HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ingun Sletnes

dosent

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (9) Formidling (18)
Sletnes, Ingun (2016). Kan kommuner slå seg sammen uten å avholde valg til nytt kommunestyre?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. Vol. 55. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-03-04
Sletnes, Ingun (2015). Ordførerrollen i Norden i et rettslig perspektiv. Mikalsen, Knut h Aarsæther, Nils (Red.), Lokalpolitisk lederskap i Norden. Kapittel 2. s. 28-68. Gyldendal Akademisk.
Engelsrud, Gerd;Jahren, Gunnar;Sletnes, Ingun (2014). Kommunalrett Oppgaver, organisering og kontroll. ISBN: 978-82-02-45321-3. 494 s. Cappelen Damm Akademisk.
Johnsen, Åge;Sletnes, Ingun;Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i teori og praksis. Johnsen, Åge Sletnes, Ingun Vabo, Signy Irene (Red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Kapittel 1. s. 20-51. Abstrakt forlag.
Sletnes, Ingun (2004). Sletnes, Ingun (2004). Offentlige anskaffelser og kommunal tjenesteyting. I Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004), Konkurranseutsetting i kommunene: 52�119. Oslo: Abstrakt Forlag. ISBN: 82-7935-181-7. 72 s. Abstrakt forlag.
Sletnes, Ingun (2004). Sletnes, Ingun (2004). Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning. I Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004), Konkurranseutsetting i kommunene: 120�150. Oslo: Abstrakt Forlag. ISBN: 82-7935-181-7. 30 s. Abstrakt forlag.
Johnsen, Åge;Sletnes, Ingun;Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i kommunene. ISBN: 82-7935-181-7. 384 s. Abstrakt forlag.
Sletnes, Ingun (2000). Nye kommunale organisasjonsformer i boka Styring og medvirkning i lokalforvaltningen (Johnsen, Loe og Vabo (Red). ISBN: 82-02-19886-0. 30 s. Cappelen Damm Akademisk.
Sletnes, Ingun;Henrichsen, Carsten;Lundin, Olle;Mäkinen, Eija (2013). Kommunelovene i Norden. En kartlegging og sammenligning. Rapport 2013 nr 13. ISBN: 9788293208501. 862 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Leknes, Einar;Gjertsen, Arild;Holmen, Ann Karin Tennås;Lindeløv, Bjarne;Aars, Jacob;Sletnes, Ingun;Røiseland, Asbjørn (2013). Interkommunalt samarbeidKonsekvenser, muligheter og utfordringer. ISBN: 978-82-490-0807-0. 225 s. IRIS.
Sletnes, Ingun (2010). Tiltakene i barnevernet. Hvilke plikter har det offentlige og hvilke rettigheter har barnet?. 39 s. HiO, avdeling SAM, administrasjon og ledelse.
Sletnes, Ingun;Halvorsen, Marit (2010). Hvilke prosjekter skal legges frem for regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk?. ISBN: 978-82-8063-093-3. 121 s. Institutt for offentlig rett.
Woll, Heidi;Bay, Ann-Helén;Innvær, Simon;Røysum, Anita;Sletnes, Ingun;Christensen, Mette Torp (2010). Forholdet mellom sosionomutdanningen og velferdsutdanningen.Utredning og rapport. 22 s. Høgskolen i Oslo.
Hansen, Tore;Indset, Marthe;Sletnes, Ingun;Tjerbo, Trond (2009). Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring. ISBN: 978-82-7071-796-5. 227 s. NIBR.
Sletnes, Ingun (2003). Juridiske rammebetingelser for interkommunalt samarbeid om særlovsoppgaver. 242 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sletnes, Ingun (2002). Helseforetak. En oversikt over den nye lovgivningen. ISBN: 82-579-4195-6. 28 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sletnes, Ingun (1994). Interne klageordninger i kommuner og fylkeskommuner. Organisering og erfaring. 69 s. Norsk institutt for by- og regionsforskning.
Sletnes, Ingun (2018). Hva skjer om Finnmark ikke utnevner medlemmer til Fellesnemnda? iFinnmark har spurt en ekspert. iFinnmark.
Sletnes, Ingun (2018). Kan ty til sivil ulydighet for å stoppe sammenslåing. NRK Finnmark.
Sletnes, Ingun (2017). Vil lukke budsjettmøte. Kommunal Rapport.
Sletnes, Ingun;Engelsrud, Gerd (2017). Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv. Forskerseminar i nordisk forskernettverk i kommunalrett. Syddanske Universitet.
Sletnes, Ingun (2017). Rådmenn kan jobbe i to kommuner. Hallingdølen.
Sletnes, Ingun (2016). Public Procurement and the provision of services at the municipal level. Sino- 27-28 th of February 2016. CIRD International Center for Academic Exchanges.
Sletnes, Ingun (2014). Kommunereformen. Vil større kommuner kreve endringer i lovverket?. Fagkonferansen 2014 Til forsvar for byråkratiet. Høgskolen i oslo og Akershus, IOAV.
Sletnes, Ingun (2014). Kommunalretten i Norden. En kartlegging og sammenligning. Fagmøte i Uppsala. Universitetet i Uppsala, juridisk fakultet.
Sletnes, Ingun (2014). Kommunalretten i Norden. En kartlegging og sammenligning. Presentasjon kommunelovutvalget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommunelovutvalget.
Sletnes, Ingun (2014). Hvorfor vurderingen om hvilke prosjekter som er fremleggelsespliktige er viktig, og hvordan den kan gjøres. Halvdagskonferanse. Forum for medisinsk forskningsetikk.
Se alle publikasjoner
Sletnes, Ingun (2014). Lovmessige forutsetninger for endringer i kommunestrukturen. Fagkonferanse om kommunestruktur. KS.
Sletnes, Ingun (2014). Kommunelovene i Norden De politiske kommunale organene. Organisering og kompetanse. Konference om de nordiske kommunallove - Hvad kan vi lære? ved Universitetet i København. CORA – Center Universitetet i København, juridisk fakultet.
Sletnes, Ingun;Mäkinen, Eija (2013). Kommunallagarna i Norden. Arbetsmöte om kommunallagarna i Norden. Finlands kommunförbund.
Sletnes, Ingun (2013). Kommunalretten i Norden En kartlegging og sammenligning. Fagmøte. Kommunalavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet.
Sletnes, Ingun (2010). Fremleggelsesplikt – hvor går grensene?. Storfellesmøtet for de vitenskapelige komiteene NEM og alle 7 REKene. REK Nord-Norge.
Sletnes, Ingun;Halvorsen, Marit (2009). Kan hjelpe hvem de vil. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Sletnes, Ingun (2009). Vurdering av habiliteten til varaordfører. NRK distriktsnyheter for Sogn og fjordane.
Sletnes, Ingun (2008). Hvordan reguleres forskningsetikken i Norge?Hvilke prosjekter skal gjennom en forskningsetisk godkjenning?. FoU-seminar for alle faglig ansatte. Høgskolen i Buskerud.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 35
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PI635