HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jannecke Wiers-Jenssen

førsteamanuensis

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (30) Forskningsrapporter (40) Formidling (75)
Wiers-Jenssen, Jannecke (2018). Paradoxical Attraction? Why an Increasing Number of International Students Choose Norway. Journal of Studies in International Education. doi: 10.1177/1028315318786449
Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Europe: Different Approaches to Fees for International Students. Mihut, Georgiana Altbach, Philip G. deWit, Hans (Red.), Understanding global higher education. Insights from Key Global Publications. Kapittel 14. s. 66-69. Sense Publishers.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Sandersen, Håkan Torleif (2017). The Norwegian framework for educational cooperation with Russia - Educational Policy with a hint of foregin Affairs. Sundet, Marit Lillian Forstorp, Per-Anders Örtenblad, Anders (Red.), Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia. Kapittel 3. s. 47-63. Springer.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Russian students in Norway - Facts and figures. Sundet, Marit Lillian Forstorp, Per-Anders Örtenblad, Anders (Red.), Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia. Kapittel 10. s. 201-219. Springer.
Næss, Terje;Salvanes, Kari Vea;Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Samfunnsviteres og humanisters overgang til arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-03
Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Transition from higher education to work: are master graduates increasingly over-educated for their jobs?. Tertiary Education and Management. Vol. 22. doi: 10.1080/13583883.2016.1174290
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Økt tilstrømming av internasjonale studenter - vellykket internasjonalisering av norsk høyere utdanning?. Frølich, Nicoline (Red.), Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Kapittel 5. s. 65-79. Universitetsforlaget.
Hovdhaugen, Elisabeth;Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Hvordan vurderer studenter og nyutdannede utdanningenes kvalitet og relevans?. Frølich, Nicoline (Red.), Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Kapittel 4. s. 51-64. Universitetsforlaget.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Studentenes vurderinger av utdanning og lærested. Frølich, Nicoline Hovdhaugen, Elisabeth Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Kapittel 16. s. 312-329. Cappelen Damm Akademisk.
Se alle publikasjoner
Wiers-Jenssen, Jannecke;Aasland, Olaf Gjerløw (2013). Oslo96-reformen og faglig oppdateringspraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 133. doi: 10.4045/tidsskr.12.0847
Wiers-Jenssen, Jannecke (2013). Degree Mobility from the Nordic Countries: Background and Employability. Journal of Studies in International Education. Vol. 17. doi: 10.1177/1028315312463824
Wiers-Jenssen, Jannecke (2011). Background and Employability of Mobile vs. Non-mobile students. Tertiary Education and Management. Vol. 17.
Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke;Arnesen, Clara Åse (2011). Employability and mobility of Norwegian graduates post Bologna. Schomburg, Harald Teichler, Ulrich (Red.), Employability and mobility of bachelor graduates in Europe – Key Results of the Bologna Process. kap 9. s. 185-208. Sense Publishers.
Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke (2010). Foreign Diploma Versus Immigrant Background Determinants of Labour Market Success or Failure?. Journal of Studies in International Education. Vol. 14. doi: 10.1177/1028315308327951
Wiers-Jenssen, Jannecke;Aasland, Olaf Gjerløw (2010). Selvvurderte ferdigheter blant norske leger utdannet i utlandet og i Norge. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 27.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2009). Studier i utlandet - karrierefremmer eller karrierehemmer?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 26.
Røvik, Jan Ole;Aasland, Olaf Gjerløw;Wiers-Jenssen, Jannecke (2008). Legers motivasjon for valg av spesialitet under og etter studiet. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 128.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2008). Career impacts of student mobility. Gornitzka, Åse Langfeldt, Liv (Red.), Borderless knowledge. Understanding the "New" Internationalisation of Research and Higher Education in Norway. Artikkel. s. 79-101. Springer Science+Business Media B.V..
Wiers-Jenssen, Jannecke (2008). Does Higher Education Attained Abroad Lead ot International Jobs?. Journal of Studies in International Education. Vol. 12.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2005). Norske studenter i utlandet. Raabe, Mona (Red.), Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse. Kapittel.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Try, Sverre (2005). Labour market outcomes of higher education undertaken abroad. Studies in Higher Education. Vol. 30.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2003). Norwegian students abroad: experiences of students from a linguistically and geographically peripheral European country. Studies in Higher Education. Vol. 28.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Grøgaard, Jens B.;Stensaker, Bjørn (2002). Student satisfaction : towards an empirical deconstruction of the concept. Quality in Higher Education. Vol. 8.
Aasland, Olaf Gjerløw;Wiers-Jenssen, Jannecke (2001). Norske medisinstudenter i utlandet - karriereplaner, personlighet, røyking og alkoholbruk. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 121.
Aasland, Olaf Gjerløw;Wiers-Jenssen, Jannecke (2001). Norske medisinstudenter i utlandet - bakgrunn, studieinnsats og tilfredshet. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 121.
Vaglum, Per;Wiers-Jenssen, Jannecke;Ekeberg, Øivind (1999). Motivation for medical school: the relationship to gender and specialty preferences in a nationwide sample. Medical Education. Vol. 33.
Aasland, Olaf Gjerløw;Wiers-Jenssen, Jannecke (1999). Endring i medisinstudenters karrierepreferanser under første del av studiet. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 119.
Wiers-Jenssen, Jannecke (1997). Ansettelser i tre statlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Vaglum, Per Jørgen Wiggen;Ekeberg, Øivind (1995). Repetisjon og privatisteksamener - veien til det medisinske studium.. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 115.
Hovdhaugen, Elisabeth;Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?. ISBN: 978-82-327-0253-4. 78 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Næss, Terje;Røberg, karl Ingar Kittelsen;Fekjær, Silje Bringsrud (2016). Humanister i arbeidslivet. 101 s. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus og NIFU.
Støren, Liv Anne;Salvanes, Kari Vea;Reymert, Ingvild;Arnesen, Clara Åse;Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?. ISBN: 978-82-327-0196-4. 142 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Frølich, Nicoline;Gulbrandsen, Magnus;Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke;Aamodt, Per O (2016). Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren. ISBN: 978-82-327-0166-7. 40 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Damsa, Crina I.;de Lange, Thomas;Elken, Mari;Esterhazy, Rachelle;Fossland, Trine;Frølich, Nicoline;Hovdhaugen, Elisabeth;Maassen, Peter;Nerland, Monika;Nordkvelle, Yngve Troye;Stensaker, Bjørn;Tømte, Cathrine Edelhard;Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke;Aamodt, Per O (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. ISBN: 978-82-327-0127-8. 90 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Arnesen, Clara Åse;Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet: Kandidatundersøkelse tre år etter fullført utdanning blant teknologer, realister og økonomer. ISBN: 978-82-327-0135-3. 98 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Russian students in Norway: Why they come and how they cope. ISBN: 978-82-327-0092-9. 60 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Elken, Mari;Hovdhaugen, Elisabeth;Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Higher Education in the Nordic Countries: Evaluation of the Nordic agreement on admission to higher education. ISBN: 978-92-893-4053-3. 149 s. Nordisk ministerråd.
Støren, Liv Anne;Næss, Terje;Reiling, Rune Borgan;Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Får nyutdannede med høyere grad arbeid i samsvar med sitt utdanningsnivå? Utviklingstrekk 1995–2013. ISBN: 978-82-327-0065-3. 74 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Utenlandske studenters syn på å studere i Norge. ISBN: 978-82-327-0041-7. 88 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Se alle publikasjoner
Wiers-Jenssen, Jannecke;Aamodt, Per O;Næss, Terje (2014). Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum. ISBN: 978-82-327-0042-4. 52 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Støren, Liv Anne;Arnesen, Clara Åse (2014). Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning. ISBN: 978-82-327-0003-5. 138 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Kyvik, Svein;Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Internasjonalisering av norsk høyere utdanning: Noen utviklingstrekk. 42 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Arnesen, Clara Åse;Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke (2013). Tre år etter mastergraden – arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med jobb og utdanning: Kandidatundersøkelse av mastergradskandidater og psykologer fra universitetene. ISBN: 978-82-7218-958-6. 94 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2013). Utenlandske studenter i Norge. 42 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Kyvik, Svein;Sarpebakken, Bo;Wiers-Jenssen, Jannecke (2013). Etablering av kandidatundersøkelse blant PhD-utdannede: Opplegg for overvåkning av PhD-kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og karriereutvikling. 44 s. NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Aamodt, Per Olaf (2012). Grunnlag for nasjonal studentundersøkelse. 28 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Næss, Terje;Arnesen, Clara Åse;Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor: Analyser av Kandidatundersøkelsen. NIFU Arbeidsnotat 6/2012. 36 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Arnesen, Clara Åse;Støren, Liv Anne (2012). Kandidatundersøkelsen – design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. NIFU Arbeidsnotat 7/2012. 39 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). Kandidatundersøkelsen 2011: Første resultater. NIFU Arbeidsnotat 5/2012. 29 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Arnesen, Clara Åse;Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede. ISBN: 978-82-7218-869-5. 97 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Aamodt, Per Olaf;Wiers-Jenssen, Jannecke;Stensaker, Bjørn (2012). Kvalitetskriterier i høyere utdanning: Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal. ISBN: 978-82-7218-823-7. 52 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). Valg av lærested: Begrunnelser og informasjonskanaler ved valg av universitet/høgskole - en pilotstudie. ISBN: 978-82-7218-822-0. 50 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Allinson, Rebecca;Melin, Göran;Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke (2011). Agencies for international cooperation in higher education; a brief comparative analysis. 24 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Arnesen, Clara Åse;Hovdhaugen, Elisabeth;Wiers-Jenssen, Jannecke;Aamodt, Per Olaf (2011). Studiesituasjon og studentøkonomi: Norske resultater fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent IV. ISBN: 978-82-7218-783-4. 103 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Saarikallio-Torp, Miia;Wiers-Jenssen, Jannecke (2010). Nordic students abroad. Student mobility patterns, student support systems and labour market outcomes. Social Insurance Institution of Finland (KELA).
Wiers-Jenssen, Jannecke (2008). Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning: Nordisk Kandidatundersøkelse 2007- landrapport fra Norge. ISBN: 978-82-7218-578-6. 83 s. NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Frølich, Nicoline;Aamodt, Per Olaf;Hovdhaugen, Elisabeth (2008). Borte bra, men hjemme best?: Færre norske studenter i utlandet. ISBN: 978-82-7218-577-9. 75 s. NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2008). Student mobility and the professional value of higher education from abroad. University of Oslo: Department of Sociology and Human Geography.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2005). Utbytte av utdanning fra utlandet: Overgang fra utdanning til arbeid blant nordmenn med høyere utdanning fra utlandet. ISBN: 82–7218-499-0. 108 s. NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2004). Skaper ulike studieordninger ulike leger? Bakgrunn for evaluering av «Oslo96» – medisinutdanningsreformen ved Universitetet i Oslo. 41 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2003). Anvendelse av høyere utdanning fra utlandet i det norske arbeidsmarkedet. 44 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2003). Over bekken etter vann?: Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge. 118 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Aamodt, Per Olaf (2002). Trivsel og innsats: Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier Resultater fra ”Stud.mag.” - undersøkelsene. ISBN: 82-7218-456-7. 112 s. NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Smeby, Jens Christian (2001). Norwegian participation in the ERASMUS Programme. NIFU skriftserie nr. 21/2001. 84 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Smeby, Jens Christian (2001). Norsk deltakelse i ERASMUS-programmet: Perspektiver fra norske læresteder. NIFU skriftserie nr. 11/2001. 82 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2000). Norske medisinstudenter i utlandet. ISBN: 82-7218-439-7. 145 s. NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke (1999). Utlendighet eller utflukt? Norske studenters vurdering av å studere i utlandet. ISBN: 82-7218-421-4. 132 s. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.
Stensaker, Bjørn;Wiers-Jenssen, Jannecke (1998). Utvidet utbytte? Norske studenter i Glasgow, Stockholm, Berlin og København. ISBN: 82-7218-387-0. 88 s. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.
Teigen, Mari;Wiers-Jenssen, Jannecke (1996). Ansettelsesprosesser i tre statlige virksomheter Betydningen av kvalifikasjoner, kjønn og intern praksis. 98 s. Institutt for samfunnsforskning.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2018). International student mobility and employability. EAIR Forum. EAIR - The Higher Education Society.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Støren, Liv Anne (2018). Heterogenous effects of credit mobility on the transition from higher education to work. IMISCOE-konferanse. International Migration, Integration and Social Cohesion.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2018). Those who leave and those who stay - charateristics of mobile vs non-mobile students. Going Global conference. British Council.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2018). Why do international students choose Norway as a study destination?. ‘Internationalisation of Higher Education across Europe: rationales, representations of international students and teaching excellence’. University of Manchester + Keele University.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2018). Hva får vi ut av internasjonal studentmobiliet?. SIUs faglige forum. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke (2018). Å velge med hodet eller hjertet? Kunnskapsbaserte valg av høyere utdanning. Rådgiverdagan Oslo Met. Oslo Met Storbyuniversitetet.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Forskningsbasert utdanning - hva er det og hvordan fungerer det?. HiOA-seminar for University College Nord-Jylland. HiOA.
Aksnes, Dag W.;Gunnes, Hebe;Møller, Tom-Espen;Piro, Fredrik Niclas;Rørstad, Kristoffer;Schjølberg, Rune Rambæk;Solberg, Espen;Wiers-Jenssen, Jannecke;Wilhelmsen, Lars (2017). Kunnskapsdeling og samarbeid. Solberg, Espen Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2017. Kapittel 3. s. 104-123.
Sin, Christina;Antonowicz, Dominik;Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Internationalizing Peripheries in Europe Attracting international students to Norway, Poland and Portugal. EAIR Forum. EAIR - The Higher Education Society.
Se alle publikasjoner
Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). The quest for quality. EAIR Forum. EAIR - The Higher Education Society.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Professional education beyond national borders. International Sociological Association (ISA) Interim conference. ISA + Centre for the Study of Professions, HiOA.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Motivation for international student mobility; influences of sociodemographic factors and type of study programme. Konferanse. IMISCOE.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Internasjonale studenter må integreres i læringsmiljøene. Khrono.no.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). prepared presentation and participation in debate: International campus – how can it become more inclusive and contribute to increased quality in Norwegian higher education?. SIUs Internasjonaliseringskonferanse 2017. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Norske gradsstudenter i utlandet. Hvorfor reiser de ut og hvor søker de informasjon. Frokostseminar. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
Aksnes, Dag W.;Gunnes, Hebe;Hovdhaugen, Elisabeth;Piro, Fredrik Niclas;Rørstad, Kristoffer;Schjølberg, Rune Rambæk;Solberg, Espen;Wiers-Jenssen, Jannecke;Wiker, Elisabeth (2016). Kunnskapsdeling og samarbeid. Solberg, Espen (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016. Kapittel 3. s. 101-128.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Fire av ti er overutdannet. Klassekampen.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Humanister og samfunnsvitere: Vi trenger dere. Studenttorget.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Sliter på arbeidsmarkedet. Klassekampen.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Humanister i arbeidsmarkedet. NORDPRO-konferanse.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Støren, Liv Anne (2016). Fra studier til arbeidsliv: Får nyutdannede mastere jobb?. veilederforum.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Student satisfaction among undergraduates – which factors are more important?. EAIR Forum. EAIR, The European Higher Education Society.
Børing, Pål;Foyn, Frank;Gunnes, Hebe;Henaug, Inger;Hovdhaugen, Elisabeth;Sarpebakken, Bo;Solberg, Espen;Sundnes, Susanne Lehmann;Wiers-Jenssen, Jannecke;Wendt, Kaja Kathrine;Wiig, Ole;Wilhelmsen, Lars (2015). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet. Solberg, Espen (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2015. Kapittel 2. s. 43-104.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Arbeidsledighet blant ingeniører. Dagsrevyen.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Kommentarer til søkertall for høyere utdanning. Dagsrevyen.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Deltaker i debatt om regler for opptak til høyere utdanning. Dagsnytt 18.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Changes in labour market adaptation of master graduates over time. Experiences with Link and Match in Higher and Vocational Education (EXLIMA). Universitas Indonesia.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Overgang fra studier til arbeidsliv. Teknas årskonferanse. Konferanse.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Internasjonal studentmobilitet og kvalitet i forskning, utdanning og arbeidsliv. Konferanse, "Internasjonale studenter - en ressurs for Norge". SIU og BI.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Russian students in Norway. Why they go and how they cope. Konferanse "Rethinking students". RAHER og Higher Schooo of Economics.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Timer brukt på studier per uke - lite egnet som indikator på studiekvalitet. Forskningspolitikk. Vol. 38.
Elken, Mari;Hovdhaugen, Elisabeth;Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Taken for granted and under pressure: student mobility in the Nordic region. CHER conference.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Internasjonal studentmobilitet. Utvekslingsmesse. Seksjon for internasjonalisering, HiOA.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Overgang fra utdanning til arbeid. Hva viser NIFUs kandidatundersøkelser?. Seminar for seksjonene i Fagforbundet. Fagforbudet.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Overgang fra utdanning til arbeid. Seminar for tillitsvalgte innenfor administrativ sektor. Fagforbundet.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Studentundersøkelser, «mastersyke» og overgang fra studier til arbeidsliv. Lederseminar for høgskkolen i Buskerud og Vestfold. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Russian students in Norway. Barents region and beyond - Internationalizing Higher Education. Universitetet i Nordland.
Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Different approaches to fees for international students. University World News.
Børing, Pål;Foyn, Frank;Gunnes, Hebe;Henaug, Inger;Hovdhaugen, Elisabeth;Langhoff, Kristine;Lekve, Kyrre;Mc Mahon, Lise Dalen;Opheim, Vibeke;Sarpebakken, Bo;Scordato, Lisa;Solberg, Espen;Sundnes, Susanne Lehmann;Wendt, Kaja Kathrine;Wiers-Jenssen, Jannecke;Wiig, Ole;Wilhelmsen, Lars (2014). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet. Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014. Kapittel 2. s. 49-115.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?. UTENLANDSSTUDENTER SOM KOMPETANSERESSURS. NHO.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Russian Students in Norway. Foreign education and qualifications recognition: modern approaches. The role of information resources. National information centre (Glavexcenter).
Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). International students’ assessments of teaching, learning environment and integration. EAIR Forum 2014. EAIR.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Hours spent on studying: Are differences between study programmes created by requirements, competition, or opportunity structure?. EAIR Forum 2014. EAIR.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Valg av lærested – hva betyr mest for studenter?. Seminar for kommunikasjonsrådgivere på priate høgskoler. Nettverk for private høgskoler.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Studenters vurdering av utdanning og Lærested. Frokostseminar, boklanslering. Cappelen Damm forlag.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). NIFUs kandidatundersøkelsen – Hva kan den fortelle om kandidater på MNT-fag?. Studieadministrativt seminar for MNT-fag. Universitetet i Agder.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2014). Myter og realiteter om ungdommens utdanningsvalg og jobbmuligheter. Arendalsuka. Unio.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Støren, Liv Anne (2014). Får nyutdannede mastere jobb, eller lider Norge av mastersyke? Ferske resultater fra Kandidatundersøkelsen 2013. Seminar. NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2013). Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet. Hva kan kandidatundersøkelsen fortelle oss?. Samfunnsviternes fagkonfernse. Samfunnsviterne.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2013). NIFUs kandidatundersøkelse og resultater fra Spesialundersøkelsen 2013. Studieavdelingens seminar. Studieavdelingen, UiO.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2013). NIFUs kandidatundersøkelse. UHRs utdanningsutvalg. UHRs utdanningsutvalg.
Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke (2013). Labour market match and mismatch among HE graduates – impacts of ascribed vs. acquired characteristics. EAIR Conference. EAIR Forum 2013.
Børing, Pål;Fondevik, Harald;Gunnes, Hebe;Henaug, Inger;Hovdhaugen, Elisabeth;Langhoff, Kristine;Mc Mahon, Lise Dalen;Olsen, Terje Bruen;Sandven, Tore Vang;Sarpebakken, Bo;Scordato, Lisa;Solberg, Espen;Sundnes, Susanne Lehmann;Wendt, Kaja Kathrine;Wiers-Jenssen, Jannecke;Wiig, Ole;Wiker, Elisabeth;Wilhelmsen, Lars (2013). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet. Solberg, Espen Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2013. Kap. 2. s. 39-95.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2013). Høy tilstrømning av utenlandske studenter til Norge. Forskningspolitikk. Vol. 36.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). Kandidatundersøkelsen 2011. Presentasjon på seksjonsmøte i universitets- og høgskoleavdelingen og forskningsavdelingen, Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). Kandidatundersøkelsen 2011. Styremøte i Akademikerne. Akademikerne.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). NIFUs kandidatundersøkelse. Ferske resultater fra 2011-undersøkelsen. Internseminar for karrieresenteret ved UiO. Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). Ferdig utdannet - og hva så? Ferske resultater fra Kandidatundersøkelsen. NIFUs årskonferanse. NIFU.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Teichler, Ulrich (2012). Indicators of international mobility. INGRADNET workshop. INCHER Kassel.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). The Norwegian Graduate Survey. Experiences with Link and Match in Higher Education: Result og Traces Studies worldwide. Universitas Indonesia og INCHER Kassel.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2012). Employability of HE graduates in a welfare state economy. Experiences with Link and Match in Higher Education. Results of Tracer studies Worldwide. Universitas Indonesia & INCHER, Kassel (Tyskland).
Aksnes, Dag Westreng;Børing, Pål;Foyn, Frank;Gunnes, Hebe;Henaug, Inger;Hovdhaugen, Elisabeth;Iversen, Eric James;Langhoff, Kristine;Myro, Svein;Nås, Svein Olav;Olsen, Terje Bruen;Rørstad, Kristoffer;Røsdal, Trude;Sarpebakken, Bo;Sivertsen, Gunnar;Stangeby, Ingunn;Sundnes, Susanne Lehmann;Wendt, Kaja Kathrine;Wiers-Jenssen, Jannecke;Wiig, Ole;Wilhelmsen, Lars;Aamodt, Per Olaf (2011). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet. Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2011. Kapittel 2. s. 47-136.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2011). Norsk studiemobilitet i et internasjonalt perspektiv. Sandbu, Natasza P. Nygård, Geir Galloway, Taryn Ann Støren, Liv Anne Turmo, Are (Red.), Utdanning 2011: veien til arbeidslivet. Kapittel 8. s. 171-189.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2011). Nordic students abroad. Student mobility patterns, student support systems and labour market outcomes. Nordic Bologna seminar on student mobility in higher education. Danish Agency for International Education and Danish ministr.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2011). Nordic students abroad. Presentation of a Nordic report. Network of Experts on Student Support in Europe (NESSIE) meeting. Network of Experts on Student Support in Europe (NESSIE).
Wiers-Jenssen, Jannecke (2011). Markant økning i studiegjeld blant utenlandsstudenter. Forskningspolitikk. Vol. 34.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2010). Utenlandsstudenter – hvem er dere?. Presentasjon ANSAs sommerseminar.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2010). Norske studenter i utlandet. Presentasjon for ANSA og Hadja Tajik. ANSA.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2010). Nordiske studenter i utlandet. Seminar for Lånekassen.
Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke (2010). Ferske resultater fra Kandidatundersøkelsen 2009. Åpent seminar på NIFU STEP.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2010). Selected to succeed? Background and employability of mobile vs. non-mobile students. EAIR forum.
Støren, Liv Anne;Wiers-Jenssen, Jannecke (2010). Employability and Mobility of Bachelors – Country Report from Norway. EMBAC 2010. Employability and mobility of bachelor graduates in Europe. Conference on Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe. International Centre for Higher Education Research at Kassel.
Wiers-Jenssen, Jannecke (2009). Student mobility; selectivity and labour market prospects. Social Statistics and Higher Education.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 51 92
Telefon (mobil): +47 984 58 683
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg404