HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jessica Pedersen Belisle Hansen

Timelærer

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (3) Formidling (8)
Hansen, Jessica Pedersen Belisle;Løfsnes, Hanne Maritsdatter (2016). Sluttrapport. Skjermtolking - når tolken er et annet sted. 13 s. Oslo universitetssykehus HF.
Løfsnes, Hanne Maritsdatter;Buzungu, Valèry;Buzungu, Hilde Fiva;Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2016). Skjermtolking - et spørsmål om organisering eller teknologi?. 30 s. Oslo universitetssykehus.
Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2015). Kunnskapsoppsummering. Skjermtolking - når tolken er et annet sted.. 34 s. Oslo universitetssykehus HF.
Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2016). Changing stance in the interpreted conversation: "We shall see that he takes his medicine". Critical Link 8. Critical Link.
Hansen, Jessica Pedersen Belisle;Løfsnes, Hanne Maritsdatter (2016). Training the users: How do we cooperate?. Critical Link 8. Critikal Link.
Hansen, Jessica Pedersen Belisle;Løfsnes, Hanne Maritsdatter (2016). Fra babel til behandling. Oversatte dager 2016. NFF og NO.
Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2016). Interpreting at a distance. A comparative study of turn-taking in video remote interpreting and on-site interpreting. 115 s. Universitetet i Oslo.
Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2015). Teknologi og tolking. Fagseminar for tolker. UDI.
Hansen, Jessica Pedersen Belisle;Nylund, Hanne Randi (2014). Doing the impossible: Interpreting in academic settings. Experiences, preparations and useful strategies. Nordic Seminar 2014. De nordiske foreninger for tegnspråktolker.
Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2013). Ikke fysisk til stede. Hvordan er fjerntolking annerledes enn tolking på stedet, og hva skal til for å lykkes?. Oversatte dager 2013. NFF og NO.
Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2012). The distant classroom interpreter: How does remote interpreting influence the different relationships in an interpreted classrom setting?. Nordic Seminar 2012. De nordiske foreninger for tegnspråktolker.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 979 65 597
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Hj.kontor.p42