HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (3) Forskningsrapporter (3) Formidling (27)
Jevne, Kari Sjøhelle (2017). Negotiating client positions: parents with custodial disagreements talking about their experiences with child welfare workers. Nordic Social Work Research. doi: doi.org/10.1080/2156857X.2017.1326976
Jevne, Kari Sjøhelle;Andenæs, Agnes (2017). Parents in high-conflict custodial cases: negotiating shared care across households. Child & Family Social Work. Vol. 22. doi: 10.1111/cfs.12240
Jevne, Kari Sjøhelle;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Grensearbeid: Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker. Fontene forskning.
Jevne, Kari Sjøhelle (2017). Barnevernssaker med foreldrekonflikter. Forhandlinger om problemforståelser og handlingsrom når det er bekymringer for barn som har to hjem. 160 s. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
Köhler-Olsen, Julia;Jevne, Kari Sjøhelle;Arnesen, Elisabeth (2012). Høringssvar – Forslag til endringer i lov 8. april nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) mv. for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep. 14 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jevne, Kari Sjøhelle (1998). Samværsfedre : en kvalitativ studie av samværsfedres utøvelse og opplevelse av sitt faderskap. ISBN: 82-7570-108-2. 97 s. Allforsk.
Jevne, Kari Sjøhelle (2017). Forståelser av problemet i foreldrekonfliktsaker i barnevernet. Fagdag Nordstrand barneverntjeneste. Nordstrand barneverntjeneste.
Jevne, Kari Sjøhelle (2017). Foreldrekonfliktsaker som kommer til barnevernet skjer i gråsonen mellom barnevernloven og barneloven. Alumnibarnevern Konferanse for barnevernspedagoger HiOA. HiOA.
Jevne, Kari Sjøhelle (2016). Skilt, men redd når barna er hos den andre. Forskning.no.
Jansen, Anne;Christensen, Astrid;Haldar, Marit;Jevne, Kari Sjøhelle;Johansen, Marit;Köhler-Olsen, Julia;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Sundnes, Anita (2016). Hospiteringsprosjektet. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 93.
Jevne, Kari Sjøhelle (2016). Begrepet foreldrekonflikter. Nettverksamling for Nordisk nettverk for barnelivsforskning. Nordisk nettverk for barnelivsforskning.
Jevne, Kari Sjøhelle (2016). Grensesnittet mellom barnevern og foreldretvister - med utgangspunkt i barnevernssaker med foreldrekonflikter. JUC nettverk i barnerett/barnevernrett. JUC.
Jevne, Kari Sjøhelle (2016). Trapped between uncertainty and responsibility: parents with custodial disagreements negotiating shared care across households. 6th European Conference for Social Work Research. European Social Work Research Assosiation.
Ulvik, Oddbjørg Skjær;Jevne, Kari Sjøhelle (2015). Grensearbeid: Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker. Bjørknes, Linda Elisabeth Kruse, Erik Lindbæk Hagstrøm, Elisabeth Karseth, Inger (Red.), Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger. Bokkapittel. s. 178-198.
Jevne, Kari Sjøhelle;Blaauw Hval, Andreas (2015). Samtaler med barn.
Jevne, Kari Sjøhelle (2014). Negotiating concerns in high conflict divorce families. ISCAR. The International Society for Cultural and Activity Reseach.
Se alle publikasjoner
Jevne, Kari Sjøhelle (2013). Barnevernet vegrer seg for å gå inn i konfliktsaker. Forskning.no.
Jevne, Kari Sjøhelle (2013). Samtaler med barn: Om å bruke barnets hverdagsliv som utgangspunkt for å utforske hvordan barn har det og hjelpe barnet til å forstå sin egen situasjon. Barneansvarlig treff. Oslo Universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengigh.
Jevne, Kari Sjøhelle (2013). Hverdagsliv i konfliktfylte skilsmissefamilier: foreldres perspektiver. "Snakk med oss" - konferanse om barns deltakelse og profesjonell praksis. HiOA.
Jevne, Kari Sjøhelle (2012). Fire stemmer om forskningsetikk. Forskningsetikk.
Jevne, Kari Sjøhelle (2012). Concerns of abuse or neglect in the context of contact and resident conflicts: a user perspective on the child welfare service. Sociology and Social Work: Theory and Practice. Høyskolen i Oslo og Akershus.
Jevne, Kari Sjøhelle (2012). Concerns and conflicts. Parents with custodial conflicts experiences with the child welfare service (CWS). Professional practice and children's participation. HiOA.
Jevne, Kari Sjøhelle (2011). Barnevernssaker med konflikter mellom foreldre i et menneskerettighetsperspektiv. Barn, menneskerettigheter og sosialpolitikk forskning gruppe. Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag..
Jevne, Kari Sjøhelle (2011). Å inkludere barn i barnevernsforskning: Etiske utfordringer og dilemmaer. Barn og unge på tvers. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jevne, Kari Sjøhelle (2010). Barnevernssaker med konflikter mellom skilte foreldre. Hvordan kan kulturpsykologi bidra med forståelser og perspektiver. Forskningsseminar i kultur og samfunnspsykologi. Psykologisk institutt.
Jevne, Kari Sjøhelle (2010). Talking about participation: Child welfare workers dealing with high conflict divorce families. XVII ISA Word congress of sociology. International Sociological Association (ISA).
Jevne, Kari Sjøhelle (2010). Barnevernssaker med foreldrekonflikter – barns deltakelsesmuligheter og utviklingsbetingelser. Barn på tvers. Høyskolen i Oslo.
Jevne, Kari Sjøhelle (2010). ”Agendaen vår var jo at vi skulle ta barnas perspektiv”. - Barneperspektiv i barnevernssaker med store konflikter mellom skilte foreldre. FORSA 2010. Foreningen for forskning i sosialt arbeid i Norge.
Jevne, Kari Sjøhelle (2009). Child participation in Norwegian child welfare services– challenges and possibilities. The 11th European Congress of Psychology. The Norwegian Psychological Association.
Aas, Karin Haarberg;Gulbrandsen, Liv Mette;Ulvik, Oddbjørg Skjær;Seim, Sissel;Jevne, Kari Sjøhelle (2009). "Snakk med oss" - Et aksjonsforskningsprosjekt om barnevern og barns deltakelse. Nordisk barnevernkongress. Norsk Barnevernssamband.
Jevne, Kari Sjøhelle (2009). Barnekonvensjonens artikkel 12: Barns rett til deltakelse. Press Redd Barnas seminar om barnekonvensjonen. Press Redd Barna.
Jevne, Kari Sjøhelle (2008). Barn i gråsonen mellom barnevernloven og barneloven. Forskningskonferanse. Profesjonsutøvelse og barns deltakelse..
Jevne, Kari Sjøhelle (2001). Samværsfedre – ansvarsløse lekeonkler eller ordentlige pappaer?. Moxnes, kari Kaul, hjørdis levin, irene (Red.), Skilsmissens mange ansikter. Om barns og foreldres erfaringer med skilsmisse. Kapittel 10. s. 153-166.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 05
Telefon (mobil): +47 402 00 215
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X569