HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Emner Ikke-vold

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Formidling (18)
Heyerdahl-Larsen, Jannicke;Popova, Blazhka;Obilie, Johanna (2014). Å møte ubehaget gjennom kritisk refleksjon. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 6. s. 124-140. Gyldendal Akademisk.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke;Hansen, Ragnhild (2017). Forholdet mellom teori og praksis. Hansen, Ragnhild Solem, May-Britt (Red.), Sosialt arbeid. En situert praksis. Del II Kap. 7. s. 128-155. Gyldendal Akademisk.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2014). 'The Magic of the NVC Dance Floors' !. Youtube.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2014). Nyttig bok om mindfulness. Mye å lære for både praktiker og akademiker. Fontene forskning. Vol. 2.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2014). Selvempati. En innføring i Ikkevoldskommunikasjon. IVK Norge.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2014). Selvomsorg. Fagdag for barnehageansatte i Moss kommune.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2014). Selvomsorg. Å ha medfølelse og empati med seg selv, for å kunne være i kontakt med seg selv og andre. Bærum kommune, flyktningkontoret.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2014). Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon. Norsk institutt for skog og Landskap.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2013). Selvempati. Messe.
Se alle publikasjoner
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2013). Ikkevolds kommunikasjon forebygger mobbing.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2012). Critical reflection in social work education, at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Gjesteforelesning. Royal Holloway, Univerity of London.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2012). Selvomsorg. Å ha medfølelse og empati med seg selv for å kunne være i kontakt med seg selv og andre. Mindfulness for barn og unge. NFON og R.BUP.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2010). Slik kan du forebygge konflikter. Medium magasin.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2008). Samtale om ikkevoldskommunikasjon på ACEM radio. ACEM radio.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2007). Å anerkjenne seg selv og andre. Ikke-voldelig kommunikasjon kan skape større åpenhet og mindre avstand mellom mennesker. En gruppe studenter med lærer gikk inn for å utforske mulighetene i dette. Fontene.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2004). Å snakke seg til vinnere. Embla.
Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2004). Å lære ikkevoldskommunikasjon. Sosionom 2004. Institutt for offentlig kompetanse.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 21
Telefon (mobil): +47 920 36 079
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X521