HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Fagbøker⁄lærebøker (6) Forskningsrapporter (8) Formidling (96)
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2018). Which questions to ask in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.
Ulleberg, Inger (2017). Education and communication. Bateson, Nora Witkowska-Jaworska, Monika (Red.), Towards an ecology of mind: Batesonian legacy continued. Kapittel. s. 171-184.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2015). Hvordan kan lærere bidra til deltakelse og matematisering i klassesamtalen i matematikk?. Christensen, Hanne Stokke, Ruth Seierstad (Red.), Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 6. s. 104-122. Gyldendal Akademisk.
Ulleberg, Inger;Christensen, Hanne (2013). Forholdet mellom etterutdanning og utviklingsarbeid –eksterne fagmiljøers rolle og ansvar. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 33. s. 272-278. Akademika forlag.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2013). Hva spør lærere om? En modell for å undersøke spørsmål som stilles i klassesamtalen i matematikk. Christensen, Hanne Ulleberg, Inger (Red.), Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 9. s. 139-155. Gyldendal Akademisk.
Ulleberg, Inger;Christensen, Hanne (2013). Klasseledelse og fag - en triadisk modell for klasseledelse. Christensen, Hanne Ulleberg, Inger (Red.), Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 3. s. 40-57. Gyldendal Akademisk.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2013). Introduksjon - klasseledelse, fag og danning. Christensen, Hanne Ulleberg, Inger (Red.), Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 1. s. 11-19. Gyldendal Akademisk.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2013). Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. 234 s. Gyldendal Akademisk.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2011). Med undervisningen i sentrum. Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Del 37. s. 417-428. Tapir Akademisk Forlag.
Ulleberg, Inger (2005). Når ungdom hater skolen hvordan kan man skape forandring?. Spesialpedagogikk.
Se alle publikasjoner
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). Systemisk veiledning i profesjonell praksis. ISBN: 9788245022704. 223 s. Fagbokforlaget.
Ulleberg, Inger (2014). Kommunikasjon og veiledning, 2.utgave. ISBN: 9788215023342. 213 s. Universitetsforlaget.
Jensen, Per;Ulleberg, Inger (2013). Mellan orden. Kommunikation i praktiken. ISBN: 978-91-44-07857-1. 400 s. Studentlitteratur AB.
Jensen, Per;Ulleberg, Inger (2012). Mellem ordene : kommunikation i professionel praksis. ISBN: 9788771291728. 339 s. Klim.
Jensen, Per;Ulleberg, Inger (2011). Mellom ordene - kommunikasjon i profesjonell praksis. ISBN: 9788205397385. Gyldendal Akademisk.
Ulleberg, Inger (2004). Kommunikasjon og veiledning. ISBN: 82-15-00491-1. 177 s. Universitetsforlaget.
Bjarnø, Vibeke;Brucker, Hans Jørgen;Christensen, Hanne;Hole, Arne;Jarning, Harald;Michelet, Simon;Ongstad, Sigmund;Schanke, Åge J.;Skjong, Synnøve;Smestad, Bjørn;Thorsen, Kirsten Elisabeth;Ulleberg, Inger;Vederhus, Inger;Aas, Per Anders (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. ISBN: 978-82-579-4759-0. 89 s. Høgskolen i Oslo.
Ulleberg, Inger (2010). Opplæring i klasseledelse - HiO-rapport 2010 nr.15. ISBN: 978-82-579-4736-1. 48 s. Høgskolen i Oslo.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Austestad, Anna;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 2006-2009. Avsluttende rapport til UDA, Oslo kommune. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra kompetansemiljøet ved HiO - Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 15 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjarnø, Vibeke;Breidlid, Halldis;Penne, Sylvi;Smestad, Bjørn;Ulleberg, Inger (2008). Rapport fra arbeidsgruppa for studieevaluering. ISBN: 9788257946272. 50 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger;Austestad, Anna;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2007). Rapport fra HiO:Skoleutviklingsprosjektet Lede, prioritere og organisere, UDE, Oslo, skoleåret 2006-2007. 31 s. Høgskolen i oslo, avd. LU.
Fossum, Hanne;Ulleberg, Inger (2018). Learning and being: dialogic music pedagogy for lifelong and lifewide learning. Music Education Conference. Kyambogo University in collaboration with OsloMet.
Ulleberg, Inger (2018). Kommunikasjon mellom lærer og elev. "Jeg gidder ikke – sa Trine”.. Thorsen, Kirsten Christensen, Hanne (Red.), Jeg skal bli lærer.. Kapitel 2. Fagbokforlaget.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). The Resonance from Personal Life in Family Therapy Supervision. Vetere, Arlene Louise Sheehan, Jim (Red.), Supervision of Family Therapy and Systemic Practice. 5. s. 91-105. Springer Publishing Company.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). Listening and Silence in Supervision. Vetere, Arlene Louise Sheehan, Jim (Red.), Supervision of Family Therapy and Systemic Practice. 4. s. 69-89. Springer Publishing Company.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). Asking Questions in Supervision. Vetere, Arlene Louise Sheehan, Jim (Red.), Supervision of Family Therapy and Systemic Practice. 3. s. 45-67. Springer Publishing Company.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). Starting Supervision. Vetere, Arlene Louise Sheehan, Jim (Red.), Supervision of Family Therapy and Systemic Practice. 2. s. 27-42. Springer Publishing Company.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2017). Learning together. ATEE 2017. ATEE.
Gulbrandsen, Liv Mette;Ulleberg, Inger;Ødegaard, Nina Bjerketveit;Øien, Ingvil (2017). Interprofessional Interaction with Children and Youth. Nordic Interprofessional Network Conference. NIPNET.
Mjelve, Liv Heidi;Vonheim, Kristin;Ulleberg, Inger (2017). Self Disclosure in Counselling: How counsellors use stories from their personal life explicitly in their counselling practice. NERA 2017.
Vonheim, Kristin;Ulleberg, Inger (2017). Personlige og private historier i veiledning. Veiledningskonferansen 2017. Høhgskolen i Sørøst - Norge.
Se alle publikasjoner
Fossum, Hanne;Ulleberg, Inger;Michelet, Simon;Solem, Ida Heiberg (2016). Dialogical dimensions in educational practices - new version. Fou-samling. Fou-fellesskapet Lærerkvalifisering.
Ulleberg, Inger;Vonheim, Kristin (2016). Utvikling av det videre samarbeidet mellom PPT og barnehage.
Ulleberg, Inger;Vonheim, Kristin (2016). Etablering av samarbeid mellom PPT og barnehage.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2016). Kommunikasjon og dialog i dagtilbud. Gravesen, David Thore (Red.), Pædagogik i dagtilbud. 18. s. 330-349. ViaSystime.
Ulleberg, Inger;Michelet, Simon;Solem, Ida Heiberg;Fossum, Hanne (2016). Dialogical dimensions in educational practices. NERA 2016. NFPF.
Ulleberg, Inger;Vonheim, Kristin;Mjelve, Liv Heidi (2016). Self-disclosure in counseling. How does counselor’s private and personal experiences influence their counseling practice in educational psychological counseling service?. NERA 2016. NFPF.
Fossum, Hanne;Michelet, Simon;Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2015). Fou-prosjektet Dialogue in education - comparing practices from different contexts. FoU-fellesskap-samling. HiOA FoU-fellesskapet lærerkvalifisering.
Fossum, Hanne;Michelet, Simon;Ulleberg, Inger (2015). Dialogue in education: Comparing practices from different contexts. Third International Conference on Dialogical Practices: «Listen to me!» - Humanizing Human Practices. Universitetet i Agder.
Bjarnø, Vibeke;Ulleberg, Inger (2014). Opprykk til førstelektor. blogg.hioa.no.
Thorsen, Kirsten;ulleberg, Inger;Ulleberg, Inger (2014). Varierte arbeidsmåter- og vurderingsformer i undervisningen i pedagogikk og elevkunnskap. Personalseminar. GFU.
Svee, Anne Karine;Ulleberg, Inger (2014). Skriving som metode i pedagogisk veiledning. Veilederkonferanse i Bodø. Universitetet i Bodø.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2014). Samarbeid mellom høgskole og praksisfelt. Nordpro 2014. Nordpro.
Fossum, Hanne;Michelet, Simon;Strand, Torill;Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2014). Dialog gjennom hele utdanningsløpet. NORDPRO-konferansen. Nordisk Nætverk for professionsforkning/HiOA.
Ulleberg, Inger (2014). Veiledning - det personlige, det organisasjonsmessige og det faglige. Årskonferanse. Veiledernettverket Innlandet.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2014). Prepared questions in classroom talk in mathematics. NERA 2014. NFPF - Høgskolen på Lillehammer.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2014). Klasseledelse, fag og danning - nærbilde av klassesamtaler i matematikk. Skolelederdagene ved ILS, UiO. ILS, UiO.
Ulleberg, Inger (2013). Vejledning, supervision, coaching – med ulike blikk. Seminar. InPraxis.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2013). Hva spør vi om?Hvordan kan en modell for spørsmålsstilling brukes i analyse og utvikling av klassesamtaler i matematikk?. NOFA 4. NTNU, Program for lærerutdanning.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2013). Etterutdanning av personale på ungdomsskoler. Dialogkonferanse Gnist. Gnist i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger (2012). Rådgivning i et Batesonian perspektiv. Mastrestudiet ISP, UiO. ISP, UiO.
Ulleberg, Inger (2012). Praktisk rettleiingsverksemd i eit narrativt perspektiv. Rettleiengskonferansen i Sogn og Fjordane 2012. Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane.
Ulleberg, Inger (2012). Mellom orda - rettleiing som møtepunkt mellom personlege, faglege og organisasjonsmessige utfordringar. Rettleiengskonferansen i Sogn og Fjordane 2012. Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane.
Ulleberg, Inger (2012). Exploring the concept of classroom leadership. ECER 2012. EERA/ECER.
Ulleberg, Inger (2012). Relasjonsledelse. Planleggingsdag for skoler. Valdres-kommunene.
Ulleberg, Inger (2012). Introduksjon til Gregory Batesons kommunikasjonsteori. Samling - master i systemisk tenkning. Høgskolen i Bergen.
Ulleberg, Inger (2012). Kommunikasjon i klasserommet - med fokus på klassesamtalen. Södra Sveriges Förening för Systemisk terapi och Familjeterapi-seminar. Södra Sveriges Förening för Systemisk terapi och Familjetera.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2012). Spørsmål i klassesamtalen i matematikk. FoU i praksis. FoU i praksis - HiST.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2012). Mellom barken og veden - kompetansemiljøers rolle i skolebasert etterutdanning. FoU i praksis. FoU i praksis - HiST.
Ulleberg, Inger (2012). Kommunikasjon og klasseledelse. Temadag for LP-modellen i Røyken kommune. Planleggingsdag. Røyken kommune/Lillegården kompetansesenter.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2012). Høgskoleansattes rolle i statlig initierte utviklingsprogram. FoU i Praksis 2012. Dronning Mauds Minne, HiST, HiNT, NTNU.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2011). Hva slags spørsmål stiller lærere i helklasseundervisning i matematikk?. NOFA 3 Nordisk Âmnesdidaktisk Konfeferense. Karlstad Universitet.
Ulleberg, Inger (2010). Fokus på kommunikasjon, relasjon og praksisveiledning. Fagdag. Universitetssykehuset i Stavanger.
Ulleberg, Inger (2010). Kommunikasjon og veiledning. Videreutdanning. ILS, UiO.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2010). Med undervisningen i sentrum:begynneropplæring i matematikk - lineær modell for tall. FoU i praksis. NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Ulleberg, Inger (2010). Hva kan studenter lære ved å delta i aksjonsforskning?. FoU i praksis. NTNU og Høgskole i Sør-Trøndelag.
Ulleberg, Inger;Kristiansen, Magnus;Halvorsen, Anne;Riise, Anne (2010). Om å lære i praksis - med fokus på klasseledelse. Veilederkonferanse. HiO og Hiak.
Ulleberg, Inger (2010). Fools rush in - about second order learning in projects. NERA 2010. NFPF.
Ulleberg, Inger (2010). En modell for praksisopplæring. Nettverkssamling. Nätverket för studier av professionell praktik.
Ulleberg, Inger (2010). Kommunikasjon og klasseledelse. Fagsamling i LP-modellen. Lillegården kompetansesenter.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne Kyong Sook (2009). Leder. Fokus på familien. Vol. 37.
Øfsti, Anne Kyong Sook;Ulleberg, Inger (2009). Kjære lesere av Fokus på familien. Leder. Fokus på familien. Vol. 37.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2009). Leder Fokus på familien 02/2009. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2009). Leder Fokus på familien 03/2009. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling.
Ulleberg, Inger (2009). Introduksjon til «En teori om leg og fantasi». Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling.
Ulleberg, Inger (2009). I dag var lærer´n sinna - om handlingstvang og kommunikasjon i klasserommet. Bedre Skole.
Ulleberg, Inger (2009). Hvordan kan Gregory Batesons teori og begreper bidra i analysen av samtaler?. Nettverkssamling - "Snakk med oss". "Snakk med oss" - SAM, HiO.
Ulleberg, Inger (2009). Veiledning i et kommunikasjonsperspektiv - om Gregory Batesons bidrag. Mastergrad i spesialpedagogikk. Institutt for spesialpedagogikk.
Ulleberg, Inger (2009). Collaboration between university and schools in regards to the practicum of teacher education students. Konferanse - The Practicum and Praxis Project. Faculty of Education of the Hogeschool, Utrecht.
Ulleberg, Inger (2009). Erfaringer fra samarbeid mellom et kompetansemiljø og mange skoler. Avslutningssamling . "Kunnskapsløftet - fra ord til handling". Utdanningsetaten i Oslo.
Ulleberg, Inger (2009). How to become a leader in the classroom. NERA 2009. NFPF.
Ulleberg, Inger (2009). Systemisk veiledning. Videreutdanning i faglig veiledning. Diakonhjemmet høgskole.
Ulleberg, Inger (2009). Kommunikasjon i klasserommet. Fagdag. Hovin skole.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2008). Leder 01/2008. Fokus på familien.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2008). Leder 02/2008. Fokus på familien.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2008). Leder 03/2008. Fokus på familien.
Ulleberg, Inger (2008). Becoming a leader in the classroom. ECER 2008. Universitetet i Gøteborg.
Ulleberg, Inger (2008). Klasseledelse og lærerutdanning. NERA/NFPF 2008. NFPF.
Ulleberg, Inger;Rasmussen, Svend Aage;Thosteman, Kenneth (2008). Idéutvikling- og skriveverksted. Workshop. NFFT.
Ulleberg, Inger;Svee, Anne Karine;Thorsen, Kirsten Elisabeth;Christensen, Hanne (2008). Etterutdanningskurs for sosialpedagogiske rådgivere, ungdomsskole og videregående skole. Seminar. Høgskolen i Oslo.
Ulleberg, Inger;Hovik, Ellen Konstanse (2008). Den faglige elevsamtalen. Fagseminar. Utdanningsetaten i Oslo.
Ulleberg, Inger (2008). Et relasjonsperspektiv i veiledning. Konferanse for NKF. Norges Kristeloge Folkehøgskoler.
Ulleberg, Inger (2008). Historier i arbeidshandledning. Videreutdanning. Åbo akademin, Vasa.
Ulleberg, Inger (2008). Den problematiske veiledningen: Relasjoner og mangetydighet. Statped-konferanse. Statped.
Ulleberg, Inger (2008). Veiledning av lærerstudenter. Etterutdanning for øvingslærere. Universitetet i Stavanger.
Ulleberg, Inger (2008). Kommunikasjon i skolen. Planleggingsdag. Lillegården kompetansesenter.
Thorsen, Kirsten Elisabeth;Ulleberg, Inger (2008). Innføringskurs for nye øvingslærere. Kurs. HiO.
Ulleberg, Inger (2007). Kommunikasjon og veiledning. Videreutdanning i veiledning. Høgskolen i Ålesund.
Ulleberg, Inger;Hovik, Ellen Konstanse (2007). Elevsamtalen. personalseminar. Kjelsås skole.
Ulleberg, Inger (2007). Kommunikasjon i skolen. Personalseminar. Kringler-Slattum skole.
Ulleberg, Inger (2007). Skoleutvikling og prosjektarbeid. Teamlederseminar. Marienlyst skole.
Ulleberg, Inger (2007). Historier i veiledning - mangetydighet og tolkning. Seminar for veiledere. Norsk sykepleierforbund, faglige veiledere.
Ulleberg, Inger (2007). Systemisk veiledning. Mastergrad i spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo, ISP.
Ulleberg, Inger (2007). Elevmedvirkning: monolog og dialog. Planleggingsdag. Marienlyst skole.
Ulleberg, Inger (2007). Supervision and ambiguity. Samling for supervisorer. Mater Misericordiae University Hospital.
Ulleberg, Inger (2007). Pedagogisk ledelse i skolen. Samling for skoleledere. Skolesjefen i Nannestad.
Ulleberg, Inger (2007). Historier og veiledning. Master i familiterapi. Diakonhjemmet høgskole.
Ulleberg, Inger (2007). Elevsamtalen. Personalseminar. Marienlyst skole.
Ulleberg, Inger (2007). Pedagogisk ledelse og metakommunikasjon. Samling for skoleledere i Nannestad. Skolesjefen i Nannestad.
Ulleberg, Inger (2007). Kommunikasjon og veiledning. Videreutdanning i veiledning. Universitetet i Tromsø.
Ulleberg, Inger (2007). Om kommunikasjon i skolen - Bateson kommunikasjonsteori. For spes.ped tteam og alternative skoler. Skien kommune.
Ulleberg, Inger;Amundsen, Jon;Hansen, Pål Kirkeby (2005). Entreprenørskap i skole og arbeidsliv.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 31
Telefon (mobil): +47 922 99 127
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q6011