HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ingunn Marie Eriksen

forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Forskningsrapporter (14) Formidling (88) OsloMet-publikasjoner (5)
Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese (2018). Elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet. ISBN: 9788245021912. 139 s. Fagbokforlaget.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). The power of the word: students’ and school staff’s use of the established bullying definition. Educational Research.
Hegna, Kristinn;Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Åboen;Strandbu, Åse;Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette Moshuus, Geir (Red.), Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). De andres skole: Gruppedannelse og utenforskap i den flerkulturelle skolen. ISBN: 9788205498358. 160 s. Gyldendal Akademisk.
Eriksen, Ingunn Marie (2014). Tøffe krav og tøffe jenter: Kjønn og etnisitet i videregående skole. Nielsen, Harriet Bjerrum (Red.), Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Kapittel. s. 152-167. Universitetsforlaget.
Eriksen, Ingunn Marie (2007). Mannlig kjærlighet i endring: Intime mannlige vennskap i amerikansk litteratur. Tidsskrift for kjønnsforskning.
Eriksen, Ingunn Marie;Bakken, Anders (2018). Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen?. 4 s. NOVA.
Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;von Soest, Tilmann (2017). Stress og press blant ungdom: Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager. ISBN: 978-82-7894-621-3. 111 s. NOVA.
Eriksen, Ingunn Marie;Frøyland, Lars Roar (2017). Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn. ISBN: 978-82-7763-551-4. 96 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Becken, Lars-Erik;Solheim, Øyvind Bugge;Lien, Marianne Inez;Wedde, Elise;Eriksen, Ingunn Marie (2015). Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær - muligheter og begrensninger. 167 s. Proba samfunnsanalyse.
Becken, Lars-Erik;Eriksen, Ingunn Marie;Klingenberg, Synne (2015). Evaluering av forsøksordninger med videregående opplæring for arbeidssøkere og på arbeidsplass. 128 s. Proba.
Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese (2015). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. 168 s. NOVA.
Seeberg, Marie Louise;Eriksen, Ingunn Marie;Bakken, Anders (2015). Evaluering av tiltaket "Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall". ISBN: 978-82-7894-542-1. 89 s. NOVA.
Dæhlen, Marianne;Eriksen, Ingunn Marie (2015). "Det tenner en gnist" - Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet. ISBN: 978-82-7894-540-7. 145 s. NOVA.
Eriksen, Ingunn Marie;Hegna, Kristinn;Bakken, Anders;Lyng, Selma Therese (2014). Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. ISBN: 978-82-7894-524-7. 173 s. NOVA.
Thorbjørnsrud, Trude;Eriksen, Ingunn Marie (2013). Evaluering av forsøk med linkarbeidere: Integrering gjennom bruk av ressurser fra eget miljø. 49 s. Proba samfunnsanalyse.
Se alle publikasjoner
Berg, Helene;Eriksen, Ingunn Marie;Staalesen, Pia Dybvik;Klingenberg, Synne (2013). Nye uførepensjonister: Erfaringer med NAV. 63 s. Proba samfunnsanalyse.
Lars-Erik, Becken;Eriksen, Ingunn Marie (2013). Kvinner i realfag: En evaluering av insentivordningen for kvinner i høyere stillinger i MNT-fag. 69 s. Proba samfunnsanalyse.
Eriksen, Ingunn Marie (2013). Young Norwegians: Belonging and becoming in a multiethnic high school. 231 s. Universitetet i Oslo.
Eriksen, Ingunn Marie;Halsaa, Beatrice (2010). Opp som en bjørn, ned som en skinnfell? Nytt fleksibelt metodeemne møter emneorganiseringens begrensninger. 9 s. Universitetet i Oslo.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Ungdom og psykisk helse. Seminar BLD. BLD.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Ungdom i endring: Nye og unike data om ungdoms liv. Ungdatakonferansen. NOVA.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Inequality in youth: A longitudinal qualitative research study. XVII Annual Conference of Youth Studies 2018 Youth Cultures and Well-Being. Finnish youth research society.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Youth clubs: Arenas for well-being?. XVII Annual Conference of Youth Studies 2018 Youth Cultures and Well-Being. Finnish youth research society.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Gutter og kroppsspress på F-ordet. NRK TV.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). De andres skole. Forskningsdagene Oppvekst i den globale landsbyen. Universitetet i Oslo.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Blikking som fører til slosskamper. NRK nyhetsmorgen.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Elevenes psykososiale miljø - podcast med mobbeombud Kjerstin Owren og forsker Ingunn Eriksen. Podcast Lærerrommet.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Hvordan utvikle et kollektivt vi? Blinde flekker og harde nøtter. Inkluderende barnehage- og skolemiljø – samlingsbasert tilbud. Utdanningsdirektoratet.
Se alle publikasjoner
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Egnede tiltak i skolemiljøsaker - tilhørighet og felleskap. Inkluderende barnehage- og skolemiljø-samlingsbasert tilbud. Utdanningsdirektoratet.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet. SAMSVAR: Hvordan motvirke mobbing i skolen?. OsloMet.
Lyng, Selma Therese;Eriksen, Ingunn Marie (2018). Skolemiljøarbeid: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. SAMSVAR - Hvordan motvirker vi mobbing?. OsloMet.
Huang, Lihong;Eriksen, Ingunn Marie (2018). Bullying in the learning context of civic and citizenship education of four Nordic countries: Prevalence and Measures. EARLI SIG13 & InZentIM conference "Migration, Social Transformation, and Education for Democratic Citizenship". University of Duisburg-Essen.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Psykiske helseplager øker også blant gutter. NRK nyhetsmorgen.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Kroppspress og psykiske helseplager. TV2 Nyhetskanalen.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Blogger til statsrådene: - Må forby rabattkuponger for plastiske operasjoner. NRK.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Sosiale medier, kroppspress og psykiske helseplager. BLD og HOD: Rundebordskonferanse om kroppspress. BLD og HOD.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Sosiale medier, stress og press. Helsedirektoratet: Seminar om ungdom, sosiale medier og psykisk helse. Helsedirektortatet.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Kroppspress og psykiske helseplager. BLD.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Skader seg i livskrise. Vårt land.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Vanskelig å snakke om kroppspress. Barnevakten temamagasin digital barndom.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Født og oppvokst i Norge, men føler seg ikke norsk. NRK P2 Ekko.
Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Aaboen (2018). Stress og press - hva er skolens rolle?. Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo bystyre. Kultur- og utdanningskomiteen.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Forsker til foreldre og lærere: - Gi tenåringer tillatelse til å koble ut. Nettavisen.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Skolene skroter karakterer - et av målene er å redusere stress. Bergens Tidende.
Eriksen, Ingunn Marie (2018). Kommentar til Elevundersøkelsen. NRK Alltid Nyheter.
Ertzeid, Heidi;Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Hva er det som faktisk fungerer mot mobbing?. Forskning.no.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Mobbing og skolemiljøtiltak. NRK P1 Østlandssendingen.
Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese (2017). Hva er det som faktisk fungerer mot mobbing?. forskning.no.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Stress og press blant ungdom: Er det så farlig?. Fagdag for Ung i Oslo.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Forskerperspektiv på generasjon prestasjon. Lucy Smiths Barnerettighetsdag.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Elevers psykiske helse: Hva er skolens rolle?. Psykisk helse og livsmestring i skolen. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Stress og press blant unge: Tuva (14) ønsket å ta sitt eget liv. KK.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). "Jeg er faktisk ofte fornøyd med kroppen min selv om jeg har litt ekstra fett på kroppen". Drammens Tidende.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Stress og press blant ungdom. Frokostseminar. Helsedirektoratet.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Skolerelatert stress knyttes nært til ungdommers psykiske plager i en ny forskningsrapport. Her er noen råd for å takle presset.. www.vestviken24.no/NTB.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Søvnplager blant ungdom i Oslo. P4 nyhetene.
Eriksen, Nina;Eriksen, Ingunn Marie (2017). Sterk sammenheng mellom skolepress og psykiske helseplager. forskning.no.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Stress og press blant ungdom. NRK P1 Her og nå.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). – Ungdom opplever at hovedårsaken til de psykiske helseplagene er skole. Aftenposten.
Ødegård, Guro;Eriksen, Ingunn Marie (2017). Frivillighetens rolle for deltagelse og integrering. Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder. Kommmunal- og samordningsdepartementet.
Eriksen, Ingunn Marie (2017). Levende drabantbyer: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn. Frokostseminar: Ungt medborgerskap – betingelser og barrierer for unges deltakelse i politikk og foreningsliv. Institutt for samfunnsforskning.
Eriksen, Ingunn Marie;Bakken, Anders (2016). Mellom 10 og 12 prosent av jentene forteller at de ikke har nære venner. Agderposten.
Eriksen, Nina;Eriksen, Ingunn Marie (2016). Tiltak mot mobbing treffer ikke godt nok. forskning.no.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Skjult mobbing. Ungdatakonferansen 2016.
Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese (2016). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Læringsmiljøkonferanse. Fylkesmannen i Hedmark.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Norgesglasset NRK P1. NRK p1.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Hva skal vi gjøre med mobbing?. Viten & Snakkis Podcast.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Gutter mest utsatt for skjult mobbing. Kilden Kjønnsforskning.no.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Identitetskrise blant unge innvandrerkvinner. NRK Dagsrevyen 21.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Khadijo (22): – Jeg tenker ofte at jeg ikke er god nok i noen av kulturene. NRK.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Den blinde flekken på mobbekartet - kommentar av Joacim Lund. Aftenposten.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Skjult mobbing blant gutter. Ferskvareseminar om gutter, menn og likestilling. Reform Ressurssenter for menn.
Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese (2016). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Frokostseminar: Gode strategier og utfordringer i antimobbearbeidet. Utdanningsdirektoratet.
Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese (2016). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Presentasjon på skole.
Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese (2016). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Utdanningsdirektoratets Avdeling for læringsmiljø og rådgivning. Utdanningsdirektoratet.
Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese (2016). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Sjefsmøte KD. Kunnskapsdepartementet.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Ser ikke guttemobbing. Klassekampen.
Eriksen, Ingunn Marie (2016). Innslag på P4-nyhetene. P4.
Eriksen, Ingunn Marie;Reisjå, Mari (2015). Høyere karaktersnitt i alle fylker. NRK nyheter.
Eriksen, Ingunn Marie;Selmer-Andersen, Per Chr. (2015). Bli med kompisgjengen på fest: Sprit, damer og partyflåte. VG Helg.
Eriksen, Ingunn Marie;Lyng, Selma Therese (2015). Relational aggression among pupils: Gendered bullying or gendered interpretations. The Work of Gender in the Lives of Children and Young People. Universitetet i Tromsø.
Eriksen, Ingunn Marie (2011). “Becoming and belonging: Multi-ethnic education and student group formation”. MIGRATION, GLOBALIZATION AND NEW SOCIAL FORMATIONS. IMER Bergen.
Eriksen, Ingunn Marie (2009). Synlighetens dialektikk. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.
Eriksen, Ingunn Marie;Godø, Helene Thoverud;Overå, Stian (2008). Barn, skole og moderne oppvekst. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.
Eriksen, Ingunn Marie (2006). Intervjuet om mannlig vennskap gjennom historien. Lang lunsj, Østlandssendingen .
Eriksen, Ingunn Marie (2006). Vennskap eller romantikk?. Kilden.forskningsrådet.no.
Eriksen, Ingunn Marie (2006). Intervjuet om mannlig vennskap, homofili og Brokeback Mountain. Kanal24.
Eriksen, Ingunn Marie (2006). Fra mann til mann. Universitas.
Eriksen, Ingunn Marie (2006). ”Mannlig kjærlighet: Romantiske vennskap mellom menn i amerikansk litteratur og populærkultur.”. Nettverk for forskning om homoseksualitet. Nettverk for forskning om homoseksualitet.
Eriksen, Ingunn Marie (2006). ”Intime vennskap mellom menn.”. Åpen dag. Universitetet i Oslo.
Eriksen, Ingunn Marie (2005). Nære mannlige vennskap i 1920-tallets Harlem. Bulletine.
Eriksen, Ingunn Marie (2005). The Manly Love of Comrades: Male Romantic Friendship and Masculinity in "Tennessee's Partner", The Shadow of a Dream, and Home to Harlem. 95 s. Institutt for litteratur og områdestudier.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 922 13 024
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X310

Andre kanaler

Nyhetsstrøm

TwitterGå til Twitter

Aktuelt

Boka "Elevenes psykososiale miljø" Fagbokforlaget: https://www.fagbokforlaget.no/Elevenes-psykososiale-milj%C3%B8/I9788245021912 Boka "De andres skole: Gruppedannelse og utenforskap i den flerkulturelle skolen" Gyldendal Akademisk: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/De-andres-skole The power of the word: students’ and school staff’s use of the established bullying definition i fulltekst: https://www.tandfonline.com/eprint/UsXyE95NEmuCgYZ2eYZ6/full