HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (9) Forskningsrapporter (2) Formidling (31)
Birch, Jens (2017). Intentional and Skillful Neurons. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 11. doi: 10.1080/17511321.2017.1334695
Birch, Jens (2016). Skills - do we really know what kind of knowledge they are?. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 10. doi: 10.1080/17511321.2016.1217257
Birch, Jens (2016). Vi kan lære noe om læring ved å lære om hjernen. Kvikstad, Ingvild (Red.), Motorikk i et didaktisk perspektiv. Kapittel 3: Vi kan lære noe om læring ved å lære om hjernen. s. 58-71. Gyldendal Akademisk.
Birch, Jens (2016). Subjektiv vurdering er rettferdig vurdering. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.), Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. kapittel 3. s. 51-66. Cappelen Damm Akademisk.
Birch, Jens (2014). Jøss. Lærte jeg å snakke før jeg kunne lese?. Vingdal, Inger Marie (Red.), Fysisk aktiv læring. Kapittel 2. s. 22-36. Gyldendal Akademisk.
Birch, Jens (2011). Skills and Knowledge - Nothing but Memory?. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 5. doi: 10.1080/17511321.2011.579569
Birch, Jens Erling (2010). The inner game of sport : is everything in the brain?. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 4.
Birch, Jens Erling (2009). Hvordan er det å være klatrende?. Neumann, Iver Brynild Steen-Johnsen, Kari (Red.), Meningen med idretten. s. 137-159. Unipub forlag.
Birch, Jens (2011). Holdninger i den norske befolkning til prestasjonsfremmende midler og metoder. 12 s. Intern rapport for Antidoping Norge.
Birch, Jens Erling (2011). In the synaptic cleft : caught in the gap between neurotransmitter release and conscious experience in sport. ISBN: 978-82-502-0457-7. Norwegian School of Sport Sciences.
Birch, Jens;Moe, Vegard Fusche;Breivik, Gunnar (2018). Knowledge, Consciousness, and Sporting Skills. IAPS.
Birch, Jens (2018). In defence of ‘physical’ in Physical Literacy. IPLA conference 2018. IPLA.
Birch, Jens (2018). Kan 1 time daglig fysisk aktivitet forbedre mental helse? Niks. Kroppsøvingskonferansen 2018. NIH.
Birch, Jens (2017). Appendix: An Interview With Leonardo Fogassi. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 11. doi: 10.1080/17511321.2017.1344297
Birch, Jens (2017). Skills – do we really know what kind of knowledge they are?. Breivik, Gunnar (Red.), Skills, Knowledge and Expertise in Sport. Chapter 2. Routledge.
Birch, Jens;Jensen, Rein Magnus;Sandell, Martin Blaauw (2017). Friluftsliv i lærerutdanning - veiledning, undervisning, sikkerhet. Forum for Friluftslivsfag i høyere utdanning. Forum for Friluftslivsfag i høyere utdanning.
Aamli, Kari;Jensen, Rein Magnus;Kvikstad, Ingvild;Esser-Noethlichs, Marc;Birch, Jens (2016). Helhetsperspektiv på motorikk. Khrono.
Kvikstad, Ingvild;Birch, Jens;Jensen, Rein (2016). Motorikk i et didaktisk perspektiv. FOU seminar. FOU gruppe HiOA.
Birch, Jens (2016). Artikkelskriving alene og sammen. KRØ seminar.
Birch, Jens (2016). Hva slags kompetanse i vitenskapsteori trenger masterveiledere?. GFU seminar.
Se alle publikasjoner
Birch, Jens (2016). We learn something about Learning if we learn about the brain. IAPS 44th. IAPS.
Birch, Jens (2016). Vi kan lære mye om læring ved å lære om hjernen. Kroppsøvingskonferansen 2016. NIH.
Birch, Jens;Breivik, Gunnar;Standal, Øyvind;Sookermany, Anders Mc Donald;Larsen, Signe (2015). Philosophical Approaches to Skill in Sport and Physical Activity. IAPS 43rd. International Association of the Philosophy of Sport.
Birch, Jens (2015). Skills - do we really know what kind of knowledge they are?. IAPS 43rd. International Association of the Philosophy of Sport.
Birch, Jens (2015). Bør vurdering være rettferdig og objektiv?. Årlig konferanse for kroppsøvingsfaget. NIH.
Birch, Jens (2015). Grunnleggende ferdigheter og kroppsøving. Seminar.
Birch, Jens (2014). Læring, hukommelse og nevrovitenskap. Seminar forskergruppe & seksjon.
Birch, Jens;Vingdal, Inger Marie;Sjøbu, Ane (2014). Physical literacy, kroppsøvingsfaget og kroppsøvingslæreren.
Birch, Jens (2014). The Physical Literacy Journey. International Physical Literacy Association (IPLA) – Official Launch and Workshop. IPLA.
Birch, Jens (2014). Jøss, lærte jeg å gå før jeg kunne lese?. Årlig konferanse for kroppsøving. NIH.
Birch, Jens (2013). Do chessplayers have greater cognitive skills than footballers?. ECSS 2013. European College of Sport Science.
Birch, Jens (2013). I move, therefore I am. International Physical Literacy Conference 2013. University of Bedford.
Birch, Jens (2012). Attitudes towards performance enhancing drugs in the Norwegian population. 40th annual conference of the International Association for the Philosophy of Sport.
Birch, Jens (2012). Født til tenkning eller bevegelse?. Kroppsøving i bevegelse. Norges idrettshøgskole.
Birch, Jens (2012). Football and Philosophy. International Philosophy Olympiad 2012 Oslo. International Federation of Philosophical Societies.
Birch, Jens (2011). Er det greit å fikse på kroppen og jukse seg til fremgang? Holdninger i den norske befolkning. Årlig forskningspresentasjon av Antidoping Norge. Antidoping Norge.
Birch, Jens Erling (2010). Mirror neurons in sport. 2010 International Association for the Philosophy of Sport.
Birch, Jens Erling (2009). Can physical activity increase mental health? No way. ECSS 2009.
Birch, Jens Erling (2009). Consciousness in sport. ECSS 2009.
Birch, Jens Erling (2008). Neuroscience, Consciousness, Reduction and Sport. ECSS.
Birch, Jens Erling (2007). Is Fair Play an useful Ideal? A Nietzswchean View. 35th IAPS.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 73 09
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5033