HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (80) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (19) Formidling (233)
Heggdalsvik, Inger Kristin;Rød, Per Arne;Heggen, Kåre (2018). Decision-making in child welfare services: Professional discretion versus standardized templates. Child & Family Social Work. Vol. 23. doi: 10.1111/cfs.12444
Heggen, Kåre;Raaen, Finn Daniel;Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education. Vol. 41. doi: 10.1080/02619768.2018.1448779
Heggen, Kåre Elmar;Terum, Lars Inge (2017). The impact of education on Professional identity. Blom, Bjørn Evertsson, Lars Perlinski, Marek (Red.), Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Part 1, chapter 2. s. 21-36. Policy Press.
Heggen, Kåre;Terum, Lars Inge (2017). Kan vi lære av å samanlikne profesjonsutdanningar?. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 18. s. 216-227. Universitetsforlaget.
Heggen, Kåre;Dahl, Silje Louise (2017). Barnevernets kunnskapsgrunnlag. Fontene forskning. Vol. 10.
Heggen, Kåre (2016). Frafall, motivasjon og identitet. Lingås, Lars Gunnar Høsøien, Unni (Red.), Utdanningsvalg : Identitet og danning. Kap. 10. s. 169-182. Gyldendal Akademisk.
Mausethagen, Sølvi;Askling, Berit;Dahl, Thomas;Heggen, Kåre;Kulbrandstad, Lise Iversen;Lauvdal, Torunn;Qvortrup, Lars;Salvanes, Kjell Gunnar;Skagen, Kaare;Skrøvset, Siw;Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. ISBN: 978-8-2450210-0-4. 250 s. Fagbokforlaget.
Bakken, Anders;Heggen, Kåre;Helland, Håvard (2016). Utdanning. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 2. 25. s. 260-285. Gyldendal Akademisk.
Terum, Lars Inge;Heggen, Kåre (2016). Identification with the social work profession: the impact of education. British Journal of Social Work. Vol. 46. doi: 10.1093/bjsw/bcv026
Se alle publikasjoner
Iversen, Anette Christine;Heggen, Kåre (2015). Child welfare workers use of knowledge in their daily work. European Journal of Social Work. doi: 10.1080/13691457.2015.1030365
Terum, Lars Inge;Heggen, Kåre (2015). Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova?. Fontene forskning. Vol. 8.
Heggen, Kåre;Smeby, Jens-Christian;Vågan, Andre (2015). Coherence: a longitudinal approach. Smeby, Jens-Christian Sutphen, Molly (Red.), From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. 5. s. 70-88. Routledge.
Heggen, Kåre (2014). Kloke hender - også i profesjonsutdanningene?. Gjallerhorn.
Heggen, Kåre (2014). Høgskule i distrikt – eit vilkår for å skaffe nok arbeidskraft?. Frølich, Nicoline Hovdhaugen, Elisabeth Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Kapittel 8. s. 144-161. Cappelen Damm Akademisk.
Dahl, Silje Louise;Heggen, Kåre (2014). Negotiating Identities: Patterns of Self-presentations among Socially Integrated Cannabis Users. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 22. doi: 10.1177/1103308814548106
Vågan, Andre;Heggen, Kåre (2014). Contextualisation and learning: a comparative study of student teachers and student nurses. Journal of Education and Work. Vol. 27. doi: 10.1080/13639080.2013.787484
Smeby, Jens Christian;Heggen, Kåre (2014). Coherence and the development of professional knowledge and skills. Journal of Education and Work. Vol. 27. doi: 10.1080/13639080.2012.718749
Gythfeldt, Knut;Heggen, Kåre (2013). Hva betyr høgskolene for rekruttering av arbeidskraft til egne regioner?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 30.
Heggen, Kåre;Terum, Lars Inge (2013). Coherence in professional education: does it foster dedication and identification?. Teaching in Higher Education. Vol. 18. doi: 10.1080/13562517.2013.774352
Heggen, Kåre;Helland, Håvard;Lauglo, Jon (2013). Utdanningssosiologi. ISBN: 978-82-7935-348-5. 209 s. Abstrakt forlag.
Heggen, Kåre;Jørgensen, Tone;Rød, Per Arne (2013). Det kommunale barnevernet: Faglege argument i møte med kommunalpolitikk. Norges Barnevern. Vol. 90.
Helland, Håvard;Heggen, Kåre (2013). Geografi og rekruttering til høgre utdanning. Molander, Anders Smeby, Jens Christian (Red.), Profesjonsstudier 2. Kapittel 6. s. 81-94. Universitetsforlaget.
Heggen, Kåre;Smeby, Jens Christian (2012). Gir mest mulig samanheng også den beste profesjonsutdanninga?. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 96.
Aasen, Elin Margrethe;Kvangarsnes, Marit;Heggen, Kåre (2012). Nurses' perceptions of patient participation in hemodialysis treatment. Nursing Ethics. Vol. 19. doi: 10.1177/0969733011429015
Aasen, Elin Margrethe;Kvangarsnes, Marit;Wold, Bente;Heggen, Kåre (2012). The next of kin of older people undergoing haemodialysis: a discursive perspective on perceptions of participation. Journal of Advanced Nursing. Vol. 68. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05854.x
Aasen, Elin Margrethe;Kvangarsnes, Marit;Heggen, Kåre (2012). Perceptions of patient participation amongst elderly patients with end-stage renal disease in a dialysis unit. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 26. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00904.x
Heggen, Kåre (2010). Kvalifisering for profesjonsutøving : sjukepleiar - lærar - sosialarbeidar. ISBN: 9788279352907. 195 s. Abstrakt forlag.
Damsgaard, Hilde Larsen;Heggen, Kåre (2010). Læreres vurdering av egen utdanning og videre kvalifisering i yrket. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 94.
Terum, Lars Inge;Heggen, Kåre (2010). Lærarkvalifisering og lærarkompetanse. Haug, Peder (Red.), Kvalifisering til læraryrket. Kapittel 4. s. 75-97. Abstrakt forlag.
Heggen, Kåre;Terum, Lars Inge (2010). Kvalifisering for eit komplekst yrke. Hoel, Torlaug Løkensgard Engvik, Gunnar Hansen, Britt Sætre (Red.), Ny som lærer : sjansespill og samspill. 13. s. 251-269. Tapir Akademisk Forlag.
Heggen, Kåre;Conradi, Hallgerd (2009). Sosialarbeidarutdanning gjennom 90 år. Haugen, Karin Hele (Red.), NHSF Norsk helse- og sosialforum 100 år 1909-2009. faglig_bok_institusjon. s. 50-55.
Heggen, Kåre (2009). Ungdom : meir individualiserte enn før?. Løvlie, Birger Meier, Ralph Redse, Arne (Red.), Danning, identitet og dialog : festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes. Bokkapittel. s. 63-74. Tapir Akademisk Forlag.
Heggen, Kåre;Damsgaard, Hilde Larsen (2009). Ferdig kvalifisert - eller på vei mot profesjonell yrkesutøvelse?. Fontene forskning.
Heggen, Kåre (2008). Jentene frå Ulvik, Jondal og Hornindal. Almås, Reidar (Red.), Den nye bygda / (red.) Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M. s. 175-194. Tapir Akademisk Forlag.
Heggen, Kåre (2008). Social workers, teachers and nurses - from college to professional work. Journal of Education and Work. Vol. 21.
Heggen, Kåre (2008). Tilbakeblikk på tre profesjonsutdanningar. Utdanningsinnhald og kompetansebehov. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 92.
Heggen, Kåre;Johannesdottir, Helga;Standal, Øyvind (2008). Lærarperspektiv på kvalifisering av "den gode sosialarbeidar". Fontene forskning. Vol. 1.
Heggen, Kåre (2008). Profesjon og identitet. Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. 19. s. 321-332. Universitetsforlaget.
Ekeland, Tor-Johan;Heggen, Kåre (2007). Meistring og myndiggjering : - reform eller retorikk? / Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen (red.). ISBN: 978-82-0537491-1. 253 s. Gyldendal Akademisk.
Heggen, Kåre (2007). Den individualiserte ungdommen : myte eller realitet. Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.), Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring , barn og konfirmanter. faglig_bok_institusjon. s. 171-182.
Ekeland, Tor-Johan;Heggen, Kåre (2007). Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. Ekeland, Tor-Johan Heggen, Kåre (Red.), Meistring og myndiggjering : - reform eller retorikk? / Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen (red.). kapittel. Gyldendal Akademisk.
Heggen, Kåre (2007). Rammer for meistring. Ekeland, Tor-Johan Heggen, Kåre (Red.), Meistring og myndiggjering : - reform eller retorikk? / Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen (red.). kapittel. Gyldendal Akademisk.
Heggen, Kåre;Clausen, Sten-Erik (2006). Høgre utdanning som sosialt prosjekt. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 47.
Heggen, Kåre (2006). Utdanning av den gode allmennlæraren. Bedre Skole.
Heggen, Kåre;Øia, Tormod (2005). Ungdom i endring : mestring og marginalisering. ISBN: 8279352023. 236 s. Abstrakt forlag.
Heggen, Kåre (2005). Ungdomsforsking og framtidsorientering. Ungdomsarbeid i det postmoderne?. s. 173-190. Tapir Akademisk Forlag.
Heggen, Kåre (2005). Fagkunnskapens plass i den profesjonelle identiteten. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 89.
Heggen, Kåre (2004). Velferdsstatens marginale ungdomsroller. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 7.
Heggen, Kåre (2004). Risiko og forhandlinger : ungdomssosiologiske emner. ISBN: 8279350934. 170 s. Abstrakt forlag.
Heggen, Kåre (2003). Samhälleliga, kulturella, geografiska och forskningsrelaterade komponenter : Norge. Ung i utkant : aktuell forskning om glesbygdungdomar i Norden. Helena Helve (red.). faglig_bok_institusjon. s. 50-55.
Heggen, Kåre (2003). Begrepp - glesbygd, periferi : Norge. Ung i utkant : aktuell forskning om glesbygdungdomar i Norden. Helena Helve (red.). faglig_bok_institusjon. s. 50-55.
Heggen, Kåre (2003). Ungdomars levnadsvillkor i glest bebyggda områden i Norden : Norge. Ung i utkant : aktuell forskning om glesbygdungdomar i Norden. Helena Helve (red.). faglig_bok_institusjon. s. 152-186.
Heggen, Kåre (2003). Kunnskapssyn og profesjonsutdanning : studentane si forståing av kompetanse i sjukepleie-, sosialarbeidar-, førskule- og allmennlærarutdanning. Aamodt, P.O. og L.I. Terum (red.): Hvordan, hvor mye og hvorfor studerer studentene : om læringsmiljø, jobbpreferanser og forståelse av kompetanse i profesjonsutdanningene. faglig_bok_institusjon. s. 77-95.
Heggen, Kåre (2002). Utkantjentene sin stille revolusjon. Tidsskrift for ungdomsforskning.
Jørgensen, Gunnar;Jørgensen, Gunnar;Øia, Tormod;Myklebust, Jon Olav;Heggen, Kåre (2001). Den lokale konstruksjonen av ungdom. Den lokale konstruksjonen av ungdom. s. 37-56. Det Norske Samlaget.
Øia, Tormod;Myklebust, Jon Olav;Heggen, Kåre;Wiborg, Agnete (2001). Utdannelse, mobilitet og identitet. Studenter fra distriktene i høyere utdannelse. Ungdom. I spenninga mellom det lokale og det globale. s. 136-152. Det Norske Samlaget.
Heggen, Kåre (2001). Marginalisering av ungdom - skolen si rolle. Ungdom : i spenninga mellom det lokale og det globale. s. 119-135. Det Norske Samlaget.
Heggen, Kåre;Myklebust, Jon Olav;Øia, Tormod (2001). Innleiing: Ungdom, stad og meining. Ungdom : i spenninga mellom det lokale og det globale. s. 9-17. Det Norske Samlaget.
Båtevik, Finn Ove;Heggen, Kåre;Olsen, Grethe M Mattland (2000). Ny yrkesutdanning – ny kompetanse for regionane. Johnsen, Jahn Petter Husmo, Marit (Red.), Fra bygd og fjord til kafébord?. Kapittel 4. Tapir Akademisk Forlag.
Heggen, Kåre (2000). Marginalisation : on the fringe of the periphery - youth as a risky life stage?. ?.
Båtevik, Finn Ove;Heggen, Kåre;Olsen, Grethe Mattland;Husmo, Marit;Johnsen, Jahn Petter (1999). Ny yrkesutdanning - kompetanse for regionane?. Kvalsund, Rune Deichman-Sørensen, Trine Aamodt, Per Olaf (Red.), Videregående opplæring - ved en skilleveg? : forskning fra den nasjonale evalueringen av Reform 94. Kapittel. s. 61-77.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Unge med tidleg skuleslutt: marginalisering?. Oppvekst i barnets århundre : historier om tvetydighet. s. 215-231.
Heggen, Kåre (1998). Å forstå kodane bak tala. Kvalsund, Rune Bøe, Lidveig Heggen, Kåre Madssen, Kjell-Arild Vaage, Sveinung (Red.), I lærande fellesskap : helsingsskrift til Urban Dahllöf på 70-årsdagen. Del II. s. 121-134.
Vaage, Sveinung;Kvalsund, Rune;Bøe, Lidveig;Heggen, Kåre;Madssen, Kjell-Arild (1998). Perspektivtaking og rammefaktorar. Kvalsund, Rune Bøe, Lidveig Heggen, Kåre Madssen, Kjell-Arild Vaage, Sveinung (Red.), I lærande fellesskap : helsingsskrift til Urban Dahllöf på 70-årsdagen. Del I. s. 73-87.
Heggen, Kåre;Ulstein, Jan Ove (1998). Ungdomsforsking og framtidsbilete. Forskingsrapport - Høgskulen i Volda/ Research Report - Volda University College.
Heggen, Kåre;Dwyer, Peter (1998). New Policies, New Options : learning from changing student transitions at two ends of the world. ?.
Frønes, Ivar;Heggen, Kåre;Myklebust, Jon Olav (1997). Livsløp og lokalsamfunn. Frønes, Ivar Heggen, Kåre Myklebust, Jon Olav (Red.), Livsløp : oppvekst, generasjon og sosial endring. -. s. 217-239. Universitetsforlaget.
Kvalsund, Rune;Frønes, Ivar;Heggen, Kåre;Myklebust, Jon Olav (1997). Frå barneskule til ungdomsskule : ein overgang mellom etappar i livsløpet. Frønes, Ivar Heggen, Kåre Myklebust, Jon Olav (Red.), Livsløp : oppvekst, generasjon og sosial endring. -. s. 189-216. Universitetsforlaget.
Frønes, Ivar;Heggen, Kåre;Myklebust, Jon Olav (1997). Kvalifisering og livsløp. Frønes, Ivar Heggen, Kåre Myklebust, Jon Olav (Red.), Livsløp : oppvekst, generasjon og sosial endring. -. s. 141-162. Universitetsforlaget.
Frønes, Ivar;Heggen, Kåre;Myklebust, Jon Olav (1997). Livsløpsanalyse- begreper og forståelseformer. Frønes, Ivar Heggen, Kåre Myklebust, Jon Olav (Red.), Livsløp : oppvekst, generasjon og sosial endring. -. s. 9-18. Universitetsforlaget.
Heggen, Kåre (1996). Understanding the codes behind the numbers : combinations of methods as a means of strengthening validity and reliability. ?.
Heggen, Kåre;Aasbrenn, Kristian (1996). Utdanning - eit tveegga sverd for bygda?. Opp og stå, gamle Norge : 16 artikler om distriktspolitikk og lokalt utviklingsarbeid. faglig_bok_institusjon. s. 238-249.
Heggen, Kåre;Øia, Tormod (1996). Ungdom og lokalmiljø - forankring eller fråkopling?. Ung på 90-tallet. faglig_bok_institusjon. s. 201-214.
Lundeby, Anders;Vigran, Tor Erik;Bietz, H.;Vaage, Sveinung;Vorl@ænder, M.;Haukenes, G.;Svardal, A.;Ueland, P. M.;Newman, Mike;Bøe, Lidveig;Heggen, Kåre;Madssen, Kjell-Arild (1995). Uncertainties of measurements in room acoustics. NGU-rapport. Vol. 81.
Hertel, Ole;Christensen, J.;Hov, Øystein;Vaage, Sveinung;Totland, Terje;Haukenes, G.;Svardal, A.;Ueland, P. M.;Tones, Keith;Law, Kincho;Heggen, Kåre;Madssen, Kjell-Arild (1994). Modelling of the end products of the chemical decomposition of DMS in the marine boundary layer. NGU-rapport. Vol. Vol 28.
Jørgensen, Gunnar;Jørgensen, Gunnar;Øia, Tormod;Myklebust, Jon Olav;Heggen, Kåre (1993). "Slaur" og "Geni"-Om vedlikehald av sosiale og kulturelle ulikskapar i Bygdeby. "Slaur" og "Geni"-Om vedlikehald av sosiale og kulturelle ulikskapar i Bygdeby. s. 133-148. Det Norske Samlaget.
Bøe, Lidveig;Heggen, Kåre (1990). Skuleungdom og deltidsarbeid. Norsk pedagogisk tidsskrift.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre : historier om tvetydighet. ISBN: 82-417-1048-8. 301 s. AdNotam Gyldendal.
Frønes, Ivar;Heggen, Kåre;Myklebust, Jon Olav (1997). Livsløp : oppvekst, generasjon og sosial endring. ISBN: 82-00-22851-7. 271 s. Universitetsforlaget.
Heggen, Kåre (2017). Sosialarbeidarutdanning i Volda: Frå ein vaklande start i 1971 til eit av dei største utdanningsmiljøa ved Høgskulen i Volda i 2017. Eit innsideblikk. Notat 4/2017.. 36 s. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre;Henriksen, Øystein;Terum, Lars Inge (2015). Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens. Rapport nr. 68/2015.. ISBN: 978-82-7661-320-9. 109 s. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre;Gythfeldt, Knut (2012). Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Likheter og ulikheter mellom høgskolene på Vestlandet og i hovedstadsregionen. ISBN: 978-82-93208-09-9. 61 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Conradi, Hallgerd Holt;Heggen, Kåre (2011). Dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 2011. 12 s. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre;Vik, Lars Jørgen (2007). Rekruttering, studiesituasjon og kompetanse - Ei undersøking av rekruttering og kvalifisering til sosialt arbeid. ISBN: 978-82579-4570-1. 54 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Heggen, Kåre;Bergem, Randi;Høydal, Reidun;Kvalsund, Rune;Myklebust, Jon Olav (2003). Marginalization and Social Exclusion : Conference Report. ISBN: 8276921981. 125 s. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre;Djupvik, Alf Roger;Jørgensen, Gunnar;Jørgensen, Gunnar (2003). Velferdsstatens ungdomsroller : statleg definerte - lokalt konstruerte. ISBN: 8276922007. 171 s. Møreforsking Volda.
Heggen, Kåre (2003). Velferdsstatens marginale ungdomsroller. 48 s. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre;Båtevik, Finn Ove;Olsen, Grethe Mattland (2000). Kompetanse : yrkesutdanning i to regionar etter Reform 94. ISBN: 82-7692-155-8. 153 s. Møreforsking Volda og Høgskolen i Volda.
Heggen, Kåre;Jørgensen, Gunnar;Jørgensen, Gunnar;Paulgaard, Gry (1999). Ungdom med lite utdanning: marginalisering?. 275 s. Møreforsking Volda.
Se alle publikasjoner
Båtevik, Finn Ove;Heggen, Kåre;Olsen, Grethe Mattland (1998). Kompetanse i regionalt perspektiv : yrkesutdanning i Glåmdalen og Ytre Søre Sunnmøre under gjennomføringa av Reform 94. ISBN: 82-7692-134-5. 169 s. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.
Kvalsund, Rune;Bøe, Lidveig;Heggen, Kåre;Madssen, Kjell-Arild;Vaage, Sveinung (1998). I lærande fellesskap : helsingsskrift til Urban Dahllöf på 70-årsdagen. ISBN: 82-7661-092-7. 340 s. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.
Båtevik, Finn Ove;Heggen, Kåre (1996). Rekruttering til medisinarstudiet frå Midt-Noreg. ISBN: 82-7692-065-9. 44 s. Møreforsking Volda.
Båtevik, Finn Ove;Heggen, Kåre (1996). Utdanningsgenerasjonen på veg : ungdom gjennom utdanning og mot etable ring på 90-talet. ISBN: 82-7692-074-8. 176 s. Møreforsking Volda.
Heggen, Kåre;Olsen, Grethe Mattland (1995). Ungdom : utdanningseksplosjon - nye karrierar?. ISBN: 82-7692-045-4. 181 s. Møreforsking Volda.
Heggen, Kåre (1994). Ungdom, identitet, kvalifisering : ein studie av framtidsorientering i lokal kontekst. (Doktoravhandling, Universitetet i Trondheim, 1994). ISBN: 82-90896-24-7. 1 s. Møreforsking Volda ; Universitetet i Trondheim.
Bøe, Lidveig;Båtevik, Finn Ove;Heggen, Kåre (1992). Ungdommens ferjereiser : utdanning, arbeid og busetjing blant distriktsungdom i Møre og Romsdal (9203). ISBN: 82-90426-96-8. 119 s. Møreforsking Volda.
Stave, Bjørn;Heggen, Kåre;Haug, Peder;Bryn, Knut;Kvamme, Arild (1990). Forsking for regional utvikling : frå 1980 til 1990. ISBN: 82-90426-67-4. 117 s. Møreforsking Volda.
Bøe, Lidveig;Heggen, Kåre (1988). Evaluering av den kommunale ungdomsklubben i Volda : samandragsrapport. ISBN: 82-90426-53-4. 50 s. Senter for kommunalforsking.
Raaen, Finn Daniel;Heggen, Kåre;Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Ønsker mer læringsfellesskap i lærerutdanningen. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/OEnsker-mer-laeringsfelles.
Heggen, Kåre (2017). Halden var et midlertidig stopp - nå har Dardan hele livet sitt her. Halden Arbeiderblad.
Lavoll, Hallvard;Heggen, Kåre;Helland, Håvard (2017). Akademisk distriktspolitikk. Viten og snakkis.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Sosialarbeidarutdanning i Volda. Historisk perspektiv. Instituttseminar. Institutt for sosialfag, HVO.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Veiledningsrelasjonen - Kva forventningar kan vi ha til kvarandre?. Metodeforum, Ph.D-studiet. Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Om lærarrolla. Medlemsmøte Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Høgskular, utdanning og busetjing på Vestlandet. Avdelingsseminar. Avdeling for samfunnsfahg og historie (ASH), HVO.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Profesjonskvalifisering og profesjonell identitet. Ph.D-kurs. PROFRES, Universitetet i Agder.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Framveksten av profesjonar. Ph.D-kurs. PROFRES, Universitetet i Agder.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Tillit til læraren. Avdelingsseminar. Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, HVO.
Se alle publikasjoner
Heggen, Kåre Elmar (2017). Profesjons, kunnskap og kvalifisering. Ph.D-kurs. NAFOL, NTNU Trondheim.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Høgskular, utdanningsval og busetjing på Vestlandet. Opning, Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre Elmar;Helland, Håvard;Osland, Oddgeir (2017). Hvem får rett, Torbjørn Røe Isaksen?. Klassekampen.
Heggen, Kåre Elmar;Helland, Håvard;Osland, Oddgeir (2017). Sjå til Tromsø. Og litt lenger. Khrono.no.
Heggen, Kåre Elmar;Helland, Håvard;Osland, Oddgeir (2017). Fusjonseksperimentet. Klassekampen.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Har sosialt arbeid eit grunnlagsproblem?. FO-konferanse. Fellesorganisasjonen (FO).
Heggen, Kåre Elmar (2017). Frontline workers' competency in activation work. Seminar forskingsgruppe. Senter for profesjonsstudier.
Heggen, Kåre Elmar (2017). Perspektiv på kunnskap og læring i profesjonsyrke. Fagdag. Nettverk for psykisk helsearbeid i Nordfjord.
Heggen, Kåre Elmar;Raaen, Finn Daniel;Thorsen, Kirsten Elisabeth (2017). Placement Schools as Professional Learning communities in teacher education. The 10th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI2017.
Heggen, Kåre (2016). Har sosialt arbeid eit grunnlagsproblem?. Utfordringar for framtidas BSV-utdanningar. Universitetet i Stavanger.
Heggen, Kåre (2016). Eit grunnlagsproblem i sosialt arbeid?. Instituttseminar, Institutt for sosialt arbeid. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2016). Profesjonalisering av det sosiale arbeidet. Jubileumskonferanse - 25 år med sosionomutdanning i Agder. Universitetet i Agder.
Heggen, Kåre (2016). Er sterke høgskular ei viktig sak for politikarane våre?. Tidens Krav.
Heggen, Kåre (2016). Er sterke høgskular viktig for Mørebenken?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2016). Er sterke høgskular ei viktig sak for politikarane våre?. Romsdals Budstikke..
Heggen, Kåre (2016). Occupational aspirations - Development and consequences of failure in achievement. PhD-disputas. Universitetet i Oslo.
Heggen, Kåre (2016). Tillit til læraren. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2016). Kvalitetskriterier for forsking og PhD-avhandlingar. Avhandlingsforum. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2016). Challenges of Placement Schools as Learning Arenas in Teacher Training. Bringing Teacher Education forward. NFR/Universitetet i Oslo.
Heggen, Kåre (2016). Den kritiske gjesten. PhD disputas. Umeå universitet.
Heggen, Kåre (2016). Meistring og myndiggjering - reform eller retorikk?. Friskliv og meistring i eit endringsperspektiv. 7-stjerna, Helse Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2016). Lærerprofesjonen - rekruttering og avgang. Seminar. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Heggen, Kåre (2016). Profesjon, kunnskap og kvalifisering. PhD-kurs. NTNU (NAFOL-programmet).
Heggen, Kåre (2015). Praksisopplæring - eit felles prosjekt mellom høgskule og praksisskule?. Rektorutdanning. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2015). Strukturreform kan svekke høgare utdanning. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2015). Kva seier forskinga?. Styreseminar. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2015). Evidens og sosialfaglege metodar. UH-Nett Vest seminar. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2015). "Kjernekompetansen" i barnevernet - eit spenningsfylt tema. NFR-seminar. Norges Forskningsråd (NFR).
Heggen, Kåre (2015). Perspektiv på marginalisering og sosial ekskludering - og ulike mottiltak. Masterkurs. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Heggen, Kåre (2015). Profesjonskvalifisering. PhD-kurs "Profesjonalitet og profesjonelle relasjoner". Universitetet i Agder.
Heggen, Kåre (2015). Profesjon, kunnskap og kvalifisering. PhD-kurs vitskapsteori. NTNU.
Heggen, Kåre (2015). Kloke hender. Om kunnskapsforståing i praksis. Nasjonal praksissamling. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2015). Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argument og konsekvens. Konferanse. Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Heggen, Kåre (2015). Har statsråden "robuste" svar på sentrale spørsmål?. Morgenbladet. Vol. 195.
Heggen, Kåre (2015). Bill.mrk: Robust fagmiljø. Morgenbladet.
Heggen, Kåre (2014). Hva kan lærerutdanningen lære av andre profesjonsutdanninger?. PIL-konferansen. NTNU.
Heggen, Kåre (2014). How to strengthen coherence in teacher training?. ISCAR-conference 2014.
Heggen, Kåre (2014). Høgskulereform - eit dristig eksperiment. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2014). Profesjonskvalifisering og yrkeskvalifisering. Fagdag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT).
Heggen, Kåre (2014). Høgskulane si rolle for regional rekruttering. Utdanningskonferanse. Helse Midt Norge.
Heggen, Kåre (2014). Nytt kull til vidaregåande - nye nederlag?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2014). Torild Hammer og Christer Hyggen (red.). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Tidsskrift for ungdomsforskning.
Heggen, Kåre;Bjørkly, Stål;Ekeland, Tor-Johan;Gjengedal, Eva;Lykkeslet, Else;Sørbø, Jan Inge (2014). Doktorgradsstudium i helse- og sosialfag. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2014). Etter Meld. St. 13 (2011-12). Nye sosialarbeidarar: Generalistar eller spesialistar?. FOU-seminar. Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2014). The impact of education on professional identity. Konferanse, bokprosjekt. University of Umeå.
Heggen, Kåre (2014). Practice schools' contribution to the quality of teacher training. Prosjektsamling HIOA. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Heggen, Kåre (2014). Ungdom og marginalisering. Masteremne rus. Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Heggen, Kåre (2013). Opponent. Kroppsskadingens meningsmangfold. En sosiologisk studie av personer som skader egen kropp. PhD-avhandling av Carina Fjelldal-Soelberg, UiN. Disputas. Universitetet i Nordland.
Heggen, Kåre (2013). Ungdom. Kvalifisering, marginalisering og mestring. Faglig foredrag. Høgskolen i Vestfold.
Heggen, Kåre (2013). Nødvendig med et desentralisert høgskolemønster for å få nok lærere og sykepleiere?. SPS-konferansen. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Heggen, Kåre (2013). Barn og ungdom - mestring og risiko. Seminar Bergensklinikkene. KoRus/bergensklinikkene.
Heggen, Kåre (2013). Lærarutdanning og andre profesjonsutdanningar. Kva er likt og kva er annleis?. Styreseminar, Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2013). Kunnskapskjelder og kompetanse i det kommunale barnevernet - ny kunnskap frå barnevernsarbeidarar på Vestlandet. Barnevernskonferansen "Kjernekompetansar i barnevernet". Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Heggen, Kåre;Vindegg, Jorunn (2013). Investigating professional knowledge. N-CORP seminar on Social and Medical Professions in European Welfare States. Umeå Universitet.
Heggen, Kåre;Helland, Håvard (2013). Flere kvinner, men færre menn til høgre utdanning. StudData-variabelen HIOA.
Raaen, Finn Daniel;Heggen, Kåre (2013). The practice-school’s contribution to the quality of teacher training. Internasjonal konferanse. ECER.
Heggen, Kåre (2013). Sentraliseringssurr. Klassekampen.
Heggen, Kåre (2013). Kva rolle spelar høgskulane for å rekruttere lærarar og andre velferdsprofesjonar til regionane?. Rådsmøte/seminar Nasjonalt råd for lærerutdanning. Nasjonalt råd for lærerutdanning.
Heggen, Kåre (2013). Vrakar studentane Nordvest?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2013). Kva rolle spelar utdanningstilbod for å sikre rekrutteringa av gode lærarar?. "Ut i jobb-dagen". Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2012). Å utvikle profesjonelt engasjement hos studentane. Instituttseminar. HVO, Institutt for sosialfag.
Heggen, Kåre (2012). Perspektiv på velferdsutdanningene i Norge. Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse. NSH.
Heggen, Kåre (2012). Elisabeth Backe-Hansen og Ivar Frønes (red.). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Bokmelding. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 12.
Heggen, Kåre (2012). Kompetansen i det kommunale barnevernet. Nordic Forsa. Høgskolen i Trondheim.
Heggen, Kåre (2012). Lokaliseringa av høgre utdanning og tilgangen på lærarar. Forskingsdagane 2012. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre;Raaen, Finn Daniel (2012). Impact of coherence on student teachers' professional qualification. ECER, Annual meeting. ECER.
Heggen, Kåre (2012). Rekruttering av høgt utdanna arbeidskraft - dei regionale høgskulane si rolle og betydning. Rådet for samarbeid med arbeidslivet, Møre og Romsdal. RSA, Møre og Romsdal.
Heggen, Kåre (2012). Learning and competence - challenges in Norwegian Social work education. Nordic/Balticum Summer school: "Social work - global trends and local challenges". University of Tartu.
Heggen, Kåre;Gythfeldt, Knut (2012). Høyskolene har regional betydning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Heggen, Kåre;Yttri, Gunnar (2012). Høgskulane styrker fylke og region. Sogn Avis.
Heggen, Kåre (2012). Høgskulane si regionale rolle. Regional- og næringsutvalet, Møre og Romsdal. HVO.
Heggen, Kåre (2012). Høgskulane styrker fylka. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2012). Utdanning, danning og læring i profesjonsutdanningene. Forskarsymposium. UH-Nett Vest.
Smeby, Jens Christian;Heggen, Kåre (2012). Bibliographic, program and transitional coherence. AERA Annual Meeting. American Educational Research Association.
Heggen, Kåre (2011). Profesjonskvalifisering - med særleg vekt på læraryrket. Masterkurs. Institutt for utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Heggen, Kåre (2011). Om mestring. Masterkurs. Diakonhjemmets høgskole.
Heggen, Kåre (2011). Barndom slik vi ønskjer det?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2011). Meistringsomgrepet - fokus på meistring og kronisk sjukdom. Fagdag. Helse Førde.
Heggen, Kåre (2011). Marginalisering og identitetsdanning. Seminar. Volda kommune.
Heggen, Kåre (2011). Prinsipp for god kvalifisering til velferdsyrka. Samarbeidskonferanse NAV og utdanningssektoren. Universitets- og høgskolerådet.
Heggen, Kåre (2011). Utfordringar i profesjonsutdanning. Forskingsdagane. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2011). Trendar i profesjonsutdanning. Profesjonars kunnskapsgrunnlag. Fagdag. Politihøgskolen.
Heggen, Kåre (2011). Kvifor så frustrerte og ukonsentrerte?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2011). Læring og kunnskapssammenheng i profesjonsutdanninger. Førstelektordagene. Høgskolen i Oslo.
Heggen, Kåre (2011). Kvalifisering for profesjonsutøving. Fagdag. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2011). Profesjonskvalifisering - kva veit vi og kva vil vi vite?. Lærarkonferanse for sosionom- og barnevernsutdanning. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2011). Profesjonskvalifisering. Åpningskonferanse. Rammeplanutvalget for førskolelærerutdanning.
Heggen, Kåre (2011). Professor/dosent - dobbeltspor eller blindspor?. Seminar. Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen.
Heggen, Kåre (2011). Profesjonskvalifisering. Foredrag og seminar, fagdag. Institutt for helsefag, Høgskolen i Ålesund.
Heggen, Kåre (2011). Skal vi meistre det meste? Om forskingsbehov i helse- og sosialsektoren. Personalseminar, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Smeby, Jens-Christian;Heggen, Kåre (2011). Coherence and professional competence. The 25th Conference of the Nordic Sociological Association. Nordic Sociological Association.
Smeby, Jens-Christian;Heggen, Kåre (2011). The Impact of Biographic, Program and Transitional Coherence. ECER 2011 Urban Education. European Educational Research Associations.
Smeby, Jens-Christian;Heggen, Kåre (2010). Coherence and the development of professional competence. QPC-workshop.
Heggen, Kåre (2010). Elevar utan motivasjon. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2010). Profesjonskvalifisering - med vekt på sjukepleieutdanning. SUFAL - leiarar for sjukepleieutdanningane i Norge.
Heggen, Kåre (2010). Ungdom, risiko og mestring. utenTitteltekst. Høgskolen i Buskerud.
Heggen, Kåre (2010). Utdanningskvalitet i lærarutdanning. utenTitteltekst. Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS).
Heggen, Kåre (2010). Oppvekst i Norge. Boklanseringsseminar.
Heggen, Kåre (2010). Utfordringar i kvalifisering for profesjonsutøving. UH-Nett Vest samling.
Heggen, Kåre (2010). Meistring - eit fleirtydig omgrep. Jubileumskonferanse - Nasjonalt kompetansesenter, lærings- og mestringsarbeid.
Heggen, Kåre (2010). Kvalifisering for profesjonsutøving - grunnlag for nytenking?. Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning.
Heggen, Kåre (2010). Kvalifisering for profesjonsutøving - grunnlag for nytenking?. Fagmøte, NOKUT.
Heggen, Kåre (2010). Kvalifisering for profesjonsutøving. Boklansering.
Heggen, Kåre (2010). Profesjonsdugleiken. Klassekampen.
Heggen, Kåre (2010). Om fråfallet i vidaregåande skule. utenTitteltekst. Volda SV.
Heggen, Kåre (2010). Kvalifisering for eit komplekst yrke sett i lys av ny lærarutdanning. Landskonferanse for studie- og praksisleiarar i lærarutdanningane.
Heggen, Kåre (2010). Politikkens fråver i sjukehusdebatten. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2010). Retorikk og realitetar. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2010). Arbeidet med rammeplan for ny grunnskulelærarutdanning. Norsk nettverk. Veiledning for nyutdannede lærere.
Heggen, Kåre (2009). Ny lærarutdanning - god nok?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2009). Ungdom og risiko. utenTitteltekst. Høgskolen i Bodø.
Heggen, Kåre (2009). Barn og unges beste - i skulen. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2009). Does education foster professional commitment?. The 6th International Conference on Researching Work and Learning.
Heggen, Kåre (2009). Ungdom - endring og utfordring. utenTitteltekst. Lions, Lillestrøm.
Heggen, Kåre (2009). Ungdom - kvalifisering - marginalisering. utenTitteltekst. Høgskolen i Ålesund.
Heggen, Kåre (2009). Kvifor vil så få bli lærar?. Klassekampen.
Heggen, Kåre (2009). Utdanning for god sjukepleie. Tidsskriftet sykepleien. Vol. 97.
Heggen, Kåre (2009). Om kompetansesituasjonen i overgangen mellom utdanning og yrke. Sosialt arbeid i kompetanseklemme?. FO.
Heggen, Kåre (2009). Studentane sitt faglege og profesjonelle engasjement i tre profesjonsutdanningar: sjukepleie, allmennlærar og sosialarbeidar. Avslutningsseminar for prosjektet "Velferdsstatens yrker". Høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier.
Heggen, Kåre (2008). Kven skal utføre velferdsoppgåvene?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2008). Raudgrøn, blå eller grå skulepolitikk?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2008). Oppvekst og risiko. Mestring, marginalisering og myndiggjering. utenTitteltekst. Høgskolen i Telemark.
Heggen, Kåre (2008). Profesjonskvalifisering og profesjonell identitet. Rådgjevarsamling.
Heggen, Kåre (2008). Utvikling av fagmiljø og samarbeid med universitet. Doktorgradssamling, Vestnorsk Nettverk.
Heggen, Kåre (2008). Studentenes kunnskapsforståelse. Profesjonsforskning og profesjonsuddannelse. Danmarks pædagogiske universitet og SPS, Høgskolen i Oslo.
Heggen, Kåre (2008). Korleis erfarer studentane den faglege samanhengen?. Utdanning av lærere - erfaringer og utfordringer. Høgskolen i Oslo.
Heggen, Kåre (2008). Profesjonskvalifisering og profesjonsidentitet for barnevernpedagogen, sosionomen og vernepleiaren. FO. Felles yrkesfaglig konferanse. Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og v.
Heggen, Kåre (2008). Lærarperspektiv på kvalifisering til sosialt arbeid. Lansering av tidsskriftet Fontene Forskning. Fontene Forskning.
Heggen, Kåre (2007). Kvalifisering til sosialt arbeid - mellom utdanning og yrke. Rettleiarssamling. Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2007). Kunnskapsgrunnlaget for profesjonelt arbeid. Konferanse. Nasjonalt råd for helse- og sosialutdanning.
Heggen, Kåre;Raaen, Finn Daniel (2007). Professional qualification in the tension between education and work place learning. Forskingsseminar, Senter for profesjonsstudier, HiO.
Heggen, Kåre (2007). Forholdet mellom vitskapleg kunnskap og profesjonell handlingskompetanse. Forskingsseminar, Senter for profesjonsstudier, HiO.
Heggen, Kåre (2007). Kunnskapsgrunnlag for sosialt arbeid. Forskarseminar ved Senter for profesjonsstudier, HiO.
Heggen, Kåre;Eldøen, Guttorm (2007). Helsepedagogisk tenkjemåte. Konferanse for lærings- og mestringssentra i Helse Midt-Noreg.
Heggen, Kåre (2007). From education to work - beginning nurses and physicians. Forskingsseminar Senter for profesjonsstudier, HiO.
Heggen, Kåre (2007). Ungdom i endring. Askøy-konferansen.
Heggen, Kåre (2007). Utdanning for alle unge. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2007). Med omsyn til begge partar. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2007). Høgskule eller universitet?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2007). Ein meir variert skule. Dagbladet.
Heggen, Kåre (2007). Ungdomsrollen i utvikling. Endringer og trender. Institusjonskonferanse. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Heggen, Kåre (2007). Social workers, teachers and nurses – from college to professional work. Forskningsseminar. Senter for profesjonsstudier.
Raaen, Finn Daniel;Heggen, Kåre (2007). Professional Qualification in the Tension between Education and Work Place Learning: Teacher qualification as a case for study. 5th International Conference on Researching Work and Learning (RWLS5). The Universities of the Western Cape and Cape Town.
Heggen, Kåre (2007). Utjevning av sosial ulikhet. Fagdag om utdanning og sosial utgjevning. NTNU.
Heggen, Kåre (2007). Kan vi legitimere forsking i profesjonshøgskolen?. Avdelingsseminar, Avd. for helse- og sosialfag. Høgskolen i Lillehammer.
Heggen, Kåre (2007). Helse- og sosialarbeiderens rom i profesjonshuset – hva er særpreget og hva er motivasjonen for yrkesvalget?. Fagseminar, FO Hedmark/Oppland.
Heggen, Kåre (2006). Geographic and Social Mobility: Youth's rural-to-urban Migration in Norway Opposisjon, doktordisputas Johan Fredrik Rye.
Heggen, Kåre (2006). Idrett, kjønn, kropp og kultur Opposisjon, doktordisputas Åse Strandbu.
Heggen, Kåre (2006). Ungdom i endring. Ungdom i endring.
Heggen, Kåre (2006). Fagleg kommantar til boka "Utakter". Fagseminar ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.
Heggen, Kåre (2006). Den individualiserte ungdommen - myte eller realitet Foredrag, vidareutdanningsseminar UiO/Teologisk fakultet. Videreutdanningsseminar.
Heggen, Kåre (2006). Ungdom og marginalisering. Lokalsamfunnsstudiar i Finnmark og på Mørekysten Innleiing, fagdag ved Høgskolen i Alta. utenTitteltekst. Høgskolen i Alta.
Heggen, Kåre (2006). Ungdom i endring. Marginalisering, stigma og sosial ekskludering. Landskonferanse for utekontakter.
Heggen, Kåre (2006). Ungdom i endring, mestring og marginalisering. Sentrale funn. Nettverksseminar og boklansering.
Heggen, Kåre (2006). 13 års skulegang - null kompetanse. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2006). Generasjon Y. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2006). Sosialarbeidarens rom i profesjonshuset. FO-kongressen 2006. Fellesorganisasjonen for bv.ped., sosionomer og vernepleiere.
Heggen, Kåre (2005). Fagkunnskap og profesjonell identitet. Nasjonal konferanse for norsk lærerutdanning.
Heggen, Kåre (2005). Ungdoms val i eit postindustrielt Norge. Rådgiverseminar, Jobb & utdanning.
Heggen, Kåre (2005). Ungdom i det postmoderne samfunnet. Fagseminar for ansvarlege i norsk i vidaregåande skule.
Heggen, Kåre (2005). Ungdom i det postmoderne samfunnet. Fagseminar for ansvarlege for norsk i vidaregåande skule.
Heggen, Kåre (2005). Ungdom i det postmoderne samfunnet. Fagseminar for ansvarlege for norsk i vidaregåande skule.
Heggen, Kåre (2005). Ungdom i det postmoderne samfunnet. Fagmøte for ansvarlige for norsk i videregående skole.
Heggen, Kåre (2005). Høgare utdanning som sosialt prosjekt. Norsk sosiologiforenings vinterseminar 2005.
Heggen, Kåre (2005). Rob White og Johanna Wyn: Youth and Society. Exploring the Social Dynamics of Youth Experience. Oxford University Press, 2004. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 5.
Heggen, Kåre (2005). Retten til å velje - kor langt rekk argumentet?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2005). Marginale ungdomsroller og lokalmiljøet. www.forebygging.no.
Terum, Lars Inge;Heggen, Kåre (2005). Er fagkunnskap viktig?. SPS-kronikken.
Heggen, Kåre (2005). Profesjonell identitet og fagkunnskap. Fagdag ved Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo.
Heggen, Kåre (2005). Ungdom i det postindustrielle Norge. Seminar, Jobb & utdanning. Norges Varemesse.
Heggen, Kåre (2004). Utdanning som forbruksvare.
Heggen, Kåre (2004). Verst å falle utanfor i samfunn med lågt utdanningsnivå.
Heggen, Kåre (2004). Viktig debatt å ta for dei unge. Vikebladet Vestposten.
Heggen, Kåre (2004). Et foreldet utdanningssystem. forskning.no.
Heggen, Kåre (2004). Youth Culture, Self and Education. A comment to Thomas Ziehe's keynote lecture. Professionalism, Trust and Competence. The First CPS Conference in the Study of Professions.
Heggen, Kåre (2004). Rekruttering eller stagnasjon. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2004). Profesjonell identitet mellom tradisjon og fornying. Avslutningskonferanse for KUPP-programmet, Noregs forskingsråd.
Heggen, Kåre (2004). Lokale og kulturelle rammer for "velferdsstatens ungdomsroller". "Velferd og valgfrihet" : sluttkonferanse for Velferdsprogrammet, Noregs forskingsråd.
Heggen, Kåre (2004). Naturfaga i skule og samfunn. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2003). Kritikk av forskingsprosjektet "The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education". FAKK-seminar (Faggruppe for KRL og kyrkjefag).
Heggen, Kåre (2003). Teorier om sosial ulikhet i skolen. Seminar, NOVA.
Heggen, Kåre (2003). "Spreng" klasserommet sine grenser. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2003). An Introduction to the Main Concepts: Marginalization and Social Exclusion. Marginalization and Social Exclusion.
Vaage, Sveinung;Heggen, Kåre (2002). Profesjonell identitet i endring?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2002). Fagkunnskap og studieutbyte i profesjonsutdanning. Programkonferanse, Norges forskingsråd, KUPP-programmet.
Heggen, Kåre (2002). Urban eller rural oppvekst: mobilitet og utdanning. Øia-seminaret : fagseminar om ungdomsforskning / arrangert av NOVA.
Heggen, Kåre (2002). Youth and marginalisation in rural areas of Norway. Seminar om sosialforsking.
Heggen, Kåre (2002). Peripheral girl's silent educational revolution. XV World Congress of Sociology.
Heggen, Kåre (2002). Kriminalisering av ungdommens rus. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2002). Høgskolekonfigurasjonar : internasjonale erfaringar med nettverkshøgskolar og -universitet. Leiarseminar.
Heggen, Kåre (2002). Forståinga av kompetanse i sjukepleie-, lærar- og sosialarbeidaryrket. Utdanningskonferansen 2002.
Heggen, Kåre (2002). Jakta på den gode sosialarbeidar. Forskarseminaret.
Heggen, Kåre (2002). Barn og ungdoms livsverd i endring - utfordringar for skolen. Konferanse for ungdomstrinnet.
Heggen, Kåre (2002). Living Conditions for Norwegian Youth in Peripheral Areas. Living Conditions of Periphery Nordic Young People.
Heggen, Kåre (2001). Norwegian research about children and youth in peripheral areas. Barn och unga i rurala områden - nordiskt och europeiskt perspektiv : nordisk temakonferanse.
Heggen, Kåre (2001). Kva skjedde med det sosialpedagogiske studiet på 70-talet og kva skjedde etterpå?. utenTitteltekst. Jubileumsseminar ved Høgskulen i Volda.
Heggen, Kåre (2001). Utdanningsrevolusjonen i eit kritisk lys. Tiltredingsførelesing.
Heggen, Kåre (2001). Velferdsstatens ungdomsroller. Norges Forskningsråds programseminar for "Velferdsprogrammet".
Heggen, Kåre (2001). Jakta på den gode sosialarbeidar og den profesjonelle identitet. Profesjonsseminaret.
Heggen, Kåre (2001). Det handlar om tillit. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2001). Jenterevolusjonen. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2001). Høgre utdanning - nye målgrupper. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (2000). Marginalization and the Local Community. NYRIS 7. Nordic Youth Research Symposium 2000..
Heggen, Kåre (2000). Utdanningsrevolusjonen som endrar bygde-Noreg. Profilen.
Heggen, Kåre (2000). Yrkesutdanning etter Reform 94. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre;Mulroney, Graham;Shnookal, Liza (1999). Reforms in Vocational Education in Norway and their Effects on Education and Employment Destinations of Young People. Education and Industry in Partnership.
Heggen, Kåre (1999). Ungdom - i utkantens randsoner. Noregs forskingsråd sin avslutningskonferanse for programmet "Barn, ungdom, familie".
Heggen, Kåre (1999). Ungdom med lite utdanning : marginalisering?. Samordningsutvalget for Finnmark utdanningsregion.
Heggen, Kåre (1999). Sosialpedagogikk i Norge. Konferanse for lærarar i barnevernpedagogikkutdanninga i Norge.
Heggen, Kåre (1999). FoU i høgskulane sine helse- og sosialutdanningar. Nasjonalt råd for helse- og sosialutdanning.
Heggen, Kåre;Holdsworth, Roger (1998). Youth Research and Young People's View of the Future. Youth 98, Public Spaces, Public Voices.
Heggen, Kåre (1998). Youth in Rural areas without Education: Marginalisation?. Joint meeting of British and Norwegian Childhood Researchers.
Heggen, Kåre (1998). Berre ungdommeleg rus ...?. Sunnmørsposten.
Heggen, Kåre (1997). Ungdoms kvalifisering i eit regionalt perspektiv : sprik mellom tilgang og behov for kompetanse?. Konferanse om Ungdom, utdanning, arbeid.
Heggen, Kåre (1997). Ungdom i periferien - kjønn og marginalisering : utgangspunkt og metodiske refleksjonar. NFR-konferanse om "Metoder på tvers: Forskning om barn og famil ier".
Heggen, Kåre (1997). Ungdom og lokalmiljø - forankring eller fråkopling. Møre og Romsdal fylkeskommune si samling for rådgjevarar.
Heggen, Kåre;Haanes, Eivind O. (1997). For å bli gagns menneske ... : utdanning for distriktsutvikling : kva treng bygda og kva vil ungdom sjølve?. Landskonferansen om tiltaksarbeid.
Stave, Bjørn;Heggen, Kåre;Kjøl, Per Eivind;Dahllöf, Urban;Selander, Staffan (1996). The Trondheim-Volda doctoral program. International development seminar, 2.
Heggen, Kåre;Jørgensen, Gunnar (1996). Rural youth - marginal youth? : a discussion (paper). Nordic Youth Research Symposium, NYRIS 5.
Heggen, Kåre;Gustafsson, Christina (1996). Utdanningsplanlegging i lokal kontekst. Pedagogikforskarens roll i utbildningsplanering (Urban Dahllöfs minisymposium).
Elvekrok, Dag Runar;Johansen, Brage W.;Syvertsen, Tor G.;Totland, Terje;Haukenes, G.;Svardal, A.;Ueland, P. M.;Fischer, Martin;Law, Kincho;Heggen, Kåre;Madssen, Kjell-Arild;Vaage, Sveinung (1995). World Wide Web as a coordination technology for knowledge work. Workshop on "Modelling of Building Through Their Life Cycles".
Bøe, Lidveig;Heggen, Kåre (1989). Theoretical Perspectives on Youth and the Socialization Process in Rural Communities. The Second Nordic Youth Research Symposium.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 65
Telefon (mobil): +47 952 13 626
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T325