HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Samtidshistorie (etter 1945)

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (9) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (2) Formidling (24)
Messel, Jan (2017). Profesjoner i profesjonshistorien. Alsvik, Arne Hveem Kjeldstadli, Knut Helsvig, Kim Gunnar Lindbekk, Kari-Ellen (Red.), I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel. Pax Forlag.
Messel, Jan;Smeby, Jens-Christian (2017). Akademisering av høyskoleutdanningene?. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 4. s. 44-55. Universitetsforlaget.
Messel, Jan (2014). Barnevernspedagogutdanningens historie. Norges Barnevern. Vol. 91.
Messel, Jan (2014). Sosialarbeiderne. Slagstad, Rune Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Kapittel 17. s. 526-565. Pax Forlag.
Slagstad, Rune;Messel, Jan (2014). Profesjonshistorier. ISBN: 978-82-530-3752-3. 809 s. Pax Forlag.
Messel, Jan;Terum, Lars Inge (2014). Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge. Gjallerhorn.
Messel, Jan (2013). I velferdsstatens frontlinje - barnevernpedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. ISBN: 978-82-15-02163-8. 408 s. Universitetsforlaget.
Messel, Jan (2010). Hvordan gjøre forskjell på folk. Helle, Idar Kjeldstadli, Knut Sørvoll, Jardar (Red.), Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Kapittel. s. 245-266. Abstrakt forlag.
Messel, Jan Erik (2008). "Fremad og aldri glemme" historiekulturen i LO fra midten av 1970-årene til slutten av 1980-årene. Arbeiderhistorie.
Messel, Jan (1997). Samling og strid. Norsk Tjenestemannslag 1947-1997. ISBN: 82-10-04146-0. Tiden Norsk Forlag.
Messel, Jan (2014). Utdanninger og kompetansebehov. En analyse av BSV-utdanningenes historie siden 1970. 27 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Messel, Jan Erik (2010). LO og ”de nye gruppene”. Konseptualisering av arbeidstakerne 1975–1989. 354 s. 07-gruppen.
Frøjd, Elise Koppang;Seehuus, Sara Marie Jorunn;Messel, Jan (2018). – Det er guttene som må begynne å velge utradisjonelt. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Seehuus, Sara Marie Jorunn;Messel, Jan (2018). - Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt.. Viten og praksis.
Messel, Jan (2017). NTLs historie. Faglig seminar. NTL Høgskolen i Oslo og Akershus.
Messel, Jan (2017). Mellom akademikerforakt og teoriforherligelse. Praktisk og teoretisk kunnskap i profesjonsutdanninger på vei fra yrkesskoler til universiteter.. Slottemo sommercafé. Hilde Gunn Slottemo.
Messel, Jan (2017). Profesjoner i profesjonshistorien. Seminar. Bokkomiteen.
Messel, Jan (2017). Foredrag kommunikasjonsseminar. Kommunikasjonsseminar. HiOA.
Messel, Jan (2016). Hvorfor skrive HiOAs historie?. Khrono.no.
Messel, Jan (2016). Fem staselige kvinner rundt et bord. Khrono.no.
Messel, Jan (2016). Da rektor var opprørsgeneral. Khrono.no.
Se alle publikasjoner
Messel, Jan (2016). Akademisering – frelse eller fortapelse?. Khrono.no.
Messel, Jan (2016). Da Oslo var en utkant. Khrono.no.
Messel, Jan (2015). En sjanseseilas for barnevernspedagoger. Khrono.no.
Messel, Jan (2015). Forskning i høyskolesektoren. Norske historiedager 2015. HIFO.
Slagstad, Rune;Messel, Jan (2014). Forord. Slagstad, Rune Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Forord. s. 9-11. Pax Forlag.
Messel, Jan (2014). Barnevernspedagogutdanningens historie. 25 års jubileumsseminar for barnevernspedagogutdanningen i Trondheim. Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Messel, Jan (2014). Sosialt arbeid, sosialarbeidere og arbeid. Samarbeidskonferanse NAV – Universitet og høgskolene. NAV.
Messel, Jan (2014). Samspill og praksisnærhet i BSV-utdanningene. DIALOGKONFERANSE OM SOSIALFAGLIG KOMPETANSE. Universitets- og høgskolerådet.
Messel, Jan (2013). Fellesorganisasjonen 20 år. FO 20 år. FO.
Messel, Jan (2013). Barnevernspedagogutdanningens historie. Barnevernspedagogutdanningen 50 år. HiOA og Seksjonen for Barnevernspedagoger i FO.
Messel, Jan (2010). Samling og taushet. Fontene.
Messel, Jan (2009). ”Fremad og aldri glemme” – Historieforståelsen i arbeiderbevegelsen. Seminar om arbeiderkultur. Norsk Industriarbeidermuseum.
Messel, Jan Erik (2006). Bokmelding: Østfolds historie, bind 4: Fylke i grenseland. Historisk Tidsskrift. Vol. 85.
Schwach, Vera;Messel, Jan (2001). Historiske oppdrag for hvem?. HIFO-nytt.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 40
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg403