HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (7) Formidling (18)
Eriksen, Tore Linné;Feldberg, Karen B. (2013). Utvikling. En innføring i utviklingsstudier. ISBN: 9788276349627. 336 s. Cappelen Damm Akademisk.
Feldberg, Karen B. (2007). Utviklingsstudiet gjennom 20 år. ISBN: 978-82-579-4583-1. 84 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Feldberg, Karen B.;Smith, Robert Langley;Tenga, Titus;Skøelv, Roald (2008). A Study of selected Development Partners' Strategies for support of Post-primary Education with special focus on lower secondary education in Southern Saharan Africa. 62 s. LINS, Høgskolen i Oslo.
Feldberg, Karen B. (2007). Mid-Term Review of Norway's Support to UNICEF's Education Programme in Madagascar (2005-2007). 38 s. LINS, Høgskolen i Oslo.
Feldberg, Karen B. (2007). Prinsipiell vurdering av støtte til norsk sommerskole. Vurdering på oppdrag fra Norad. 12 s. LINS, Høgskolen i Oslo.
Feldberg, Karen B. (2002). SWAP: An overview of central documents and debates. 74 s. Norwegian Ministry of Education and Research.
Feldberg, Karen B. (2001). Decentralisation in the Education Sector: A study of Progress in Zambia and Tanzania. A special study commisioned by NORAD. LINS report 2001-4. 64 s. LINS.
Feldberg, Karen B. (2000). District Based Support to Primary Education. Tanzania. Review, Evaluation and Appraisal. Commisioned by NORAD. LINS report 2000-4. 27 s. LINS.
Breidlid, Anders;Feldberg, Karen B.;Østberg, Sissel (1991). Blant luoer og karen-folk. U-landsstudiet .. 7 s. Sagene lærerhøgskole.
Feldberg, Karen B. (2013). Hva betyr utdanning for utvikling?. Eriksen, Tore Linné Feldberg, Karen B. (Red.), Utvikling. En innføring i utviklingsstudier. 7. s. 161-186. Cappelen Damm Akademisk.
Feldberg, Karen B. (2010). Bistand til utdanning - et løftebrudd. Bistandsaktuelt. Vol. 13.årgang.
Feldberg, Karen B. (2008). Nedprioritering av bistand til utdanning. Bistandsaktuelt.
Breidlid, Anders;Feldberg, Karen B. (2008). Nedprioritering av bistand til utdanning. Bistandsaktuelt.
Feldberg, Karen B. (2007). Rural Education. Some reflections on Rural Education with Norway as a case. FAO, Education for Rural People. http://www.fao.org/sd/erp/Documents 2007/RuraleducationinNorway.doc. FAO.
Feldberg, Karen B. (2006). Post-primary education an increasing concern. Educaid : Norwegian co-operation in basic education. Vol. Issue no 1.
Feldberg, Karen B. (2006). Zambian education reforms - achievements and challenges to take the reforms further. Educaid : Norwegian co-operation in basic education. Vol. Issue no 1.
Feldberg, Karen B. (2000). Utdanning for alle. Men hvordan?. Tredje Verden Magasinet X 2000-4. Vol. 4. 3 s.
Feldberg, Karen B. (1998). Kan den globale reisen gi oss global forståelse?. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 4. 1 s.
.
Se alle publikasjoner
.
.
.
.
.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 72 61
Telefon (mobil): +47 454 46 501
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG352

Samarbeidsrelasjoner

LINS, Lærerutdanningens internasjonale senter, HIO Avdeling for lærerutdanning, HIO