HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ingrid Smette

forsker II

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosialantropologi Emner Ungdom Videregående opplæring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (22) Forskningsrapporter (11) Formidling (42) OsloMet-publikasjoner (8)
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Strandbu, Åse (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society. Vol. 23. doi: 10.1080/13573322.2016.1150834
Løvgren, Mette;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04
Erstad, Ola;Smette, Ingrid (2017). Sammenhenger mellom læringsarenaer - utfordringer og muligheter. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 9. s. 151-161. Cappelen Damm Akademisk.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse (2017). Den lille og den store selvstendigheten - ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 8. s. 136-149. Cappelen Damm Akademisk.
Stefansen, Kari;Strandbu, Åse;Smette, Ingrid (2017). Foreldre som "bakkemannskap" for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 7. s. 113-132. Cappelen Damm Akademisk.
Silseth, Kenneth;Smette, Ingrid (2017). Utviklingssamtalen. Elevens ansvar mellom skole og hjem. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 6. s. 94-112. Cappelen Damm Akademisk.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Silseth, Kenneth (2017). Å koble seg på elevers livsverden - betraktninger fra lærere. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 2. s. 23-36. Cappelen Damm Akademisk.
Smette, Ingrid;Erstad, Ola (2017). Elevers læring på tvers av skole og fritid. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 1. s. 11-21. Cappelen Damm Akademisk.
Erstad, Ola;Smette, Ingrid (2017). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. ISBN: 978-82-02-53333-5. 159 s. Cappelen Damm Akademisk.
Se alle publikasjoner
Strandbu, Åse;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Sandvik, Morten Renslo (2017). Young people’s experiences of parental involvement in youth sport. Sport, Education and Society. 12 s. doi: 10.1080/13573322.2017.1323200
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2017). Parental influence in educational decisions: Young people's perspectives. British Journal of Sociology of Education. Vol. 38. doi: 10.1080/01425692.2016.1245130
Strandbu, Åse;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2016). En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungomdstida.. Seippel, Ørnulf Nicolay Sisjord, Mari Kristin Strandbu, Åse (Red.), Ungdom og idrett. 6. s. 113-132. Cappelen Damm Akademisk.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Strandbu, Åse (2016). "De må drive med noe": Idrettenes mening i ungdomstida, fra foreldrenes perspektiv. Seippel, Ørnulf Nicolay Sisjord, Mari Kristin Strandbu, Åse (Red.), Ungdom og idrett. 8. s. 154-172. Cappelen Damm Akademisk.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Bossy, Dagmara (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 38.
Skilbrei, May-Len Østbye;Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2013). Seksuell vold - en introduksjon. Sosiologi i dag. Vol. 43.
Hegna, Kristinn;Dæhlen, Marianne;Smette, Ingrid;Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 53.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Mossige, Svein (2009). Responsible victims? Young people's understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 17. doi: 10.1177/110330880901700402
Vestel, Viggo Jan;Smette, Ingrid (2007). Fritidsklubben som forebyggende arena - har den "gått ut på dato"?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 7.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2006). "Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep..." Kvinners fortolkninger av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 47.
Mossige, Svein;Torgersen, Leila;Smette, Ingrid (2006). Seksuell lavalder: til besvær eller beskyttelse?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 6.
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2005). Om å holde seg for god subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel. Sosiologisk Tidsskrift.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår.. ISBN: 978-82-7894-643-5. 140 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
Wollscheid, Sabine;Flatø, Martin;Hjetland, Hanne Næss;Smette, Ingrid (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-327-0307-4. 134 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Backe-Hansen, Elisabeth;Smette, Ingrid;Vislie, Camilla (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. ISBN: 978-82-7894-617-6. 156 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
Smette, Ingrid (2015). The Final Year. An Anthropological Study of Community in Two Secondary Schools in Oslo, Norway. 314 s. University of Oslo.
Bakketeig, Elisiv;Stang, Elisabeth Gording;Madsen, Christian;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2014). Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. ISBN: 978-82-7894-536-0. 176 s. NOVA.
Bakken, Anders;Smette, Ingrid;Dæhlen, Marianne (2013). Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering. ISBN: 978-82-7894-478-3. 192 s. NOVA.
Bakken, Anders;Dæhlen, Marianne;Haakestad, Hedda;Sletten, Mira Aaboen;Smette, Ingrid (2012). Ett år med arbeidslivsfaget. Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn. ISBN: 978-82-7894-408-0. 132 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Smette, Ingrid;Strandbu, Åse;Dæhlen, Marianne (2011). Ungdomsskolelevers meninger om skolemotivasjon. ISBN: 9788278943731. 98 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Smette, Ingrid (2005). Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubbar. Rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusførebygging. ISBN: 82-7894-214-5. 101 s. NOVA.
Smette, Ingrid (2004). Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting. 128 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Smette, Ingrid (2003). Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen. (Sexual Slavery? Report on clients in prostitution). 229 s. Pro Sentret.
Smette, Ingrid (2017). Child death review in Norway? A case study of the Norwegian inquiry of child deaths in light of international debates on child death review systems.. European Conference on Domestic Violence.
Smette, Ingrid (2017). Ethics and access when consent must come first.. ECER (European Conference on Educational Research). Symposium on Ethics in educational research.. EERA (European Educational Research Association).
Smette, Ingrid (2017). Presentasjon av boka Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Læring i skole hjem og fritid - utfordringer for framtidas lærere. Institutt for pedagogikk. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Smette, Ingrid (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater av NOVAs evaluering.. FMSOs arbeidsgruppe for sentrenes faglige plattform.. FMSO (Fellesskap mot seksuelle overgrep).
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater fra NOVAs evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår.. Hva gjør vi med volden?. NOVA og NKVTS.
Smette, Ingrid;Wollscheid, Sabine (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere. Resultater fra en systematisk kunnskapsoversikt.. Fagmøte. Kunnskapsdepartementet.
Smette, Ingrid;Wollscheid, Sabine (2017). Effects of instructional programs for second language learners. Results from a rapid review.. Nordic Network on newly arrived students. The Norwegian Ministry of Education.
Smette, Ingrid (2017). Sentre mot incest og seksuelle overgrep i Oslo og Akershus. Intervju i forbindelse med lansering av evalueringsrapport om sentrene.. NRK Østlandssendingen.
Smette, Ingrid (2017). Lansering av evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep.. NRK.
Smette, Ingrid (2017). Her får incestoffer hjelp etter overgrep. Tilbodet er langt frå like godt andre plassar. NRK.
Se alle publikasjoner
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2017). Raising boys and girls: Exploring cultivational parenting through a gender lens. ECER. Symposium on Concerted Cultivation in a Cross-Cultural Perspective.. EERA (European educational Research Association).
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Dullum, Jane Vibeke (2017). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Ledersamling for sentrene. FMSO.
Smette, Ingrid;Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Hva kan vi lære av Barnevoldsutvalget?. Bergens Tidende.
Smette, Ingrid (2016). Syv tips til hvordan skape de viktige fristundene i familien i 2017. Stavanger Aftenbald.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse (2016). Personhood and gendered risks Parents narratives of teenage children’s development. Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives on family-life, expertise, and risk management. Centre for Parenting Culture Studies and the ParCul project.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse;Lavold, Hallvard (2016). Hvorfor har dagens foreldre blitt så idrettsgale?. HiOA Podcast.
Smette, Ingrid (2016). "Mitt eget valg?". NRK.
Smette, Ingrid (2016). Ny studie: Elever lærer bedre hvis forholdet til læreren er godt. Aftenposten.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Dyb, Halvard Naterstad (2016). Derfor engasjerer foreldre seg i barneidretten. forskning.no.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Gilje, Øystein (2015). Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway.. Parenting for a Digital Future Research Blog.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2015). På denne arenaen nekter foreldre å gi slipp. Aftenposten.
Smette, Ingrid (2015). Drikkepress, popularitet og fellesskap på ungdomsskolen.. Østlandssendingens.
Smette, Ingrid (2015). Stor forskjell på hva som gir status. NRK Super.
Smette, Ingrid (2015). Fritidsaktiviteter - stress eller status. Stavanger Aftenbladet og Aftenposten Oppvekst.
Smette, Ingrid (2015). Å være skoleflink gjør deg ikke populær overalt. forskning.no.
Smette, Ingrid (2015). Tenåringene som liker foreldrene . ADRESSEAVISEN.
Strandbu, Åse;Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2015). Parents' involvement in organised youth sport. Beyond harmful pressure and "the optimal push". British Sociological Association Annual Conference.
Strandbu, Åse;Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2015). Young people's views on the ideal parenting in youth sport. European Association for Sociology of Sport Conference.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse (2015). Teenage Boys' Struggles with School and Social Relationships. Understanding Parental Expectations and Approaches. ERNAPE Conference.
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation. Societies in Transition - Progression or Regression? British Sociological Association Annual Conference 2015. British Sociological Association.
Smette, Ingrid;Hegna, Kristinn;Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole. Sosiologi i dag. Vol. 44.
Skilbrei, May-Len Østbye;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2013). Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner. Aftenposten Viten.
Skilbrei, May-Len Østbye;Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2013). Ingen satser på kunnskap om seksuell vold. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Smette, Ingrid (2013). "We must create memories": Symbolising community in a Norwegian lower secondary school. Oxford Ethnography Conference.
Lyng, Selma Therese;Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2012). Redaksjonelt. Sosiologi i dag. Vol. 42.
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education. Spring school. EDUC8, ESRC International Spring School.
Smette, Ingrid (2010). “Work hard now or regret it in the future!” Meanings of education and motivation for schooling among 10th graders in Oslo, Norway. Oxford Ethnography Conference 2010. Ethnography and Education International.
Smette, Ingrid (2010). Skuletid. Vennskap, makt og utvikling. Anmeldelse av Nilsen, H.B., Bartholdsson, Å. & Aretun, Å.: "Skoletid. Jenter og gutter fra 1. til 10. klasse"; "Den vänliga maktutövningens regim - om normalitet och makt i skolan" & "Barns "växa vilt" och vuxnas vilja att forma.". Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 10.
Smette, Ingrid (2008). Anmeldelse av Jackson, C.: "Lads and Ladettes in School: Gender and a Fear of Failure". Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 8.
Smette, Ingrid (2008). Educational pathways of young people in Norway: Intersections of gender, ethnicity and social class. Youth on the margins? Globalisation and youth culture in border areas to Western Europe.
Smette, Ingrid (2008). Betydningen av klasse for forestilte og erfarte felleskaper blant elever på 10. trinn. Norsk antropologisk årskonferanse. Norsk antropologisk forening.
Smette, Ingrid (2001). Managing Hearts, Bodies and Beauty. Young Dakar Women's Construction of Selves. Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 922 11 671
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X322