HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jane Vibeke Dullum

forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (7) Formidling (15) OsloMet-publikasjoner (2)
Dullum, Jane Vibeke;Bakketeig, Elisiv (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett. Vol. 17. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-02-02
Dullum, Jane Vibeke (2016). En ny offerposisjon? : om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Vol. 103. årg..
Dullum, Jane (2015). Sentencing offenders with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 17. doi: 10.1080/15017419.2014.998272
Dullum, Jane (2015). The fall and rise of preventive detention in Norway. Mathiesen, Thomas (Red.), The politics of abolition revisited. Book III, chapter 6. s. 297-306. Routledge.
Dullum, Jane (2014). Rettspsykiatrisk sakkyndiges rolle i forvaringssaker. Finstad, Liv Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel 6. s. 67-83. Novus Forlag.
Dullum, Jane;Ugelvik, Thomas (2012). Introduction: exceptional prisons, exceptional societies?. Ugelvik, Thomas Dullum, Jane (Red.), Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Kapittel 1. Routledge.
Ugelvik, Thomas;Dullum, Jane (2012). Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. ISBN: 978-0-415-66869-9. 266 s. Routledge.
Dullum, Jane (2009). Fengslene og de psykiatriske institusjonene like eller forskjellige?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Vol. 96.
Dullum, Jane (2008). Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 20 s.
Dullum, Jane;Larsson, Paul (2001). Fra samfunnstjenste til samfunnstraff: utviklingen i bruken av samfunnsstraffer og konfliktråd i Norge. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.
Se alle publikasjoner
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår.. ISBN: 978-82-7894-643-5. 140 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
Dullum, Jane Vibeke (2017). Oslo krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel. ISBN: 978-82-7894-613-8. 63 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Dullum, Jane (2011). Domfelte med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffutmålingspraksis. 99 s. Universitetet i Oslo.
Dullum, Jane (2010). Justisfeil i straffesaker. En analyse av saker behandlet av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) i perioden 2004-2009. 106 s. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
Dullum, Jane (2009). "Fange og student?" Et utredningsprosjekt om universitets- og høyskoleutdanning for innsatte i norske fengsler. ISBN: 978-82-92828-05-2. 79 s. Fylkesmannen i Hordaland.
Dullum, Jane (2008). Rettspsykiatrisk sakkyndiges rolle i forvaringssaker. Et forprosjekt. 47 s. Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi.
Dullum, Jane (2008). Fra oppbevaring til risikohåndtering? Om nedbyggingen av de psykiatriske institusjonene. 256 s. Institutt for kriminologi og rettsosiologi.
Bakketeig, Elisiv;Dullum, Jane Vibeke (2018). Silingsprosesser i strafferettsapparatet - hva vet vi og hva skal vi undersøke?. Undervisning bachelor i barnevern. HIOA.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater fra NOVAs evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår.. Hva gjør vi med volden?. NOVA og NKVTS.
Dullum, Jane Vibeke (2017). Krisesenterarbeid i fengsel. Hva gjør vi med volden?. NOVA og NKVTS.
Dullum, Jane Vibeke (2017). Fornærmedes stilling i saker om vold i nære relasjoner.. Hva gjør vi med volden?. NOVA og NKVTS.
Dullum, Jane Vibeke (2017). The position of the victim in the penal process. Strengthened or status quo?. II European Conference on Domestic Violence. Faculty of Psychology and Education Sciences.
Dullum, Jane Vibeke (2017). The Return of the victim?. Penal welfarism: Myths and realities. Universitetet i Oslo.
Dullum, Jane Vibeke (2017). Offerstøttende og -beskyttende tiltak i rettsprosessen.. SVA -Fagforum. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.
Bakketeig, Elisiv;Dullum, Jane Vibeke (2017). Å samarbeide på tvers på voldsfeltet. Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak. NOVA og NKVTS.
Bakketeig, Elisiv;Dullum, Jane Vibeke (2017). Silingsprosesser i straffeprosessapparatet - hva vet vi og hva skal vi undersøke?. Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak. NOVA og NKVTS.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Dullum, Jane Vibeke (2017). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Ledersamling for sentrene. FMSO.
Se alle publikasjoner
Dullum, Jane Vibeke (2016). Offerforståelser. Begrepsforståelser i voldsforskningen. NKVTS/NOVA.
Dullum, Jane Vibeke (2016). Domfelte med funksjonsnedsettelser. Hva ligger til grunn for domstolenes reaksjonsvalg?. Er rettssikkerheten til personer med funksjonsnedsettelser god nok?. Stiftelsen Signo.
Bakketeig, Elisiv;Dullum, Jane (2015). Legal strategies and domestic violence - exploring the potentials. Law and society in the 21st. Century. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
Dullum, Jane;Bakketeig, Elisiv (2015). Reducing adverse consequences of the penal process - challenges and possibilities. European Conference on Domestic Violence. Queens University.
Ystehede, Per Jørgen;Dullum, Jane (2011). Kriminalitet i Norge.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 980 75 447
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X320

Andre kanaler