HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Karl Ingar Kittelsen Røberg

Stipendiat

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Forskningsrapporter (2) Formidling (5)
Kittelsen Røberg, Karl Ingar;Helland, Håvard (2016). Do grades in higher education matter for labour market rewards? A multilevel analysis of all Norwegian graduates in the period 1990–2006. Journal of Education and Work. Vol. 30. doi: 10.1080/13639080.2016.1187265
Wiers-Jenssen, Jannecke;Næss, Terje;Røberg, karl Ingar Kittelsen;Fekjær, Silje Bringsrud (2016). Humanister i arbeidslivet. 101 s. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus og NIFU.
Røberg, karl Ingar Kittelsen (2014). Høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker. ISBN: 978-82-93208-64-8. 96 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Helland, Håvard;Røberg, karl Ingar Kittelsen (2014). Do grades from higher education matter for labour market rewards?. Transitions in Youth, 22nd Annual workshop. European Research Network on Transitions In Youth.
Røberg, karl Ingar Kittelsen (2013). Velferdsstaten som sysselsettingsmaskin. SPS-konferansen 2013: Mangel på profesjonelle?. Senter for profesjonsstudier.
Røberg, karl Ingar Kittelsen (2013). Høgskolens betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker. FRAMTIDAS KOMPETANSEBEHOV - Forsyner utdanningssystemet næringslivet med mange nok kandidater og har de riktig kompetanse?. RSA MØRE.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 50 94
Telefon (mobil): +47 920 23 859
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T317