HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (11) Fagbøker⁄lærebøker (6) Forskningsrapporter (8) Formidling (99)
Mjelve, Liv Heidi;Ulleberg, Inger;Vonheim, Kristin (2018). “What do I share?” Personal and private experiences in educational psychological counselling. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2018.1527396
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2018). Which questions to ask in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.
Ulleberg, Inger (2017). Education and communication. Bateson, Nora Witkowska-Jaworska, Monika (Red.), Towards an ecology of mind: Batesonian legacy continued. Kapittel. s. 171-184.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2015). Hvordan kan lærere bidra til deltakelse og matematisering i klassesamtalen i matematikk?. Christensen, Hanne Stokke, Ruth Seierstad (Red.), Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 6. s. 104-122. Gyldendal Akademisk.
Ulleberg, Inger;Christensen, Hanne (2013). Forholdet mellom etterutdanning og utviklingsarbeid –eksterne fagmiljøers rolle og ansvar. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 33. s. 272-278. Akademika forlag.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2013). Hva spør lærere om? En modell for å undersøke spørsmål som stilles i klassesamtalen i matematikk. Christensen, Hanne Ulleberg, Inger (Red.), Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 9. s. 139-155. Gyldendal Akademisk.
Ulleberg, Inger;Christensen, Hanne (2013). Klasseledelse og fag - en triadisk modell for klasseledelse. Christensen, Hanne Ulleberg, Inger (Red.), Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 3. s. 40-57. Gyldendal Akademisk.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2013). Introduksjon - klasseledelse, fag og danning. Christensen, Hanne Ulleberg, Inger (Red.), Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 1. s. 11-19. Gyldendal Akademisk.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2013). Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. 234 s. Gyldendal Akademisk.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2011). Med undervisningen i sentrum. Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Del 37. s. 417-428. Tapir Akademisk Forlag.
Se alle publikasjoner
Ulleberg, Inger (2005). Når ungdom hater skolen hvordan kan man skape forandring?. Spesialpedagogikk.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). Systemisk veiledning i profesjonell praksis. ISBN: 9788245022704. 223 s. Fagbokforlaget.
Ulleberg, Inger (2014). Kommunikasjon og veiledning, 2.utgave. ISBN: 9788215023342. 213 s. Universitetsforlaget.
Jensen, Per;Ulleberg, Inger (2013). Mellan orden. Kommunikation i praktiken. ISBN: 978-91-44-07857-1. 400 s. Studentlitteratur AB.
Jensen, Per;Ulleberg, Inger (2012). Mellem ordene : kommunikation i professionel praksis. ISBN: 9788771291728. 339 s. Klim.
Jensen, Per;Ulleberg, Inger (2011). Mellom ordene - kommunikasjon i profesjonell praksis. ISBN: 9788205397385. Gyldendal Akademisk.
Ulleberg, Inger (2004). Kommunikasjon og veiledning. ISBN: 82-15-00491-1. 177 s. Universitetsforlaget.
Bjarnø, Vibeke;Brucker, Hans Jørgen;Christensen, Hanne;Hole, Arne;Jarning, Harald;Michelet, Simon;Ongstad, Sigmund;Schanke, Åge J.;Skjong, Synnøve;Smestad, Bjørn;Thorsen, Kirsten Elisabeth;Ulleberg, Inger;Vederhus, Inger;Aas, Per Anders (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. ISBN: 978-82-579-4759-0. 89 s. Høgskolen i Oslo.
Ulleberg, Inger (2010). Opplæring i klasseledelse - HiO-rapport 2010 nr.15. ISBN: 978-82-579-4736-1. 48 s. Høgskolen i Oslo.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Austestad, Anna;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 2006-2009. Avsluttende rapport til UDA, Oslo kommune. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra kompetansemiljøet ved HiO - Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 15 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjarnø, Vibeke;Breidlid, Halldis;Penne, Sylvi;Smestad, Bjørn;Ulleberg, Inger (2008). Rapport fra arbeidsgruppa for studieevaluering. ISBN: 9788257946272. 50 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger;Austestad, Anna;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2007). Rapport fra HiO:Skoleutviklingsprosjektet Lede, prioritere og organisere, UDE, Oslo, skoleåret 2006-2007. 31 s. Høgskolen i oslo, avd. LU.
Gulbrandsen, Liv Mette;Løndal, Knut;Foss, Camilla;Ødegaard, Nina Bjerketveit;Øien, Ingvil;Ulleberg, Inger (2018). Interprofessional Interaction with Children and Youth. Its 21 4th conference on interdisciplinary teamwork skills for the 21st century. NTNU.
Ulleberg, Inger;Øien, Ingvil (2018). INTERACT and Case Based Teaching. ATEE2018. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2018). Grunnleggende kommunikasjonsteori. Faglig kommunikasjon i praksis. Kapittel 2. s. 23-43. Universitetsforlaget.
Fossum, Hanne;Ulleberg, Inger (2018). Learning and being: dialogic music pedagogy for lifelong and lifewide learning. Music Education Conference. Kyambogo University in collaboration with OsloMet.
Ulleberg, Inger (2018). Kommunikasjon mellom lærer og elev.. Thorsen, Kirsten Christensen, Hanne (Red.), Jeg skal bli lærer.. Kapitel 2. Fagbokforlaget.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). The Resonance from Personal Life in Family Therapy Supervision. Vetere, Arlene Louise Sheehan, Jim (Red.), Supervision of Family Therapy and Systemic Practice. 5. s. 91-105. Springer Publishing Company.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). Listening and Silence in Supervision. Vetere, Arlene Louise Sheehan, Jim (Red.), Supervision of Family Therapy and Systemic Practice. 4. s. 69-89. Springer Publishing Company.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). Asking Questions in Supervision. Vetere, Arlene Louise Sheehan, Jim (Red.), Supervision of Family Therapy and Systemic Practice. 3. s. 45-67. Springer Publishing Company.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2017). Starting Supervision. Vetere, Arlene Louise Sheehan, Jim (Red.), Supervision of Family Therapy and Systemic Practice. 2. s. 27-42. Springer Publishing Company.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2017). Learning together. ATEE 2017. ATEE.
Se alle publikasjoner
Gulbrandsen, Liv Mette;Ulleberg, Inger;Ødegaard, Nina Bjerketveit;Øien, Ingvil (2017). Interprofessional Interaction with Children and Youth. Nordic Interprofessional Network Conference. NIPNET.
Mjelve, Liv Heidi;Vonheim, Kristin;Ulleberg, Inger (2017). Self Disclosure in Counselling: How counsellors use stories from their personal life explicitly in their counselling practice. NERA 2017.
Vonheim, Kristin;Ulleberg, Inger (2017). Personlige og private historier i veiledning. Veiledningskonferansen 2017. Høhgskolen i Sørøst - Norge.
Fossum, Hanne;Ulleberg, Inger;Michelet, Simon;Solem, Ida Heiberg (2016). Dialogical dimensions in educational practices - new version. Fou-samling. Fou-fellesskapet Lærerkvalifisering.
Ulleberg, Inger;Vonheim, Kristin (2016). Utvikling av det videre samarbeidet mellom PPT og barnehage.
Ulleberg, Inger;Vonheim, Kristin (2016). Etablering av samarbeid mellom PPT og barnehage.
Ulleberg, Inger;Jensen, Per (2016). Kommunikasjon og dialog i dagtilbud. Gravesen, David Thore (Red.), Pædagogik i dagtilbud. 18. s. 330-349. ViaSystime.
Ulleberg, Inger;Michelet, Simon;Solem, Ida Heiberg;Fossum, Hanne (2016). Dialogical dimensions in educational practices. NERA 2016. NFPF.
Ulleberg, Inger;Vonheim, Kristin;Mjelve, Liv Heidi (2016). Self-disclosure in counseling. How does counselor’s private and personal experiences influence their counseling practice in educational psychological counseling service?. NERA 2016. NFPF.
Fossum, Hanne;Michelet, Simon;Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2015). Fou-prosjektet Dialogue in education - comparing practices from different contexts. FoU-fellesskap-samling. HiOA FoU-fellesskapet lærerkvalifisering.
Fossum, Hanne;Michelet, Simon;Ulleberg, Inger (2015). Dialogue in education: Comparing practices from different contexts. Third International Conference on Dialogical Practices: «Listen to me!» - Humanizing Human Practices. Universitetet i Agder.
Bjarnø, Vibeke;Ulleberg, Inger (2014). Opprykk til førstelektor. blogg.hioa.no.
Thorsen, Kirsten;ulleberg, Inger;Ulleberg, Inger (2014). Varierte arbeidsmåter- og vurderingsformer i undervisningen i pedagogikk og elevkunnskap. Personalseminar. GFU.
Svee, Anne Karine;Ulleberg, Inger (2014). Skriving som metode i pedagogisk veiledning. Veilederkonferanse i Bodø. Universitetet i Bodø.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2014). Samarbeid mellom høgskole og praksisfelt. Nordpro 2014. Nordpro.
Fossum, Hanne;Michelet, Simon;Strand, Torill;Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2014). Dialog gjennom hele utdanningsløpet. NORDPRO-konferansen. Nordisk Nætverk for professionsforkning/HiOA.
Ulleberg, Inger (2014). Veiledning - det personlige, det organisasjonsmessige og det faglige. Årskonferanse. Veiledernettverket Innlandet.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2014). Prepared questions in classroom talk in mathematics. NERA 2014. NFPF - Høgskolen på Lillehammer.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2014). Klasseledelse, fag og danning - nærbilde av klassesamtaler i matematikk. Skolelederdagene ved ILS, UiO. ILS, UiO.
Ulleberg, Inger (2013). Vejledning, supervision, coaching – med ulike blikk. Seminar. InPraxis.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2013). Hva spør vi om?Hvordan kan en modell for spørsmålsstilling brukes i analyse og utvikling av klassesamtaler i matematikk?. NOFA 4. NTNU, Program for lærerutdanning.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2013). Etterutdanning av personale på ungdomsskoler. Dialogkonferanse Gnist. Gnist i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger (2012). Rådgivning i et Batesonian perspektiv. Mastrestudiet ISP, UiO. ISP, UiO.
Ulleberg, Inger (2012). Praktisk rettleiingsverksemd i eit narrativt perspektiv. Rettleiengskonferansen i Sogn og Fjordane 2012. Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane.
Ulleberg, Inger (2012). Mellom orda - rettleiing som møtepunkt mellom personlege, faglege og organisasjonsmessige utfordringar. Rettleiengskonferansen i Sogn og Fjordane 2012. Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane.
Ulleberg, Inger (2012). Exploring the concept of classroom leadership. ECER 2012. EERA/ECER.
Ulleberg, Inger (2012). Relasjonsledelse. Planleggingsdag for skoler. Valdres-kommunene.
Ulleberg, Inger (2012). Introduksjon til Gregory Batesons kommunikasjonsteori. Samling - master i systemisk tenkning. Høgskolen i Bergen.
Ulleberg, Inger (2012). Kommunikasjon i klasserommet - med fokus på klassesamtalen. Södra Sveriges Förening för Systemisk terapi och Familjeterapi-seminar. Södra Sveriges Förening för Systemisk terapi och Familjetera.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2012). Spørsmål i klassesamtalen i matematikk. FoU i praksis. FoU i praksis - HiST.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2012). Mellom barken og veden - kompetansemiljøers rolle i skolebasert etterutdanning. FoU i praksis. FoU i praksis - HiST.
Ulleberg, Inger (2012). Kommunikasjon og klasseledelse. Temadag for LP-modellen i Røyken kommune. Planleggingsdag. Røyken kommune/Lillegården kompetansesenter.
Christensen, Hanne;Ulleberg, Inger (2012). Høgskoleansattes rolle i statlig initierte utviklingsprogram. FoU i Praksis 2012. Dronning Mauds Minne, HiST, HiNT, NTNU.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2011). Hva slags spørsmål stiller lærere i helklasseundervisning i matematikk?. NOFA 3 Nordisk Âmnesdidaktisk Konfeferense. Karlstad Universitet.
Ulleberg, Inger (2010). Fokus på kommunikasjon, relasjon og praksisveiledning. Fagdag. Universitetssykehuset i Stavanger.
Ulleberg, Inger (2010). Kommunikasjon og veiledning. Videreutdanning. ILS, UiO.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger (2010). Med undervisningen i sentrum:begynneropplæring i matematikk - lineær modell for tall. FoU i praksis. NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Ulleberg, Inger (2010). Hva kan studenter lære ved å delta i aksjonsforskning?. FoU i praksis. NTNU og Høgskole i Sør-Trøndelag.
Ulleberg, Inger;Kristiansen, Magnus;Halvorsen, Anne;Riise, Anne (2010). Om å lære i praksis - med fokus på klasseledelse. Veilederkonferanse. HiO og Hiak.
Ulleberg, Inger (2010). Fools rush in - about second order learning in projects. NERA 2010. NFPF.
Ulleberg, Inger (2010). En modell for praksisopplæring. Nettverkssamling. Nätverket för studier av professionell praktik.
Ulleberg, Inger (2010). Kommunikasjon og klasseledelse. Fagsamling i LP-modellen. Lillegården kompetansesenter.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne Kyong Sook (2009). Leder. Fokus på familien. Vol. 37.
Øfsti, Anne Kyong Sook;Ulleberg, Inger (2009). Kjære lesere av Fokus på familien. Leder. Fokus på familien. Vol. 37.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2009). Leder Fokus på familien 02/2009. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2009). Leder Fokus på familien 03/2009. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling.
Ulleberg, Inger (2009). Introduksjon til «En teori om leg og fantasi». Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling.
Ulleberg, Inger (2009). I dag var lærer´n sinna - om handlingstvang og kommunikasjon i klasserommet. Bedre Skole.
Ulleberg, Inger (2009). Hvordan kan Gregory Batesons teori og begreper bidra i analysen av samtaler?. Nettverkssamling - "Snakk med oss". "Snakk med oss" - SAM, HiO.
Ulleberg, Inger (2009). Veiledning i et kommunikasjonsperspektiv - om Gregory Batesons bidrag. Mastergrad i spesialpedagogikk. Institutt for spesialpedagogikk.
Ulleberg, Inger (2009). Collaboration between university and schools in regards to the practicum of teacher education students. Konferanse - The Practicum and Praxis Project. Faculty of Education of the Hogeschool, Utrecht.
Ulleberg, Inger (2009). Erfaringer fra samarbeid mellom et kompetansemiljø og mange skoler. Avslutningssamling . "Kunnskapsløftet - fra ord til handling". Utdanningsetaten i Oslo.
Ulleberg, Inger (2009). How to become a leader in the classroom. NERA 2009. NFPF.
Ulleberg, Inger (2009). Systemisk veiledning. Videreutdanning i faglig veiledning. Diakonhjemmet høgskole.
Ulleberg, Inger (2009). Kommunikasjon i klasserommet. Fagdag. Hovin skole.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2008). Leder 01/2008. Fokus på familien.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2008). Leder 02/2008. Fokus på familien.
Ulleberg, Inger;Øfsti, Anne (2008). Leder 03/2008. Fokus på familien.
Ulleberg, Inger (2008). Becoming a leader in the classroom. ECER 2008. Universitetet i Gøteborg.
Ulleberg, Inger (2008). Klasseledelse og lærerutdanning. NERA/NFPF 2008. NFPF.
Ulleberg, Inger;Rasmussen, Svend Aage;Thosteman, Kenneth (2008). Idéutvikling- og skriveverksted. Workshop. NFFT.
Ulleberg, Inger;Svee, Anne Karine;Thorsen, Kirsten Elisabeth;Christensen, Hanne (2008). Etterutdanningskurs for sosialpedagogiske rådgivere, ungdomsskole og videregående skole. Seminar. Høgskolen i Oslo.
Ulleberg, Inger;Hovik, Ellen Konstanse (2008). Den faglige elevsamtalen. Fagseminar. Utdanningsetaten i Oslo.
Ulleberg, Inger (2008). Et relasjonsperspektiv i veiledning. Konferanse for NKF. Norges Kristeloge Folkehøgskoler.
Ulleberg, Inger (2008). Historier i arbeidshandledning. Videreutdanning. Åbo akademin, Vasa.
Ulleberg, Inger (2008). Den problematiske veiledningen: Relasjoner og mangetydighet. Statped-konferanse. Statped.
Ulleberg, Inger (2008). Veiledning av lærerstudenter. Etterutdanning for øvingslærere. Universitetet i Stavanger.
Ulleberg, Inger (2008). Kommunikasjon i skolen. Planleggingsdag. Lillegården kompetansesenter.
Thorsen, Kirsten Elisabeth;Ulleberg, Inger (2008). Innføringskurs for nye øvingslærere. Kurs. HiO.
Ulleberg, Inger (2007). Kommunikasjon og veiledning. Videreutdanning i veiledning. Høgskolen i Ålesund.
Ulleberg, Inger;Hovik, Ellen Konstanse (2007). Elevsamtalen. personalseminar. Kjelsås skole.
Ulleberg, Inger (2007). Kommunikasjon i skolen. Personalseminar. Kringler-Slattum skole.
Ulleberg, Inger (2007). Skoleutvikling og prosjektarbeid. Teamlederseminar. Marienlyst skole.
Ulleberg, Inger (2007). Historier i veiledning - mangetydighet og tolkning. Seminar for veiledere. Norsk sykepleierforbund, faglige veiledere.
Ulleberg, Inger (2007). Systemisk veiledning. Mastergrad i spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo, ISP.
Ulleberg, Inger (2007). Elevmedvirkning: monolog og dialog. Planleggingsdag. Marienlyst skole.
Ulleberg, Inger (2007). Supervision and ambiguity. Samling for supervisorer. Mater Misericordiae University Hospital.
Ulleberg, Inger (2007). Pedagogisk ledelse i skolen. Samling for skoleledere. Skolesjefen i Nannestad.
Ulleberg, Inger (2007). Historier og veiledning. Master i familiterapi. Diakonhjemmet høgskole.
Ulleberg, Inger (2007). Elevsamtalen. Personalseminar. Marienlyst skole.
Ulleberg, Inger (2007). Pedagogisk ledelse og metakommunikasjon. Samling for skoleledere i Nannestad. Skolesjefen i Nannestad.
Ulleberg, Inger (2007). Kommunikasjon og veiledning. Videreutdanning i veiledning. Universitetet i Tromsø.
Ulleberg, Inger (2007). Om kommunikasjon i skolen - Bateson kommunikasjonsteori. For spes.ped tteam og alternative skoler. Skien kommune.
Ulleberg, Inger;Amundsen, Jon;Hansen, Pål Kirkeby (2005). Entreprenørskap i skole og arbeidsliv.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 31
Telefon (mobil): +47 922 99 127
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q6011