HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ira Malmberg-Heimonen

Professor

Kort om

Forskningsgrupper

INTEGRATE - Pathways to work

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (29) Forskningsrapporter (18) Formidling (87) HiOA-publikasjoner (1)
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit;Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86. doi: /10.1016/j.ijer.2017.08.005
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Åboen;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Borg, Elin (2017). Research protocol: Systematic follow-up in order to reduce dropout in upper secondary schools. A cluster-randomised evaluation of the IKO model. International Journal of Educational Research. doi: 10.1016/j.ijer.2017.11.001
Malmberg-Heimonen, Ira;West, Brady T.;Vuori, Jukka (2017). Long-term Effects of Research-based and Practice-based Job-Search Interventions: an RCT re-evaluation. Research on social work practice. doi: 10.1177/1049731517748424
Saltkjel, Therese;Malmberg-Heimonen, Ira (2017). Welfare Generosity in Europe: A Multi-level Study of Material Deprivation and Income Poverty among Disadvantaged Groups. Social Policy & Administration. Vol. 51. doi: 10.1111/spol.12217
Natland, Sidsel;Malmberg-Heimonen, Ira (2016). Familieråd – frigjørende sosialt arbeid innenfor en manualbasert modell?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 19.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2016). Effects of individualised follow-up on activation programme participants' self-sufficiency: A cluster-randomised study. International Journal of Social Welfare. Vol. 25. doi: 10.1111/ijsw.12179
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. British Journal of Social Work. Vol. 46. doi: 10.1093/bjsw/bcv073
Malmberg-Heimonen, Ira (2015). Social workers’ training evaluated by a cluster-randomized study: reemployment for welfare recipients?. Research on social work practice. Vol. 25. doi: 10.1177/1049731515569357
Saltkjel, Therese;Malmberg-Heimonen, Ira (2014). Social inequalities, social trust and civic participation-the case of Norway. European Journal of Social Work. Vol. 17. doi: 10.1080/13691457.2013.789004
Se alle publikasjoner
Malmberg-Heimonen, Ira;Johansen, Sissel (2014). Understanding the longer-term effects of family group conferences. European Journal of Social Work. Vol. 17. doi: 10.1080/13691457.2013.818528
Harsløf, Ivan;Malmberg-Heimonen, Ira (2013). Tiltak mot marginalisering i livsfasen fra ung til voksen. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Kapittel 2. Gyldendal Akademisk.
Malmberg-Heimonen, Ira (2011). The Effects of Family Group Conferences on Social Support and Mental Health for Longer-Term Social Assistance Recipients in Norway. British Journal of Social Work. Vol. 41. doi: 10.1093/bjsw/bcr001
Dahl, Espen;Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Social inequality and health: the role of social capital. Sociology of Health and Illnes. Vol. 32. doi: 10.1111/j.1467-9566.2010.01270.x
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). The social capital and mental health of long-term social assistance recipients in Norway. European Journal of Social Work. Vol. 13. doi: 10.1080/13691450903135683
van der Wel, Kjetil A.;Løyland, Borghild;Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Levekår og psykisk helse blant langtidsmottakere av sosialhjelp. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.
Malmberg-Heimonen, Ira (2008). Sosial tillit blant langtidsmottakere av sosialhjelp: betydningen av fattigdom og oppvekstvilkor. Seim, Sissel (Red.), Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. kapittel. Universitetsforlaget.
Malmberg-Heimonen, Ira (2006). Out of Unemployment? A comparative analysis of the risks and opportunities longer-term unemployed immigrant youth faces when entering the labour market. Journal of Youth Studies. Vol. 9.
Malmberg-Heimonen, Ira;vuori, jukka (2005). Financial incentives and job search training -methods to increase labour market intergration in contemporary welfare states. Social Policy & Administration. Vol. 29.
Malmberg-Heimonen, Ira (2005). Unemployment benefits, job search activity and the risk of mental health problems -discouraging or buffering effects. Nordisk sosialt arbeid.
Malmberg-Heimonen, Ira;Julkunen, Ilse (2005). Integration into work through active labour market policies in different welfare regimes. bradley, harriet van Hoof, Jaques (Red.), Young people in Europe. 11. Policy Press.
vuori, jukka;Price, Rick;Mutanen, Pertti;Malmberg-Heimonen, Ira (2005). Effective group training techniques in job search training. Journal of Occupational Health Psychology. Vol. 10.
Malmberg-Heimonen, Ira;vuori, jukka (2005). Activation or discouragement -enforced participation modifying the success of job-search training. European Journal of Social Work.
Malmberg-Heimonen, Ira;Julkunen, Ilse (2003). Buffers and predictors of mental health among unemployed young women in Europe. ISBN: 1-86134-368-X. 224 s. Policy Press.
Malmberg-Heimonen, Ira;Julkunen, Ilse (2002). Equal opportunities, true options or hidden unemployment. A comparative perspective on labour market marginality. International Journal of Social Welfare.
Malmberg-Heimonen, Ira;vuori, jukka (2000). Työnhakuryhmätoiminnan vaikutukset työllistymiseen, sen laatuun ja koettuun terveyteen. Työpoliittinen aikakausikirja.
Malmberg-Heimonen, Ira (1997). Ung modern och arbetslös. Nordisk sosialt arbeid. Vol. 17.
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Aaboen;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Borg, Elin;Alves, Daniele Evelin (2017). Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design: Andre underveisrapport. 129 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Åboen;Pålshaugen, Øyvind;Borg, Elin;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina (2016). Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design: Første underveisrapport. 90 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Innvær, Simon (2014). Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Evaluering av "Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming" (HPMT). En klynge-randomisert studie. 116 s. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag/Sosialforsk..
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Natland, Sidsel (2012). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i Kvalifiaseringsprogrammet. Midtveisrapport. 103 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Larsen, Hege;Malmberg-Heimonen, Ira;Johannessen, Asbjørn (2012). Kunnskapsoppsummering om partnerskap mellom stat og kommune i NAV kontorene. HiOA.
Hansen, Helle Cathrine;Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i kvalifiseringsprogrammet, delrapport. 43 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Innvær, Simon;Hansen, Helle Cathrine;Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i Kvalifiseringsprogrammet. Sluttrapport om en opplæringspilot. 71 s. Høgskolen i Oslo.
Ohls, Carolina;Rugkåsa, Marianne;Hansen, Helle Cathrine;Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Å se hele personen.En studie om årsaker til frafall og gode grepfor å forhindre frafall i Ny sjanse prosjektene. ISBN: 978-82-579-4653-1. 86 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Malmberg-Heimonen, Ira;Ohls, Carolina;Rugkåsa, Marianne (2009). Å se hele personen. Del II veileder: "De gode grepene". ISBN: 978-82-579-4676-0. 36 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Se alle publikasjoner
Malmberg-Heimonen, Ira (2005). Public welfare policies and private responses-studies of European labour market policies in transition. Finnish institute of occupational health.
Malmberg-Heimonen, Ira (2003). Urbaanin Nuoren työttömyys. 140 s. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia.
Hammer, Torild;Malmberg-Heimonen, Ira;Julkunen, Ilse (2000). Gender, family status and labour market participation in Northern Europe. ISBN: 82-7894-108-4. NOVA.
Malmberg-Heimonen, Ira;vuori, jukka (2000). Työnhakuryhmätoiminnan vaikutukset työmarkkina-asemaan ja koettuun terveyteen. Työministeriö.
Malmberg-Heimonen, Ira (1998). The encounter of high unemployment among youth -a Nordic perspective. 150 s. Työministeriö.
Malmberg-Heimonen, Ira (1998). Patterns of unemployment among youth in the study. Nordisk ministerråd.
Malmberg-Heimonen, Ira (1997). Ung modern och arbetslös -en undersökning om unga mäns och kvinnors erfaringar av arbetslöshet. 120 s. SSKH Meddelanden 45.
Malmberg-Heimonen, Ira (1997). Den sociala situationen før de unga arbetslösa i Norden. Nordiska ministerrådet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2018). Et lag rundt eleven: En klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen. Presentasjon av OsloMet for Stortingets utdannings- og forskningskomité. OsloMet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2018). Helhetlig Oppfølging av Lavinntektsfamilier (HOLF): en klynge-randomisert evaluering (av nye metoder). SAMSVAR seminar OsloMet. OsloMet.
Sletten, Mira Aaboen;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2018). IKO: Smakebiter fra evalueringen. IKO-samling.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2018). RCT innen samfunnsforskning. Forskningsrådets seminar om effektforskning i samfunnsvitenskaper. Forskningsrådet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Pålshaugen, Øyvind;Lyng, Selma Therese (2018). Et Lag rundt eleven. Møte med skoleeiere. møte med skoleeiere. OsloMet.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne (2018). Implementing a new model for Follow-up of Low Income Families in Norway. What is new and what is already regular practice?. 8th European Conference for Social Work Research. The University of Edinburgh.
Malmberg-Heimonen, Ira;Fossestøl, Knut (2017). HOLF-prosjektet -datainnsamling og programteori. Avdir seminar. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Theory of change within policy-initiated evaluations: the case of the Norwegian low-income family intervention study. 4th International Conference on Practice Research. The Hong Kong Polytechnic University.
Malmberg-Heimonen, Ira;Fossestøl, Knut (2017). HOLF-prosjektet. datainnsamling og programteori. møte for samarbeidende direktorater. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2017). Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. en klynge-randomisert studie.. Møte med statssekretærer. HiOA.
Se alle publikasjoner
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Sletten, Mira Åboen (2017). Systematic Follow-up in Order to Reduce Drop-out in Upper Secondary Schools. A Cluster-Randomized Evaluation of the IKO-model. RCTs in the Social Sciences: Twelfth Annual Conference. University of York.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira (2017). Comprehensive Follow-up of Low Income Families - A Cluster-randomized Study. RCTs in the Social Sciences: Twelfth Annual Conference. University of York.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Hvem deltar i HOLF?. Samling 3 i prosjekt «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier». Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2017). Hvordan forstå IKO-prosjektet ut fra lærerdataene?. møte med fylkeskommunene. Akershus Fylkeskommune.
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Åboen;Tøge, Anne Grete;Borg, Elin (2017). Oppfølgingsmøte IKO-prosjektet. Status og foreløpige funn. Oppfølgingsmøte. Kunnskapsdepartementet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Saltkjel, Therese;Lyng, Selma Therese;Pålshaugen, Øyvind (2017). Et lag rundt eleven: bruk av flerfaglig kompetanse. Presentasjon av prosjetstatus. statusmøte. Utdanningsdirektoratet.
Tøge, Anne Grete;Sletten, Mira Åboen;Malmberg-Heimonen, Ira (2017). Can early warning systems increase student attendance? Preliminary results from a cluster randomised trial. Faglig Forum. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira (2017). HOLF: familiene i prosjektet. Storbynettverket. KS.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Sosialt arbeid nå og i fremtiden-Norsk Forsa-konferanse ved HiOA 2017. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Cluster-Randomized Controlled Trials in the Evaluation of Complex Interventions. Flett, Bronia (Red.), SAGE Research Methods Cases Part 2. Case.
Fossestøl, Knut;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. En klynge-randomisert evaluering av et policy-tiltak. Faglig Forum. HIOA-SVA.
Malmberg-Heimonen, Ira (2017). IKO modellen: Implementeringskvalitet og implementeringserfaringer  . Seminar IKO-med skoler og fylkeskommuner. HiOA.
Malmberg-Heimonen, Ira;Fossestøl, Knut (2016). HOLF-prosjektet som en randomisert kontrollert studie. Avdir seminar. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Natland, Sidsel;Malmberg-Heimonen, Ira (2016). Family Group Conferences - decision-making within a manual-based model for empowering social work. FORSA Conference 2016. FORSA/NOUSA.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Fossestøl, Knut (2016). Betydningen av programteori i randomiserte kontrollerte studier. Trygdeforskningskonferanse.
Malmberg-Heimonen, Ira (2016). IKO-forskningen. seminar skoler og fylkeskommuner. Akershus Fylkeskommune.
Malmberg-Heimonen, Ira (2016). Evaluering av IKO-modellen klyngerandomisert design. Seminar IKO-med skoler og fylkeskommuner. Akershus Fylkeskommune.
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Åboen;Pålshaugen, Øyvind (2016). Evaluering av IKO-modellen klyngerandomisert design. Seminar i regi av kunnskapsdepartementet. kunnskapsdepartementet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2016). IKO-prosjektmøte-status i forskningen. prosjektmøte, presentasjon. HiOA.
Malmberg-Heimonen, Ira (2015). Eksperimentell metode innen det sosiale området. SPS kvantitativ metodeforum. SPS-HIOA.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira (2015). Kan trekk ved NAV-kontor og –veileder forklare hvorfor HPMT har positiv effekt på brukernes økonomiske selvberging (arbeidsdeltakelse uten å motta ytelser fra Nav)?. Organisasjon og profesjon i arbeidet med arbeidsinkludering. HOV.
Malmberg-Heimonen, Ira (2015). Evaluering av helhetlig oppfølging av brukere i kvalifiseringsprogrammet. Erfaringer og effekter HPMT.. KVP-konferansen. aktiv i jobb.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete (2014). EVALUERING AV «HELHETLIG, PRINSIPPSTYRT, METODISK TILNÆRMING» (HPMT) En klynge-randomisert studie. Arbeid og Velferd.
Malmberg-Heimonen, Ira (2014). Helhetlig oppfølging av brukere i KVP, -en klynge-randomisert studie. Formidling Arbeids-og velferdsdirektoratet. Arbeids-og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2014). Flere i jobb etter bedre NAV-opplæring. Forskning.no.
Malmberg-Heimonen, Ira (2014). Flere i jobb etter bedre NAV-opplæring. hioa.no.
Malmberg-Heimonen, Ira (2014). Ut av NAV-dansen. NAV-brukere kommer i arbeid og blir ekonomisk uavhengige når de ansatte lærer å følge dem tettere opp. fontene.no.
Malmberg-Heimonen, Ira (2014). Bokanmeldelse: The future of the welfare state. Social policy attitudes and social capital in Europe. Fontene forskning.
Malmberg-Heimonen, Ira (2013). Randomiserte kontrollerte studier innen Sosialt arbeid. Bruk av eksperimenter og andre metoder i evaluering av tiltak. Kunnskapsdepartementet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2013). Opp om morran-til hva?. Dagens næringsliv.
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira (2013). A cluster randomized controlled trial with a process evaluation: Design and preliminary results. Campbell Collaboration colloquium. Campbell Collaboration.
Malmberg-Heimonen, Ira (2013). Effekter av HPMT for KVP veiledere og deltakere. Erfaringsseminar NAV. Arbeids og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2013). Effekter av helhetlig oppfølging av deltakere innen kvalifiseringsprogrammet: foreløpige funn fra en kluster-randomisert studie. barrierer mot arbeid. arbeidsdepartementet.
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2012). Helhetlig oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet: Foreløpige funn. Boostersamling i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Arbeids- og Velferdsdirektoratet.
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira (2012). Helhetlig oppfølging i Kvalifiseringsprogrammet. Foreløpige resultater. Presentasjon av forskningsprosjekt og foreløpige resultater. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2011). Exchange of good practices on gender equality. Reducing the gender pay gap: presentation of Norwegian comments paper. Echange of good practices in gender equality. Europeiske kommisjonen.
Malmberg-Heimonen, Ira (2011). Randomiserade kontrollerade studier i socialt arbete. docentföreläsning Helsingfors universitet. Helsingfors universitet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2011). Helhetlig prinsippstyrt metodisk tilnærmning-et fagutviklingsprogram for veiledere i KVP. foredrag for ledere i NAV. AvDir.
Malmberg-Heimonen, Ira (2011). Kokeellisten asetelmien käyttö sosiaalityön tutkimuksessa: esimerkkinä norja (Bruk av experimentell forskning innen sosialt arbeid: Norge som eksempel). key note på nasjonellt phd seminar i Finland. Nationella doktorskolan i socialt arbete/Finland.
Malmberg-Heimonen, Ira (2011). Bokomtale av Johansson, H. Hornemann Møller, I. Aktivering –arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring,. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 14.
Malmberg-Heimonen, Ira (2011). Bokanmelelse av Wollebæk, D., Bock Segaard Signe (red)Sosialt kapital i Norge. Fontene forskning.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Bokomtale av Rønning & Starrin (Red.) Sosialt kapital i et velferdsperspektiv. Om å styrke utsatte gruppers sosiale forankring. Fontene forskning.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). The effects of family group conferences on social support and mental health among longer-term social assistance recipients in Norway. presentasjon på RCT konferense. University of York.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Effekt og prosessevaluering av HPMT. Presenasjon for fylkesmennene. NAV Arbeids og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). HPMT effekt og prosessevaluering. presentasjon for kommunene. NAV Arbeids og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). HTMP effekt og prosessevaluering. Presentasjon for kommunene. NAV Arbeids og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Evaluering av åtgärder -en presentation av forskningsbehov i NAV och pågående forskningsprojekt. NAV fagseminar. NAV, Avdir.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Nettverksråd- effekter og erfaringer. Bergen kommune, presentasjon av resultater. Bergen kommune.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Nettverksrådsprosjektet erfaringer og effekter. resultatformidling Oslo kommune. Oslo kommune NAV.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Effects of family group conferences in adult settings. MDRC Seminar. MDRC.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). bokanmelelse av Rønning, R. Starrin, B. Sosialt kapital i et velferdsperspektiv. Fontene forskning.
Malmberg-Heimonen, Ira (2010). Hva betyr fordeling av sosialt kapital for sammenhengene mellom sosioøkonomisk posisjon og helseforskjeller. Fagseminar Helsedirektoratet. Helsedirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Johansen, Sissel;Natland, Sidsel (2009). Vennskap og brobygging. Forskningstorget.
Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Access to Healthcare and Long-term care: Equal for women and men? National Report Norway, EGGSI Group of Experts in gender equality, social inclusion, health care and long term care. External report commissioned by and presented to the European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G1 ‘Equality between women and men’.
Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Gender mainstreaming in social inclusion policies. National Report Norway, EGGSI Group of Experts in gender equality, social inclusion, health care and long term care. External report commissioned by and presented to the European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G1 ‘Equality between women and men’.
Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Sosial kapital skal få langtidsledige ut i jobb. Forskningsrådets hjemmeside VFO.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Johansen, Sissel (2009). Nettverksrådsprosjektet -erfarenheter och preliminära resultat. Erfaringsseminar for bydel St.Hanshaugen sosialtjeneste. St.Hanshaugen sosialtjeneste.
Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Nettverksrådsprosjektet -presentation Arbeids og velferdsdirektoratet. Framdriftspresentasjon Arbeids-og velferdsdirektoratet. Arbeids og velferdsdirektoratet, NAV.
Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Nettverksrådsprosjektet -erfarenheter og foreløpige resultater. Erfaringssemminar Bergen kommune. Bergen kommune.
Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Nettverksråd -erfarenheter og resultater. Formidling på NAV kontorer i Bergen (4). Bergen Kommune.
Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Nettverksråd -føreløpige resultater. Sosialledarseminarie Bergen kommune. Bergen kommune.
Malmberg-Heimonen, Ira (2009). A coping review on return to work strategies. Föredrag Kunnskapsdepartementet, styringsgruppe for Campbell. Kunnskapsdepartementet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2008). Ethnic minorities and Roma in Norway. First seminar for the Expert group for Gender Equality in health and long-term care. EGGSI.
Malmberg-Heimonen, Ira (2008). Ethnic minorities and Roma women in Norway, National Report Norway, EGGSI Group of Experts in gender equality, social inclusion, health care and long term care. External report commissioned by and presented to the European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G1 ‘Equality between women and men’.
Malmberg-Heimonen, Ira (2008). EEA/EFTA countries' Parallel Work Programme in place of the NSR Assessment Report. Report for Norway, External assessment commissioned by and presented to the European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G1 ‘Equality between women and men’.
Malmberg-Heimonen, Ira (2008). COST Action A23, THE EVALUATION OF LABOUR MARKET PROGRAMMES FINAL EVALUATION REPORT.
Malmberg-Heimonen, Ira (2008). The evaluation of a network intervention "network conference" implemented in the social service sector in Norway -a social capital perspective. Advisory Board meeting. Høgskolen i Oslo.
Malmberg-Heimonen, Ira (2008). Forskningsprosjektet nettverksråd. Seminar nettverksråd. Oslo kommune, Høgskolen i Oslo.
Malmberg-Heimonen, Ira (2008). Presentasjon av forelopige forskningsresultater, nettverksrådsprosjektet. Nettverksrådsprosjektet seminar. Bergen kommune.
Malmberg-Heimonen, Ira (2008). Nettverksrådsprosjektet -framdrift og preliminera erfarenheter. seminar for kordinatorer. Bergen kommune.
Malmberg-Heimonen, Ira (2007). Aktivering av sosialhjelpsmottakere gjennom økt sosial kapital. -En randomisert effektevaluering av nettverksråd. Fagseminar. NOVA.
Malmberg-Heimonen, Ira (2007). Aktivering av sosialhjelpsmottakere gjennom økt sosial kapital. -En randomisert effektevaluering av nettverksråd”. Fagseminar. BufDir.
Malmberg-Heimonen, Ira (2007). 2007Aktivering av sosialhjelpsmottakere gjennom økt sosial kapital. -En randomisert effektevaluering av nettverksråd (Nettverksråd-prosjektet), förmedling på Sosial og helsedirektoratet, framdrift och erfaringar. førmidling. Sosial og helsedirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira (2007). Inclusion through social capital -An experiment of activation, conceptual and methodological challenges,. NORSNET Workshop. STAKES.
Malmberg-Heimonen, Ira (2006). Arbetsrelaterade eller hälsorelaterade effekter? En experimentell fältundersökning av jobbsökarkursers optimala effekter. Presentation av projekt. Arbeids og inkluderingsdepartemanget.
Malmberg-Heimonen, Ira (2006). Experimentell evaluering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder-erfarenheter från Finland. Budfir barnevernskonferanse. Kunskapscentret.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 52
Telefon (mobil): +47 936 33 283
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X625

Andre kanaler