne (2018). Kan «Glassjenta» vise vei til nødvendige forvaltningsreformer i Norge?. Schönfelder, Walter (Red.), Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Kapittel 10. Fagbokforlaget.
Hydle, Ida Marie (2017). Visualizing action research in the ALTERNATIVE context. Action Research in Criminal Justice. Restorative justice approaches in intercultural settings.. Kapittel 2. s. 29-42. Routledge.
Foss, Espen Marius;Hydle, Ida (2017). Youth as Architects of Peace? Street Mediation at the Norwegian red Cross and Other National Red Cross Unions. Bastien, Sheri Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.), Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. 12. s. 301-337. Palgrave Macmillan.
Hydle, Ida Marie;Seeberg, Marie Louise (2017). Difference as culture: Roots and implications of a mode of framing. Pali, Brunilda Aertsen, Ivo (Red.), Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. 1. Routledge.
Hydle, Ida Marie (2017). The Power of the Eye and the Ear: Experiences from Communicating Research with Digital Storytelling. Jamissen, Grete Hardy, Pip Nordkvelle, Yngve Troye Pleasants, Heather (Red.), Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. Part 2. s. 185-200. Palgrave Macmillan.
Henriksen, Jan Erik;Hydle, Ida Marie (2016). Participatory handling of conflicts in Sámi areas.. International Social Work. Vol. 59. doi: 10.1177/0020872816650731
Stang, Elisabeth Gording;Hydle, Ida (2015). Barn i fengsel - også barnevernets ansvar. Norges Barnevern.
Bredal, Anja;Hydle, Ida Marie (2014). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Innvandrere på utsiden av samfunnet. kapittel 6. s. 159-186. Abstrakt forlag.
Hydle, Ida (2013). Youth Justice and Restorative Justice in Norway. van Wormer, Katherine S. Walker, Lorenn (Red.), Restorative Justice Today. Practical Applications. kapittel 8. s. 63-74. Sage Publications.
Hasund, Ingrid Kristine;Hydle, Ida (2010). Fengslede dialoger om konflikter - da konfliktrådet kom til fengslet. En antropologisk og lingvistisk studie av sosial kapital. Backe-Hansen, Elisabeth Hydle, Ida (Red.), Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. Kapittel 6. s. 173-200.
Se alle publikasjoner
Hydle, Ida (2010). The evaluation of restorative justice : lessons to be learned from a data collection in Europe. Vanfraechem, Inge Aertsen, Ivo Willemsens, Jolien (Red.), Restorative justice realities : empirical research in a European context. Kapittel. s. 11-28.
Hydle, Ida;Kemény, Siri (2010). From local trial projects to state owned services : Empirical research on restorative justice in Norway. Vanfraechem, Inge Aertsen, Ivo Willemsens, Jolien (Red.), Restorative justice realities : empirical research in a European context. Kapittel. s. 207-218.
Hydle, Ida (2008). Contemporary Restorative Justice Practices in Europe. British Journal of Community Justice. Vol. 2008.
Hydle, Ida;Dale, Geir (2008). Challenging the evaluation of Norwegian restorative jusitce experiences. British Journal of Community Justice. Vol. 2008.
Hydle, Ida;Krogstad, Anne (2006). Retorik & Antropologi. Rhetorica Scandinavica. Vol. 40.
Hydle, Ida (2006). La justice des mineurs en Europe: enjeux et perspectives d`avenir. La gestion norvégienne des jeunes `à risque`. La justice pénale des mineurs en Europe. Entre modèle Welfare et inflexions néo-libérales. faglig_bok_forlag. L'Harmattan.
Hydle, Ida;Foss, Espen Marius (2006). Young people in liminal situations: between criminal and psychiatric justices. Social capital, verbal and visual skills. Social capital among young citizens: children's and young people's networks and involvement in contemporary democracy. faglig_bok_institusjon. s. 29-43.
Hydle, Ida;Krogstad, ukjent-for-m040590 (2006). Temaintroduksjon: "Antropologiske og retoriske vendinger. Rhetorica Scandinavica. Vol. 40.
Hydle, Ida (2006). Om antropologisk forvalting av språk og dialog. Rhetorica Scandinavica.
Hydle, Ida (2006). An anthropological contribution to Peace and Conflict Resolution Studies. Contemporary Justice Review. Vol. 9.
Hasund, Ingrid Kristine;Hydle, Ida (2005). Strafferettens dom sammenliknet med konfliktrådets avtale - en antropologisk og lingvistisk studie. Studier av dommen. Konferanserapport. faglig_bok_institusjon. s. 30-.
Terkelsen, Toril Borch;Blystad, Astrid;Hydle, Ida (2005). Article:Transforming extraordinary experiences into the concept of schizophrenia: a case-study of a Norwegian psychiatric unit. Ethical Human Psychology and Psychiatry : an International Journal of Critical Inquiry. Vol. 7.
Hasund, Ingrid Kristine;Hydle, Ida (2004). Evaluating a Norwegian RJ project: mediation as supplement to punishment in cases of serious violence. ?. Vol. 5.
Hydle, Ida (2004). Krigens representasjoner i lokalsamfunn. Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. s. 131-152.
Hydle, Ida (2003). Strafferettsmagikere kulturformidlere i norske rettssaler. Kulturforskning / Bjarne Hodne og Randi Sæbøe (red.). s. 141-149. Universitetsforlaget.
Hydle, Ida (2003). Seremonirommet - en restkategori i norske tinghus?. I fellesskapets rom : kunst i to tinghus. s. 89-99.
Hydle, Ida (2003). Anthropological reflections on restoring justice in Norway. Repositioning Restorative Justice. s. 296-312.
Hydle, Ida (2003). Book Review: Remaking a World : Violence, Social Suffering, and Recovery. Anthropological Theory. Vol. 3.
Hydle, Ida (2003). Regjering av helse: Fra pasient til risikant. Regjering i Norge. s. 154-175.
Hydle, Ida (2002). Brev til redaktøren: "Møtet mellom ulike kulturer i en gynekologisk konsultasjon". ?. Vol. 15.
Hydle, Ida (2001). Byggeskikk i Setesdalen - postmoderne romantikk?. ?.
Hydle, Ida (2000). Mord utan motiv? En antropologisk studie av en brottsmålsprocess. Det lokala våldet Om rädsla, rasism och social kontroll. s. 193-209.
Hydle, Ida (2000). Antropologi i studiet av medisin og jus. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 11.
Hydle, Ida;Hasund, Ingrid Kristine (2007). Ansikt til ansikt. Konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Cappelen Damm Akademisk.
Hydle, Ida;Hasund, Ingrid Kristine (2007). Ansikt til ansikt. Konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Cappelen Damm Akademisk.
Hydle, Ida Marie;Stang, Elisabeth Gording (2016). Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel. en forskningsbasert evaluering. ISBN: 978-82-7894-572-8. 238 s. NOVA.
Hydle, Ida (2015). Evaluering av prøveprosjektet med ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel - Delrapport 2. ISBN: 978-82-7894-564-3. 169 s. NOVA.
Hydle, Ida (2014). Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies. Deliverable 2.4: Final research report on conflict and restorative justice. 67 s. European Forum for Restorative Justice.
Hydle, Ida (2014). Evaluering av prøveprosjektet med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel - Delrapport 1. ISBN: 978-82-7894-516-2. 116 s. NOVA.
Hydle, Ida;Seeberg, Marie Louise (2013). Tett på unge. 34 s. Røde Kors.
Hydle, Ida (2012). Tegnspråkets inkluderende kraft. Ungdomskultur, språk og kommunikasjon på tvers av lyd og lys. Om visulisering av lyd gjennom tegn. ISBN: 978-82-7894-452-3. 115 s. NOVA.
Seeberg, Marie Louise;Hydle, Ida;Foss, Espen Marius;Hassan, Sahra Cecilie;Uhrig, Bettina (2012). On conflicts in intercultural settings. 52 s. ALTERNATIVE: Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies. 7th Framework programme..
Hydle, Ida;Bredal, Anja (2011). Erfaringer med dialog i tvangsekteskapssaker. ISBN: 978-82-7894-406-6. 126 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Hydle, Ida (2010). Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. ISBN: 9788278943601. 225 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Vestel, Viggo Jan;Hydle, Ida (2009). Fritidsklubb - kvalifisering og rusforebygging?. ISBN: 978-82-7894-331-1. 257 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Hydle, Ida (2007). Gatemeglingsprosjektet i Oslo Røde Kors - en evaluering. 78 s. NOVA.
Hydle, Ida (2004). Prosjekt "Megling i voldssaker" ved Konfliktrådet for Hordaland Evalueringsrapport. ISBN: 8271175343. 137 s. Høgskolen i Agder.
Hydle, Ida (2001). Murder without Motive. An Anthropological Study of a Criminal Case. ISBN: 8277200080. 274 s. Agder University College.
Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne (2018). Kan "Glassjenta" vise vei til nødvendige forvaltningsreformer i Norge?. Boklansering - Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. UiT og Fagbokforlaget.
Henriksen, Jan Erik;Hydle, Ida Marie (2018). Alin wp 3: Medtodeutvikling for arbeidsinkludering av unge: inkludering, tillit og gjenoppretting. Prosjektsenminar. Prosjekt ALIN ved UiT.
Henriksen, Jan Erik;Hydle, Ida Marie (2017). Soabahallan i reindriften. Årsmøte i Vestre reinbeitesone. Vestre reinebeitesone.
Hydle, Ida;Henriksen, Jan Erik (2017). Decolonising justice and deliberating sustainability A contemporary Nordic case. Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences. University of Helsinki.
Henriksen, Jan Erik;Hydle, Ida Marie (2017). Megling og konflikthåndtering i reindriften. Møte i samarbeidsutvalget for reindriften i Vest Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark.
Henriksen, Jan Erik;Hydle, Ida Marie (2017). Soabahallan i reindriften. Årsmøte/dialogmøte i Vestre reinbeitesone. Vestre reinbeitesone.
Henriksen, Jan Erik;Hydle, Ida Marie (2017). Restoring justice ans autonomy in Sami Reindeer husbandry - participatory Research and Empowerment.. Session innlegg. UiT.
Hydle, Ida Marie;Henriksen, Jan Erik (2017). Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. Nordic Conference on Reindeer Husbandry Research. NorCoe ReiGN.
Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Glassjentesaken. HiOAs sjuende 'Barn og unge på tvers'-konferanse. Forskergruppen Barneliv og profesjonsutøvelse, HiOA.
Ego, Thomas;Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne (2017). Vil gi hjelp til de sykeste barnevernsbarna. Stavanger Aftenblad.
Se alle publikasjoner
Hydle, Ida Marie (2016). Barn i fengsel, evaluering. "Barn i fengsel". Universitetet i Bergen.
Hydle, Ida Marie (2016). Barn i fengsel. Strafferettskonferansen 2016, Kriminaliteten, Kuren, Kostnadene. Kriminalomsorgsregion Vest.
Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne;Ergo, Thomas;Aass, Hans Petter (2016). Politikerne svikter glassbarna. Aftenbladet.
Hydle, Ida Marie;Kristofersen, Lars Bjarne (2016). Glassjenta viser vei til nødvendige forvaltningsreformer i Norge. Aftenbladet.
Hydle, Ida (2015). Arkitektur, tegn, lyd og lys – innvirkning og påvirkning på språkets former og kommunikasjonenes inkluderende kraft. Seminar. NOVA.
Hydle, Ida (2015). Organisering og dialog - språkets former og kommunikasjonenes inkluderende kraft. Seminar. Institutt for organisasjon, administrasjon og velferd.
Hydle, Ida (2015). Gjenopprettende praksiser i nordsamiske områder. Seminar. UiT.
Hydle, Ida (2015). Konflikthåndtering i nord-samiske områder. Seminar. UiT.
Hydle, Ida (2015). ALTERNATIVE: Conflict Transformation through Dialogue. Steering Committe meeting in ALTERNATIVE. NOVA ved Ida Hydle.
Hydle, Ida (2015). Trenger ikke flere ungdomsfengsler. BergensTidende.
Hydle, Ida (2015). Risky adolescence - models for cooperative developments in research and practice. internasjonal workshop. NOVA ved Ida Hydle og Lars B. Kristofersen.
Hydle, Ida;Foss, Espen Marius (2015). ALTERNATIVE security developments in Norway. Final Conference of the ALTERNATIVE project. Katholic University of Leuven.
Hydle, Ida;Kristofersen, Lars B (2015). Tverrfaglige perspektiver på psykisk helse hos barn og unge. Barneombudets dag på HiOA. Barneombudet og HiOA.
Hydle, Ida (2014). Verdibørsen. Konfliktrådsforskning. NRK.
Hydle, Ida (2014). The development of restorative practices programs in the Barents Region. Restorative Justice, Responsive Regulation & Complex Problems. University of Burlington.
Hydle, Ida (2014). I have a dream ... of an International Restorative Justice Institution- At the side of the ICC in Den Haag. 8th International Conference of the European Forum for Restorative Justice. European Forum for Restorative Justice.
Hydle, Ida (2014). Visualising ALTERNATIVE through filming restorative processes. 8th International Conference of the European Forum for Restorative Justice. European Forum for Restorative Justice.
Hydle, Ida;Lønneberg, Magnus Gjerde (2014). Teaching Peace and Restorative Practices at social sciences’ master level. 8th International Conference of the European Forum for Restorative Justice. European Forum for Restorative Justice.
Terkelsen, Toril Borch;Hydle, Ida (2013). Obama, brann og Det hvite hus. Morgenbladet.
Hydle, Ida (2012). Restorative justice, human security and conflicts in intercultural settings. Connecting People. Victims, Offenders, and Communities in Restorative Justice. European Forum for Restorative Justice.
Hydle, Ida (2012). Assisting families in conflict: dialogue oriented and other methods working with troubled families. Connecting People. Victims, Offenders, and Communities in Restorative Justice. European Forum for Restorative Justice.
Hydle, Ida (2012). Restorative justice in new arenas - cultural contexts?. Restorative Justice in New Arenas. Onati International Institute for the Sociology of Law.
Hydle, Ida (2012). Ethnic minorities in mediation. The Victim of Crime in Mediation - VOM 2012. Ministry of Justice.
Hydle, Ida (2012). Restorative justice experiments with serious crimes in Norway. The Victim of Crime in Mediation - VOM 2012. Ministry of Justice.
Hydle, Ida;Bredal, Anja (2011). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Lossius, Katrine Bakke Munch, Merete Lien, Solfrid Salole, Lill (Red.), Ikke bare tvangsekteskap. Kapittel. s. 187-207.
Hydle, Ida (2011). The development of restorative practices in a human security perspective in Northern Europe. International Conference in Restorative Practices.
Hydle, Ida (2011). Straff eller gjenoppretting - ulike former og alternative reaksjoner. Forebygg rus og ungdomskriminalitet. confex/ krim og KRÅD.
Hasund, Ingrid Kristine;Hydle, Ida (2010). Konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. utenTitteltekst. RVTS-Midt, Trondheim.
Hydle, Ida (2007). Ungdoms tid, sted og rom i et fredsperspektiv. Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse.
Hydle, Ida;Foss, Espen Marius (2007). Skilled Visions in restorative practice; youth, violence and the problem of language. 10th International Institute for Restorative Practices World Conference Proceedings.
Hydle, Ida (2007). Young people at the margins can restore peace and justice. I Methodologies in Peace Research. CPS Working Papers 10. Centre for Peace Studies: University of Tromsø, s. 78-89.
Hydle, Ida (2007). Perspectives on principles and practices of Restorative Justice - into streets and prisons in the Barents region. 7th Annual Conference of the European Society of Criminology.
Hydle, Ida (2006). Young people in liminal situations: between mental illness, violence and criminality. Skilled Vision.
Hydle, Ida (2006). Ungdom, film og kommunikasjon ? et dialogisk perspektiv. Homo Faber - redskapsbrukeren.
Hasund, Ingrid Kristine;Hydle, Ida (2005). Ja til megling i alvorlige voldssaker. Fædrelandsvennen.
Hasund, Ingrid Kristine;Hydle, Ida (2005). Ja til megling i alvorlige voldssaker. Fædrelandsvennen.
Hasund, Ingrid Kristine;Hydle, Ida (2005). Konflikthåndteringers normativiteter. Programseminar for Norges forskningsråds Program for kulturforskning (KULFO).
Hydle, Ida (2004). Evaluering av statlig reformvirksomhet: et tvilsomt antropologisk anliggende?. Norsk antropologisk forenings årskonferanse.
Hydle, Ida (2004). Towards an anthropology of conflict resolution – perspectives. the 10th conference of the European Association of Social Anthropologists.
Hydle, Ida (2004). Kunst og galskap - hva er normalt?. utenTitteltekst. Risør kunstforening.
Hydle, Ida (2004). Bruno Latour. 1999. Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Anthropological Theory. Vol. 4.
Hydle, Ida;Hasund, Ingrid Kristine (2003). Konfliktrådet og strafferetten - to kommunikasjonsregimer. Oppstartsseminar for Norges forskningsråds Program for Kulturforskning.
Hasund, Ingrid Kristine;Hydle, Ida (2003). Dommen, lingvisten og antropologen. Rettens tekster, Rokkansenteret.
Hydle, Ida (2003). Krigens representasjoner i lokalsamfunn – et empirisk eksempel i straffens eller forsoningens termer. Seminaret "War, law and rhetoric".
Hydle, Ida (2003). Dikê seminar: Protection and promotion of victims' rights. ?. Vol. 4.
Hydle, Ida (2003). Bokanmeldelse av: I endringens tegn : virkelighetsforståelser og argumentasjon i døvebevegelsen / Hilde Haualand. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 14.
Hasund, Ingrid Kristine;Hydle, Ida (2003). Evaluating a Restorative Justice project: managing conflict regimes - an anthropological and linguistic investigation. COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) A 21 Restorative Justice Developments in Europe.
Hydle, Ida (2003). Norwegian youth justice at stake?. GERN (Groupement Européen de Recherche sur les Normativités)- Seminar.
Hydle, Ida (2002). Violence - anthropological perspectives. utenTitteltekst. Foundation "Conflict Resolution and Reconciliation of Disputes".
Hydle, Ida (2002). An anthropological study of Norwegian restorative justice in perspective of criminal justice. utenTitteltekst. Foundation "Conflict Resolution and Reconciliation of Disputes".
Hydle, Ida (2002). Magikere i strafferetten: tanker om tro, viten og rasjonalitet. Kriminalpolitisk Seminar.
Hydle, Ida (2002). Frå kriminallova av 1842 til ny straffegjennomføringslov av 2002. Forandringar i synet på/haldningar til straff ned gjennom tidene. Landskonferanse om opplæring innafor kriminalomsorga.
Hydle, Ida (2002). Seremonirommet - en restkategori i norske tinghus? En antropologs erfaringer fra en utsmykningsprosess. Seminar i Fondet for utsmykning av offentlige bygg.
Hydle, Ida (2002). Saksgangen i rettssystemet og konfliktrådene - en sammenlikning. Justisdepartementets erfaringskonferanse for konfliktråd.
Hydle, Ida (2002). Forståelser av 'nettverk' og 'lokal' i feltarbeid - eksempler fra Bergen. Feltarbeid i et nytt århundre. Norsk antropologisk forenings årskonferanse, 10.-12. mai 2002.
Hydle, Ida (2002). Les pratiques norvégiennes concernant la maltraitance aux personnes ãgées. SécuCités Femmes ãgées.
Hydle, Ida (2002). The magic of personal encounters of selves; dialogicality in Norwegian “conflict councils”. European Association of Social Anthropologists, 7th biennial Conference.
Hydle, Ida (2002). Case studies in Norwegian punitive and restorative practices – revisiting the Manchester School. European Association of Social Anthropologists. 7th biennial Conference, 14 - 17 August 2002, Copenhagen. Engaging the World..
Hydle, Ida (2001). Det problematiske ved å bevege seg mellom vitensfelt. Norsk antropologisk forenings årskonferanse - Bergen 2001.
Hydle, Ida (2001). Restorative justice or restoring justice? Anthropological reflections on violence and mediation in Norway. Fifth International Conference organised by International Network for Research on Restorative Justice for Juveniles.
Hydle, Ida (2001). Anthropological reflections on restoring justice in Norway. The American Society of criminology meeting.
Hydle, Ida (2001). Giorgio Agamben, 1999. Remnants of Auschwitz: The Witness and The Archive. Homo Sacer III. Anthropological Theory. Vol. 1.
Hydle, Ida (2000). “Homicide” or “murder” - a Norwegian ethnography based on legal discourse. 6th European Association of Social Anthropologists conference Crossing Categorical Boundaries.
Hydle, Ida (2000). Et rituelt perspektiv på dynamikken i en politisk prosess i Norge, strafferettsprosessen. Årsmøte og konferanse i Norsk Antropologisk Forening: "Gammel lærdom, nye retninger: Kultur, bytte og makt".
Hydle, Ida (2000). "Homicide" or "murder"?: A Norwegian Ethnography Based on Legal Discourse. Crossing Categorical Boundaries: Religion as Politics/Politics as Religion.
Hydle, Ida (2000). Reflexion över vad medicinsk kunskap gör med människor. Läkartidningen. Vol. 97.
Hydle, Ida (2000). Vite eller ikke vite om arvelig kreft. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hydle, Ida (1999). Kan antropologi ses som en epistemologi i studiet av fagene medisin og jus?. Moderne virkeligheter. Konferanse i Norsk Antropologisk Forening.
Hydle, Ida (1999). Byggeskikkseminar i Setesdalen; Postmoderne romantikk?. Moderne virkeligheter. Konferanse i Norsk Antropologisk Forening.
Hydle, Ida (1999). Er ideologier til salgs? - samfunnsverdier i et idéhistorisk perspektiv. Norsk sykehus-og helsetjenesteforenings årskonferanse.
Hydle, Ida (1999). Den mishandlete alderdommen?. ?.
Hydle, Ida (1999). Medisinske praksiser i et modernitetsperspektiv. ?.
Hydle, Ida (1999). "Snedvriden debatt om forskningsetik". Läkartidningen. Vol. 96.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 905 07 615
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X293