HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jan Storø

Dosent

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (24) Forskningsrapporter (3) Formidling (201) HiOA-publikasjoner (1)
Storø, Jan (2016). Which transition concept is useful for describing the process of young people leaving state care? A reflection on research and language. European Journal of Social Work. Vol. 20. doi: 10.1080/13691457.2016.1255879
Storø, Jan (2016). Omsorg i barnevernet. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg Olsvold, Nina Thagaard, Tove (Red.), Omsorgsarbeidets sosiologi. Kapittel 7. s. 161-186. Fagbokforlaget.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2015). Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen. Bjørknes, Linda Elisabeth Kruse, Erik Lindbæk Hagstrøm, Elisabeth Karseth, Inger (Red.), Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger. Kapittel 3. s. 32-52.
Storø, Jan (2015). From Superintendence to Transition and Self-determination. Historic View on Policies and Practice towards Norwegian Care-leavers. Practice. Vol. 27. doi: 10.1080/09503153.2014.970156
Storø, Jan;Backe-Hansen, Elisabeth;Höjer, Ingrid;Sjöblom, Yvonne (2013). Out of home care in Norway and Sweden - similar and different. Intervención psicosocial. Vol. 22.
Haug, Kristin Holte;Storø, Jan (2013). Kindergarten - a Universal Right for Children in Norway. International Journal of Child Care and Education Policy. Vol. 7.
Storø, Jan (2013). Practical Social Pedagogy. Theories, values and tools for working with children and young people. ISBN: 978-1-44730-538-5. 150 s. Policy Press.
Storø, Jan;Laiseau, Edouard;Torp, Christian Smestad;Ørbæk, Morten (2012). Opplæring i forebygging og mestring av aggresjon - en nødvendighet i arbeid med utsatte barn og unge. Norges Barnevern. Vol. 89.
Se alle publikasjoner
Storø, Jan (2012). Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet. ISBN: 978-82-15-02034-1. 195 s. Universitetsforlaget.
Fransson, Elisabeth;Storø, Jan (2011). Dealing with the Past in the Transition from Care. A post-structural analysis of young people's accounts. Children and youth services review. Vol. 33. doi: 10.1016/j.childyouth.2011.08.021
Storø, Jan;Grønvold, Erik (2010). Miljøarbeid i barnevernet, systematikk og refleksjon. ISBN: 978-82-15-01722-8. 152 s. Universitetsforlaget.
Storø, Jan;Bunkholdt, Vigdis;Larsen, Erik (2010). Er institusjonen alltid et onde og familien alltid et gode?. Norges Barnevern.
Storø, Jan (2009). Sosialpedagogisk praksis i barnevernet. Hutchinson, Gunn Strand (Red.), Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier. Utvalgte tema. Kapittel 2. s. 34-50. Universitetsforlaget.
Storø, Jan (2009). Fra eftertilsyn til overgang og selvbestemmelse - Ettervern i norsk barnevern gjennom en hundreårs periode. Norges Barnevern.
Storø, Jan (2008). Norway. Munro, Emily Stein, Mike (Red.), Young People`s Transition from Care to Adulthood. International research and Practice. 11. s. 147-157. Jessica Kingsley Publishers.
Storø, Jan (2008). Sosialpedagogisk praksis - det handler om hva du gjør. ISBN: 978-82-15-01270-4. 193 s. Universitetsforlaget.
Storø, Jan (2006). Å forstå det etterpå. Follseø, Reidun (Red.), Sammen om barnevern - enestående utfordringer, felles utfordringer. Kapittel. Universitetsforlaget.
Storø, Jan (2005). Når fosterungdommen blir voksen og skal flytte ut. Johansson, Morten Sundt, Hege (Red.), Fosterhjemshåndboka. 29. s. 354-360. Kommuneforlaget AS.
Storø, Jan (2005). Å være fosterforeldre for ungdom. Johansson, Morten Sundt, Hege (Red.), Fosterhjemshåndboka. 23. s. 264-275. Kommuneforlaget AS.
Storø, Jan (2005). Gullklumper i sanden. Ressursfokuserte og nettverksorienterte tilnærminger i arbeid med ungdom i institusjon. Schjeldrup, Liv Omre, Liv Marthinsen, Edgar (Red.), Nye metoder i et moderne barnevern. 11. s. 232-247. Gyldendal Akademisk.
Backe-Hansen, Elisabeth;Løvgren, Mette;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Storø, Jan (2017). God omsorg i barnevernsinstitusjoner. ISBN: 978-82-7894-633-6. 175 s. NOVA, HiOA.
Storø, Jan (2012). Apoyar a los jóvenes institucionalizados en la transición hacia la autonomía. 56 s. Doncel.
Köhler-Olsen, Julia;Larsen, Elisabeth;Storø, Jan;Vindegg, Jorunn;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Høringssvar – Forslag til endringer i Lov om barneverntjenester. 10 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Storø, Jan (2017). Å pøse på med kjærlighet bør ikke oppfattes som selve løsningen på alt arbeid med ungdom i barnevernet. Dagbladet.
Storø, Jan (2017). Høyt utdannede fagforfattere. Tidsskriftet norges barnevern.
Storø, Jan (2016). Står alene igjen etter barnevernsoppfølging. Rus og samfunn.
Storø, Jan (2016). Tilpasning eller revolt. Khrono.no.
Se alle publikasjoner
Storø, Jan (2016). Jeg kalte ham bare far. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). Når vennskap prøves. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). Menneskeligheten. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). På vei til et annet liv. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). Humor i et krigstrøtt land. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). Kjærlighet i selvrealiseringens tid. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). Social pedagogy reflections. Social pedagogy event. Queens unviversity.
Storø, Jan (2016). The history of leaving care in Norway. Seminar in International Work Group of the History of Leaving Care. Loughborough University.
Storø, Jan (2016). Barnevern i media- om å være en debattant.. NOBOs landsmøteseminar. Norsk barnevernlederforening.
Storø, Jan (2016). En verdig start på voksenlivet. Helt alene? Udsatte unges overgang til voksenlivet. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Storø, Jan (2016). Ønsker politikerne velkommen til barnevernet - men advarer mot styringskåthet. Stavanger Aftenblad.
Storø, Jan (2016). Fagforfatterne må lære seg å skrive. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). Barnevernet må gå i seg selv. Adresseavisen.
Storø, Jan (2016). Menn som ser på seg selv. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). Sjarm og skrekk i skjærgården. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). Flukten over havet. Khrono.no.
Storø, Jan (2016). Ettervern - saksbehandleres arbeid med unge i overgangen. Grunnkurs for saksbehandlere. Oslo kommune.
Storø, Jan (2016). Practical Social Pedagogy. Theories, values and tools for working with children and young people. Short seminar - Social policy in USA and Norway. HIOA.
Storø, Jan (2016). Which transition concept is useful in the field of leaving care? A reflection on research interest and implication on language.. The XIV Eusarf International Conference. EUSARF.
Storø, Jan (2016). Kritikk uten adressat. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Like før det moderne. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Når advokatene lyver - og journalisten noterer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2015). Hva gjør barnevernet?. http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/.
Storø, Jan;Blaauw Hval, Andreas (2015). Hva gjør barnevernet?.
Storø, Jan (2015). Sammen - og alene - i familien. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Den gamle mannen og livet. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Kritikk av barnevernet ønskes velkommen. Men gjør det skikkelig.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2015). Legislation on young people`s transition from state care to adulthood. Un marco legal para la protección de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales en Argentina. Diálogos sobre el modelo Noreugo. Doncel, Unicef, Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Storø, Jan (2015). Barneverndebatten i 2015. Tilli og rettsikkerhet i barnevernet. Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Storø, Jan (2015). Menneskerettigheter og barnevern. Seminar om menneskerettigheter og barnevern. Senter for menneskerettigheter, UIO.
Storø, Jan (2015). Ettervern i Norge i dag - relevant ettervern? Tre tidsbilder - og tre påstander. Ettervernkonferansen 2015. Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen i sam.
Storø, Jan (2015). Å holde kjeft, en barnevernfaglig kompetanse. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Den farlige "journalisten". Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Svenske jævler og ville argentinske historier. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Saldago viser død, liv, natur, bestialitet, liv og kraft. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). En smågal politimann kommer til byen. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Virkeligheten og alle kjærlighetsvalgene. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). LO-forbund kan sprenges. Klassekampen.
Storø, Jan (2015). Kunnskapsløs mytespredning. VG : Verdens gang.
Storø, Jan (2015). Norsk barnevern er i ferd med å bli «verdensberømt». Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2015). Social Pedagogy, Theory, Values and Tools. Social pedagogy event. Queens University.
Storø, Jan (2015). Institusjon eller fosterhjem, hva er rett tiltak når?. Seminar med politisk ledelse i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Storø, Jan (2015). Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell. Internseminar. Helsedirektoratet.
Storø, Jan (2015). Etter barnevernet. Barnevern og ettervern. På Tvers konferansen. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Storø, Jan (2015). Good practice in development of family-based care for children. Deinstitutionalisation Practises and Further Development of Social Care Policy in Europe. The Ministry of Welfare of Latvia.
Storø, Jan (2015). Care leavers in Norway – challenges in supporting young people leaving care. Teenagers in foster care: the critical role of carers and other adults. Seminar 5: Innovative approaches to support young people transitioning from care to adulthood. Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet,.
Storø, Jan (2015). Amy, den elskede. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Med mannskap og passasjerer på seilasen. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Matka vs Norsko. Zahranicní redakce / International News Desk Ceská televize.
Storø, Jan (2015). Klær som ikke passer. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Når samordning blir viktigere enn fag. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Når barn blir politiske redskap. Dagsavisen.
Storø, Jan (2015). En kritisk russisk stemme. Khrono.no.
Storø, Jan (2015). Tillitsunderskuddet. Fontene.
Storø, Jan (2014). Profesjonsutøveren. Khrono.no.
Storø, Jan (2014). Uventet støtte til gruvearbeiderstreik. Khrono.no.
Storø, Jan (2014). En truet prest, koder og ungdommer. Khrono.no.
Storø, Jan (2014). Fra mann til gutt. Khrono.no.
Storø, Jan (2014). Nær de som strever. Khrono.no.
Storø, Jan (2014). Menneske uten arbeid. Khrono.no.
Storø, Jan (2014). Formidling - hele tiden. Khrono.no.
Storø, Jan (2014). Møteplasser for deltagelse, egenutvikling…og musikk. Konferanse. Høgskolen i Oslo og Akershus og samarbeidspartnere.
Storø, Jan (2014). Leaving care and transition. Undervisning. UCC universitetet.
Storø, Jan (2014). Urie Bronfenbrenners økologiske modell. Spesialistutdanning. Norsk Psykologforening.
Storø, Jan (2014). Leaving care in Norway. Konferanse. Ministerstvo práce a sociálních věcí (sosialministeriet).
Storø, Jan (2014). The Transition Concept. SLLS International Conference, Lausanne, Switzerland, 9 – 11 October 2014. Society for longitudinal and life course studies.
Storø, Jan (2014). Conversation on Transition from care. Åpent arrangement for publikum. Doncel.
Storø, Jan;Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2014). From the known to the unknown. Transitions and creative methods in working with children and young people. Gjesteforelesning. Sligo IT.
Storø, Jan;Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2014). Transitions and creative methods in working with children and young people; puppets, lullabies and rap in transitions and creative methods. Gjesteforelesning. Queens university.
Storø, Jan (2014). Den umulige situasjonen. Khrono.no.
Haug, Kristin Holte;Storø, Jan (2013). Kindergartens in Norway - From care for the few to an universal right for all children (3 parts). Child Research Net CRN - Cybrary (Japan).
Storø, Jan (2013). Motivation for leaving care?. Research seminar. Nordic Research Network on Care Leavers' Transition to Adult.
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth;Storø, Jan (2013). "Overganger fra det kjente til det ukjente" - Sosialpedagogikk i teori og praksis. Barnevernspedagogutdanningen 50 år og gull verdt. Bachelor i barnevern, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Storø, Jan (2013). En skole på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2013). Kultur i endring. Fontene.
Storø, Jan (2013). Utvikling til salgs. Fontene.
Storø, Jan (2013). Aftercare and transition. Gjesteforeleser. Universitetet UCC.
Storø, Jan (2013). The transition concept in leaving care research. Nordisk konferanse i forskernettverk. Nordisk nettverk for ettervernsforskere.
Storø, Jan (2013). Ettervern, kunnskapssituasjonen. Internkonferanse. Bufdir.
Storø, Jan (2013). Fra utsatt til verdsatt. RKBU-konferansen. RKBU Vest.
Storø, Jan (2013). Ettervern. Konferanse. Bergen kommune.
Storø, Jan (2013). Å drive et omsorgstilbud. Konferanse. Helse- og velferdsetaten, Oslo Kommune.
Storø, Jan (2013). Ettervern. FO-konferansen. Fellesorganisasjonen.
Storø, Jan (2013). Å drive et omsorgstilbud. Nettverkskonferanse. Utlendingsdirektoratet.
Storø, Jan (2013). Ettervern som forebyggende tiltak. Barnevernkonferansen 2013. Jobbaktiv.
Storø, Jan (2013). Ettervern som forebyggende tiltak. Konferanse: Nettverksamling om risikoutsatte barn og unge med fokus på samhandling. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2013). Transition from the known to the unkown. Gjesteforelesning. Institute of Technology Sligo.
Storø, Jan (2013). The difficult connection between theory and practice in social pedagogy. The AIEJI World congress of Social Pedagogy. AIEJI.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2013). Transition from the known to the unknown. Gjesteforelesning. Queens University.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2013). Transition from the known to the unknown. International Social Work day. The International federation of social workers.
Storø, Jan (2013). Using film in teaching. Gjesteforelesning. Institute of Technology Sligo.
Storø, Jan (2013). The difficult connection between theory and practice in social pedagogy. International conference of Social work education in the contemporary world: Issues and challenges. Karve institute of Social service.
Storø, Jan (2013). Livet. Og deromkring. Khrono.no.
Storø, Jan (2013). Kan jeg få litt ettervern, takk?. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid.
Storø, Jan (2012). The difficult connection between theory and practice in social pedagogy. Eusarf-konferansen. Eusarf.
Storø, Jan (2012). The difficult connection between theory and practice in social pedagogy. Social Pedagogy Development Network - Sligo. ThemPra Social Pedagogy.
Storø, Jan (2012). Vi visste. VG : Verdens gang.
Storø, Jan (2012). Bryr seg om folks privatliv. Dagsavisen.
Storø, Jan (2012). A reflective and systematic process. Socilogogy and social work - Theory and practice. HIOA.
Storø, Jan (2012). Gaper barnevernet over for mye?. Dagsavisen.
Storø, Jan (2012). Supporting young people leaving care. Seminar. Flacso, Doncel, Uba, Unicef, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Storø, Jan (2012). Debattantenes ansvar. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2012). To diagnoser er ikke problematisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2012). Bruk av film i undervisningen. NUFS-konferanse. NUFS.
Storø, Jan (2012). The transition to adulthood. Undervisning på internasjonalt semester. UCC.
Storø, Jan (2012). Dilemmaer og utfordringer i ettervernet. Ettervernkonferansen 2012. Stavanger kommune.
Storø, Jan (2012). Ettervern for ungdom i fosterhjem. Fosterhjemkurs. Bufetat, region vest.
Storø, Jan (2011). Vi vi verne barna her i landet?. Dagsavisen.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein E (2011). The education of Child Welfare Social Workers in Norway. Longzhong Forum Lecture. University of Xiangfan.
Storø, Jan (2011). Er barnevern politikk?. Debattmøte. FO.
Storø, Jan (2011). Independence versus interdependence. Forskningsworkshop. NOVA.
Storø, Jan (2011). Institusjoner i barnevernet. Rundebordskonferanse. Barne, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR).
Storø, Jan (2011). Arbeid med ungdom i institusjon, og etter at de flytter ut. SOS konferanse. SOS children Villages, Murmansk.
Storø, Jan (2011). A reflective and systematic prosess. The 2011 Joint Nordic Conference on Welfare and Professionalism in Turbulent Times. Forsa.
Storø, Jan (2011). Letthetens alvor. Klassekampen.
Storø, Jan (2011). Svekker barnevernet. VG : Verdens gang.
Storø, Jan (2011). Ettervern sett fra Norge. Undervisning på bachelor-nivå. Profesionshøjskolen UCC.
Storø, Jan (2011). Møteplass som ettervernstiltak. Seminar. Aleris Ungplan.
Storø, Jan (2010). Ettervern og overgang. Undervisning på UCC, Frøbelseminaret i København. UCC.
Storø, Jan (2010). 18 - 23 åringene. Sundt, Hege (Red.), Fosterhjemshåndboka. Kapittel. Kommuneforlaget AS.
Storø, Jan (2010). Å være ungdom i fosterhjem. Sundt, Hege (Red.), Fosterhjemshåndboka. Kapittel. Kommuneforlaget AS.
Storø, Jan (2010). Lærdommen fra Bastøy. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2010). Transition within the nordic welfare model. Eurasrf conference. Eusarf commitee.
Storø, Jan (2010). Overgang og ettervern for unge. Undervisning. Proffesionshøjskolen UCC.
Storø, Jan (2010). Transition for young people leaving care. Undervisning på internatsjonal semester. Proffesionshøjskolen UCC.
Storø, Jan (2010). Transtion for young people leaving care. Transiciòn para el egreso de instituciònes. Amartya, Doncel.
Storø, Jan (2010). Å arbeide med utsatt ungdom i barneverninstitusjoner. Ettervern. Experience in post-institutional following-up: present and future. SOS Children`s Villages, Russia.
Storø, Jan (2010). Kan fusjonstoget stoppes?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2010). Barnevernpedagogens kunnskap og praksis. Sivertsen, Kirsten Jæger (Red.), «Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng» - 20 artikler skrevet av barnevernpedagoger. kapittel 2. s. 19-26.
Storø, Jan (2010). Overgang og ettervern. Undervisning på bachelorstudiet i barnevern. Høgskolen i Østfold.
Storø, Jan (2010). Tidlige relasjonsskader. Undervisning på 2. avd. spesialpedagogikk. Høgskolen i Østfold.
Storø, Jan (2010). Presentasjon av egen studie. Nordisk konfreanse om overgang og ettervern. Høgskolen i Oslo, avdeling SAM.
Storø, Jan (2010). "Jeg synes du oppfører deg som en drittsekk". Morgenbladet.
Storø, Jan (2010). Men hva slags styring?. Fontene.
Storø, Jan (2010). Ikkefaget administrasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2010). Et tomt svar fra statsråden. VG : Verdens gang.
Storø, Jan (2010). Which new services may be relevant for young people exiting care?. Workshop on leaving care. NOVA.
Storø, Jan (2010). Ettervern og overgang for ungdom i fosterhjem. Helgekurs. Barne, ungdoms og familieetaten, Region Vest.
Storø, Jan (2010). Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet. Fagdag. Barne, ungdoms og familieetaten, Stavanger fagteam.
Storø, Jan (2010). Hva er de viktigste utfordringene barnevernet står overfor de neste årene?. Rundebordskonferanse om barnevern 30. september 2010. Barne, ungdoms og familiedirektoratet.
Storø, Jan (2010). Relasjon versus system. Byråkrati i barnevernet. Høringskonferanse om barnevernet. Juristenes Utdanningssenter.
Storø, Jan (2009). Transition from care to adulthood. Seminar initiert av bystyrerepresentant i Buenos Aires. Amartya.
Storø, Jan (2009). Barnevern uten politikk. VG : Verdens gang.
Storø, Jan (2009). Barnets beste fra et relasjonsperspektiv. Seminar. Organisasjonen for private barneverntiltak.
Storø, Jan (2009). Overgang og ettervern. Seminar for Bærum barneverntjeneste. Bærum barneverntjeneste.
Storø, Jan (2009). Ettervern og overgang i barnevernet. Konferanse. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Storø, Jan (2009). Norwegian Child Welfare. International Perspectives in Child Welfare. Challenges and Implementing Advances. Universidad de Oviedo.
Storø, Jan (2009). Transition. Seminar for ansatte i Amartya. Amartya.
Storø, Jan (2009). Exit - developing a perspective. 2008 Care Matters: Transforming Lives-Improving Outcomes Conference at Keble College. Loughborough University.
Storø, Jan (2009). Ettervern og overgang. Helgeseminar for fosterforeldre. BUFETAT, Nord.
Storø, Jan (2009). Ettervern. Undervisning om ettervern. Høgskolen i Østfold, viderutdanning i spesialpedagogikk.
Storø, Jan (2009). Transition. Seminar for russiske gjester. HIO, i samarbeid med Grepperød barnevernsenter.
Storø, Jan (2008). Å ha ungdom i forsterhjem og ettervern. Helgekurs for fosterforeldre. Helgekurs for fosterforeldre. Rogaland fosterhjemsforening.
Storø, Jan (2008). Hvordan kan loven sikre ettervernet?. Fontene.
Storø, Jan (2008). Barn og gulerøtter. Bergens Tidende.
Storø, Jan;Bunkholdt, Vigdis (2008). Myter om barnevernet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Storø, Jan (2008). Et villet barnevern. VG : Verdens gang.
Storø, Jan (2008). Forenklingens rus. Fontene.
Storø, Jan (2008). Ettervern - en underlig plante. VG : Verdens gang.
Storø, Jan (2008). Brysomme venner. VG : Verdens gang.
Storø, Jan (2008). Research on Leaving care in Norway. Ekspertkonferanse. NOVA.
Storø, Jan (2007). Leaving care in Norway. National Leaving Care Conference. National Leaving Care Advisory Service.
Storø, Jan (2007). Å gå over brennende bruer. Jubileumskonferanse. Bufetat, region Øst.
Storø, Jan (2007). Miljøterapi. Høstseminaret. Murmansk fylke og SOS barnebyer.
Storø, Jan (2007). Miljøterapi. Vårseminaret. Murmansk fylke og SOS barnebyer.
Storø, Jan (2007). Social pedagogy - the missing link. National Care Leavers Week Events: The Difference. Rainer.
Storø, Jan (2005). Foredrag om barnevern og politikk. Åpningskonferanse ved stiftelsen av Oslo Barnevernsamband. Oslo Barnevernsamband.
Storø, Jan (2005). "Å gå over brennende bruer". Konferansen "Overgang til en selvstendig tilværelse". Oslo Kommune.
Storø, Jan (2005). Å skape seg selv - overgang til en selvstendig tilværelse Hvilke strategier nyttiggjør ungdom seg av i sin selvstendighetskonstruksjon? Studie av barnevernsungdoms overgang til en selvstendig tilværelse. Hvem lykkes og hvorfor?. Konferanse for Kristiansand kommune. Kristiansand kommune.
Storø, Jan (2005). Å gå over brennende bruer. En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse. ISBN: 82-579-4454-8. 123 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Storø, Jan (2005). Møteplass for ungdom. Beskrivelse av et tiltak for tidligere plasserte unge, og noen refleksjoner om tiltaket. 2005. Norges Barnevern.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 13
Telefon (mobil): +47 959 68 558
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X525

Andre kanaler

Nyhetsstrøm

TwitterGå til Twitter

Aktuelt

Mine viktigste prosjekter ved inngangen til 2017, er: - Bok om skriving, og om å bruke skriving aktivt som læringsverktøy - Bok om overganger - for de profesjonene som arbeider med mennesker - Forskningsprosjektet "Institusjonen som arena for omsorg" - Flere artikler som er under arbeid