HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (36) Fagbøker⁄lærebøker (7) Formidling (110)
Levin, Irene;Haldar, Marit;Picot, Aurélie Michele M. (2016). Social Work and Sociology Historical and contemporary perspectives. ISBN: 978-1-138-67361-8. 131 s. Routledge.
Levin, Irene (2016). Forord i boka Unge Tidsvitner. ISBN: 978-82-05-49230-1. 2 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Moe, Vibeke;Døving, Alexa;Levin, Irene;Lenz, Claudia (2016). "Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg» Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 3. doi: 10.7577/fleks.1685
Ellingsen, Ingunn T;Levin, Irene (2015). Det sosiale i sosialt arbeid. Ellingsen, Ingunn T Levin, Irene Berg, Berit Kleppe, Lise Cecilie (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. 3. s. 47-64. Universitetsforlaget.
Levin, Irene (2015). Sosialt arbeid som spenningsfelt. Ellingsen, Ingunn T Levin, Irene Berg, Berit Kleppe, Lise Cecilie (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. 2. s. 36-46. Universitetsforlaget.
Levin, Irene;Haldar, Marit;Picot, Aurélie Michele M. (2015). Social work and sociology: historical separation and current challenges. Nordic Social Work Research. Vol. 5. doi: 10.1080/2156857X.2015.1068503
Levin, Irene (2015). Norwegian Jewish Women: Wartime Agency - Post-War Silence. ISBN: 9781472445179. 16 s. Ashgate.
Fjeldheim, Siri;Levin, Irene;Engebretsen, Eivind (2015). The theoretical foundation of social case work. Nordic Social Work Research. Vol. 5. doi: 10.1080/2156857X.2015.1067900
Levin, Irene (2013). Flugten fra Norge og det civile engagement. Banke, Cecilia Felicia Stokholm Jerichow, Anders (Red.), Holocaust og civilsamfundets reaktion. Kap. 9. Syddansk Universitetsforlag.
Se alle publikasjoner
Levin, Irene (2013). The Social Phenomenon of Silence. Seeberg, Marie Louise Levin, Irene Lenz, Claudia (Red.), Holocaust as active memory: the past in the present. 10. s. 187-197. Ashgate.
Seeberg, Marie Louise;Levin, Irene;Lenz, Claudia (2013). The Holocaust as Active Memory - rooms with an elephant. Seeberg, Marie Louise Levin, Irene Lenz, Claudia (Red.), Holocaust as active memory: the past in the present. introductory chapter. s. 1-14. Ashgate.
Levin, Irene (2013). Silence, Memory and Migration. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 44. 12 s.
Seeberg, Marie Louise;Levin, Irene;Lenz, Claudia (2013). Holocaust as active memory: the past in the present. ISBN: 978-1-4094-5108-2. 320 s. Ashgate.
Levin, Irene;Hennum, Nicole;Lenz, Claudia;Vetlesen, Schou, Tone (2010). Families and Memories: Continuity and Social Change Redigert en special issue og skrevet introduksjonskapittelet. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 42. 7 s.
Kieding, Vibeke;Levin, Irene (2010). Jødisk liv i etterkrigstiden. Integrering og egenart. Lund, Anne Carine Bonnevie Moen, Bente Bolme (Red.), Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Kapittel 10. s. 181-196. Tapir Akademisk Forlag.
Levin, Irene (2010). Hva er sosialt arbeid. ISBN: 978-82-15-00598-0. 150 s. Universitetsforlaget.
Levin, Irene (2010). The Norwegian Jews in the Post-War Period. Strong Norm of Integration. Døving, Cora Alexa Schwaller, Nicolas (Red.), Minority Narratives and National Memory. Kapittel 10. s. 119-134. Unipub forlag.
Levin, Irene;Trost, Jan (2010). Att förstå vardagen - med ett symbolsk interaksjonistisk perspektiv. ISBN: 978-91-44-06854-1. 316 s. Studentlitteratur AB.
Levin, Irene (2010). Annerledeshet og interaksjon. Sårbarhet i møte med andre. Engebretsen, Eivind Engebretsen, Eivind Kristeva, Julia Kristeva, Julia (Red.), Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Kapittel 9. s. 164-178. Gyldendal Akademisk.
Levin, Irene;Kopperud, Øivind (2010). Da norske jøder ikke fantes. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 27.
Levin, Irene (2009). Det jødiske barnehjemmet og Nic Waal. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 46.
Levin, Irene (2009). Discourses within and about social work. Journal of Comparative Social Work.
Levin, Irene (2009). Demokratisering av kunnskap. Grønningsæter, Arne Backer (Red.), Sosialt arbeid - Tilbakeblikk - utfordringer - visjoner. kapittel. s. 22-29.
Levin, Irene (2008). Barnetegninger som en metode til å forstå barns relasjoner. Bø, Bente Puntervold Olsen, Bennedichte C. R. (Red.), Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. Kapittel 11. s. 214-242. Gyldendal Akademisk.
Levin, Irene (2008). Jews in Norway. Ehrlich, M. Avrum Ehrlich, M. Avrum (Red.), Encyclopedia of the Jewish Diaspora. Western Europe-Scandinavia. s. 1082-1087.
Levin, Irene (2006). Barn på flukt - 26. november 1942. Barn. Vol. 24.
Levin, Irene (2006). War Diaries. ISBN: 1904303854. 6 s. Cappelen Damm Akademisk.
Levin, Irene;Trost, Jan (2005). Symbolsk interaksjonisme . hverdagslivets samhandling. Hviid Jacobsen, Michael Kristiansen, Søren (Red.), Hverdagslivet. Sociologier om det upåaktede. kapittel. s. 106-132. Hans Reitzels Forlag.
Levin, Irene (2005). Hverdagsliv og samhandling med et symbolsk interaksjonistisk perspektiv. ISBN: 82-450-0303-4. 273 s. Fagbokforlaget.
Levin, Irene (2004). Living Apart Together - a New Family Form. Current Sociology. Vol. 52.
Levin, Irene (2004). Children's Perspective of Family - one or more Phenomena?. Tampere University Press. Vol. *. 23 s.
Levin, Irene;Trost, Jan (2004). Familieforandringer. Har kjernefamilien fremdeles et modellmonopol?. Frønes, Ivar Wetlesen, Tone Schou (Red.), Dialog, selv og samfunn. kapittel 7. Abstrakt forlag.
Levin, Irene (2004). Intet er så praktisk som en god teori. Lagesen, Christian (Red.), Høgskoleliv i Pilestredet - om Grotid og tids-Cleme(t). kapittel 25. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Levin, Irene;Trost, Jan (2004). Scandinavian Families. Adams, Burt Trost, Jan (Red.), Handbook of World Families. Kapittel 12. s. 347-363. Sage Publications.
Levin, Irene;Trost, Jan (2004). Att Förstå vardagen. ISBN: 91-44-03768-6. 290 s. Studentlitteratur.
Levin, Irene;Ellingsen, Ingunn T;Kleppe, Lise Cecilie;Berg, Berit (2016). Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. ISBN: 978-82-15-01929-1. 343 s. Universitetsforlaget.
Levin, Irene;Ellingsen, Ingunn T;Berg, Berit;Kleppe, Lise Cecilie (2015). Introduksjon: Sosialt arbeid. ISBN: 978-82-15-01929-1. 4 s. Universitetsforlaget.
Levin, Irene (2015). Sta Je Socijalni Rad. ISBN: 978-9958-028-04-5. 150 s. University of Sarajevo Press.
Levin, Irene (2015). Hva er sosialt arbeid. ISBN: 978-82-15-00598-0. 150 s. Universitetsforlaget.
Ellingsen, Ingunn T;Levin, Irene;Berg, Berit;Kleppe, Lise Cecilie (2015). Sosialt arbeid. En grunnbok. ISBN: 9788215019291. 344 s. Universitetsforlaget.
Levin, Irene (2007). Flukten. Norske jøders flukt til Sverige under krigen. ISBN: 9788299750325. 40 s. Unipub forlag.
Levin, Irene (2004). Hva er SOSIALT ARBEID. ISBN: 82-15-00598-5. 150 s. Universitetsforlaget.
Levin, Irene (2017). Forskjellige former for flukt. Foredrag. Voksenåsen konferansesenter.
Levin, Irene (2017). Hvilken forskjell kan en person gjøre? Hedring av Bergliot Enger for hva hun gjorde under annen verdenskrig. foredrag. Yad Vashem, Jerusalem..
Levin, Irene;Golombek, Rolf (2017). Righteous Among the Nations til Bergliot Enger. Hatikva. 5 s.
Levin, Irene (2017). Særbo - ett par to hjem. nrk.no.
Levin, Irene (2017). Hedring av Alf og Gerd Pettersen, Reidar Larsen og Rolf Syversen med utnevnelsen Righteous Among the Nations, Oslo Rådhus. 550 tilstede. Hedringsseremoni. Yad Vashem.
Levin, Irene (2016). Norsk jødiske kvinner under andre verdenskrig. Foredrag. Rygge/Moss Betanien.
Levin, Irene (2016). My Nazi Legacy, paneldebatt etter filmen. Jødiske reaksjoner på rettsoppgjøret. Diskusjon og paneldebatt. Det juridiske fakultet, UiO.
Levin, Irene (2016). For mange par er det å være særboere den ideelle samlivsformen. Men – den kan også være den mest sårbare.. Norsk Ukeblad.
Levin, Irene (2016). Norske jødiske kvinner under annen verdenskrig - og tausheten etterpå. Krig, okkupasjon og oppgjør. Universitetet i Oslo og Holocaustsenteret.
Levin, Irene (2016). Taushetens tale. Et historisk blikk på det jødiske Oslo. Oslo Byarkiv.
Se alle publikasjoner
Levin, Irene (2016). Integrasjon og taushet. Arv og ansvar. Debatt om fremstillinger av jødisk historie og Holocaust i Norge og Polen. HL senteret.
Levin, Irene (2016). Fortid, nåtid og fremtid - dikotome begreper og sosialt arbeid. Instituttseminar. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Levin, Irene (2015). Forholdet mellom teori og praksis i profesjonsfagene. Professor Drude von der Fehr 70års feiring. Universitetet i Oslo.
Levin, Irene (2015). Norske jøders flukt under annen verdenskrig. Norgeshistorien på nett. Vol. 1. 5 s.
Levin, Irene (2015). Hvordan type kunnskapsprosjekt har dette vært?. Boklansering. Universitetsforlaget.
Levin, Irene (2015). Norske jødiske kvinner - Aktører under krigen - taushet etter.. Boklansering. Universitetet i Oslo, kriminologisk institutt.
Levin, Irene;Ellingsen, Ingunn T (2015). Relasjoner i sosialt arbeid. Ellingsen, Ingunn T Levin, Irene Berg, Berit Kleppe, Lise Cecilie (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. 7. s. 112-124. Universitetsforlaget.
Berg, Berit;Ellingsen, Ingunn T;Levin, Irene;Kleppe, Lise Cecilie (2015). Hva er sosialt arbeid?. Ellingsen, Ingunn T Levin, Irene Berg, Berit Kleppe, Lise Cecilie (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. 1. s. 19-35. Universitetsforlaget.
Levin, Irene;Stjernø, Steinar (2015). Seniorer slipper senior i e.post.
Levin, Irene (2015). To redningsaksjoner, november 1942. Oslo Rådhus. Righteous Among the Nations prisutdeling.
Levin, Irene (2015). Familien Trosholmen og Solbergseter fra Austmarka hedres for innsats under siste verdenskrig. Glåmdalen.
Levin, Irene (2015). Flukt til Sverige under annen verdenskrig. Dagsavisen.
Levin, Irene (2015). Intervju på Nyheter - NRK 1. Utenfor Oslo Rådhus.
Levin, Irene (2015). Å bo i hver sin bolig - særbo. VG.
Levin, Irene (2015). Særboere. Kristeligt Dagblad.
Levin, Irene (2014). Living Apart Together. Khrono.
Levin, Irene (2014). Hva er nytt av familie former?. NRK - P2.
Levin, Irene (2014). Særboere. NRK - P1.
Levin, Irene (2013). Mitt faglige virke - en rød tråd?. Seminar i anledning 70 års markering. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Levin, Irene (2013). Kvinnelige tidsvitner. Ledet faglig samtale i forbindelse med boklansering. Gyldendal forlag.
Levin, Irene (2013). Ruth Maier og identitet. Seminar i forbindelse med lanseringen av premieren av "Tvillingsjeler". Riksteateret.
Levin, Irene (2013). Hva er "fakta" når det gjelder jødedeporatsjonene?. Morgenbladet.
Levin, Irene (2013). Migration and the social phenomenon of silence. Årlig konferanse. Committee of Family Research + University of Vilnius.
Levin, Irene (2013). The difference between Norway and Denmark - WWII. 70 years since the rescue of Danish Jews. Humanity in Action.
Levin, Irene (2013). Er taushetens tale kjønnet?. Kvinner og krig. Universitetet i Oslo, kriminologisk institutt.
Levin, Irene (2013). Oslo: The Escape from Norway. Banke, Cecilia Felicia Stokholm Jerichow, Anders (Red.), Civil Society and the Holocaust: International Perspectives on Resistance and Rescue. 11. s. 162-175.
Levin, Irene (2012). Hvor ble det av det sosiale i sosialt arbeid?. 50 års jubileum, Sosialhøgskolen i Trondheim. Høgskolen i Sør Trøndelag.
Levin, Irene (2012). Living Apart Together. European Social Family Research (ESFR). NOVA/ISF.
Levin, Irene (2012). What happened to the Social in Social Work. Sociology and Social Work: Theory and Practise. Høgskolen i Oslo and Akershus.
Larsen, Kristian;Harsløf, Ivan;Levin, Irene;gubrium, Jaber (2012). Who wins and who loses from the new setup of the service intensive welfare state?. På Tværs-konferansen 2012 - Sosial ulikhet i helse: tverrfaglige tilnærmninger. HOV, Helse, omsorg og velfærdprogrammet ved Hioa.
Lenz, Claudia;Levin, Irene;Wetlesen, Tone Schou;Hennum, Nicole (2011). Introduction. Journal of Comparative Family Studies.
Levin, Irene (2011). Personen i situasjonen. Ideer og begreper i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Levin, Irene (2011). The Qualitative Method of Mapping Presentert mens Levin var gjesteprofessor i Vilnius. Gjesteprofessor. Department of Sociology, University of Vilnius.
Levin, Irene (2011). Sociology and Social Work: Past - Present and Future Key note speaker. Den første konferansen Sociology and Social Work. Technical University of Lisabon.
Levin, Irene (2010). Tegneserie om det norske Holocaust. Dagbladet.
Levin, Irene (2010). Families and memories. World Congress, International Sociological Association. International Sociological Association.
Levin, Irene (2010). Tegneserie, 26. november. Aftenposten.
Levin, Irene (2010). Intervju om boken Forsvunnet av Daniel Mendelsohn, Press forlag. NRK, P2.
Levin, Irene (2010). 26 november.
Levin, Irene (2009). The Escape from Norway. Stockholm.
Levin, Irene (2009). Islamofobi and Antisemittism. konferanse. HL senteret og Høgskolen i oslo.
Levin, Irene (2009). Europe and Silence. konferanse. Høgskolen i Oslo.
Levin, Irene (2009). The Language of Silence. konferanse. Committee of Family research.
Levin, Irene (2009). Kunne Anne Frank vært norsk jøde?. Åpent møte. Søgne kommune.
Levin, Irene (2008). Ruth Maier - selvvalgt eller pålagt identitet. Morgenbladet.
Levin, Irene (2008). Sosialt arbeid og symbolsk interaksjonime. Masterstudiet ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger.
Levin, Irene (2008). New Family Forms and the Welfare State. The Welfare State, work and Family. Bar Ilan University.
Levin, Irene (2008). The Norwegian Jews in the post-war period - why did the integration of Holocaust narrative come that late?. Samarbeidskonfernase mellom HL senteret og Sarbonne. Sentert for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Levin, Irene (2008). Being the Other of the Nation. European Social History Association. University of Lisboa.
Levin, Irene (2008). The Silence areas of Social Research. Nordic Family Research Network. University of Vilnius.
Levin, Irene (2008). The Language of Silence. The European Sociological Association, RN on Biographies. University of Krakow.
Levin, Irene (2008). The Welfare State and new Family Forms. Committee on Family Research. The Technical University of Lisboa.
Levin, Irene (2008). Aging and Memory. Committee on Family Research, International Soc. Ass.. Lasell College.
Levin, Irene (2007). Kvitt eller dobbelt. NRK 1, Marienlyst.
Levin, Irene (2007). Ruth Maiers dagbok. Boklansering av Jan Erik Volds bok om Ruth Maier. Gyldendal norsk forlag og Senter for studier av Holocaust og.
Levin, Irene (2007). Stemothers and Stepfather - a Gendered Perspective. Committee on Family Research, CFR. University of Toronto and CFR.
Levin, Irene (2007). The Escape of the Jewish Children's Home in Oslo. 26 of November 1942. Konferanse om det norske Holocaust. University of Minnesota.
Levin, Irene (2007). Children of Divorce and Children with Parents Abroad. Nordic Family Research Network (NFRN). Nordic Family Research Network.
Levin, Irene (2007). Flukten. Norske jøders flukt til Sverige under krigen. Søndagsforedrag ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Levin, Irene (2007). Vitnesbyrdintervjuer - en sjangerpresentasjon. Hjemmefrontmuseet dagsseminar om det norske Holocaust. Det norske Hjemmefrontmuseum.
Levin, Irene (2006). Det norske Holocaust. Holocaustutstilling. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Levin, Irene (2006). Vitnesbyrdintervjuer. Utstilling på Holocaustsenteret. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Levin, Irene (2006). Vilnius 2005. Hatikwa. Vol. 10.
Levin, Irene (2006). 27. januar - Minnesmarkering over ofre fra siste verdenskrig. Akershus kai.
Levin, Irene;Hambro, Edvard (2006). Tidsvitner. Holocaust. NRK.
Levin, Irene (2006). Tidsvither. Hambro film og Senter for studier av Holocaust og livssynsmi.
Levin, Irene (2006). Antisemittisme - ett eller flere fenomen. Boklansering og seminar i forbindelse med lansering av boka Jødehat,. Damm forlag og HL senteret.
Levin, Irene (2006). Visualisering av relasjoner. Kvalitativt forskerforum. Kvalitativt forskerforum.
Levin, Irene;Trost, Jan (2006). New Family Forms. XVI International Sociological Association (ISA), Durban. International Sociological Association.
Levin, Irene (2006). Hva er familie?. forelesning ved velferdsstudiet, HiO. HiO, velferdsstudiet.
Levin, Irene (2006). Hva er sosialt arbeid?. undervisning bachelor i barnevernspedagogikk. HiO, barnevernspedagogutdanningen.
Levin, Irene (2006). Just a click away - Sosialt arbeid i tiden. ForSas 10 års jubileum. ForSa Norge.
Levin, Irene (2006). Sosialt arbeid i dag. Åpning av sosionomutdanningen ved HiO. HiO, bachelor i sosialt arbeid.
Levin, Irene (2006). Hva er sosialt arbeid?. Åpning av sosionomutdanningen, UiS. Universitetet i Stavanger.
Levin, Irene (2005). Lilla skjerf og fotformsko. Fontene. Vol. 20.
Levin, Irene (2005). Symbolsk interaksjonisme og sosialt arbeid. undervisning barnevernspedagogutdanningen. Barnvernsutdanningen,.
Levin, Irene (2005). Nye familieformer. Fagmøte med personalet ved Grenland familievernkontor. Grenland familiekontor.
Levin, Irene (2005). Kunnskapsformer i sosialt arbeid. BuFdir, møte med nøkkelpersoner. BUF dir.
Levin, Irene (2005). En sosialpsykologisk analyse av antisemittisme. Norsk vitenskapsakademi. Center for Advanced Studies.
Levin, Irene (2005). Jane Addams. Symposium. International Institute of Sociology.
Levin, Irene (2005). Visualisering av relasjoner. Et metodefremlegg. HOV (helse, omsorg og velferd). HOV, Høgskolen i Oslo.
Levin, Irene (2005). Sosialt arbeid- hva er det?. Forelesning. DIASOS.
Levin, Irene (2005). Rosa London's War Diary. Committee on Family Research's Seminar. Committee on Family Research (CFR)- RC 06 of Intern. Soc. As.
Levin, Irene (2005). Forholdet mellom teori og praksis. undervisning. Sosionomutdanningen.
Levin, Irene (2005). Familie - hva er det?. Undervisning av personalet og dr. gradsstudenter ved universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger.
Levin, Irene (2005). Family as Mapped Realities. Undervisning av master og doktogradsstudenter i Vilnius. Sosiologisk institutt, Vilnius universitet.
Levin, Irene (2005). Different Types of Knowledge. Nordic Family Research Network. Nordic Family Research Network.
Levin, Irene (2005). Antisemittisme. Boklansering. Damm forlag og Holocaustsenteret.
Levin, Irene (2005). Radiointervju om nylig utgitt bok i Universitetsforlagets serie - Hva er. Radiointervju. P2.
Levin, Irene (2004). Jødisk liv i Norge. Hatikwa. Vol. *. 15 s.
Levin, Irene (2004). Taushet og sosialt arbeid. Forskningsavdelingens seminar i Italia. avd. ØKS.
Levin, Irene (2004). Diskurser i og om sosialt arbeid. FOs yrkesfaglige utvalg. FO.
Levin, Irene (2004). Nye familieformer. Forening for familieforskning. Forening for familieforskning.
Levin, Irene (2004). Language of Silence. Theory Forum Symposium. Theory Forum Symposium.
Levin, Irene (2004). War Diaries. Nordic Family Research Network. Nordic Family Research Network.
Levin, Irene (2004). Sosialt arbeid i spenningsfelt. Lespos-seminar. Hovedfag/master i sosialt arbeid.
Levin, Irene (2004). Intet er så praktisk som en god teori. HiOs ti års jubileum. Høgskolen i Oslo.
Levin, Irene (2004). Profiler om profiler. Et møte med Salvador Minuchin. Hårtveit, Håkon Jensen, Per (Red.), Familien - pluss en. del av kapittel 5. Universitetsforlaget.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 83 90
Telefon (mobil): +47 992 28 325
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X621

Nettside(r)

Aktuelt

Sosialt arbeid.En grunnbok I T Ellingsen, I Levin,B Berg & L C Kleppe (red).Universitetsforlaget 2015 http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/sosialt-arbeid-uf.html Norwegian Jewish Women:Wartime Agency-Postwar Silence, I Levin in Women and War, K Ericsson (ed)Ashgate https://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&title_id=1219170923&edition_id=1219185672&calcTitle=1 Social Work & Sociology:Historical and Contemporary Perspectives http://www.tandfonline.com/toc/rnsw20/current