HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ingun Sletnes

Dosent

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (9) Formidling (16)
Sletnes, Ingun (2016). Kan kommuner slå seg sammen uten å avholde valg til nytt kommunestyre?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. Vol. 55. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-03-04
Sletnes, Ingun (2015). Ordførerrollen i Norden i et rettslig perspektiv. Mikalsen, Knut h Aarsæther, Nils (Red.), Lokalpolitisk lederskap i Norden. Kapittel 2. s. 28-68. Gyldendal Akademisk.
Engelsrud, Gerd;Jahren, Gunnar;Sletnes, Ingun (2014). Kommunalrett Oppgaver, organisering og kontroll. ISBN: 978-82-02-45321-3. 494 s. Cappelen Damm Akademisk.
Johnsen, Åge;Sletnes, Ingun;Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i teori og praksis. Johnsen, Åge Sletnes, Ingun Vabo, Signy Irene (Red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Kapittel 1. s. 20-51. Abstrakt forlag.
Sletnes, Ingun (2004). Sletnes, Ingun (2004). Offentlige anskaffelser og kommunal tjenesteyting. I Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004), Konkurranseutsetting i kommunene: 52�119. Oslo: Abstrakt Forlag. ISBN: 82-7935-181-7. 72 s. Abstrakt forlag.
Sletnes, Ingun (2004). Sletnes, Ingun (2004). Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning. I Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004), Konkurranseutsetting i kommunene: 120�150. Oslo: Abstrakt Forlag. ISBN: 82-7935-181-7. 30 s. Abstrakt forlag.
Johnsen, Åge;Sletnes, Ingun;Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i kommunene. ISBN: 82-7935-181-7. 384 s. Abstrakt forlag.
Sletnes, Ingun (2000). Nye kommunale organisasjonsformer i boka Styring og medvirkning i lokalforvaltningen (Johnsen, Loe og Vabo (Red). ISBN: 82-02-19886-0. 30 s. Cappelen Damm Akademisk.
Leknes, Einar;Gjertsen, Arild;Holmen, Ann Karin Tennås;Lindeløv, Bjarne;Aars, Jacob;Sletnes, Ingun;Røiseland, Asbjørn (2013). Interkommunalt samarbeidKonsekvenser, muligheter og utfordringer. ISBN: 978-82-490-0807-0. 225 s. IRIS.
Sletnes, Ingun;Henrichsen, Carsten;Lundin, Olle;Mäkinen, Eija (2013). Kommunelovene i Norden. En kartlegging og sammenligning. Rapport 2013 nr 13. ISBN: 9788293208501. 862 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Woll, Heidi;Bay, Ann-Helén;Innvær, Simon;Røysum, Anita;Sletnes, Ingun;Christensen, Mette Torp (2010). Forholdet mellom sosionomutdanningen og velferdsutdanningen.Utredning og rapport. 22 s. Høgskolen i Oslo.
Sletnes, Ingun (2010). Tiltakene i barnevernet. Hvilke plikter har det offentlige og hvilke rettigheter har barnet?. 39 s. HiO, avdeling SAM, administrasjon og ledelse.
Sletnes, Ingun;Halvorsen, Marit (2010). Hvilke prosjekter skal legges frem for regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk?. ISBN: 978-82-8063-093-3. 121 s. Institutt for offentlig rett.
Hansen, Tore;Indset, Marthe;Sletnes, Ingun;Tjerbo, Trond (2009). Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring. ISBN: 978-82-7071-796-5. 227 s. NIBR.
Sletnes, Ingun (2003). Juridiske rammebetingelser for interkommunalt samarbeid om særlovsoppgaver. 242 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sletnes, Ingun (2002). Helseforetak. En oversikt over den nye lovgivningen. ISBN: 82-579-4195-6. 28 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sletnes, Ingun (1994). Interne klageordninger i kommuner og fylkeskommuner. Organisering og erfaring. 69 s. Norsk institutt for by- og regionsforskning.
Sletnes, Ingun (2017). Vil lukke budsjettmøte. Kommunal Rapport.
Sletnes, Ingun;Engelsrud, Gerd (2017). Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv. Forskerseminar i nordisk forskernettverk i kommunalrett. Syddanske Universitet.
Sletnes, Ingun (2017). Rådmenn kan jobbe i to kommuner. Hallingdølen.
Sletnes, Ingun (2016). Public Procurement and the provision of services at the municipal level. Sino- 27-28 th of February 2016. CIRD International Center for Academic Exchanges.
Sletnes, Ingun (2014). Kommunelovene i Norden De politiske kommunale organene. Organisering og kompetanse. Konference om de nordiske kommunallove - Hvad kan vi lære? ved Universitetet i København. CORA – Center Universitetet i København, juridisk fakultet.
Sletnes, Ingun (2014). Kommunereformen. Vil større kommuner kreve endringer i lovverket?. Fagkonferansen 2014 Til forsvar for byråkratiet. Høgskolen i oslo og Akershus, IOAV.
Sletnes, Ingun (2014). Kommunalretten i Norden. En kartlegging og sammenligning. Fagmøte i Uppsala. Universitetet i Uppsala, juridisk fakultet.
Sletnes, Ingun (2014). Kommunalretten i Norden. En kartlegging og sammenligning. Presentasjon kommunelovutvalget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommunelovutvalget.
Sletnes, Ingun (2014). Hvorfor vurderingen om hvilke prosjekter som er fremleggelsespliktige er viktig, og hvordan den kan gjøres. Halvdagskonferanse. Forum for medisinsk forskningsetikk.
Sletnes, Ingun (2014). Lovmessige forutsetninger for endringer i kommunestrukturen. Fagkonferanse om kommunestruktur. KS.
Se alle publikasjoner
Sletnes, Ingun;Mäkinen, Eija (2013). Kommunallagarna i Norden. Arbetsmöte om kommunallagarna i Norden. Finlands kommunförbund.
Sletnes, Ingun (2013). Kommunalretten i Norden En kartlegging og sammenligning. Fagmøte. Kommunalavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet.
Sletnes, Ingun (2010). Fremleggelsesplikt – hvor går grensene?. Storfellesmøtet for de vitenskapelige komiteene NEM og alle 7 REKene. REK Nord-Norge.
Sletnes, Ingun (2009). Vurdering av habiliteten til varaordfører. NRK distriktsnyheter for Sogn og fjordane.
Sletnes, Ingun;Halvorsen, Marit (2009). Kan hjelpe hvem de vil. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Sletnes, Ingun (2008). Hvordan reguleres forskningsetikken i Norge?Hvilke prosjekter skal gjennom en forskningsetisk godkjenning?. FoU-seminar for alle faglig ansatte. Høgskolen i Buskerud.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 35
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PI635