HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Emner E-læring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (3) Formidling (39)
Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). Fra gode enkeltresultater til institusjonell oppskalering. Læring om læring.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Hafskjold, Linda;Kjelle, Elin;Sebuødegård, Sofie;Hofvind, Solveig (2017). Radiographers' opinions on radiography research in Norway – A national survey. Radiography. Vol. 23. doi: 10.1016/j.radi.2016.12.006
Hofmann, Bjørn;Vikestad, Kari Gerhardsen (2013). Accuracy of upper abdominal ultrasound examinations by sonographers in Norway. Radiography. Vol. 19. doi: 10.1016/j.radi.2013.05.001
Myklebust, Aud Mette;Berntsen, Astrid;Kjelle, Elin;Vikestad, Kari Gerhardsen (2018). Post-graduate course in interpreting and reporting skeletal images for radiographers in Norway, experiences from a collaboration project.. ECR. European congress of radiology.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2018). Sonography practice by radiographers in Norway. Billeddiagnostisk Årsmøde 2018. Dansk Radiologisk Selskab.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Myhrer, Trude (2017). “Bruk det!” – Hva lærte vi av flipped classroom i anatomi og fysiologi. Digitalt universitet.
Metsala, Eija;Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). Radiography Research: Review of the Past, Current Situation and Direction Future in Us and the Nordic Countries. International X-ray Day 8.11.2017. The Finnish Röntgenhoitajaliitto.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). E-Learning Strategies for Universities and Libraries. IFLA 2017 Satellite Meeting. IFLA.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). De første beskrivende radiografer utdannet i Norge. Helsemedisinteknologi.no.
Høivik, Helge;Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). To modeller for e-læring. Teori og praksis for Bokskapet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2014-17. Øye for digital læring. Gyldendal Norsk Forlag.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). Fra gode enkeltresultater til institusjonell oppskalering.. Læringsfestivalen 2017.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). E-læringskurset som engasjerte studentene til å gjøre mer enn de måtte. Koch, Susanne (Red.), MOOC i høyere utdanning – historier om pedagogisk utviklingsarbeid. Kap 3. s. 27-40.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). The twisting and challenging way to design and develop the first Norwegian course in interpretation and description of skeletal radiology and trauma.. 62 Nordic Congress of Radiology and 23rd Nordic Congress of Radiography.
Se alle publikasjoner
Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). De første beskrivende radiografer ferdigutdannet. Dagens Medisin.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). Rapport fra Reykjavik. Hold Pusten.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). Sonography practice by radiographers in Norway – Past, current and future perspectives. 62 Nordic Congress of Radiology and 23rd Nordic Congress of Radiography.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Safai, Osman;Stavem, Amalie;Fosskaug, Julie (2017). Fra 35 til 7 prosent stryk på radiografi.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2015). Ordene. Jobber vi mer effektivt om vi kaller pasientene for pakker i stedet for pasienter og ventelister biomasse i stedet for venteliste?. Hold Pusten. Vol. 6/2015.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2015). Samler stipendiatene. Hold Pusten. Vol. 5/2015.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Andersen, Eivind (2015). Hva rører seg i RadForum?. Hold Pusten. Vol. 1/2015.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2015). Videreutdanning for radiografer i tolking og beskrivelser av skjelettrøntgenbilder. Fagdag. Helse Fonna.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Hurlen, Gabi Høium (2015). The Anatomy of an In-depth PPI - discussion and questions. Education in the Cloud. 2.nd Sino Norwegian MOOC workshop. Open University of China.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2015). From live lectures to instructional videos - Anatomy of a collaborative Project between 3 universities. Education in the Cloud. 2nd Sino Norwegian MOOC workshop. Open Univerisity of China.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2015). Radiografifaglig forskningsforum, hvordan vi arbeider. Lederdagene Norsk Radiografforbund. Norsk Radiografforbund.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2015). Når motstanden er størst, inviterer man til MOOCING. REN-møte. HiOA.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Hafskjold, Linda;Kjelle, Elin;Sebuødegård, Sofie;Hofvind, Solveig (2015). Radiographers’ attitudes and roles in research in Norway – a national survey. Høstmøtet 2015.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Hafskjold, Linda (2015). "A Norwegian Radiography Research group (NRRG), how to establish and operate a Research group in a small country – the journey to our first radiographic Study.". Nordic congress of radiology.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Hurlen, Gabi Høium (2015). MOOCING-Radiologists. A Pathway To Cross Disciplinary Cooperation. Nordic congress of radiology.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2015). Improvement of patient outcomes by evidence-based research. European Congress of Radiology. European Society of Radiology.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Hofvind, Solveig (2014). Hva foregår av radiografifaglig forskning?. Hold Pusten. Vol. 3/2014.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Hafskjold, Linda;Andersen, Eivind (2014). Gi radiografene mer ansvar. Dagens medisin.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Hofmann, Bjørn (2014). The accuracy of sonographers carrying out upper abdominal ultrasound examinations. DI EUROPE.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2013). RadForum 2012. Hold Pusten.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Hafskjold, Linda (2013). Radiografer i fremmarsj. Hold Pusten. Vol. 6/2013.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2013). Sonografer i UL-diagnostikk - faglig og økonomisk lønnsomt?. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. Vol. 5/2013.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2012). Vil være en pådriver og motivator. Hold Pusten. Vol. 4/2012.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2012). Er det samfunnsøkonomisk å la radiografer med videreutdanning i ultralyd utføre ultralyd av øvre abdomen? En kost/nytteanalyse fra tre radiologiske avdelinger ved Sykehuset Innlandet . 57 s. uio duo.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2011). Videreutdanning i Ultralyd for radiografer. I hvilken grad er læringsmålene nådd? En kontrollert prospektiv sammenlignende studie 6 mnd etter endt utdanning. . 79 s. Universitetet i Bergen.
Vikestad, Kari Gerhardsen (2009). Norske foredrag på ECR. Hold Pusten. Vol. 3/2009.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Langli, Turid (2009). Innspill - Kan radiografoverskuddet vendes til noe positivt?. Hold Pusten. Vol. 8/2009.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Langli, Turid (2009). Kan radiografoverskuddet vendes til noe positivt?. Hold Pusten. Vol. 6/2009.
Vikestad, Kari Gerhardsen;Gaarder, Mario (2009). Standardiserte ultralyd undersøkelser. Hold Pusten. Vol. 4/2009.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 63 91
Telefon (mobil): +47 974 60 861
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, R807