HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jens-Christian Smeby

Professor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (55) Forskningsrapporter (17) Formidling (140)
Caspersen, Joakim;Smeby, Jens-Christian (2018). The relationship among learning outcome measures used in higher education. Quality in Higher Education. Vol. 24. doi: 10.1080/13538322.2018.1484411
Caspersen, Joakim;Havnes, Anton;Smeby, Jens-Christian (2017). Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 10. s. 118-129. Universitetsforlaget.
Messel, Jan;Smeby, Jens-Christian (2017). Akademisering av høyskoleutdanningene?. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 4. s. 44-55. Universitetsforlaget.
Smeby, Jens-Christian;Mausethagen, Sølvi (2017). Profesjonskvalifisering. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 1. s. 11-20. Universitetsforlaget.
Mausethagen, Sølvi;Smeby, Jens-Christian (2017). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. ISBN: 9788215026459. 261 s. Universitetsforlaget.
Caspersen, Joakim;Smeby, Jens-Christian;Aamodt, Per O (2017). Measuring learning outcomes. European Journal of Education. Vol. 52. doi: 10.1111/ejed.12205
Mausethagen, Sølvi;Smeby, Jens-Christian (2016). Contemporary education policy and teacher professionalism. Dent, Mike Bourgeault, Ivy Lynn Denis, Jean-Louis Kuhlmann, Ellen (Red.), The Routledge Companion to the Professions and Professionalism. 22. s. 329-342. Routledge.
Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen;Smeby, Jens-Christian (2015). Programme coherence and epistemological beliefs. Nordic Psychology. Vol. 67. doi: 10.1080/19012276.2015.1031553
Heggen, Kåre;Smeby, Jens-Christian;Vågan, Andre (2015). Coherence: a longitudinal approach. Smeby, Jens-Christian Sutphen, Molly (Red.), From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. 5. s. 70-88. Routledge.
Smeby, Jens-Christian (2015). Academic drift in vocational education?. Smeby, Jens-Christian Sutphen, Molly (Red.), From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. 2. s. 7-25. Routledge.
Se alle publikasjoner
Smeby, Jens-Christian;Sutphen, Molly (2015). From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. ISBN: 9781138797444. 175 s. Routledge.
Terum, Lars Inge;Smeby, Jens-Christian (2014). Akademisering, kvalitet og relevans: Debatten om utdanningene til velferdsstatens profesjoner. Frølich, Nicoline Hovdhaugen, Elisabeth Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Kapittel 7. s. 114-143. Cappelen Damm Akademisk.
Havnes, Anton;Smeby, Jens-Christian (2014). Professional development and the profession. Billett, Stephen Harteis, Christian Gruber, Hans (Red.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. 34. s. 915-954. Springer.
Smeby, Jens Christian;Heggen, Kåre (2014). Coherence and the development of professional knowledge and skills. Journal of Education and Work. Vol. 27. doi: 10.1080/13639080.2012.718749
Smeby, Jens Christian (2013). Profesjon og ekspertise. Molander, Anders Smeby, Jens Christian (Red.), Profesjonsstudier 2. Kapittel 1. s. 17-26. Universitetsforlaget.
Molander, Anders;Smeby, Jens Christian (2013). Profesjonsstudier 2. ISBN: 978-82-15-01931-4. 183 s. Universitetsforlaget.
Klette, Kirsti;Smeby, Jens Christian (2012). Professional training and knowledge sources. Jensen, Karen Lahn, Leif Christian Nerland, Monika (Red.), Professional Learning in the Knowledge Society. 8. s. 143-162. Sense Publishers.
Smeby, Jens Christian (2012). The significance of professional education. Jensen, Karen Lahn, Leif Christian Nerland, Monika (Red.), Professional Learning in the Knowledge Society. 3. s. 49-67. Sense Publishers.
Heggen, Kåre;Smeby, Jens Christian (2012). Gir mest mulig samanheng også den beste profesjonsutdanninga?. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 96.
Smeby, Jens Christian;Terum, Lars Inge (2011). Akademisering av profesjonshøyskolene. Johansen, Martin Blok Olesen, Søren Gytz (Red.), Professionernes sociologi og vidensgrundlag. 4. s. 66-81.
Smeby, Jens-Christian;Mausethagen, Sølvi (2011). Kvalifisering til "velferdsstatens yrker". Sandbu, Natasza P. Nygård, Geir Galloway, Taryn Ann Støren, Liv Anne Turmo, Are (Red.), Utdanning 2011: veien til arbeidslivet. 7. s. 149-169.
Smeby, Jens-Christian (2010). Studiekvalitet, praksiskvalitet og yrkesrelevans. Haug, Peder (Red.), Kvalifisering til læraryrket. Kapittel 5. s. 98-117. Abstrakt forlag.
Mastekaasa, Arne;Smeby, Jens-Christian (2008). Educational choice and persistence in male- and female-dominated fields. Higher Education. Vol. 55. doi: 10.1007/s10734-006-9042-4
Smeby, Jens-Christian;Vågan, André (2008). Recontextualising professional knowledge - newly qualified nurses and physicians. Journal of Education and Work. Vol. 21.
Smeby, Jens-Christian;Gornitzka, Åse (2008). All Cosmopolitans Now? The Changing International Contacts of University Researchers. Gornitzka, Åse Langfeldt, Liv (Red.), Borderless knowledge. Understanding the "New" Internationalisation of Research and Higher Education in Norway. 3. s. 37-50. Springer Science+Business Media B.V..
Smeby, Jens-Christian (2008). Profesjon og utdanning. Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Kapittel 4. s. 87-102. Universitetsforlaget.
Smeby, Jens-Christian;Gornitzka, Åse (2008). All Cosmopolitans Now?. Gornitzka, Åse Langfeldt, Liv (Red.), Borderless Knowledge. Chapter 3. s. 37-50. Springer Science+Business Media B.V..
Smeby, Jens-Christian (2007). Connecting to professional knowledge. Studies in Higher Education. Vol. 32. doi: 10.1080/03075070701267251
Smeby, Jens-Christian;Vågan, André (2007). Fra utdanning til arbeid. Alvsvåg, Herdis Førland, Oddvar (Red.), Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. 4. s. 81-98. Akribe Forlag.
Smeby, Jens-Christian;Trondal, Jarle (2005). Globalisation or europeanisation? International contact among university staff. Higher Education. Vol. 49.
Smeby, Jens-Christian;Trondal, Jarle (2005). Globalisation or europeanisation? International contact among university staff. Higher Education. Vol. 49.
Smeby, Jens-Christian;Try, Sverre (2005). Departmental contexts and faculty research activity in Norway. Research in Higher Education. Vol. 46.
Gulbrandsen, Magnus;Smeby, Jens-Christian (2005). Industry funding and university professors' research performance. Research Policy. Vol. 34.
Smeby, Jens-Christian;Trondal, Jarle (2005). Globalisation or Europeanisation? International Contact among University Staff. Higher Education. Vol. 49.
Smeby, Jens-Christian;Vågan, André (2005). Kunnskapsgap?. Terum, Lars Inge Vågan, André (Red.), Fra utdanning til arbeid: Sykepleieres vurdering av utdaningen. 3. s. 30-47. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Smeby, Jens-Christian;Gornitzka, Åse (2005). Internasjonalt forskersamarbeid - globalisering eller europeisering?. Gulbrandsen, Magnus Smeby, Jens-Christian (Red.), Forskning ved universitetene - Rammebetingelser, relevans og resultater. 10. s. 181-197. Cappelen Damm Akademisk.
Smeby, Jens-Christian;Gulbrandsen, Magnus (2005). Hva har skjedd med universitetsforskningen de siste 20 årene?. Smeby, Jens-Christian Gulbrandsen, Magnus (Red.), Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater. Kapittel 1. s. 11-24. Cappelen Damm Akademisk.
Smeby, Jens-Christian;Sundnes, Susanne Lehman (2005). Utgifter til forskning ved universitetene. Smeby, Jens-Christian Gulbrandsen, Magnus (Red.), Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater. Kapittel 2. s. 27-45. Cappelen Damm Akademisk.
Smeby, Jens-Christian (2005). Forskningsvilkår. Smeby, Jens-Christian Gulbrandsen, Magnus (Red.), Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater. Kapittel 5. s. 85-104. Cappelen Damm Akademisk.
Smeby, Jens-Christian (2005). Grunnforskning og anvendt forskning. Smeby, Jens-Christian Gulbrandsen, Magnus (Red.), Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater. Kapittel 7. s. 127-146. Cappelen Damm Akademisk.
Smeby, Jens-Christian;Gornitzka, Åse (2005). Internasjonalt forskningssamarbeid - globalisering eller europeisering. Smeby, Jens-Christian Gulbrandsen, Magnus (Red.), Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater. Kapittel 10. s. 181-197. Cappelen Damm Akademisk.
Smeby, Jens-Christian;Gulbrandsen, Magnus (2005). Forskning ved universitetene: Rammebetingelse, relevans og resultater. 226 s. Cappelen Damm Akademisk.
Gulbrandsen, Magnus;Smeby, Jens-Christian (2005). Forskning ved universitetene - Rammebetingelser, relevans og resultater. ISBN: 82-02-24233-9. 225 s. Cappelen Damm Akademisk.
Gornitzka, Åse;Stensaker, Bjørn;Smeby, Jens-Christian;De Boer, Harry (2004). Contract Arrangements in the Nordic Countries - Solving the Efficiency/Effectiveness Dilemma?. Higher Education in Europe. Vol. XXIX.
Gornitzka, Åse;Stensaker, Bjørn;Smeby, Jens-Christian;De Boer, Harry (2004). Contract Arrangements in the Nordic Countries - Solving the Efficiency/Effectiveness Dilemma?. Higher Education in Europe. Vol. 29.
Abrahamsen, Bente;Smeby, Jens-Christian (2004). Sykepleierstudenten. Abrahamsen, Bente Smeby, Jens-Christian (Red.), Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. Kapittel 1. s. 1-8. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kyvik, Svein;Smeby, Jens-Christian (2004). The Academic Workplace: Country Report Norway. Enders, Jürgen De Weert, Egbert (Red.), The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe. Country Report Norway. s. 310-331.
Smeby, Jens-Christian (2004). Tilfredshet med utdanningen. Abrahamsen, Bente Smeby, Jens-Christian (Red.), Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. Kapittel 3. s. 27-40. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Smeby, Jens Christian (2003). Endrede rammebetingelser for universitetene. Tradisjon og tilpasning. Organisering og styring av universitetene. Artikkel. s. 19-34. Cappelen Damm Akademisk.
Smeby, Jens Christian (2003). The Impact of Massification on University Research. Tertiary Education and Management. Vol. 9.
Kyvik, Svein;Smeby, Jens Christian (2002). Tidsressurser til FoU: Statlige retningslinjer og høgskolenes fordelingspraksis. Gammelsæter, Hallgeir (Red.), Høgskoler til besvær : når statlige reformer møter lokale institusjoner og ambisjoner. Ekstern publisering. s. 117-135. Fagbokforlaget.
Kyvik, Svein;Skodvin, O. J.;Smeby, Jens Christian;Sundnes, Susanne Lehmann (2001). Expansion, reorganisation, and discontent among academic staff: The Norwegian case. Enders, Jürgen (Red.), Academic Staff in Europe: Changing Contexts and Conditions. Publikasjon. s. 217-232.
Kyvik, Svein;Skodvin, Ole Jacob;Smeby, Jens Christian;Sundnes, Susanne Lehmann (2000). Academic staff in Norway. Enders, Jürgen (Red.), Employment and Working Conditions of Academic Staff in Europe. kapittel. s. 181-189.
Kyvik, Svein;Smeby, Jens Christian (1994). Teaching and research. The relationship between the supervision of graduate students and faculty research performance. Higher Education.
Alpers, Lise-Merete;Hanssen, Ingrid;Smeby, Jens-Christian (2017). Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter. ISBN: 978 82 8364 047 2. 150 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Alecu, Andreea Ioana;Hougaard, Peter Forde;Nordberg, Tanja Haraldsdottir;Smeby, Jens-Christian (2015). Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 79 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jensen, Karen;Lahn, Leif Christian;Nerland, Monika;Smeby, Jens-Christian;Klette, Kirsti;Fugeli, Pål;Christiansen, Bjørg;Karseth, Berit;Carlsten, Tone Cecilie;Mathisen, Arve (2008). Profesjonslæring i endring. Sluttrapport til NFRs KUL program. 20 s. NFR.
Frøseth, Mari Wigum;Smeby, Jens-Christian (2007). Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg. ISBN: 978-82-579-4566-4. 95 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Smeby, Jens-Christian (2006). Epistemic cultures among beginning professionals. 20 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Smeby, Jens-Christian (2006). Professionalism in a knowledge society: The academic drift of professional education in the “new” professions. 20 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mastekaasa, Arne;Smeby, Jens-Christian (2005). Educational choice and persistence in male and female dominated fields. 21 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Abrahamsen, Bente;Smeby, Jens-Christian (2004). Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. ISBN: 82-579-4339-8. 75 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Smeby, Jens-Christian;Aamodt, Per Olaf (2004). Studiekvalitet: Hvordan sikre kvaliteten på kvalitetsdataene?. 17 s. Senter for profesjonsstudier, HiO.
Smeby, Jens-Christian (2004). Connecting to a professional knowledge. 16 s. Senter for profesjonsstudier/HiO.
Se alle publikasjoner
Vabø, Agnete;Smeby, Jens Christian (2003). Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge. 125 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Smeby, Jens Christian (2002). Fordeling av tidsressurser til FoU ved statlige høgskoler. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Smeby, Jens Christian (2001). Norwegian participation in the ERASMUS Programme. NIFU skriftserie nr. 21/2001. 84 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Trondal, Jarle;Smeby, Jens Christian (2001). Norsk forskning i verden: Norske forskeres internasjonale kontaktflater. NIFU skriftserie nr. 17/2001. 68 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Smeby, Jens Christian (2001). Forskningsvilkår ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. NIFU skriftserie nr. 16/2001. 59 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Smeby, Jens Christian (2001). Norsk deltakelse i ERASMUS-programmet: Perspektiver fra norske læresteder. NIFU skriftserie nr. 11/2001. 82 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Smeby, Jens Christian (2001). Kunnskapens kognitive og sosiale strukturer: En teoretisk og empirisk studie av fagforskjeller ved universitetene. ISBN: 82-7218-452-4. 270 s. NIFU.
Pettersen, Kjell Sverre;Smeby, Jens-Christian (2018). Forskning på digitalisering og læring innen helsefag. Læringsfestivalen 2018. NTNU og Norgesuniversitetet.
Smeby, Jens-Christian (2018). Profesjonsblikk på politiet. Forskningsgruppemøte. Forskergruppa Politi, rett og samfunn ved Politihøgskolen.
Smeby, Jens-Christian (2018). Meningsfulle sammenhenger mellom teori og praksis. Studieaktivitetsmodellen i et professionsdidaktisk perspektiv. Danske professionshøiskoler.
Frøjd, Elise Koppang;Lillejord, Sølvi;Smeby, Jens-Christian (2018). – God digital undervisning krever bedre pedagogikk. Forskning.no.
Smeby, Jens-Christian (2018). Hva skjer med utdanningene ved de nye universitetene?. Dagsavisen - Nye Meninger. doi: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hva-skjer-med-utdanningene-ved-de-nye-universitetene-1.1087093
Smeby, Jens-Christian (2017). AI and professional judgements. Profesjonene i digitaliseringens tid - tar maskinene over? Senter for profesjonsstudiers årskonferanse 2017. Senter for profesjonsstudier.
Smeby, Jens-Christian (2017). Digitalization and professional competence. Interim Conference of the ISA Research Committee 52. ISA Research Committee 52 Sociology of Professional Groups.
Smeby, Jens-Christian (2017). Connecting research, teaching and the professional field. Seminar Research in the Curriculum. Amsterdam University of Applied Sciences.
Vindegg, Jorunn;Smeby, Jens-Christian (2017). Students alignment and recontextualization strategies. 3rd International ProPEL Conference 2017. Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.
Caspersen, Joakim;Smeby, Jens-Christian;Aamodt, Per O (2016). Measuring Learning Outcomes- symposium presentation CHER-conference. CHER-conference 2016. CHER - Consortium of higher education researchers.
Se alle publikasjoner
Smeby, Jens-Christian (2016). Akademisering av de korte profesjonsutdanningene i Norge og internasjonalt. Forskningsseminar NIFU. NIFU.
Smeby, Jens-Christian (2016). Akademiseringen av de korte profesjonsutdanningene. NORDPRO-konferansen: Professionerna i mötet mellan kunskapssamhället och granskningssamhället: Förändrade villkor och nutida utmaningar. NORDPRO & Lunds Universitet.
Jorunn, Vindegg;Smeby, Jens-Christian (2016). Aligniment and recontextiualization strategies. 9th Interim meeting ESA RN19. European Sociological Association Research Network 19.
Smeby, Jens-Christian (2016). Ambiguous Academisation of Vocational Education. 3rd ISA Forum of Sociology. International Sociological Associoation.
Smeby, Jens-Christian (2016). From an international higher education perspective, how significant is employability as a graduate outcome?. Employability: The Contributions, Successes and Failures of Universities. Education for Practice Institute, Charles Sturt University.
Smeby, Jens-Christian (2016). A sense of coherence to bridge different practice spaces. The 2016 Practice-Based Education Summit. Education for Practice Institute, Charles Sturt University.
Smeby, Jens-Christian (2015). Gir forskningsbasert utdanning bedre profesjonsutøvelse?. Bachelorseminar. Institutt for fysioterapi, HiOA.
Smeby, Jens-Christian (2015). Arbeidslivssjokk?. Viten + snakkis podcast fra HiOA.
Smeby, Jens-Christian (2015). Hva kan vi lære av Stanford og Edinburgh?. Khrono.no.
Smeby, Jens-Christian (2015). Barnehageyrket i et profesjonsperspektiv. Fagseminar om barnehagelærerens profesjonelle yrkesutøvelse. Kunnskapsdepartementet.
Smeby, Jens-Christian (2015). Den militære profesjon og utdanning. Seminar om profesjonsutdanning på Krigsskolen. Krigsskolen.
Smeby, Jens-Christian (2015). Gir forskningsbasert utdanning bedre profesjonsutøvelse?. Fellesseminar for ledere og forskningsgruppeledere ved Fakultet for helsefag. Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Aksershus.
Smeby, Jens-Christian (2015). Epistemic clash or contradictory institutional logics?. Differences, inequalities and sociological imagination, ESA 2015. European Sociological Association.
Smeby, Jens-Christian (2015). Lack of coherence between coursework and placement in social work education. Conference on learning. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
Smeby, Jens-Christian (2015). Professionalization or academic drift?. Interim conference: Professions, Bonds and Boundaries. RC 52 International Sociological Association.
Mausethagen, Sølvi;Smeby, Jens-Christian (2015). Contemporary education policy and teacher professionalism. Workshop Profesjoner under press. Senter for profesjonsstudier, HiOA.
Smeby, Jens-Christian (2015). Kunnskap- og kompetanseutvikling i politiet. Politihøgskolens utdanningskonferansen 2015 "Politiutdanning i endring". Politihøgskolen i Oslo.
Smeby, Jens-Christian (2015). From vocational to professional education - editorial introduction. Book launch "From vocational to professional education". Senter for profesjonsstudier, HiOA.
Sutphen, Molly;Smeby, Jens-Christian (2015). Concluding remarks. Smeby, Jens-Christian Sutphen, Molly (Red.), From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. 11. s. 164-170. Routledge.
Smeby, Jens-Christian;Sutphen, Molly (2015). Introduction. Smeby, Jens-Christian Sutphen, Molly (Red.), From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. 1. s. 1-6. Routledge.
Smeby, Jens-Christian (2014). Akademisk drift i de korte profesjonsutdanningene - internasjonale perspektiver. SPS-konferansen 2014: Brobygging - kvalitet og relevans i profesjonsutdanningene. Senter for profesjonsstudier.
Smeby, Jens-Christian (2014). Barnehageyrket - en profesjon eller ikke?. Første steg 10 år - Perspektiver på barnehagen. Utdanningsforbundet.
Smeby, Jens-Christian (2014). Kvalifisering for profesjonskarrierer. Utdanningskonferansen 2014 - Sammen om endring?. FINNUT Norges forskningsråd.
Smeby, Jens-Christian (2014). Akademisering, kvalitet og relevans i de korte profesjonsutdanningene. Kontaktmøte mellom helse- og utdanningsmyndighetene. Helsedirektoratet.
Caspersen, Joakim;Smeby, Jens-Christian (2014). Unmasking the effects of student engagement on grades, learning outcomes and professional commitment. NORDPRO-konferansen 2014. De nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring – Implikasjoner for praktisk profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning. NORDPRO-nettverket.
Smeby, Jens-Christian (2014). Profesjonsutvikling og profesjonskunnskap. Internseminar med politisk ledelse om nyere forskning. Kunnskapsdepartementet.
Smeby, Jens-Christian (2014). Studenters opplevelse av sammenheng mellom utdanning og arbeid. Podcast FPK-bloggen. Program for fremragende profesjonskvalifisering.
Smeby, Jens-Christian (2014). Studenters opplevelse av sammenheng mellom teori og praksis. Podcast FPK-bloggen. Program for fremragende profesjonskvalifisering.
Smeby, Jens-Christian (2014). Kjennetegn ved profesjonell kunnskap og ekspertise. Profesjonell praksis i endring. Forskerskolen PROFRES.
Smeby, Jens-Christian (2014). Professionalism and expertise. Science, Professions and Politics. Inter University Centre Dubrovnik.
Smeby, Jens-Christian (2014). Professional knowledge and expertise. ISA world congress. Internationa Sociological Association.
Smeby, Jens-Christian (2014). Publisering i høyt rangerte tidsskrifter internasjonalt - hvordan arbeid som forskningsleder og få flere til å sikte høyt å bli publisert?. Programseminar Kunnskap i bevegelse. FINNUT Norges forsknignsråde.
Smeby, Jens-Christian (2014). Hva er erfaringsbasert kunnskap?. Kunnskapsfrokost. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Smeby, Jens-Christian (2014). Hvordan står det til med profesjonsutdanningene?. Lanseringskonferanse for Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.
Vågan, André;Smeby, Jens-Christian (2013). Pre-service students’ perceptions of research and inquiry. Experiencing higher education: Global Trends and Transformations. Society for Research into Higher Education (SRHE).
Smeby, Jens-Christian (2013). From vocational to professional education. Challenging Professionalism: New Directions in Policies, Publics and the Professions. ISA RC52 "Professional Groups" Interim conference.
Smeby, Jens-Christian (2013). Praksissjokket. Samarbeidskonferanse mellom universitets- og høgskolesektoren og barnevernssektoren. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Smeby, Jens-Christian (2013). Hvordan vurderer sykepleiere sin utdannelse etter at de har blitt yrkesaktive?. Nasjonal helsefaglig konferanse. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH).
Smeby, Jens-Christian (2013). Profesjon og lærerutdanning. Forskningsseminar Teacher Professionalism and Educational Change: Practices, Purposes, Policies. Instiutt for lærerutdanning og skoleforskning.
Smeby, Jens-Christian;Vågan, André (2013). Transitional coherence in teaching and nursing. Programseminar Utdanning 2020. Norges forskningsråd.
Smeby, Jens-Christian;Vågan, André (2013). Transitional coherence in teaching and nursing. 11th European Sociological Association Conference. European Sociological Association.
Smeby, Jens-Christian (2013). Forskningsbasert undervisning, hvordan gjør vi det i profesjonsfagene?. Fakultetsmøte FSV. Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland.
Smeby, Jens-Christian (2013). Hva slags kunnskapskilder bruker nyutdannede lærere, sykepleiere og sosialarbeidere. Nationalt forum for utdanningsforskning.
Smeby, Jens-Christian (2013). Coherence - Qualifying for Professional Careers. 41st Annual Congress of tne Nordic Educational Research Association. NERA.
Smeby, Jens-Christian (2013). Relevans og studenters utbytte av utdanningen. Seminar om praksisrettet forskning og forskning på utdanningspraksis i helse- og sosialfagutdanningene. Universitets- og høgskolerådet.
Smeby, Jens-Christian (2012). Forskningsbasert utdanning. Seminar om forskningsbasert utdanning. Institutt for barnehagelærerutdanning, LUI.
Smeby, Jens-Christian (2012). Kvalifisering for profesjonelle karrierer. Seminar Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Smeby, Jens Christian (2012). Profesjon og ekspertise. NORDPRO-konferansen. Nordisk nettverk for profesjonsforskning.
Smeby, Jens Christian (2012). Qualifying for professional careers. QPC workshop. Senter for profesjonsstudier, HiOA.
Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen;Smeby, Jens Christian (2012). Programme coherence and epistemological beliefs. PROPEL-conference. University of Sterling.
Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen;Smeby, Jens Christian (2012). Clashing epistemological beliefs?. Second ISA Forum of Sociology. International Sociological Association.
Smeby, Jens Christian;Heggen, Kåre (2012). Bibliographic, program and transitional coherence. AERA Annual Meeting. American Educational Research Association.
Smeby, Jens Christian (2012). Bedre helse og velferd - et spørsmål om kompetanse. Programplanutvalgsmøte "Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester". Norges forskningsråd.
Smeby, Jens Christian (2012). Praktiske synteser som grunnlag for å arbeide med innholdet i kunnskapsområdene. Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning. Universitets- og høgskolerådet.
Smeby, Jens Christian (2012). Forskning i og på profesjonene. Nettverksmøte. Nettverk for profesjonsrettet og praksisnær forskning,.
Smeby, Jens Christian (2012). Kommentarer til Meld.St.nr.13. Nettverksmøte. Nettverk for profesjonsrettet og praksisnær forskning,.
Smeby, Jens Christian (2012). Virker utdanning?. Instituttseminar Institutt for industriell utvikling. Institutt for industriell utvikling, HiOA.
Smeby, Jens Christian (2012). Virker utdanning?. Seminar Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, HiOA.
Smeby, Jens Christian (2012). Hvordan knytte kvalitative og kvantitative datasett sammen?. Forskerseminar utdanningsforskning. Utdanning2020, Norges forskningsråd.
Smeby, Jens Christian (2012). Noen observasjoner of refleksjoner fra en forsker på feltet. UHR konferansen om Meld.St. 13 (2011-2012). Universitets- og høgskolerådet.
Larsen, Kristian;Smeby, Jens-Christian (2011). Å relativere teori En samtale med professorerne kristian larsen og jens christian smeby. Skrevet ud og redigeret af konmmunikationskonsulent Kathrine Torday Gulden og stipendiat ved SPS Magne Lindholm. SPS-Nytt. 4 s.
Smeby, Jens-Christian;Heggen, Kåre (2011). Coherence and professional competence. The 25th Conference of the Nordic Sociological Association. Nordic Sociological Association.
Smeby, Jens-Christian (2011). Behov for endringer i sykepleierutdanningen sett i forhold til andre profesjonsutdanninger. Sykepleierutdanningen - Behov for radikale endringer?!. Akribe forlag, UiO og Norsk Sykepleierforbund, SPS.
Smeby, Jens-Christian;Mausethagen, Sølvi (2011). Kvalifisering til profesjonelt arbeid. Seminar om profesjonsforskning. Enheden for Professionsforskning, VIA University College.
Smeby, Jens-Christian (2011). Professionalism in Kindergartens. Becoming a professional teacher: the New Teacher in Schools and Kindergartens. Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere.
Smeby, Jens-Christian;Heggen, Kåre (2011). The Impact of Biographic, Program and Transitional Coherence. ECER 2011 Urban Education. European Educational Research Associations.
Smeby, Jens-Christian (2011). Profesjon, kunnskap og identitet. Profesjonsidentiet. Forskningsdagene Høgskolen i Vestfold.
Smeby, Jens-Christian (2011). Professionalism, education and competence. Kunskap, profession och expertis. Svenska nätverket för professionsforsknin.
Smeby, Jens-Christian (2011). Challenges to Professional Knowledge-Based Authority?. 10th Conference of the European Sociological Association. European Sociological Association.
Smeby, Jens-Christian (2011). Kvalifisering til profesjonelt arbeid – førskolelærere i et komparativt perspektiv. Ny førskolelærerutdanning. Forskerforbundets forening for lærerutdanning.
Smeby, Jens-Christian (2011). Bør høyskoleutdanningene være forskningsbasert?. Seminar om FoU-basert utdanning. Høgskolen i Oslo.
Smeby, Jens-Christian (2011). Profesjonskvalifisering og relevans. CPS Seminarieserie våren 2011. Centrum för professionsstudier (CPS), Malmö högskola.
Smeby, Jens-Christian;Heggen, Kåre (2010). Coherence and the development of professional competence. QPC-workshop.
Smeby, Jens-Christian (2010). Learning trajectories: from educational enrollment to experienced practitioner. 23th Annual CHER Conference: Effects of Higher Education Reforms. CHER.
Smeby, Jens-Christian (2010). Et arbeidsliv i endring - utdanningens betydning. Faglig seminar for VAM, UTDANNING2020 OG PRUF. Norges Forskningsråd.
Smeby, Jens-Christian;Kåre, Heggen (2010). Coherence and the development of professional competence. QPC-workshop. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.
Smeby, Jens-Christian (2010). Challenges to profession knowledge-based authority. Den reglera[n]de professionen – professioner och politik. Svenska nätverket för professionsforskning.
Smeby, Jens-Christian (2010). Developing professional competence. ISA World Congress of Sociology. International Sociological Association.
Smeby, Jens-Christian (2010). Kvalifisering og profesjon. Seminar. Institusjonen for pedagogik og psykologi.
Smeby, Jens-Christian (2010). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Forum for profesjonsforskning. Forum for profesjonsforskning, Linneuniversitetet.
Smeby, Jens-Christian (2010). ABF i lys av sentrale utfordringer i profesjonskvalifisering. Evaluering av arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Høgskolen i Oslo.
Smeby, Jens-Christian (2010). Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser, og ambisjoner i norsk kontekst. NOKUT-konferansen 2010. NOKUT.
Smeby, Jens-Christian (2010). Hva har vi gjort for å lykkes?. Forskningsstrategisk seminar. Høgskolen i Oslo.
Smeby, Jens-Christian (2010). Forskningsetikk i praksis. Etiske overveielser i utdanningsforskningen. Forskningsrådets program PraksisFoU.
Smeby, Jens-Christian (2009). Still krav til studentene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Smeby, Jens-Christian (2009). Profesjonskunnskap som praktiske synteser. Gränssättning inom och utanför professioner. Nationellt nätverk för professionsstudier.
Smeby, Jens-Christian (2009). Professional learning trajectories. 9th Conference of the European Sociological Association. European Sociological Association.
Smeby, Jens-Christian (2009). Innspill til en handlingsplan for forskningsbasert profesjonsutøvelse. Nettverk for FoU-ansvarlige ved høyskolene. FoU-ansvarlige ved høyskolene.
Smeby, Jens-Christian (2009). Profesjonene - utdanningene, forskningen og profesjonsutøvelsen. Informasjonsmøte om handlingsplan for å styrke forholdet mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse. Kunnskapsdepartementet.
Smeby, Jens-Christian (2009). Kvalifisering til profesjonelt arbeid. Konference om professioner og uddannelser i velferdsstaten. VIA University College og University College Nordjylland.
Smeby, Jens-Christian (2009). Studentenes vurdering av førskolelærerutdanningen - resultater fra StudData. Flere stemmer i førskolelærerutdanninga. ARENA for flerkulturell kompetanse.
Smeby, Jens-Christian (2009). Hva kan StudData fortelle oss om førskoleutdanningene?. Startkonferanse for Evaluering av førskolelærerutdanning 2008 – 2010. NOKUT.
Smeby, Jens-Christian (2008). Fra utdanning til arbeid - hva læres best hvor?. Fagseminar. Helsedirektoratet.
Smeby, Jens-Christian (2008). Forskning i læreruddannelse. Forskningsseminar. Danmarks Pedagogiske Universitetsskole (DPU).
Smeby, Jens-Christian (2008). Comments on David Sciulli: "Theorizing Profession Invariance: List-Making Past & Present". Preconference seminar to the 5th Interim Conference of the International Sociological Association, Sociology of Professional Groups. Senter for Profesjonsstudier & RC52 ISA.
Smeby, Jens-Christian;Terum, Lars Inge (2008). The newer professions and the role of theoretical knowledge. 5th Interim Meeting "Transforming boundaries – a “new” professionalism in the making". Europeans Socilogical Association Research Network “Sociolog.
Smeby, Jens-Christian (2008). Hva er StudData og hva vet vi om førskolelærerutdanningen?. Seminar om evaluering av førskolelærerutdanningen. NOKUT.
Smeby, Jens-Christian (2008). Study of Professions - a research strategy. Forsknignsseminar. Danmarks Pedagogiske Universitetsskole (DPU).
Smeby, Jens-Christian (2008). Forskning og profesjonsutdannelse – hvordan bør koblingen være?. Profesjonsutdannelse og profesjonsforskning, dansk - norsk konferanse. Senter for Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.
Smeby, Jens-Christian (2008). Erfarenheter från Profesjonscenter i Oslo. Nationella nätverksmötet 3-4 december. Forum för professionsforskning.
Smeby, Jens-Christian (2008). Betraktes de nyutdannede som "ferdigvare"?. SPS-konferansen 2008 Profesjonsutdanningene – hvorfor og hvordan bør de styrkes?. Senter for Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.
Smeby, Jens-Christian (2007). Bør undervisingen ved høyskolene være forskningsbasert?. SPS-kronikken.
Smeby, Jens-Christian (2007). Learning trajectories – from higher education to professional practice. Contested Qualities of Educational Research. European Educational Research Association.
Smeby, Jens-Christian (2007). Epistemic trajectories and strategies. The 8th Conference of the European Sociological Association. European Sociological Association.
Frøseth, Mari Wigum;Smeby, Jens-Christian (2007). Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg. SPS Arbeidsnotat.
Smeby, Jens-Christian (2007). Muligheter og begrensninger ved logitudinelle design - erfaringer fra StudData. På-tvers-konferansen 2007. Forskningsprogrammet Helse, omsorg og velferd (HOV), HiO.
Smeby, Jens-Christian (2007). Resultater fra StudData. StudData - Kilde til kunnskap om profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse. NOKUT.
Smeby, Jens-Christian (2007). Profesjonsstudier - strategi og forskningsfelt. Fagdag for lærere. Høgskolen i Tromsø.
Smeby, Jens-Christian (2007). Hva vet vi om ulike profesjoner og deres start i yrket?. Når starten er god .. Veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Høgskolen i Agder.
Smeby, Jens-Christian (2007). Profesjon og profesjonalitet. Fagdag for lærere. Dronning Mauds Minne.
Frøseth, Mari Wigum;Smeby, Jens-Christian (2007). Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieadferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg. Seminar om førsteårsstudentene. Høgskolen i Oslo.
Smeby, Jens-Christian (2006). Epistemic cultures among beginning professionals. 23rd Nordic Conference of Sociology. Nordic Sociological Association.
Smeby, Jens-Christian (2006). Professionalism in a knowledge society: the academic drift of professional education in the “new” professions. Professions, Globalization and the European Project: Shifting Spheres of Opportunity. European Sociological Association’s RN Sociology of Prof..
Smeby, Jens-Christian (2006). Kvalifisering av nyutdannede lærere og førskolelærere. Nettverkskonferanse veiledning av nyutdannede lærere. Høgskolen i Bergen/Utdanningsdirektoratet.
Smeby, Jens-Christian (2006). Resultater fra StudData - NOKUTs evaluering av lærerutdanningen. Seminar om NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen. Utdanningsdirektoratet.
Smeby, Jens-Christian (2006). Kompetanseår for lærere. Åpen høring Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite.
Smeby, Jens-Christian (2006). Forskningsbasert undervisning – gir det økt kvalitet i utdanningen?. Fagdag Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo.
Terum, Lars Inge;Smeby, Jens-Christian;Vågan, André (2005). Kronisk misnøye. Tidsskriftet sykepleien. 2 s.
Vågan, André;Smeby, Jens-Christian (2005). From education to work - beginning nurses and physicians. Forskningsseminar. Senter for Profesjonsstudier.
Smeby, Jens-Christian (2005). Development of knowledge among beginning professionals. European Conference on Educational Research.
Smeby, Jens-Christian;Vågan, André (2005). From education to work � beginning nurses and physicians. The 37th World Congress of the International Institute of Sociology.
Grimen, Harald;Raaen, Finn Daniel;Smeby, Jens-Christian (2004). Profesjonsforskningens videre vei?. Agora CVU STORK. Vol. 2. 4 s.
Smeby, Jens-Christian (2004). Connecting to professional knowledge. International conference �Professional Learning in a Changing Society�. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
Smeby, Jens-Christian (2004). Development of professional knowledge. Research Committee 52, Sociology of Occupational Groups, 4th Interim Conference "Knowledge, Work and Organization ". International Sociological Association/ CNRS, Universite de.
Smeby, Jens-Christian (2004). Development of professional knowledge. First CSP Conference in the Study of Professions: Professionalism, Trust and Competence. Senter for profesjonsstudier, HiO.
Smeby, Jens Christian (2003). Bokomtale. Lillemor Kim & Pehr Mårtens (red): "Den vildväxande högskolan. Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar". Forskningspolitikk. Vol. 26. 2 s.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 42
Telefon (mobil): +47 932 12 480
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, SG407

Andre kanaler