meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Formidling (1)
Fors, Jim-Olav (2016). Development of professional commitment among students in social work education. Social Work Education. 13 s. doi: 10.1080/02615479.2016.1221065
Fors, Jim-Olav (2011). Profesjonsforpliktelse og utdanning: Allmennlærer-, sosialarbeider- og sykepleierstudenters utvikling av affektiv profesjonsforpliktelse. 133 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 50 93
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T430