HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (23) Vitenskapelige publikasjoner (43) Forskningsrapporter (4) Formidling (157)
Pihl, Joron;Kooij, Kristin Skinstad van der (2016). Desire and becoming - Multilingual Pupils' Reading Experiences. Rothbauer, Paulette Skjerdingstad, Kjell Ivar McKechnie, Lynne (E.F.) Oterholm, Knut (Red.), Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. 19. s. 301-316. Wilfrid Laurier University Press.
Pihl, Joron (2015). Epistemological and Methodological Challenges in Research Concerning Youth at the Margins. Bastien, Sheri Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.), Youth ‘At the Margins’: Critical Perspectives and Experiences of Engaging Youth in Research Worldwide. 3. s. 41-63. Sense Publishers.
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2015). Morphological Correspondences in the Reading-Writing Relation among L2 Learners. The Reading Matrix. Vol. 15.
Pihl, Joron (2014). Lese- og skrivekyndighet og leseengasjement i flerkulturelle skoler. Moen, Bente Bolme (Red.), Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. 2. s. 39-56. Fagbokforlaget.
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2012). Literacy education, reading engagement, and library use in multilingual classes. Intercultural Education. Vol. 23. doi: 10.1080/14675986.2012.701424
Pihl, Joron (2012). Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap Inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena HiOA rapport 2012 nr 6. 57 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kooij, Kristin Skinstad van der;Pihl, Joron (2012). Læring i heterogene klasser - nivådeling eller integrerte læringsfellesskap?. Båtnes, Per Inge Egden, Sissel (Red.), Flerkulturell forståelse i praksis. Kapittel 12. s. 201-210. Gyldendal Akademisk.
Pihl, Joron (2012). Can library use enhance intercultural education?. Issues in educational research. Vol. 22.
Pihl, Joron (2011). Literacy Education and Interprofessional Collaboration. Professions and Professionalism. Vol. 1.
Pihl, Joron (2010). Nasjonale minoriteter og det flerkulturelle Norge - utsyn. Lund, Anne Carine Bonnevie Moen, Bente Bolme (Red.), Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. 14. s. 251-262. Tapir Akademisk Forlag.
Se alle publikasjoner
Pihl, Joron (2010). Etnisk mangfold i skolen Det sakkyndige blikket 2. utgave. ISBN: 9788215015989. 352 s. Universitetsforlaget.
Pihl, Joron (2009). Ethno-nationalism and education. Alghasi, Sharam Eriksen, Thomas Hylland Ghorashi, Halleh (Red.), Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from Northern Europe. Chapter 7. s. 111-133. Ashgate.
Kooij, Kristin Skinstad van der;Pihl, Joron (2009). Voices from the field: negotiating literacy education in a multicultural setting. Holmarsdottir, Halla Bjørk O'Dowd, Mina (Red.), Nordic Voices: Teaching and Researching Comparativeand International Education in the Nordic Countries. Kapittel 10. s. 159-171. Sense Publishers.
Pihl, Joron (2009). Interprofessional cooperation between teachers and librarians: analysing theoretical and professional arguments for cooperation in an era of globalization. Holmarsdottir, Halla Bjørk O'Dowd, Mina (Red.), Nordic Voices: Teaching and Researching Comparativeand International Education in the Nordic Countries. Kapittel 4. s. 39-59. Sense Publishers.
Pihl, Joron (2006). Problembarn - eller etnosentrisk sakkyndighet?. Barn.
Pihl, Joron (2002). Viten, makt og konstruksjon av mental retardasjon i den flerkulturelle skolen anno 2000. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 3.
Pihl, Joron (2002). Sakkyndig konstruksjon av avvik og stima i en interetnisk relasjon. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 10.
Pihl, Joron (2002). Konstruksjon av normalitet, avvik og etniske relasjoner i skole og samfunn - et tilbakeblikk. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 3.
Pihl, Joron (2002). Intelligenstesting av minoritetselever. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 86.
Pihl, Joron (2002). Special needs education and ethnic diversity in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 4.
Pihl, Joron (2002). Teoretiske refleksjoner over konstruksjon av normalitet og avvik i den flerkulturelle skolen. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. Vol. 30.
Pihl, Joron (2001). Paradoxes of inclusion and exclusion in Norwegian educational reforms in the 1990s. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. Vol. 79.
Pihl, Joron (2000). Hva kjennetegner rasistiske diskurser?. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 8.
Pihl, Joron;Holm, Gunilla;Riitaoja, Anna-Leena;Jón Ingvar, Kjaran;Carlson, Marie (2018). Nordic discourses on marginalisation through education. Education Inquiry. doi: 10.1080/20004508.2018.1428032
Pihl, Joron;Carlsten, Tone Cecilie;Kooij, Kristin Skinstad van der (2017). Why Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century?. Pihl, Joron Kooij, Kristin Skinstad van der Carlsten, Tone Cecilie (Red.), Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Kapittel 1. s. 1-22. Sense Publishers.
Pihl, Joron;Kooij, Kristin Skinstad van der;Carlsten, Tone Cecilie (2017). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. ISBN: 9789463008976. 152 s. Sense Publishers.
Eri, Thomas;Pihl, Joron (2017). The challenge of sustaining change: contradictions within the development of teacher and librarian collaboration. Educational Action Research. Vol. 25. doi: 10.1080/09650792.2016.1147366
Pihl, Joron;Kooij, Kristin Skinstad van der (2016). Desire and becoming - Multilingual Pupils' Reading Experiences. Rothbauer, Paulette Skjerdingstad, Kjell Ivar McKechnie, Lynne (E.F.) Oterholm, Knut (Red.), Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. 19. s. 301-316. Wilfrid Laurier University Press.
Pihl, Joron (2015). Epistemological and Methodological Challenges in Research Concerning Youth at the Margins. Bastien, Sheri Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.), Youth ‘At the Margins’: Critical Perspectives and Experiences of Engaging Youth in Research Worldwide. 3. s. 41-63. Sense Publishers.
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2015). Morphological Correspondences in the Reading-Writing Relation among L2 Learners. The Reading Matrix. Vol. 15.
Pihl, Joron (2014). Lese- og skrivekyndighet og leseengasjement i flerkulturelle skoler. Moen, Bente Bolme (Red.), Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. 2. s. 39-56. Fagbokforlaget.
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2013). The second-language pupil, reading tests and literature-based teaching [translation of "Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring", se https://oda.hioa.no/en/andresprakseleven-leseprover-og-litteraturbasert-leseopplaering]. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. Vol. 8.
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2013). Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. Vol. 8.
Se alle publikasjoner
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2012). Literacy education, reading engagement, and library use in multilingual classes. Intercultural Education. Vol. 23. doi: 10.1080/14675986.2012.701424
Michaelsen, Eva Elisabeth;Pihl, Joron (2012). Enhancing children's reading engagement in the digital age: Cartoons, action stories and videogames. Chova, L. Gómez Torres, I. Candel Martinez, A. Lopez (Red.), EDULEARN12 Proceedings. Paper/Artikkel. s. 1809-1818. The International Academy of Technology, Education and Development.
Kooij, Kristin Skinstad van der;Pihl, Joron (2012). Læring i heterogene klasser - nivådeling eller integrerte læringsfellesskap?. Båtnes, Per Inge Egden, Sissel (Red.), Flerkulturell forståelse i praksis. Kapittel 12. s. 201-210. Gyldendal Akademisk.
Pihl, Joron (2012). Can library use enhance intercultural education?. Issues in educational research. Vol. 22.
Pihl, Joron (2011). Literacy Education and Interprofessional Collaboration. Professions and Professionalism. Vol. 1.
Bueie, Agnete;Pihl, Joron (2011). Litteraturbasert undervisning og digital publisering. Smidt, Jon Seip Tønnessen, Elise Aamotsbakken, Bente (Red.), Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Kap.. s. 197-216. Tapir Akademisk Forlag.
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2010). Literacy enhancement in practice – Collaboration between school and library. Kennedy, J (Red.), E-proceedings International Conference on Primary Education, Hong Kong 2009. Diversity and Inclusive Education.
Bueie, Agnete Andersen;Michaelsen, Eva;Pihl, Joron (2010). Bruk av blogg i norskfaget - om lesing og skriving, skolebibliotek og læringsprosesser. Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Tromsdal, Roar (Red.), FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. Artikkel. s. 33-44. Tapir Akademisk Forlag.
Pihl, Joron (2010). Nasjonale minoriteter og det flerkulturelle Norge - utsyn. Lund, Anne Carine Bonnevie Moen, Bente Bolme (Red.), Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. 14. s. 251-262. Tapir Akademisk Forlag.
Pihl, Joron (2010). Etnisk mangfold i skolen Det sakkyndige blikket 2. utgave. ISBN: 9788215015989. 352 s. Universitetsforlaget.
Tonne, Ingebjørg;Bueie, Agnete Andersen;Michaelsen, Eva;Pihl, Joron (2009). Exploring the intersection between literary and digital literacy in school. ICERI, I (Red.), ICERI 2009 Proceedings CD. s. 11-. The International Academy of Technology, Education and Development.
Bueie, Agnete Andersen;Pihl, Joron (2009). Forskningsbasert skoleutvikling - utfordringer i etableringsfasen. Groven, Berit Guldal, Tale M. Lillemyr, Ole Fredrik Naastad, Nils Rønning, Frode (Red.), FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. -. s. 31-40. Tapir Akademisk Forlag.
Bueie, Agnete;Pihl, Joron (2009). Forskningsbasert skoleutvikling- utfordringer i etableringsfasen. Tidsskriftet FoU i praksis.
Pihl, Joron (2009). Ethno-nationalism and education. Alghasi, Sharam Eriksen, Thomas Hylland Ghorashi, Halleh (Red.), Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from Northern Europe. Chapter 7. s. 111-133. Ashgate.
Kooij, Kristin Skinstad van der;Pihl, Joron (2009). Voices from the field: negotiating literacy education in a multicultural setting. Holmarsdottir, Halla Bjørk O'Dowd, Mina (Red.), Nordic Voices: Teaching and Researching Comparativeand International Education in the Nordic Countries. Kapittel 10. s. 159-171. Sense Publishers.
Pihl, Joron (2009). Interprofessional cooperation between teachers and librarians: analysing theoretical and professional arguments for cooperation in an era of globalization. Holmarsdottir, Halla Bjørk O'Dowd, Mina (Red.), Nordic Voices: Teaching and Researching Comparativeand International Education in the Nordic Countries. Kapittel 4. s. 39-59. Sense Publishers.
Pihl, Joron (2006). Problembarn - eller etnosentrisk sakkyndighet?. Barn.
Pihl, Joron (2005). Etnisk mangfold i skolen: Det sakkyndige blikket. ISBN: 82-15-00709-0. 260 s. Universitetsforlaget.
Pihl, Joron (2004). "...thi Frihed er Himmelens Sag. Var Englen ei fri, da i Himmelen Opstand!". Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 88.
Pihl, Joron (2002). Viten, makt og konstruksjon av mental retardasjon i den flerkulturelle skolen anno 2000. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 3.
Pihl, Joron (2002). Sakkyndig konstruksjon av avvik og stima i en interetnisk relasjon. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 10.
Pihl, Joron (2002). Konstruksjon av normalitet, avvik og etniske relasjoner i skole og samfunn - et tilbakeblikk. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 3.
Pihl, Joron (2002). Intelligenstesting av minoritetselever. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 86.
Pihl, Joron (2002). Special needs education and ethnic diversity in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 4.
Pihl, Joron (2002). Teoretiske refleksjoner over konstruksjon av normalitet og avvik i den flerkulturelle skolen. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. Vol. 30.
Pihl, Joron (2002). Monumenter og mot-monumenter. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 19.
Pihl, Joron (2001). Sakkyndig "hjelp" og etnisk stigmatisering i skolen. Narrativ analyse av pedagogisk-psykologisk sakkyndig vurdering. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat. Vol. 13.
Pihl, Joron (2001). Paradoxes of inclusion and exclusion in Norwegian educational reforms in the 1990s. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. Vol. 79.
Pihl, Joron (2001). Pedagogisk forskning og de flerkulturelle utfordringene. Hoëm, Anton (Red.), Samfunnsrettet pedagogikk - NÅ. 10. s. 186-209.
Pihl, Joron (2000). Hva kjennetegner rasistiske diskurser?. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 8.
Pihl, Joron (2000). Interkulturell undervisning - fra honnørord til realitet?. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 84.
Pihl, Joron (2000). Skoleledelse i det flerkulturelle Norge. Stålsett, Unn (Red.), Skoleledelse og skoleutvikling - en videreføring av LUIS prosjektet. 6. s. 117-137. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Pihl, Joron (1999). Enhetsskolen i det flerkulturelle samfunnet. Bredal, Dag (Red.), Frihetens kår 1999. En bedre skole. 10. s. 128-144-.
Pihl, Joron (2012). Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap Inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena HiOA rapport 2012 nr 6. 57 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2010). Rapport til Østberg utvalget fra prosjektet Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena (2007-2011). ISBN: 978-82-583-1058-4. 9 s. Kunnskapsdepartementet.
Pihl, Joron (2003). Minoriteter og den videregående skolen. Dr. gradsavhandling. ISBN: 82-579-4237-5. 227 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (1998). Minoriteter og den videregående skolen. ISBN: 8256955635. 227 s. Universitetet i Oslo.
Pihl, Joron (2018). ‘Promoting justice through education’ Discussant. JustEd Conference 2018. JustEd.
Pihl, Joron (2018). Visjoner for forankring av litteraturformidling, lesing og en kultur for lesing i barnehagen. Lesefrø. Deichman.
Pihl, Joron (2018). Visjoner for forankring av litteraturformidling, lesing og en kultur for lesing i barnehagen. Lesefrø. Deichman.
Pihl, Joron (2018). Hvordan kan lærer og biblioteksamarbeid bidra til å utvikle elevers leseforståelse og leselyst?. 76. Bibliotekmøte. Bibliotekforeningen.
Pihl, Joron;Langford, Malcom (2018). SSBs kriminalstatistikk om innvandrere inkluderer frikjente personer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Pihl, Joron (2017). Lesing uten litteratur?. Seminar. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2017). Litteraturformidling og skolebibliotekets betydning - hva sier forskningen?. Barnebokfestivalen 2017. Norsk Bibliotekforening, Leser søker bok, Norske Barne- og U.
Pihl, Joron;Undheim Larsen, Dag Eivind (2017). Skolebibliotekene er stadig stengt: Lovverk kan sikre leserom. Klassekampen.
Se alle publikasjoner
Pihl, Joron;Carlsten, Tone Cecilie;Kooij, Kristin Skinstad van der (2017). Skolebibliotek = leseglede. Vil vi at barna skal bli glade i å lese? Gi dem et skikkelig skolebibliotek. Bibliotekaren (Oslo).
Pihl, Joron;Kooij, Kristin Skinstad van der (2017). Skolebibliotek - behov for nye partnerskap. Bok og bibliotek.
Pihl, Joron;Carlsten, Tone Cecilie;Van der Kooij, Kristin Skinstad (2017). Skolebibliotek = leseglede. www.bibforb.no.
Pihl, Joron;Carlsten, Tone Cecilie;Skinstad Van der Kooij, Kristin (2017). Skolebibliotek = leseglede. Bibliotekaren (Oslo).
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2017). Literacy Education, Reading Engagement and Library Use in Multilingual Classes. Pihl, Joron Kooij, Kristin Skinstad van der Carlsten, Tone Cecilie (Red.), Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Kapittel 5. s. 63-74. Sense Publishers.
Pihl, Joron;Kooij, Kristin Skinstad van der (2017). Leseglede og partnerskap med bibliotekarer. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/.
Pihl, Joron;Carlsten, Tone Cecilie;Kooij, Kristin Skinstad van der (2017). Skolebibliotek = leseglede. www.nrk.no/ytring.
Pihl, Joron (2016). Markedsretting i en urban norsk skolekontekst - Et sosialt rettferdighetsperspektiv Første opponent. PhD disputas Ingvil Bjordal. NTNU.
Pihl, Joron (2016). The making of educationally manageable immigrant School children in Denmark 1970 - 2013. First opponent at defence. PhD dissertation Marta Padovan-Özdemir. Danmarks Pedagogiske Universitet.
Pihl, Joron (2015). "Skolen ser ikke hele meg" - sammenfatning av doktorgradsavhandlingen og opposisjon (første opponent). Doktordisputas. NTNU.
Pihl, Joron (2015). Sociology of education. PhD course Theory of Knowledge in Teacher Education Research. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2015). Social realist and social constructivist theories of knowledge. PhD course Theory of Knowledge for Teacher Education Research. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2015). Ethics in Educational Research. PhD course Theory of Knowledge in Teacher Education Research. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2015). Theory of Knowledge in Teacher Education Research - Key concepts. PhD course Theory of Knowledge for Teacher Education Research. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2015). Knowledge, Power and Critical Inquiry. PhD course in Philosophy of Science Philosophy of Science, Research Methodologies and Ethic. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2015). Lærerutdanningene og den flerkulturelle skolen i Norge. Kompetanseløft for mangfold. Utdanningsdirektoratet.
Kooij, Kristin Skinstad van der;Arnesen, Anne-Lise;Pihl, Joron (2015). Inclusion/exclusion: Challenges and opportunities in urban education in Norway. Nordic Educational Research Association Annual Congress. Nordic Educational Research Association.
Pihl, Joron (2015). Vitenskapsteori. Forelesning. Grunnskole- og faglærerutdanningen ved HiOA.
Pihl, Joron (2015). Stipendiat-veileder relasjonen og disponering av av arbeidet. Oppstartseminar for nye veiledere og doktorgradsstipendiater. Ph.d. programmet i Utdannigsvitenskap for lærerutdanning.
Pihl, Joron (2015). Profesjonelt skjønn i en interetnisk relasjon i skolen - problematisering av utredning og diagnostisering av lærevansker i lys av flerkulturell pedagogisk teori. Masterstudium i spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Høgskolen i Lillehammer.
Pihl, Joron (2014). Hva er et forskningsformål?. Forskergruppeseminar. Teaching and Learning in Multicultural Societies (TALMUS).
Pihl, Joron (2014). Vurdering av avhandlingen «Dialogen som visker ut kategorier» av Vibeke Solbue. Opposisjon, 1. opponent. Doktordisputas. Universitetet i Bergen.
Pihl, Joron (2014). Benefits of school and library partnership and professional, political and research challenges. NERA conference 2014. Nordic Educational Research Association.
Pihl, Joron (2014). Etnisk mangfold i skolen og vurdering av minoritetselevers pedagogisk behov i et flerkulturelt perspektiv. Problematisering av utredninger og sakkyndighet.. Undervisning. Høgskolen i Lillehammer.
Pihl, Joron (2014). Democracy and Citizenhip Contested – Challenges to Theory of Knowledge in TeacherEducation Research. Ph.d. course: Theory of Knowledge in Teacher Education Research. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, HiOA.
Pihl, Joron (2014). Key Theoretical Concepts. Diverse epistemologies and Methodologies.. Ph.d. course: Critical multiculturalism and Teacher Educadtion. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, HiOA.
Pihl, Joron (2014). Critical Multicultural Education within an Historical Context of Nation Building, Immigration and Globalization. Ph.d. course: Critical multiculturalism and Teacher Education. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
Pihl, Joron;Bjarnø, Vibeke (2014). Opprykk til førsteamanuensis - hvordan søke opptak på doktorgradsprogrammet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning?. blogg.hioa.no.
Pihl, Joron;Lorentzen, Marte (2014). Hvordan utvikle gode forskere og støtte opp om stipendiaters læringsprosesser?. Program for fremragende profesjonskvalifisering.
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2014). Reading engagement in multicultural classes - the role of libraries, interprofessional collaboration and voluntary reading. NERA Education for sustainable development. NERA.
Kooij, Kristin Skinstad van der;Pihl, Joron (2014). Inkludering og ekskludering i ungdomsskolen: Elevers erfaringer og intervensjoner. Fagseminar Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.
Pihl, Joron (2014). Ethnisk mangfold i skolen Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Masterstudium i spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Høgskolen i Lillehammer.
Pihl, Joron (2013). Romfolket i Europa før og nå. Seminar om romfolket i Europa før og nå. Haslum Menighet.
Pihl, Joron (2013). Teacher education and the current economic crises in Europe. Paper session. Association for Teacher Education in Europe.
Pihl, Joron;Kooij, Kristin Skinstad van der (2013). Multilingual pupils’ reading of the world and self: Desire and becoming. Researching the Reading Experience. HiOA og The University of Western Ontario.
Pihl, Joron (2013). Hovedutfordringer og muligheter i opplæringen i den flerkulturelle skolen. Lederseminar Oppegårdskolen, PPT, Barnevernet,. Oppegård kommune.
Pihl, Joron (2013). Lystlesing og læring blant barn og voksne – biblioteket en skattkiste i det flerkulturelle samfunnet. Fagdag om den flerspråklige fortellinga. Språkåret 2013, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fortellerhuset.
Pihl, Joron (2013). Pedagogisk-psykologisk tjeneste og etnisk mangfold - utredning og sakkyndighet. Forvaltning og sakkyndig arbeid. NTNU.
Pihl, Joron (2012). Teachers resistance against nazification of Norwegian education. Atelier Populaire. Atelier Populare.
Pihl, Joron;Breidlid, Anders (2012). Internasjonalt masterstudium om utdanning i Nord og i Sør i lys av kulturell kompleksitet og globalisering. Åpen Dag. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2012). Byrom for rom?. Storbylunsj seminar. Storbyprogrammet Høgskolen i Oslo og Akershis.
Pihl, Joron (2012). Forskning og samarbeid på tvers av profesjoner og fagfelt Et viktig bidrag til å løse utfordringer i den komplekse storbyen?. Storbylunsj. Storbyprogrammet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2012). Tverrprofesjonelt samarbeid i den flerkulturelle skolen. Universtietet i Stavanger.
Pihl, Joron (2012). Inkluderende pedagogikk i multikulturelle skoler. Multikulturelle skoler og inkluderende pedagogikk.
Pihl, Joron (2012). Neoliberalism and internationalization What are the challenges to teacher educators?. GEEP conference. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pihl, Joron (2012). Skolebibliotek. NRK TV Dagsrevyen.
Pihl, Joron (2012). Skolebibliotek i dårlig stand. NRK Morgen TV.
Pihl, Joron (2012). Barn blir dårlige lesere av stusslige skolebibliotek. NRK.
Pihl, Joron (2012). Romfolket jages igjen Mener Norge bryter sine forpliktelser. Oslo.
Pihl, Joron;Lars, Akerhaug (2012). Krever hjelp til bolig og NAV-støtte til romfolk. VG nett.
Pihl, Joron (2012). Desire, multiplisity and learning. Scandinavian Public Library Quarterly.
Pihl, Joron (2011). Krysset profesjonsgrenser og fikk leseglade barn. Bok og bibliotek.
Pihl, Joron (2011). FoU om flerkulturell utdanning og PhD programmet. FoU dag 2011. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
Michaelsen, Eva;Pihl, Joron (2011). “What do you like to read?” About the kind of texts boys read and how they talk about their reading. Visions. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), UiO.
Pihl, Joron (2011). Lærerutdanning, litterasitet og tverrprofesjonelt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer. Lærerutdanning for et flerkulturelt samfunn. Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Hedmark.
Pihl, Joron (2011). Multipilicity, globalization, digitalization and teacher-librarian collaboration within literacy education. Intercultural versus critical education - contrast or concordance?. Södertörn University College.
Pihl, Joron (2011). Morsmålsundervisningen som forsvant. UiOs 200 års jubileum. UiO.
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2011). Bokbading som inkluderende undervisning i heterogene grupper. NOFA 3.
Pihl, Joron (2011). Samarbeid på tvers ga ivrige boklesere. HIO veven.
Pihl, Joron (2011). Minoritetsbarn feiltestes i skolene - Ny form for etnisk segregering i skolen. Utrop.
Pihl, Joron (2010). Beskyldes for løftebrudd. Aftenposten.
Døving, Erik;Pihl, Joron (2010). En dårlig ídé. Dagens næringsliv.
Michaelsen, Eva;Bueie, Agnete Andersen;Pihl, Joron (2010). Bruk av skolebibliotek og tilrettelegging for gode læreprosesser – bokmeldinger på blogg. Hoel, Trude (Red.), Lesing i skolebiblioteket. Innlegg. s. 28-29.
Pihl, Joron (2010). Sakkyndig vurdering av flerspråklige elever i Oslo- er praksis endret?. Seminar. Universitetsforlaget.
Pihl, Joron (2010). Multikulturell dialog i lys av post strukturalistisk teori. Multikulturll dialog: Dilemmaer, paradokser, konflikter. IMER Bergen, SKOK og Sosiologiforeningen.
Pihl, Joron (2010). Krenkende IQ-testing. HiO veven.
Pihl, Joron (2010). Tester IQ-en til innvandrerbarn Forsker: Innvandrerelever stemples som utviklingshemmede. Aftenposten.
Pihl, Joron (2010). Diskrimineres minoritetselever i skolen?. P-4.
Pihl, Joron (2010). Multiplisitet,literacy og forskningsbasert skoleutvikling. Konferanse. Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Hedmark.
Pihl, Joron (2010). Etnisk diskriminering i skolen. Fagseminar. Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Pihl, Joron (2010). Den flerkulturelle skolen og etnisk diskriminering - pedagogiske og politiske utfordringer. Fagseminar. Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet.
Pihl, Joron (2010). Literacy, collaboration and expansive learning between library and school. Nordic Conference on Public Library Research. Oslo University College.
Pihl, Joron (2010). Comparative perspectives on education in the multicultural Nordic countries. Intercultural Education. Vol. 21.
Pihl, Joron (2010). Theoretical reflections on criticism of multiculturalism. Is there a Nordic Version of Multiculturalism?.
Pihl, Joron (2010). Når migrasjonspedagogikk blir spesialpedagogikk - utfordringer, dilemmaer, løsninger. Nordisk konferanse om spesialpedagogikk. Utdanningsforbundet.
Pihl, Joron;Tonne, Ingebjørg (2009). Biblioteket - en skattkiste for skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Tonne, Ingebjørg;Bueie, Agnete;Michaelsen, Eva;Pihl, Joron (2009). EXPLORING THE INTERSECTION BETWEEN LITERARY AND DIGITAL LITERACY IN SCHOOL (Virtual presentation). ICERI 2009 International Conference of Education Research and Innovation. ICERI.
Pihl, Joron (2009). Multiplicity and disability. Kristeva dagene. Høgskolen i Oslo.
Pihl, Joron (2009). Profesjonelt skjønn og etikk i møte med flerspråklige elever. Fagkonferanse. Øverby kompetansesenter.
Tonne, Ingebjørg;Pihl, Joron (2009). Literacy enhancement in practice – Collaboration between school and library. International Conference on Primary Education. Hong Kong Institute of Education.
Pihl, Joron (2009). Multiplicity and literacy. NERA conference 2009. Nordic Educational Research Association.
Pihl, Joron (2009). Multiplisitet, myndiggjøring og inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena. Nettverksseminar. Nettverk for skolebibliotek og læremidler.
Pihl, Joron (2009). Hovedutfordringer i opplæring av minoritetselever. Fagkonferanse for tillitsvalgte. Utdanningsforbundet i Utdanningsforbundet.
Pihl, Joron (2008). Multiplicity and education. Teacher diversity in a diverse school – challenges and opportunities for teacher education. Høgskolen i Hedmark.
Pihl, Joron (2008). Multiplisitet og forskningsbasert skoleutvikling. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne,NTNU, Høgskolen i Trøndelag.
Pihl, Joron (2008). Interprofessional cooperation between teachers and libarians - challenges and benefits in an era of globalization. 5th Interim Conference of the International Sociological Association. Senter for profesjonsstudier, HiO.
Pihl, Joron (2007). Nytt forskerkurs om profesjoner og det flerkulturelle samfunn. Høgskolen i Oslo.
Pihl, Joron (2007). Scorer dårlig på norsk IQ test. Aftenposten aften.
Pihl, Joron (2007). Sorbonne + HiO er sant. Høgskolen i Oslo.
Pihl, Joron (2007). Multiculturalism and multicultural education in crises? Theoretical challenges and analysis. Forskningekonferanse, preconference. Nordic Educational Research Association.
Pihl, Joron (2007). Educational challenges in multicultural Norway. Gjesteforelesning. Universisate René Descartes (Paris 5), Sorbonne.
Pihl, Joron (2007). PP-tjenesten på ville veier -eller en villet vei? En oppfølgingsstudie 2001-2005. Seminar for Anton Hoëm. Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
Pihl, Joron (2007). Identity and difference revisited - Deleuze's philosophy of difference and education. NERA conference. Nordic Educational Research Association.
Pihl, Joron (2007). Sakkyndige utredninger av minoritetselever i PP-tjenesten i Oslo 2001-2005. Fagseminar. Utdanningsetaten i Oslo.
Pihl, Joron (2006). Deleuzian concepts.
Pihl, Joron (2006). Deleuze and the history of philosophy.
Pihl, Joron (2006). Uses and abuses of Deleuze.
Pihl, Joron (2006). Deleuze and Guattari's experimental philosophy.
Pihl, Joron (2006). Deleuze and political philosophy.
Pihl, Joron (2006). Statlig styring eller autonomi i profesjonstudanningene?.
Pihl, Joron (2006). Minoritetsbarn stemples som uintelligente. Utdanning.
Pihl, Joron (2006). Internasjonalt Deleuze seminar ved HiO. www.hio.nytt.
Pihl, Joron (2006). Deleuze på DVD. www.hio.nytt.
Pihl, Joron (2006). Konstruksjon av normalitet og avvik i den flerkulturelle skolen - et historisk perspektiv. Dr. gradskurs. UiT, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning.
Pihl, Joron (2006). Pedagogisk-psykologisk rådgivning i en interetnisk relasjon. Gjesteforelesning. UiO, Pedagogisk forskningsinstitutt.
Pihl, Joron (2006). Å se og bli sett Sakkyndig utredning av barn og unge med minoritetsbakgrunn. Fagseminar. Grorud BUP (Barne- og ungdomspsykiatri).
Pihl, Joron (2006). Multikulturalitet - en kritisk analyse. Gjesteforelesning. Universitetet i Bergen.
Pihl, Joron (2006). De profesjonelles blikk på minoritetsbarn. Seminar for pedagogiske ledere i barnehager i Oslo og Akershus. ARENA, Avdeling for førskolelærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Pihl, Joron (2006). Et kritisk søkelys på sakkyndige utredninger av minoritetselever i Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Seminar for rådgivere i Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Akershus Fylkeskommune.
Pihl, Joron (2005). PP-tjenesten stigmatiserer minoritetsbarn. Internett, HiO nytt.
Pihl, Joron (2005). Innvandrerelever stemples som dumme. Aftenposten aften.
Pihl, Joron (2005). Det etnosentriske blikket på skulen. Dag og Tid.
Pihl, Joron (2005). Intelligenstester diskriminerer minoritetselever. NRK P1.
Pihl, Joron (2005). Overgrep i PP-tjenesten. Aftenposten aften.
Pihl, Joron (2005). Etnisk mangfold i skolen. Aftenposten aften.
Pihl, Joron (2005). Categorisation and segregation of minority pupils in schools - possible effects on their subjectivity, identity development and learning. Childhoods. Universitetet i Oslo.
Pihl, Joron (2005). Regimes of truth about minority pupils and ethnic relations in education. Seminar on the comparative study of multiethnic relations in education. Culcom, Universitetet i Oslo.
Pihl, Joron (2005). Discourse analysis reconceptualizing education of minority children. Reconceptualizing Early Childhoos Education: Research, Theory and Practice. Nettverk Reconceptualizing Early Childhood Education.
Pihl, Joron (2004). Mindre intelligente?. Oslo.
Pihl, Joron (2004). Professional educational assessment in a multicultural context. Professionalism, Trust and Competence. Høgskolen i Oslo.
Pihl, Joron (2004). Twilight memory, knowledge and history. Forskningskonferanse. Nordic Educational Research Association.
Pihl, Joron (2003). Norsk opplæring for innvandrere og asylsøkere. NRK.
Pihl, Joron (2003). Kulturarvinstitusjoner og kulturelt mangfold - monumenter og motmonumenter. Konferanse. ABM utvikling (arkiv, bibliotek og musser).
Pihl, Joron (2003). Transgressive multicultural educatinal theory. Forskningskonferanse. Nordic Educational Research Association.
Pihl, Joron (2002). Er det mulig å lære?. Dagbladet.
Pihl, Joron (2002). IQ testing av minoritetselever. Dagbladet.
Pihl, Joron (2002). Marianne Gullestad: Det norske sett med nye øyne. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 3.
Pihl, Joron (2002). Minoritetselever stemples som mentalt tilbakestående. NRK.
Pihl, Joron (2002). Minoritetsbarn diskriminert av IQ tester. Oslo.
Pihl, Joron (2002). Konstruksjon av normalitet og avvik - teoretiske refleksjoner. Konferanse. Høgskolen i Hedmark.
Pihl, Joron (2002). Power/knowledge and the discursive construction of normality and deviance in a multicultural context. Forskningskonferanse. Nordic Educational Research Association.
Pihl, Joron (2001). Skolen presser alle elevene til å bli norske. Oslo.
Pihl, Joron (2001). The role of government discourse an rhetoric in struggles over monocultural education. Konferanse. Nordic Educational Research Association.
Pihl, Joron (2001). Government discourse on inclusive education and it's effects on the construction of "the Other.". Genre and Discourse in Education. Høgskolen i Oslo.
Pihl, Joron (2001). Konstruksjon av normalitet og avvik i den flerkulturelle skolen. Tospråklig opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen. Høgskolen i Oslo.
Pihl, Joron (2001). Fra monokulturell til flerkulturell pedagogisk forskning. Den 9. nasjonale fagkonferanse i pedagogikk. Norges forskningsråd og UV fakultetet, UiO.
Pihl, Joron (2000). En prøvestein for enhetsskolen. Dagbladet.
Pihl, Joron (2000). Tospråklig undervisning. NRK.
Pihl, Joron (2000). Multicultural educational research in Norway - the state of the art. Forskningsseminar. Nordic Network for Multicultural Educational Research.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 72 40
Telefon (mobil): +47 408 55 998
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q7044

Samarbeidsrelasjoner

Nordisk Senter for Fremragende Forskning, Rettferdighet gjennom Utdanning (JustEd), Professor Gunilla Holm, Helsinki Universitet