HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Samtidshistorie (etter 1945)

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (9) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (2) Formidling (22)
Messel, Jan (2017). Profesjoner i profesjonshistorien. Alsvik, Arne Hveem Kjeldstadli, Knut Helsvig, Kim Gunnar Lindbekk, Kari-Ellen (Red.), I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel. Pax Forlag.
Messel, Jan;Smeby, Jens-Christian (2017). Akademisering av høyskoleutdanningene?. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 4. s. 44-55. Universitetsforlaget.
Messel, Jan;Terum, Lars Inge (2014). Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge. Gjallerhorn.
Messel, Jan (2014). Barnevernspedagogutdanningens historie. Norges Barnevern. Vol. 91.
Slagstad, Rune;Messel, Jan (2014). Profesjonshistorier. ISBN: 978-82-530-3752-3. 809 s. Pax Forlag.
Messel, Jan (2014). Sosialarbeiderne. Slagstad, Rune Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Kapittel 17. s. 526-565. Pax Forlag.
Messel, Jan (2013). I velferdsstatens frontlinje - barnevernpedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. ISBN: 978-82-15-02163-8. 408 s. Universitetsforlaget.
Messel, Jan (2010). Hvordan gjøre forskjell på folk. Helle, Idar Kjeldstadli, Knut Sørvoll, Jardar (Red.), Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Kapittel. s. 245-266. Abstrakt forlag.
Messel, Jan Erik (2008). "Fremad og aldri glemme" historiekulturen i LO fra midten av 1970-årene til slutten av 1980-årene. Arbeiderhistorie.
Messel, Jan (1997). Samling og strid. Norsk Tjenestemannslag 1947-1997. ISBN: 82-10-04146-0. Tiden Norsk Forlag.
Messel, Jan (2014). Utdanninger og kompetansebehov. En analyse av BSV-utdanningenes historie siden 1970. 27 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Messel, Jan Erik (2010). LO og ”de nye gruppene”. Konseptualisering av arbeidstakerne 1975–1989. 354 s. 07-gruppen.
Frøjd, Elise Koppang;Seehuus, Sara Marie Jorunn;Messel, Jan (2018). - Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt.. Viten og praksis.
Messel, Jan (2017). Foredrag kommunikasjonsseminar. Kommunikasjonsseminar. HiOA.
Messel, Jan (2017). NTLs historie. Faglig seminar. NTL Høgskolen i Oslo og Akershus.
Messel, Jan (2017). Mellom akademikerforakt og teoriforherligelse. Praktisk og teoretisk kunnskap i profesjonsutdanninger på vei fra yrkesskoler til universiteter.. Slottemo sommercafé. Hilde Gunn Slottemo.
Messel, Jan (2017). Profesjoner i profesjonshistorien. Seminar. Bokkomiteen.
Messel, Jan (2016). Fem staselige kvinner rundt et bord. Khrono.no.
Messel, Jan (2016). Da rektor var opprørsgeneral. Khrono.no.
Messel, Jan (2016). Akademisering – frelse eller fortapelse?. Khrono.no.
Messel, Jan (2016). Da Oslo var en utkant. Khrono.no.
Messel, Jan (2016). Hvorfor skrive HiOAs historie?. Khrono.no.
Se alle publikasjoner
Messel, Jan (2015). Forskning i høyskolesektoren. Norske historiedager 2015. HIFO.
Messel, Jan (2015). En sjanseseilas for barnevernspedagoger. Khrono.no.
Slagstad, Rune;Messel, Jan (2014). Forord. Slagstad, Rune Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Forord. s. 9-11. Pax Forlag.
Messel, Jan (2014). Barnevernspedagogutdanningens historie. 25 års jubileumsseminar for barnevernspedagogutdanningen i Trondheim. Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Messel, Jan (2014). Sosialt arbeid, sosialarbeidere og arbeid. Samarbeidskonferanse NAV – Universitet og høgskolene. NAV.
Messel, Jan (2014). Samspill og praksisnærhet i BSV-utdanningene. DIALOGKONFERANSE OM SOSIALFAGLIG KOMPETANSE. Universitets- og høgskolerådet.
Messel, Jan (2013). Fellesorganisasjonen 20 år. FO 20 år. FO.
Messel, Jan (2013). Barnevernspedagogutdanningens historie. Barnevernspedagogutdanningen 50 år. HiOA og Seksjonen for Barnevernspedagoger i FO.
Messel, Jan (2010). Samling og taushet. Fontene.
Messel, Jan (2009). ”Fremad og aldri glemme” – Historieforståelsen i arbeiderbevegelsen. Seminar om arbeiderkultur. Norsk Industriarbeidermuseum.
Messel, Jan Erik (2006). Bokmelding: Østfolds historie, bind 4: Fylke i grenseland. Historisk Tidsskrift. Vol. 85.
Schwach, Vera;Messel, Jan (2001). Historiske oppdrag for hvem?. HIFO-nytt.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 40
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg403