HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jon Ivar Elstad

forsker I

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (60) Forskningsrapporter (13) Formidling (85) OsloMet-publikasjoner (12)
Abebe, Dawit Shawel;Elstad, Jon Ivar;Lien, Lars (2018). Utilization of somatic specialist services among psychiatric immigrant patients: the Norwegian patient registry study. BMC Health Services Research. doi: 10.1186/s12913-018-3672-y
Heggebø, Kristian;Elstad, Jon Ivar (2018). Is it Easier to Be Unemployed When the Experience Is More Widely Shared? Effects of Unemployment on Self-rated Health in 25 European Countries with Diverging Macroeconomic Conditions. European Sociological Review. Vol. 34. doi: 10.1093/esr/jcx080
Elstad, Jon Ivar (2018). Educational inequalities in hospital care for mortally ill patients in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 46. doi: 10.1177/1403494817705998
Elstad, Jon Ivar (2017). Helseulikhetenes by. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 8. s. 171-187. Cappelen Damm Akademisk.
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Elstad, Jon Ivar (2017). Immigrants’ utilization of specialist mental healthcare according to age, country of origin, and migration history: a nation-wide register study in Norway. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. doi: 10.1007/s00127-017-1381-1
Elstad, Jon Ivar (2017). Dental care coverage and income-related inequalities in foregone dental care in Europe during the great recession. Community Dentistry and Oral Epidemiology. Vol. 45. doi: 10.1111/cdoe.12288
Mortensen, Laust H.;Rehnberg, Johan;Dahl, Espen;Diderichsen, Finn;Elstad, Jon Ivar;Martikainen, Pekka;Rehkopf, David;Tarkiainen, Lasse;Fritzell, Johan (2016). Shape of the association between income and mortality: a cohort study of Denmark, Finland, Norway and Sweden in 1995 and 2003. BMJ Open. Vol. 6. 9 s. doi: 10.1136/bmjopen-2015-010974
Elstad, Jon Ivar (2016). Norsk helse. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 3. Kapittel 32. s. 114-135. Gyldendal Akademisk.
Elstad, Jon Ivar (2016). Register study of migrants' hospitalization in Norway: world region origin, reason for migration, and length of stay. BMC Health Services Research. Vol. 16. 12 s. doi: 10.1186/s12913-016-1561-9
Se alle publikasjoner
Elstad, Jon Ivar (2016). Income inequality and foregone medical care in Europe during The Great Recession: multilevel analyses of EU-SILC surveys 2008-2013. International Journal for Equity in Health. Vol. 15. doi: 10.1186/s12939-016-0389-6
Elstad, Jon Ivar;Bakken, Anders (2015). The effects of parental income on Norwegian adolescents' school grades: A sibling analysis. Acta Sociologica. Vol. 58. doi: 10.1177/0001699315594411
Elstad, Jon Ivar;Øverbye, Einar;Dahl, Espen (2015). Prospective register-based study of the impact of immigration on educational inequalities in mortality in Norway. BMC Public Health. Vol. 15:364. 10 s. doi: 10.1186/s12889-015-1717-2
Elstad, Jon Ivar;Dahl, Espen (2014). Fordelingsvirkninger av overføringer og trygdekutt blant alvorlig syke menn. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 31.
Elstad, Jon Ivar (2014). Forskningskommentar: Hvor har den nye genforskningen brakt oss?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.
Elstad, Jon Ivar;Stefansen, Kari (2014). Social Variations in Perceived Parenting Styles among Norwegian Adolescents. Child Indicators Research. Vol. 7. doi: 10.1007/s12187-014-9239-5
Bakken, Anders;Elstad, Jon Ivar (2013). Kunnskapsløftet og sosioøkonomiske forskjeller i skoleresultater. Karseth, Berit Møller, Jorunn Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Kapittel 12. s. 211-227. Universitetsforlaget.
Hofoss, Dag;Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Småstuen, Milada C (2013). Selection and mortality: a ten-year follow-up of income decile mortality in Norway. European Journal of Public Health. Vol. 23. doi: 10.1093/eurpub/cks126
Elstad, Jon Ivar;Pedersen, Axel West (2012). The Impact of Relative Poverty on Norwegian Adolescents' Subjective Health: A Causal Analysis with Propensity Score Matching. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 9. doi: 10.3390/ijerph9124715
Bakken, Anders;Elstad, Jon Ivar (2012). Sosial ulikhet og eksamensresultater i Oslo-skolen. Trender i perioden 2002-2011. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 12.
Elstad, Jon Ivar (2012). Den grunnleggende årsaken til sosial ulikhet i helse. Tjora, Aksel (Red.), Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Kapittel 18. s. 349-370. Gyldendal Akademisk.
Elstad, Jon Ivar;Pedersen, Axel West (2012). Fører dårlig familieøkonomi til flere subjektive helseplager blant ungdom?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 15.
Elstad, Jon Ivar;Torstensrud, Rita;Lyngstad, Torkild Hovde;Kravdal, Øystein (2012). Trends in educational inequalities in mortality, seven types of cancers, Norway 1971-2002. European Journal of Public Health. Vol. 22. doi: 10.1093/eurpub/ckr181
Elstad, Jon Ivar (2011). Does the socioeconomic context explain both mortality and income inequality? Prospective register-based study of Norwegian regions. International Journal for Equity in Health. Vol. 10. 11 s. doi: 10.1186/1475-9276-10-7
Elstad, Jon Ivar (2011). "Genene betyr mer"-tesen i empirisk lys. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 19.
Elstad, Jon Ivar (2010). Spørreskjemaundersøkelsens fallgruber. Album, Dag Hansen, Marianne Nordli Widerberg, Karin (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Kap. 9. s. 155-169. Universitetsforlaget.
Elstad, Jon Ivar (2010). Indirect health-related selection or social causation? Interpreting the educational differences in adolescent health behaviours. Social Theory & Health. Vol. 8. doi: 10.1057/sth.2009.26
Elstad, Jon Ivar (2010). Geografiske forskjeller i uføres dødelighet: Levekår, seleksjon, sosial avstand?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 51.
Elstad, Jon Ivar (2010). Er inntektsforskjeller dødelige? : sosial struktur, inntektsulikhet og dødsrisiko i norske regioner. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 13.
Elstad, Jon Ivar (2010). Klasseforskjeller i helse: Et spørsmål om arbeid?. Dahlgren, Kenneth Ljunggren, Jørn (Red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Del 1. s. 98-107. Universitetsforlaget.
Elstad, Jon Ivar (2010). Helse. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Kapittel 11. s. 261-283. Gyldendal Akademisk.
Mæland, John Gunnar;Elstad, Jon Ivar;Næss, Øyvind Erik (2009). Sosial epidemiologi - et nytt fagfelt med tradisjoner. Mæland, John Gunnar Elstad, Jon Ivar Næss, Øyvind Erik Westin, Steinar (Red.), Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Kap.1. s. 15-30. Gyldendal Akademisk.
Elstad, Jon Ivar;Næss, Øyvind Erik (2009). Genetikk og sosial ulikhet i helse. Mæland, John Gunnar Elstad, Jon Ivar Næss, Øyvind Erik Westin, Steinar (Red.), Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Kap.12. s. 232-246. Gyldendal Akademisk.
Mæland, John Gunnar;Westin, Steinar;Elstad, Jon Ivar;Næss, Øyvind (2009). Sosial epidemiologi - et nytt fagfelt med tradisjoner. Mæland, John Gunnar Elstad, Jon Ivar Næss, Øyvind Erik Westin, Steinar (Red.), Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Kapittel 1. s. 15-31. Gyldendal Akademisk.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar (2009). Kan helserelatert seleksjon forklare sosial ulikhet i helse?. Mæland, John Gunnar Elstad, Jon Ivar Næss, Øyvind Erik Westin, Steinar (Red.), Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. 13. s. 249-262. Gyldendal Akademisk.
Elstad, Jon Ivar;Dahl, Espen (2009). Er inntektsulikhet en selvstendig risikofaktor for dødelighet?. Mæland, John Gunnar Elstad, Jon Ivar Næss, Øyvind Erik Westin, Steinar (Red.), Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. 10. s. 193-208. Gyldendal Akademisk.
Elstad, Jon Ivar;Næss, Øyvind (2009). Genetikk og sosial ulikhet i helse. Mæland, John Gunnar Elstad, Jon Ivar Næss, Øyvind Erik Westin, Steinar (Red.), Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Del. s. 234-250. Gyldendal Akademisk.
Elstad, Jon Ivar;Dahl, E (2009). Er inntektsulikhet en selvstendig risikofaktor for dødelighet?. Mæland, John Gunnar Elstad, Jon Ivar Næss, Øyvind Erik Westin, Steinar (Red.), Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Del. s. 196-212. Gyldendal Akademisk.
Elstad, Jon Ivar;Dahl, E (2009). Kan helserelatert seleksjon forklare sosial ulikhet i helse?. Mæland, John Gunnar Elstad, Jon Ivar Næss, Øyvind Erik Westin, Steinar (Red.), Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Del. s. 251-267. Gyldendal Akademisk.
Mæland, John Gunnar;Elstad, Jon Ivar;Næss, Øyvind Erik;Westin, Steinar (2009). Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. ISBN: 978-82-05-39268-7. 363 s. Gyldendal Akademisk.
Elstad, Jon Ivar;Norström, Thor;Lundberg, Olle;Yngwe, Monica Åberg;Stjärne, Maria Kolegard;Ferrarini, Tommy;Kangas, Olli;Palme, Joakim;Fritzell, Johan (2008). The role of welfare state principles and generosity in social policy programmes for public health: an international comparative study. The Lancet. Vol. 372. doi: 10.1016/S0140-6736(08)61686-4
Elstad, Jon Ivar;Vabo, M (2008). Job stress, sickness absence and sickness presenteeism in Nordic elderly care. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 36. doi: 10.1177/1403494808089557
Pedersen, Axel West;Elstad, Jon Ivar (2007). Sluttkommentar. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 10.
Pedersen, Axel West;Elstad, Jon Ivar (2007). Uføretrygding i strid med lovens krav? Sterke budskap fra diskutabel forskning. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 10.
Elstad, Jon Ivar;Hofoss, Dag;Dahl, Espen (2007). Hva betyr de enkelte dødsårsaksgrupper for utdanningsforskjellene i dødelighet?. Norsk Epidemiologi. Vol. 17.
Dahl, Espen;Hofoss, Dag;Elstad, Jon Ivar (2007). Educational inequalities in avoidable deaths in Norway: A population based study. Health Sociology Review. Vol. 16.
Grøholt, Else-Karin;Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar (2007). Health inequalitites and the welfare state. Norsk Epidemiologi. Vol. 17.
Pedersen, Axel West;Elstad, Jon Ivar (2007). Uføretrygding i strid med lovens krav? Sterke budskap fra diskutabel forskning. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 1.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar (2007). Norway. Lundberg, Ingvar (Red.), Work and Social Inequalities in Health in Europe. Kapittel. s. 227-264. Peter Lang Publishing Group.
Elstad, Jon Ivar (2006). Mor, far og klassereisens start. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 14.
Elstad, Jon Ivar;Dahl, Espen;Hofoss, Dag (2006). Associations between relative income and mortality in Norway; a register-based study. European Journal of Public Health. Vol. 16.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Hofoss, Dag;Martin-Mollard, Melissa (2006). For whom is income inequality most harmful? A multi-level analysis of income inequality and mortality in Norway. Social Science and Medicine. Vol. 63.
Elstad, Jon Ivar;Roos, Eva;Lahelma, Elina;Saastamoinen, P (2005). The association of employment status and family status with health among women and men in four Nordic countries. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 33.
Elstad, Jon Ivar (2005). Childhood adversities and health variations among middle-aged men: a retrospective lifecourse study. European Journal of Public Health. Vol. 15.
Elstad, Jon Ivar;Dahl, Espen;Hofoss, Dag (2005). Skjev inntektsfordeling og geografiske forskjeller i dødelighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 125.
Elstad, Jon Ivar (2005). John Gunnar Maeland, Per Fugelli, Georg Heyer and Steinar Westin (editor): Social medicin - In theory and in practice. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 46.
Elstad, Jon Ivar;Finnvold, Jon Erik;Texmon, Inger (2015). Bruk av sykehus og spesialisthelsetjenester blant innbyggere med norsk og utenlandsk bakgrunn. NOVA Rapport 10/2015. ISBN: 978-82-7894-562-9. 153 s. NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Elstad, Jon Ivar (2014). To analyser for prosjektet «Sosial ulikhet i helse: en kunnskapsoversikt». 12 s. Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Elstad, Jon Ivar (2014). The hierarchical diffusion model and the changing patterns in health-related habits in Norway since the 1970s. 20 s. Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bakken, Anders;Elstad, Jon Ivar (2012). For store forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer. ISBN: 978-82-7894-426-4. 277 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Elstad, Jon Ivar (2011). Hva er det med Arendal og Ålesund - og Oslo? Om dødelighetsforskjeller mellom norske byområder. ISBN: 9788278943922. 129 s. NOVA Notat.
Elstad, Jon Ivar (2010). Datakvalitet i Ung i Oslo 2006. Kommentarer og vurderinger. ISBN: 978-82-7894-327-4. 60 s. NOVA.
Elstad, Jon Ivar;Koløen, Kristine (2009). Utdanningsforskjeller i helserelatert atferd - like store over hele landet?. ISBN: 978-82-7894-319-9. 60 s. NOVA.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Lahelma, Eero;Martikainen, Pekka (2008). Are socioeconomic inequalities in mortality smaller in the Nordic countries than elsewhere?. 43 s. Espen Dahl.
Elstad, Jon Ivar;Grue, Lars Petter;Eriksen, John (2005). Smerte og livsmot. En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme. ISBN: 82-7894-205-6. 104 s. NOVa.
Elstad, Jon Ivar (2000). Social inequalities in health and their explanations. ISBN: 82-7894-096-7. 242 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Elstad, Jon Ivar (1999). Mindre kjønnsulikheter i helse? Helseforskjeller mellom kvinner og menn i perioden med "Det moderne likestillingsprosjektet". ISBN: 82-7894-082-7. 172 s. NOVA.
Elstad, Jon Ivar (1998). Funksjonshemmede og psykisk helse. En analyse av Statistisk Sentralbyrås Helseundersøkelser. ISBN: 82-7894-035-5. 87 s. NOVA.
Elstad, Jon Ivar (1997). Recent Developments in the Norwegian Health Care System: Pointing in What Direction?. 51 s. NOVA.
Elstad, Jon Ivar (2018). Om sosioøkonomiske forskjeller i norsk helsevesen. Seksjonsmøte i Riksrevisjonen. Riksrevisjonen.
Elstad, Jon Ivar (2018). Sosioøkonomiske forskjeller i norsk helsevesen?. Pasientsikkerhetskonferansen 2018, Sesjon P10 Hvor går grensen? Om dilemmaer i pasientens helsetjeneste. Helsedirektoratet.
Elstad, Jon Ivar (2018). Hvorfor sosial ulikhet i behandlingsutfall?. Lunsjseminar, LEFO Legeforskningsinstituttet. LEFO Legeforskningsinstituttet, Den norske legeforening.
Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian (2018). Impact of local labour market conditions on participation in paid work among migrants in Norway with an African or Asian origin. 16th annual ESPAnet Conference 2018 Vilnius, Litauen. Faculty of Philosophy, University of Vilnius.
Heggebø, Kristian;Elstad, Jon Ivar (2018). Employment outcomes for refugees and family reunified immigrants in Denmark, Norway and Sweden: Cross-national differences in labor market legislations and institutions. ESPAnet.
Elstad, Jon Ivar;Hirsti, Kristine (2018). Alvorlig syke pasienter med høy utdanning får mer hjelp ved norske sykehus enn pasienter med lav utdanning.. NRK Dagsnytt, kl. 07:30,.
Elstad, Jon Ivar;Hirsti, Kristine (2018). Ny studie: Offentlige sykehus bruker mer ressurser på pasienter med høyere utdanning. NRK nettavis, https://www.nrk.no/.
Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian (2018). Educational inequalities in health and the negative selection interpretation. 17th Biennial Conference, ESHMS (European Society of Health and Medical Sociology). Instituto Universitario de Lisboa & ESHMS.
Elstad, Jon Ivar (2018). Microdata.no sett fra forskersiden: noen fordeler og utfordringer. Lanseringsseminar microdata.no. Statistisk sentralbyrå og Norsk senter for forskningsdata.
Se alle publikasjoner
Elstad, Jon Ivar (2018). Hvorfor er det sosiale forskjeller i behandlingsutfall?. Frokostseminar: Er det sosiale helseforskjeller i bruk av helsetjenester?. Helsedirektoratet.
Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian (2018). Employment among African and Asian migrants: the role of local labour makets. Norsk sosiologforenings Vinterseminar 2018. Norsk sosiologforening.
Heggebø, Kristian;Elstad, Jon Ivar (2018). Employment outcomes for immigrants in Denmark, Norway and Sweden: Cross-national differences in labor market legislations and institutions. Norsk sosiologforenings vinterseminar.
Elstad, Jon Ivar (2017). Helseulikheter i Oslo. Lederseminar, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengigh.
Elstad, Jon Ivar (2017). Sosioøkonomiske forskjeller i bruk av helsetjenester. Konferansetittel: "10 år med nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller – hvor er vi i dag?". Helsedirektoratet.
Elstad, Jon Ivar;Hermansen, Åsmund;Brønnum-Hansen, Henrik;Martikainen, Pekka;Tarkiainen, Lasse;Östergren, Olof (2017). Social protection in the Nordic countries: Income trajectories during 15 years before dying when aged 55-69. 15th annual ESPAnet Conference 2017 Lisboa. Instituto Superios de Ciencas Sociais e Politicas.
Elstad, Jon Ivar (2017). Bokanmeldelse. Kristoffer Chelsom Vogt: Men in manual occupations. Changing lives in times of change.. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 1.
Balci, Sonja;Elstad, Jon Ivar (2017). Flere med lav inntekt lar være å gå til tannlegen. forskning.no.
Brandvold, Åse;Elstad, Jon Ivar (2017). Forskjellen i forventet levealder mellom øst og vest i Oslo er sju år mot fire i London: Mer ulikhet enn i London. Klassekampen.
Turkerud, Kalle;Elstad, Jon Ivar (2017). Krefthyppighet og kreftdødelighet i Oslos bydeler. Østlandssendingen.
Kvittingen, Ida;Elstad, Jon Ivar (2017). Flere dør av kreft på østkanten enn på vestkanten i Oslo. forskning.no.
Elstad, Jon Ivar;Grimsrud, Simen Aker (2017). Mange helseplager og kortere liv: "Jeg er ikke akkurat stolt av å drive med renhold ....". Fagbladet.
Elstad, Jon Ivar (2016). "The Great Recession" og sosioøkonomiske forskjeller i tilgang til helsetjenester i Europa. Faglig Forum. SVA (Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HiOA).
Elstad, Jon Ivar (2016). Hva forklarer helsetjenestebruk blant innvandrere?. Formiddagsseminaret "Sosial ulikhet, innvandreres helse og bruk av helsetjenester". Fagråd likeverdige helsetjen. +Fagråd sosial ulikhet helse.
Abebe, Dawit Shawel;Elstad, Jon Ivar (2016). Ethnic differences in use of specialized mental health care among children and young people: A national-based register study in Norway. 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health. NAKMI and EUPHA.
Elstad, Jon Ivar (2016). Income inequality and enforced unmet need for medical care during The Great Recession in Europe. 16th biennial congress, European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS). Geneva School of Social Sciences and ESHMS.
Elstad, Jon Ivar (2016). Length of residence and immigrants' hospitalization rates in Norway. 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health. EUPHA and NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter minoritetshelse).
Heggebø, Kristian;Elstad, Jon Ivar (2016). The more, the merrier? Unemployment and self-rated health in 25 European countries during an economic crisis. European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS).
Heggebø, Kristian;Elstad, Jon Ivar (2016). The more, the merrier? Unemployment and self-rated health in 25 European countries during an economic crisis. Velferdsstat og ulikhet i helse i økonomiske nedgangstider. HiOA.
Elstad, Jon Ivar (2016). Income inequality and foregone medical care in Europe during The Great Recession: Multilevel analyses of EU-SILC surveys 2008-2013. Velferdsstat og ulikhet i helse i økonomiske nedgangstider. Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jakobsen, Siw Ellen;Elstad, Jon Ivar (2016). Innvandrere får dårligere helse jo lenger de bor i Norge. forskning.no.
Elstad, Jon Ivar (2016). Helse, sosial ulikhet, sosial klasse. Fagforum, Området for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. Området for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet.
Elstad, Jon Ivar (2016). Beskytter jevn inntektsfordeling mot at utsatte grupper får svekket tilgang til helsetjenester under en økonomisk krise? En analyse av udekket behov for helsetjenester i 30 europeiske land. Norsk sosiologforenings Vinterseminar. Norsk sosiologforening.
Elstad, Jon Ivar;Kumar, Bernadette. N;Diaz, Esperanza;Lien, Lars (2015). Nei, innvandring fører ikke til en eksplosjon i helsekostnader | Elstad, Kumar, Diaz og Lien. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Elstad, Jon Ivar;Kumar, Bernadette. N;Diaz, Esperanza;Lien, Lars (2015). Innvandring fører ikke til en eksplosjon i helsekostnader. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Elstad, Jon Ivar (2015). Finnes sosial ulikhet i helse blant norske ungdommer?. Ungdatakonferansen 2015. Ungdata, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kvittingen, Ida;Elstad, Jon Ivar (2015). Innvandrere lever lenge til tross for lav utdanning. Forskning.no.
Elstad, Jon Ivar (2015). Biologi for sosiologer. Bokomtale. sosiologen.no.
Elstad, Jon Ivar (2015). Måling av sosioøkonomisk status blant barn og unge - noen utfordringer. Sosioøkonomisk status blant barn og unge - hvordan og hvorfor?. Formiddagsseminar i Helsedirektoratet.
Elstad, Jon Ivar (2015). Immigration and mortality: The impact of immigration on educational inequalities in mortality in Norway. Inequality Impacts Workshop. Johan Fritzell, Aging Research Center, Karolinska Institutet.
Elstad, Jon Ivar (2015). Galt og misforstått?. Morgenbladet.
Elstad, Jon Ivar (2015). Gener og klasseforskjeller: På tide med en realitetssjekk?. Morgenbladet.
Slotnæs, Marit Karine;Lindgren, Lena;Elstad, Jon Ivar (2015). Salve ved klassereisens slutt. Morgenbladet.
Elstad, Jon Ivar (2015). Latest research: Has immigration led to larger educational inequalities in mortality in Norway?. Study visit from Ministry of Health of Lithuania. Folkehelseinstituttet, Internasjonal avdeling.
Elstad, Jon Ivar (2015). Sosial ulikhet i helse. Batterisalongen. Kirkens Bymisjon.
Elstad, Jon Ivar (2015). Innvandring og dødelighet: Hva betyr innvandringen til Norge for de sosioøkonomiske ulikhetene i dødelighet?. Seminar, ved Norsk sosiologforenings Vinterseminar. Norsk sosiologforening.
Finnvold, Jon Erik;Elstad, Jon Ivar (2014). Immigrants’ and natives’ utilization of somatic hospital services in Norway 2008 – 2011: preliminary findings (Draft). Advisory Board Conference, project "Health Care Utilization among Immigrants in Norway". NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Elstad, Jon Ivar;Finnvold, Jon Erik (2014). Immigrants' hospitalization in Norway: Long stays, frequent acute readmissions?. Advisory Board Conference, project "Health Care Utilization among Immigrants in Norway". NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Elstad, Jon Ivar (2014). Vil ha sterkere søkelys på kols. Dagens Medisin.
Elstad, Jon Ivar (2014). For folkesykdommene betyr genene lite. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Øverbye, Einar;Elstad, Jon Ivar;Dahl, Espen (2014). Do large welfare states attract less healthy immigrants? A comparison of mortality rates of native born and immigrants in Norway. SNoW Shanghai Conference “Between Universality and Conditionality. Migration, mobility and Welfare Rights”,. Sino-Nordic welfare research Network (SNoW).
Olsen, Adrian Nyhammer;Elstad, Jon Ivar (2014). Hva er fattigdom?. Radio NOVA.
Elstad, Jon Ivar (2014). Fordelingsvirkninger av trygdekutt blant alvorlig syke menn. Lunsjseminar. Gruppe for Velferdsforskning, FAFO.
Balci, Sonja;Elstad, Jon Ivar (2014). Foreldre med god økonomi oppfører seg bedre mot barna. forskning.no.
Hellesnes, Pål;Elstad, Jon Ivar (2014). Trygdekutt rammer skeivt. Klassekampen.
Elstad, Jon Ivar (2014). Med andre ord: Troen på genenes makt. Klassekampen.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut;Heggebø, Kristian (2014). Do economic downturns make us sick? Economic developments as contexts of changes in health. DGMP/DGMS - Political and economic contexts of health and health care. The German Association for Medical Sociology.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut (2014). The Economic Crisis, Health and Inequalities. Gjesteforelesning for de nye masterstudentene på SAM. HiOA, fakultet SAM.
Elstad, Jon Ivar (2014). Økonomisk krise og folkehelse - teorier, hypoteser, empiriske funn. Seminaret Velferdsforum. Rokkansenteret og Sosiologisk institutt Universitetet Bergen.
Finnvold, Jon Erik;Elstad, Jon Ivar;Texmon, Inger (2014). Immigrants' and natives' hospitalization patterns in Norway, 2008-2011. 12th Annual Conference ESPAnet Oslo 2014: Beyond the crisis in Europe. NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus.
Elstad, Jon Ivar;Finnvold, Jon Erik;Texmon, Inger (2014). Do immigrants in Norway receive substandard health care? A register-based study of particular aspects of immigrants' hospitalization. 15th Biennial Conference European Society of Health and Medical Sociology (ESHMS): Health and Welfare Challenges in Europe: East, West, North and South.. University of Helsinki.
Dahl, Espen;Tøge, Anne Grete;Heggebø, Kristian;Halvorsen, Knut;Elstad, Jon Ivar (2014). Economic crisis, social policy and health inequalities: a review of the research literature. International Sociological Association (ISA) World Congress. (ISA).
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut (2014). Economic crisis, social policy and health inequalities: a systematic review of the research literature. European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS). (ESHMS).
Elstad, Jon Ivar (2013). Har Kunnskapsløftet ført til økende sosial ulikhet i ungdomsskolen? Metodikk og funn fra en søskenanalyse. Instituttseminar. Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen.
Elstad, Jon Ivar (2013). Bokomtale: Counterfactuals and causal inference, av S.L. Morgan og C. Winship. Sosiologi i dag. Vol. 43.
Elstad, Jon Ivar (2013). Backlash for social equality? A sibling analysis of the Knowledge Promotion Reform in Norwegian schools. Instituttseminar. Faculty of Education and Social Work, University of Sydney.
Elstad, Jon Ivar;Dahl, Espen (2013). Disability pension in Norway - preventing poverty, maintaining health?. DRIVERS WP4: Work Shop II. EU-prosjektet DRIVERS for health equity.
Elstad, Jon Ivar;Dahl, Espen (2013). Disability pension in Norway in the 1990s and 2000s: poverty prevention, class bias. Shifting to post-crisis welfare states in Europe? Long and short term perspectives. NordForsk, NordWel, og REASSESS.
Elstad, Jon Ivar (2012). Mackenbachs tre teser. Seminar ved professor John Gunnar Mælands fratreden, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Institutt for samfunnsmedisin, UiB, prof S.Gjesdal.
Elstad, Jon Ivar (2012). Relative poverty and Norwegian adolescents' subjective health. Congress, European Society of Health and Medical Sociology (ESHMS). ESHMS & German Medical Sociology Association.
Elstad, Jon Ivar (2012). Kunnskapsløftet og de sosioøkonomiske forskjellene i karakter i ungdomsskolen. Eliteseminaret, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Jørn Ljunggren, Institutt for sosiologi/samfunnsgeo,UiO.
Elstad, Jon Ivar (2012). Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer?. Møte i Helsedirektoratets Prioriteringsutvalg. Helsedirektoratet/Kunnskapssenteret.
Bakken, Anders;Elstad, Jon Ivar (2012). Kunnskapsløftet og sosial ulikhet i karakterer. Bedre Skole.
Elstad, Jon Ivar (2012). Kan ulik helsetjeneste forklare forskjellene i levealder mellom norske byer?. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 132.
Elstad, Jon Ivar (2011). Presentation of Norwegian data. Nordic - International Study of Income Gradients (ISIG). CHESS, Stockholms universitet.
Elstad, Jon Ivar (2011). Differences in mortality by SES between Norwegian towns. Jægtvolden 3: Social inequalities in health - research status and new challenges. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).
Elstad, Jon Ivar (2011). Den standhaftige sosiale ulikheten: Basiske årsaker og fundamentale grunner. Norsk sosiologforenings Vinterseminar 2011. Norsk sosiologforening.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar (2010). Bokanmeldelse av Wilkinson, Richard og Kate Pickett.(2009). The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 13.
Elstad, Jon Ivar (2010). Tvillingforskning: Magic bullit eller bare bullshit?. Sosiolog-nytt. Vol. 35.
Elstad, Jon Ivar (2009). Genetisk lagdelt samfunn?. Klassekampen.
Elstad, Jon Ivar (2009). Hvor høyt sykefravær vil vi ha?. Dagbladet.
Elstad, Jon Ivar (2008). Kvinner lider - menn dør. Folkehelse i et kjønnsperspektiv. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 16.
Grøholt, Else-Karin;Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar (2007). Health inequalities and the welfare state. Norsk Epidemiologi. Vol. 17.
Dahl, Espen;Hofoss, Dag;Elstad, Jon Ivar (2004). Income inequality, social capital, social investments and mortality in Norway. Folkehelseinstituttet. Nasjonal Folkehelseinstitutt.
Hofoss, Dag;Elstad, Jon Ivar;Dahl, Espen (2004). Income inequalities and mortality in Norway. E.S.H.M.S. International Congress. E.S.H.M.S.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 958 12 548
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X278