HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kari Stefansen

forsker I

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (41) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (14) Formidling (80) OsloMet-publikasjoner (10)
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2018). On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway. Slany, Krystyna Ślusarczyk, Magdalena Pustulka, Paula Guribye, Eugene (Red.), Transnational Polish Families in Norway: Social Capital, Integration, Institutions and Care. II: 2. s. 155-171. Peter Lang Publishing Group.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2018). Same but different: Polish and Norwegian parents' work–family adaptations in Norway. Journal of European Social Policy. 13 s. doi: 10.1177/0958928718758824
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Strandbu, Åse (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society. Vol. 23. doi: 10.1080/13573322.2016.1150834
Bredal, Anja;Stefansen, Kari (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. Susanna, Johansson Stefansen, Kari Bakketeig, Elisiv Kaldal, Anna (Red.), Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 15. s. 311-330. Palgrave Macmillan.
Johansson, Susanna;Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv;Kaldal, Anna (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. Susanna, Johansson Stefansen, Kari Bakketeig, Elisiv Kaldal, Anna (Red.), Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 1. s. 1-31. Palgrave Macmillan.
Stefansen, Kari;Johansson, Susanna;Kaldal, Anna;Bakketeig, Elisiv (2017). Epilogue: The Barnahus Model: Potentials and Challenges in the Nordic Context and Beyond. Susanna, Johansson Stefansen, Kari Bakketeig, Elisiv Kaldal, Anna (Red.), Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 16. s. 331-352. Palgrave Macmillan.
Stefansen, Kari (2017). Staging a Caring Atmosphere: Child-Friendliness in Barnahus as a Multidimensional Phenomenon. Susanna, Johansson Stefansen, Kari Bakketeig, Elisiv Kaldal, Anna (Red.), Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 2. s. 35-56. Palgrave Macmillan.
Susanna, Johansson;Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv;Kaldal, Anna (2017). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. ISBN: 9783319583877. 380 s. Palgrave Macmillan.
Østby, Lene Gunhild;Stefansen, Kari (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 14. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-03-02
Strandbu, Åse;Stefansen, Kari;Wiig, Camilla (2017). Læring i idrett og skole. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 5. s. 74-93. Cappelen Damm Akademisk.
Se alle publikasjoner
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari;Wężyk, Agata;Merecz-Kot, Dorota (2017). The role of family policy regimes in work–family adaptations: Polish parents in Norway and Poland. Central and Eastern European Migration Review. Vol. 6. doi: 10.17467/ceemr.2017.12
Løvgren, Mette;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse (2017). Den lille og den store selvstendigheten - ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 8. s. 136-149. Cappelen Damm Akademisk.
Stefansen, Kari;Strandbu, Åse;Smette, Ingrid (2017). Foreldre som "bakkemannskap" for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 7. s. 113-132. Cappelen Damm Akademisk.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Silseth, Kenneth (2017). Å koble seg på elevers livsverden - betraktninger fra lærere. Erstad, Ola Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 2. s. 23-36. Cappelen Damm Akademisk.
Strandbu, Åse;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Sandvik, Morten Renslo (2017). Young people’s experiences of parental involvement in youth sport. Sport, Education and Society. 12 s. doi: 10.1080/13573322.2017.1323200
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari;Gashi, Liridona;Seeberg, Marie Louise (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway. Sirovatka, Tomáš Valkova, Jana (Red.), Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 6. s. 161-184. Nakladatelství Masarykovy univerzity.
Lyng, Selma Therese;Stefansen, Kari (2016). Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber. Halrynjo, Sigtona Teigen, Mari (Red.), Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 9. s. 179-199. Gyldendal Akademisk.
Strandbu, Åse;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2016). En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungomdstida.. Seippel, Ørnulf Nicolay Sisjord, Mari Kristin Strandbu, Åse (Red.), Ungdom og idrett. 6. s. 113-132. Cappelen Damm Akademisk.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Strandbu, Åse (2016). "De må drive med noe": Idrettenes mening i ungdomstida, fra foreldrenes perspektiv. Seippel, Ørnulf Nicolay Sisjord, Mari Kristin Strandbu, Åse (Red.), Ungdom og idrett. 8. s. 154-172. Cappelen Damm Akademisk.
Farstad, Gunhild Regland;Stefansen, Kari (2015). Involved fatherhood in the Nordic context: dominant narratives, divergent approaches. Norma. Vol. 10. doi: 10.1080/18902138.2015.1013348
Elstad, Jon Ivar;Stefansen, Kari (2014). Social Variations in Perceived Parenting Styles among Norwegian Adolescents. Child Indicators Research. Vol. 7. doi: 10.1007/s12187-014-9239-5
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Bossy, Dagmara (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 38.
Thagaard, Tove;Stefansen, Kari (2014). Expressions of commitment and independence: Exploring men’s emotional responsibility in heterosexual couple relationships. Nordic Journal of Social Research. Vol. 5. 18 s.
Skilbrei, May-Len Østbye;Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2013). Seksuell vold - en introduksjon. Sosiologi i dag. Vol. 43.
Stefansen, Kari (2012). Små barns livsverdener : klassespesifikke erfaringsrom?. Nordisk Barnehageforskning. Vol. 5.
Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2011). Fysisk foreldrevold i oppdragelsen - sett med barnas øyne. Barn i Norge. Vol. 1.
Stefansen, Kari;Aarseth, Helene (2011). Enriching intimacy: the role of the emotional in the 'resourcing' of middle-class children. British Journal of Sociology of Education. Vol. 32. doi: 10.1080/01425692.2011.559340
Stefansen, Kari;Blaasvær, Nora (2010). Barndommen som klasseerfaring. Omsorg og oppdragelse i arbeiderklassefamilier. Dahlgren, Kenneth Ljunggren, Jørn (Red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Kapittel. Universitetsforlaget.
Stefansen, Kari;Farstad, Gunhild Regland (2010). Classed parental practices in a modern welfare state: Caring for the under threes in Norway. Critical Social Policy. Vol. 30. doi: 10.1177/0261018309350811
Stefansen, Kari;Skogen, Ketil (2010). Selective identification, quiet distancing: understanding the working-class response to the Nordic daycare model. Sociological Review. Vol. 58. doi: 10.1111/j.1467-954X.2010.01941.x
von Soest, Tilmann;Mossige, Svein;Stefansen, Kari;Hjemdal, Odin (2010). A validation study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. Vol. 32. doi: 10.1007/s10862-009-9149-x
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Mossige, Svein (2009). Responsible victims? Young people's understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 17. doi: 10.1177/110330880901700402
Stefansen, Kari;Valset, Kirsti;von Soest, Tilmann;Mossige, Svein;Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag. Vol. 39.
Stefansen, Kari;Farstad, Gunhild Regland (2008). Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter. Betydningen av klasse. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2008). Norske ungdommers rapportering av vold og seksuelle overgrep. Resultater fra en landsrepresentativ studie. Norges Barnevern. Vol. 85.
Farstad, Gunhild Regland;Stefansen, Kari (2007). Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov. Barn. Vol. 25.
Stefansen, Kari (2007). Familiens rolle i reproduksjonen av ulikhet kunnskapsbidrag fra kvalitative studier av foreldreskap. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 15.
Pape, Hilde;Stefansen, Kari (2006). Voldsomme relasjoner. Kjønnsperspektiver på vold i parforhold. Lorentzen, Jørgen Ludvig Mühleisen, Wencke (Red.), Kjønnsforskning. Kapittel 3.6. s. 207-217. Universitetsforlaget.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2006). "Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep..." Kvinners fortolkninger av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 47.
Stefansen, Kari (2006). Krisesentrene i Norge. Nordisk sosialt arbeid. Vol. 26.
Skilbrei, May-Len;Stefansen, Kari (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. ISBN: 978-82-02-55025-7. 211 s. Cappelen Damm Akademisk.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår.. ISBN: 978-82-7894-643-5. 140 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. ISBN: 978-82-7894-582-7. 118 s. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Stang, Elisabeth Gording;Madsen, Christian;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2014). Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. ISBN: 978-82-7894-536-0. 176 s. NOVA.
Stefansen, Kari;Hansen, Thomas (2014). "En god forberedelse til å bli forsterforeldre" - Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. ISBN: 978-82-7894-496-7. 198 s. NOVA.
Stefansen, Kari;Gundersen, Tonje;Bakketeig, Elisiv (2012). Barnehusevalueringen 2012, delrapport 2: En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte. ISBN: 978-82-7894-434-9. 164 s. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Berg, Mette;Myklebust, Trond;Stefansen, Kari (2012). Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 1 : barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse. ISBN: 978-82-7808-096-2. 203 s. Politihøgskolen.
Turner, Lena Magnusson;Stefansen, Kari (2012). Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt. ISBN: 978-82-7894-416-5. 136 s. NOVA.
Turner, Lena Magnusson;Stefansen, Kari (2011). Boforhold blant lavinntektsfamilier. En gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Stefansen, Kari (2011). Foreldreskap i småbarnsfamilien. Klassekultur og sosial reproduksjon. 204 s. Unipub forlag.
Stefansen, Kari (2011). Foreldreskap i småbarnsfamilien. Klassekultur og sosial reproduksjon. ISBN: 9788278944035. 204 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Se alle publikasjoner
Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. ISBN: 978-82-7894-271-0. 235 s. NOVA.
Pape, Hilde;Stefansen, Kari (2004). Den skjulte volden? En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep. ISBN: 82-8122-000-7. 139 s. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og NOVA.
Stefansen, Kari (1998). Ung i Målselv. Fritidsmønstre, rusmiddelbruk og framtidsplaner. ISBN: 82-7894-064-9. 141 s. NOVA.
Stefansen, Kari (1997). Ungdomsundersøkelsen i Strand. Om rusmiddelbruk, fritidsmønstre og skoletilpasning. ISBN: 82-7894-028-2. 78 s. NOVA.
Persson, Marlene;Stefansen, Kari (2018). Sport dropout during adolescence: What can an open-ended survey question approach teach us about the phenomenon?. XVII Annual Conference of Youth Studies 2018. Finnish Youth Research Society.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2018). Victim positions and healing: The research interview as a safe space for telling stories; Challenging the vulnerable victim paradigm. Annual Conference of European Network on Gender and Violence. University of Bristol.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv (2018). Den norske barnehusmodellen i et komparativt perspektiv. Seminar om barnehusmodellen. Justis- og beredskapsdepartementet.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2018). Arbeid/familie-tilpasninger blant polske og norske familier i Norge. Norsk sosiologforenings vinterseminar.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater fra NOVAs evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår.. Hva gjør vi med volden?. NOVA og NKVTS.
Stefansen, Kari (2017). Seksuell trakassering er et stort problem blant ungdom. Viten + praksis.
Stefansen, Kari (2017). Ungdom blir trakassert. Klassekampen.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2017). Domestic violence in Norway: Policy development, key agencies and research initiatives. Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context. Faculty of Political Science, University of Bucharest.
Stefansen, Kari (2017). Foreldres møte på barnehage og skole – hva betyr sosial klasse?. Seminar Institutt for pedagogikk og livslang læring. NTNU.
Stefansen, Kari (2017). Working-class parenting in Norway – moving towards cultivation?. Proper (school)readiness, proper parenting, research seminar. Roskilde Universitet.
Se alle publikasjoner
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2017). Raising boys and girls: Exploring cultivational parenting through a gender lens. ECER. Symposium on Concerted Cultivation in a Cross-Cultural Perspective.. EERA (European educational Research Association).
Stefansen, Kari (2017). Research on interpersonal violence at NOVA. Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context International Workshop. Faculty of Political Science, University of Bucharest.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2017). Domestic violence in Norway: Policy development, key agencies and research initiatives. Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context International Workshop. Faculty of Political Science, University of Bucharest.
Stefansen, Kari (2017). Staging a caring atmosphere in Barnahus: The role of aesthetic-spatial support. European Conference on Domestic Violence.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv (2017). The Nordic Barnahus model(s) in theory and practice. European Conference on Domestic Violence.
Stefansen, Kari (2017). Kropp og grenser - Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Generasjon perfekt. Seminar for samfunnsfaglærere. Cappelen forlag.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv;Mossige, Svein (2017). Voldsprogrammet ved NOVA. Fagmøte Bufdir. BUFDIR.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv;Andersen, Lotte Cathrin (2017). Voldsprogrammet ved NOVA. Ledersamling for barnehusene. Statens barnehus Oslo.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Dullum, Jane Vibeke (2017). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Ledersamling for sentrene. FMSO.
Stefansen, Kari;Jansen, Kristin (2017). Disse jentene er i ferd med å bli sjeldne.. Aftenposten.
Stefansen, Kari;Bergstrøm, Ida Irene (2017). Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar innendørs. http://kjonnsforskning.no/nb/2017/04/domstolene-diskriminere.
Løvgren, Mette;Stefansen, Kari (2016). Measuring the prevalence of rape: Results from a survey experiment. Research, knowledge and theory on sexual violence in the Nordic countries – where are we, where are we going? Research Seminar on Sexual Violence. Centre for Gender Research, University of Oslo.
Stefansen, Kari;Bakken, Anders;Abebe, Dawit Shawel;Mossige, Svein;Stalsberg, Linn (2016). Doing well despite obstacles. Explore HiOA.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse (2016). Personhood and gendered risks Parents narratives of teenage children’s development. Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives on family-life, expertise, and risk management. Centre for Parenting Culture Studies and the ParCul project.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse;Lavold, Hallvard (2016). Hvorfor har dagens foreldre blitt så idrettsgale?. HiOA Podcast.
Stefansen, Kari (2016). Sondre (16): Jeg tror de som er mye med foreldrene sine på idretten, får et ...bedre forhold til dem ellers også. Jeg får det.. Aftenposten.
Stefansen, Kari (2016). Slik får vi hverdagen til å gå opp. Foreldre & Barn.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2016). Work-family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway: understanding links between policy, practice and gender equality. EFSR.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2016). Work–family adaptations and Institutional support systems. Polish families in Poland and Norway. Women and men facing everyday challenges. work and life demands in the context of gender. NIOM/NOVA/PSR.
Stefansen, Kari;Bjørnholt, Margunn (2016). Work–family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway. Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender. NIOM/NOVA/PSR.
Stefansen, Kari;Bjørnholt, Margunn (2016). Work–family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway. Research network on Polish migration to Norway. SIK/NOVA/PSR.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Mossige, Svein (2016). Den vanskelige volden. Klassekampen.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Strandbu, Åse (2016). Hvorfor er dagens foreldre blitt så idrettsgale?. Viten & Snakkis HIOA podkaster.
Stefansen, Kari (2016). Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Ungdata-konferansen. NOVA/HIOA.
Stefansen, Kari (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Hva forteller UngVold-undersøkelsene?. BUFF-konferansen. BUFDIR.
Stefansen, Kari (2016). Violence against children – NOVA’s Youth and Violence Surveys. Møte med internasjonal delegasjon. NOVA/HIOA.
Stefansen, Kari (2016). Fysisk vold fra foreldre. Utviklingstrekk 2007-2015. Møte i barnevoldsutvalget. BLD.
Hyggen, Christer;Stefansen, Kari (2016). Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid. Sosiologi i dag. Vol. 46.
Eriksen, Nina;Stefansen, Kari;Mossige, Svein (2016). Mer vold mot barn i innvandrerfamilier. forskning.no.
Eriksen, Nina;Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2016). En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep. forskning.no.
Stefansen, Kari;Strandbu, Åse (2016). Hvorfor finner foreldre det så meningsfylt å involvere seg i tenåringenes idrett? Det ville forskere se på.. Aftenposten.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Gilje, Øystein (2015). Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway.. Parenting for a Digital Future Research Blog.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2015). På denne arenaen nekter foreldre å gi slipp. Aftenposten.
Strandbu, Åse;Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2015). Parents' involvement in organised youth sport. Beyond harmful pressure and "the optimal push". British Sociological Association Annual Conference.
Strandbu, Åse;Smette, Ingrid;Stefansen, Kari (2015). Young people's views on the ideal parenting in youth sport. European Association for Sociology of Sport Conference.
Stefansen, Kari (2015). Evalueringen av PRIDE og videre-opplæringskursene. Nasjonal PRIDE-samling. Bufdir.
Stefansen, Kari;Løvgren, Mette (2015). Sosiologi om intimitet. Sosiologi i dag.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse (2015). Teenage Boys' Struggles with School and Social Relationships. Understanding Parental Expectations and Approaches. ERNAPE Conference.
Stefansen, Kari;Løvgren, Mette (2015). Maximising disclosure – a survey into the prevalence of sexual violence. European Conference on Domestic Violence.
Farstad, Gunhild Regland;Stefansen, Kari (2015). Pappaperm ikke eneste vei til likestilling. forskning.no.
Farstad, Gunhild Regland;Stefansen, Kari (2015). Kritisk til ukritisk pappapermforskning. kilden.no.
Farstad, Gunhild Regland;Stefansen, Kari (2015). Involvert farskap på Island. Faglig seminar. Diakonhjemmet høgskole.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2015). Fathering in a Norwegian and Polish perspective. Gender, Culture & Migration, 2015.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv (2015). Oppfølging av NOVAs evaluering av krisesenterloven. Faglig møte. Bufdir.
Stefansen, Kari (2015). Bare en bagatell? Jenters erfaringer med uønsket beføling. Seminar. Senter for likestilling, Universitetet i Agder.
Stefansen, Kari (2014). Nye ord for tafsing og klåing. forskning.no.
Stefansen, Kari (2014). Seksuell vold som fenomen og samfunnsproblem. Kvinner på tvers.
Stefansen, Kari;Bjørnholt, Margunn;Holter, Maria Elisabeth (2014). Strategies for work-life balance among Norwegian dual earner couples. Emerging ideas in masculinity research - Masculinity studies in the North. Nordic Association for Research on Men and Masculinities.
Stefansen, Kari (2014). Hun ville ikke, men han tok på henne likevel. http://kilden.forskningsradet.no.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari (2014). Polish immigrants' use and understandings of Norwegian work–family benefits. Emerging ideas in masculinity research - Masculinity studies in the North. Nordic Association for Research on Men and Masculinities.
Stefansen, Kari;Hansen, Thomas (2014). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Fagseminar. Bufdir.
Stefansen, Kari;Hansen, Thomas (2014). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Fagmøte. Bufdir.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Bossy, Dagmara (2014). Bare en bagatell?. Tidsskrift for helsesøstre.
Stefansen, Kari (2014). Seksuell vold er mer enn voldtekt. radikalportal.no.
Bakketeig, Elisiv;Stefansen, Kari;Gundersen, Tonje (2013). The Norwegian Children`s House model - competing notions of good practice?. Thirteen ISPCAN European Regional Conference on child abuse and neglect. ISPCAN.
Skilbrei, May-Len Østbye;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2013). Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner. Aftenposten Viten.
Gundersen, Tonje;Stefansen, Kari (2012). Brukernes erfaring med Barnehus. Barnehuset i Bergens 5.års jubileum. Barnehuset.
Farstad, Gunhild Regland;Stefansen, Kari (2012). Involved fatherhood in father friendly welfare states. Maskuliniteter i bevegelse. Menn, likestilling og livskvalitet. Nordic Assosiaton of Research on Men and Masculinities.
Stefansen, Kari (2010). En etisk forpliktelse. Eriksson, Maria Cater, Åsa Källström Dahlkild-Öhman, Gunilla Näsman, Elisabet (Red.), Barns stemmer om vold. Å tolke og forstå. kapittel. s. 5-9. Gyldendal Akademisk.
Klemsdal, Lars;Hegnes, Atle Wehn;Larsen, Håkon;Lyng, Selma Therese;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Orupabo, Julia;Skilbrei, May-Len;Solbrække, Kari N.;Stefansen, Kari (2010). Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag. Vol. 40.
Aarseth, Helene;Stefansen, Kari (2009). Parental investments and classed intimacy in the “new” middle class. Beyond Bourdieu: Habitus, Capital & Social Stratification.. Universitetet i København.
Skogen, Ketil;Stefansen, Kari;Krange, Olve;Strandbu, Åse (2008). En pussig utlegning av middelklassens selvforståesle. En kommentar til Ove Skarpenes. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
Skogen, Ketil;Stefansen, Kari;Krange, Olve;Strandbu, Åse (2008). Sluttreplikk til Skarpenes og Sakslind. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
Skogen, Ketil;Krange, Olve;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse (2008). Den ydmyke middelklassen. Dagbladet.
Skogen, Ketil;Krange, Olve;Stefansen, Kari;Strandbu, Åse (2008). Hvem forsvarer ”vanlige folk”?. Dagbladet.
Stefansen, Kari;Pape, Hilde;Hjelmdal, Ole Kristian;Clausen, Sten-Erik;Haaland, Thomas (2005). Misbruk av forskning. VOLD MOT KVINNER: Den episodiske partnervolden må ikke forveksles med grov kvinnemishandling. Dagbladet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 951 76 745
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X304

Andre kanaler

Nyhetsstrøm

Twitter - ingen data -