HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Ungdom Utdanningsvalg Videregående opplæring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (34) Forskningsrapporter (13) Formidling (67) OsloMet-publikasjoner (10)
Hegna, Kristinn (2018). Learner identities in vocational education and training – from school to apprenticeship (submitted). Journal of Education and Work.
Hegna, Kristinn (2018). Har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 18.
Hegna, Kristinn (2018). Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltagelse blant ungdom 2009–2016 – økte sosiale forskjeller og polarisering?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 18.
Arneberg, Edda J.;Hegna, Kristinn (2018). Virtuelle grenseutfordringer. Symbolske grenser i spill i The League of Legends. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 2. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-05
Kindt, Marianne Takvam;Hegna, Kristinn (2017). Innvandrerdriv på Oslos østkant. Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 12. s. 277-292. Cappelen Damm Akademisk.
Hegna, Kristinn;Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Åboen;Strandbu, Åse;Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette Moshuus, Geir (Red.), Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.
Hegna, Kristinn (2017). Conflicts, Competition and Social Support in Female-Dominated Vocational Education – Breaking or Reaffirming Stereotypical Femininity?. Journal of Vocational Education and Training. Vol. 69. doi: 10.1080/13636820.2017.1303783
Imdorf, Christian;Eberhard, Verena;Hegna, Kristinn;Doray, Pierre (2015). Educational systems and gender segregation in education – A three-country comparison of Germany, Norway and Canada. Imdorf, Christian Hegna, Kristinn Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Chapter. s. 83-122. Emerald Group Publishing Limited.
Se alle publikasjoner
Imdorf, Christian;Hegna, Kristinn;Reisel, Liza (2015). Gender segregation in vocational education. ISBN: 978-1-78560-347-1. Emerald Group Publishing Limited.
Imdorf, Christian;Hegna, Kristinn;Eberhard, Verena;Doray, Pierre (2015). Educational systems and gendered upper and post-secondary education – A three-country comparison of Germany, Norway & Canada. Imdorf, Christian Hegna, Kristinn Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Kapittel. s. 83-123. Emerald Group Publishing Limited.
Reisel, Liza;Hegna, Kristinn;Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction. Imdorf, Christian Hegna, Kristinn Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Introduksjon. s. 1-22. Emerald Group Publishing Limited.
Imdorf, Christian;Hegna, Kristinn;Reisel, Liza (2015). Gender segregation in vocational education. ISBN: 978-1-78560-347-1. 300 s. Emerald Group Publishing Limited.
Hegna, Kristinn (2014). Changing educational aspirations in the choice of and transition to post-compulsory schooling - a three-wave longitudinal study of Oslo youth. Journal of Youth Studies. Vol. 17. doi: 10.1080/13676261.2013.853870
Hegna, Kristinn (2013). Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring. Tapte nettverk og svekket skoletrivsel?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 13.
Hegna, Kristinn;Ødegård, Guro;Strandbu, Åse (2013). En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon? : unges liv og levekår. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 50.
Hegna, Kristinn;Dæhlen, Marianne;Smette, Ingrid;Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 53.
Hegna, Kristinn (2010). Endringer i utdanningsaspirasjoner gjennom ungdomskolen - kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 1.
Stefansen, Kari;Valset, Kirsti;von Soest, Tilmann;Mossige, Svein;Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag. Vol. 39.
Hegna, Kristinn (2007). ’Det store likestillingsprosjektets’ barn? Endringer i kjønnsforskjeller 1992-2002. Strandbu, Åse Øia, Tormod (Red.), Ung I Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. kapittel. s. 84-104. Cappelen Damm Akademisk.
Hegna, Kristinn (2007). Homoseksualitet, homofil identitet og psykisk helse: Risikable følelser eller eksperimentering?. Kvalem, Ingela Lundin Wichstrøm, Lars (Red.), Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Kapittel. s. 51-68. Cappelen Damm Akademisk.
Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the 'coming out' story of a Norwegian late adolescent gay man. Sexualities. Vol. 10.
Hegna, Kristinn;Rossow, Ingeborg (2007). What's love got to do with it? Substance Use and Social Integration for Young People Categorized by Same-Sex Experience and Attractions. Journal of Drug Issues. Vol. 37. doi: 10.1177/002204260703700201
Hegna, Kristinn;Wichstrøm, Lars (2007). Suicide attempts among Norwegian gay, lesbian and bisexual youths - General and specific risk factors. Acta Sociologica. Vol. 50. doi: 10.1177/0001699307074880
Hegna, Kristinn;Larsen, Camilla Jordheim (2007). Straightening out the queer? Same-sex experience and attraction among young people in Norway. Culture, Health and Sexuality. Vol. 9. doi: 10.1080/13691050600965984
Strandbu, Åse;Hegna, Kristinn (2005). Experiences of Body and Gender Identity among Young Female Norwegian Basketball Players. Sport in Society. Vol. 9.
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2005). Om å holde seg for god subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel. Sosiologisk Tidsskrift.
Hegna, Kristinn;Mossige, Svein;Wichstrøm, Lars (2005). Older adolescents with positive attitudes towards younger adolescents as sexual partners. Adolescence. Vol. 39.
Pedersen, Willy;Hegna, Kristinn (2003). Children and adolescents who sell sex: A community study. Social Science and Medicine. Vol. 56.
Wichstrøm, Lars;Hegna, Kristinn (2003). Sexual orientation and suicide attempt. A longitudinal study of the general Norwegian adolescent population. Journal of Abnormal Psychology. Vol. 112.
Hegna, Kristinn (2001). Høyere forekomst av selvmordsforsøk blant homofile ungdommer?. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 121.
Pedersen, Willy;Hegna, Kristinn (2000). Barn og unge som selger sex. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 120.
Hegna, Kristinn;Thoresen, Marit (1996). Ungdom i Storby. Øia, Tormod (Red.), Ung på 90-tallet. En antologi. Kapittel. s. 103-116. Cappelen Damm Akademisk.
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Svagård, Vegard;Helland, Tarjei;Seland, Idunn (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. ISBN: 978-82-7894-638-1. 147 s. NOVA.
Eriksen, Ingunn Marie;Hegna, Kristinn;Bakken, Anders;Lyng, Selma Therese (2014). Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. ISBN: 978-82-7894-524-7. 173 s. NOVA.
Hartberg, Silje;Hegna, Kristinn (2014). Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013. ISBN: 978-82-7894-494-3. 88 s. NOVA.
Bakken, Anders;Borg, Elin;Hegna, Kristinn;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. ISBN: 978-82-7894-278-9. 105 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Hegna, Kristinn (2007). Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie. ISBN: 82-7894-250-1. 252 s. NOVA.
Hegna, Kristinn (2005). "Likestillingsprosjektets" barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002. ISBN: 82-7894-225-0. 163 s. NOVA.
Hegna, Kristinn;Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. Ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester. ISBN: 82-7894-133-5. 100 s. NOVA.
Hegna, Kristinn;Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. ISBN: 82-7894-133-5. 100 s.
Kristiansen, Hans Wiggo;Hegna, Kristinn;Moseng, Bera (1999). Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn. ISBN: 82-7894-068-1. 353 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Hegna, Kristinn;Helland, Håvard (1998). Ung i Bergen. Om skoletilpasning og problematferd i videregående skole. ISBN: 82-7894-045-2. 135 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Vestel, Viggo Jan;Moshuus, Geir;Hegna, Kristinn (1997). Ung i Bodø. Fritidsaktiviteter, rusmiddelbruk og problematferd blant ungdom i Bodø i 1996. ISBN: 82-7894-022-3. 103 s. NOVA.
Hegna, Kristinn;Vestel, Viggo Jan (1997). Med ungdom i sentrum. Om trivsel, rusmidler og sentrumsbruk blant ungdom i Bergen. ISBN: 82-7894-008-8. 149 s. NOVA.
Hegna, Kristinn (1995). Lykkelige byer. Diskurs og ideologi i diskusjonen om boligforholdene i Kristiania i 1910-1920. ISBN: 82-13-00307-1. 157 s. Senter for teknologi og menneskelige verdier, Universitetet i Oslo.
Vasbø, Kristin Beate;Hegna, Kristinn (2018). The changing role of intimacy and belonging in the making of youth-parent relationships across three generations in Norway.. ESA Midterm conference RN30 Youth and generation: (Being) Young in context.. ESA, RN30.
Hegna, Kristinn (2018). Living the Nordic Model - growing up in a schooled society?. Learning beyond school - International perspectives on the schooled society. Institutt for pedagogikk, UiO.
Hegna, Kristinn (2018). Fra skoleelev til arbeidskar. Fortellinger om elever som lærer best UTENFOR klasserommet. Det grenseløse klasserommet. Forskningsdagene 2018. Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
Hegna, Kristinn;Silseth, Kenneth (2018). Det grenseløse klasserommet: Ungdom i og utenfor - og på tvers. Forskningsdagene 2018. Institutt for pedagogikk, Universitetet i OSlo.
Vasbø, Kristin Beate;Hegna, Kristinn (2018). Solidarity, separation and closeness. Three generations of youth’s narratives of parental relations. Midterm Conference 2018: (Being) Young in context. Concepts, contexts and comparisons in youth studies. European Sociological Association, Research Network 30.
Hegna, Kristinn;Huang, Lihong (2018). Citizens’ rights in change? Importance of gender and family background for attitudes towards gender equality, migrant and ethnic minority rights. EARLI SIG13 & InzentIM conference "Migration, Social Transformation, and Education for Democratic Citizenship". University of Duisburg-Essen.
Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Huang, Lihong (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge. Pressekonferanse. Utdanningsdirektoratet.
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn (2017). Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference 2017. University of Tampere, Finland.
Hegna, Kristinn (2017). Changing learner identities in the transition from education to training in VET. NERA 2017. Nordic Educational Research Association.
Hegna, Kristinn (2017). Trajectories of identification in VET – from school to apprenticeship. Sosiologforeningens vinterseminar. Norsk sosiologforening.
Se alle publikasjoner
Hegna, Kristinn (2017). Qualification and social inclusion in upper secondary VET. 'Challenges of Education for Tomorrow - A Nordic common ground?. Nordforsk.
Hegna, Kristinn (2016). Boklansering De Frafalne - bestilt kommentar. Fafo-frokost med boklansering De frafalne. Fafo.
Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående? Utdanningsvalg, valg av yrkesfag og fullføring. Faglig oppdatering, Utdanningsetaten Oslo Kommune. Utdanningseetaten, Oslo Kommune.
Imdorf, Christian;Hegna, Kristinn;Eberhard, Verena (2016). Geschlechtersegregation im Bildungssystem – Welche Rolle spielt die Berufsbildung?. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Vol. 2016.
Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) localised cultures of Vocational Education? The case of Oslo. NYRIS Nordic Youth Research Symposium 13. University West.
Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i Oslo? Valg av yrkesfag i en kunnskapsintensiv by. Fagseminar Oslo Byregjering. Oslo Byregjering.
Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) Localised Cultures of Vocational Education? The case of Oslo. NERA 2016. Nordic Education Research Association.
Hegna, Kristinn (2016). Foreldres rolle i utdanningsvalg - Press og autonome valg som kontekst. Sosiologenes vinterseminar 2016. Norsk sosiologforening.
Hegna, Kristinn (2015). - Jeg blir forvirret og skremt. Stress knyttet til yrkesvalg. nrk.no.
Hegna, Kristinn (2015). Unge voksnes utdanningsplaner i tilbakeblikk - etikk, longitudinelle studier og konstruksjon av narrativ. FINNUT programseminar. NFR.
Hegna, Kristinn (2015). Ungdom i vår tid - sykt seriøs?. ACEM forum - Ung identitet i brytning?. ACEM meditasjon.
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation. Societies in Transition - Progression or Regression? British Sociological Association Annual Conference 2015. British Sociological Association.
Hegna, Kristinn (2015). Matt og Nazim var kjærester i 13 år, men Nazims foreldre aksepterte aldri at sønnen var homofil. Dagbladet.
Hegna, Kristinn (2015). Dagens ungdom - morgendagens studenter. Frafallsseminar - HF fak, UiO. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Hegna, Kristinn (2015). Parental pressure and free choice of education. Are minority youths’ parents more coercive?. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education. NERA.
Hegna, Kristinn;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2014). Forsøk på voksenopplæring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hegna, Kristinn (2014). Motgang og ressurser i unges vei til fullføring. Foreløpige analyser av fortellinger fra ungdom i yrkesfag. Utdanningskonferansen 2014 - sammen om endring?. Norges forskningsråd.
Smette, Ingrid;Hegna, Kristinn;Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole. Sosiologi i dag. Vol. 44.
Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og selvbilde. TV2 Nyhetskanalen.
Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og psykisk helse. Dialogseminar. ILS, UiO.
Hegna, Kristinn (2014). Flinke piker, skoletapergutter. forskning.no.
Hegna, Kristinn (2014). #vgdigitaleliv: Derfor kan Facebook gi deg en selvtillit-boost!. VG Forbruker.
Hegna, Kristinn (2014). Journalist forvandlet med retusjering: Skjønnhetsideal på 1-2-3. min mote.
Hartberg, Silje;Hegna, Kristinn (2014). Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier. TV 2.
Hegna, Kristinn;Hartberg, Silje (2014). Jenter har dårligere selvbilde enn før. Intervju. Dagens medisin. Dagens medisin.
Hegna, Kristinn (2014). Flink Pike. Debatt. EKKO - et aktuelt samfunnsmagasin. NRK Radio, P2.
Hegna, Kristinn;Alsaker, Line (2014). Onsdagsgjesten: Kristinn Hegna. EKKO. NRK Radio, P2.
Hegna, Kristinn (2014). Processes of success Among Students in gender Segregated VET - Qualification and Social Inclusion. XVIII ISA World congress of Sociology. ISA International Sociological Association.
Imdorf, Christian;Eberhard, Verena;Hegna, Kristinn;Doray, Pierre (2014). Vocational and Academic Effects on Gender Segregation in VET - a Three Country Comparison, Germany, Norway and Canada. XVIII ISA World Congress of Sociology. International Sociological Association.
Plassen, Pål;Hegna, Kristinn (2014). Ungdommen nå til dags. NRK Norgesglasset. NRK.
Hegna, Kristinn;Shammas, Victor Lund (2014). Erfaringer med kjønnssegregert yrkesutdanning - konsekvenser for skolemiljø og gjennomføring? En foreløpig analyse av jenter i jenteklasser. Sosiologisk vinterseminar 2014. Norsk Sosiologforening.
Gilje, Øystein;Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise suburbs of Oslo; Diversity, Identity and educational aspirations in transition. EARLI2013. EARLI.
Hegna, Kristinn (2013). Ungdom; skole, utdanning og psykisk helse. Læring, læringsmiljø og psykisk helse - en dialogkonferanse. Helsedirektoratet/Utdanningsdirektoratet.
Hegna, Kristinn (2013). Videregående skole: Tøff overgang for minoritetselever. Tidsskriftet Velferd, nr. 5/2013.
Hegna, Kristinn;Meek, Tore (2013). Intervju med Kristinn Hegna om sosialisering av ungdom. NTB, Scanpix, NDLA Nasjonal digital læringsarena.
Hegna, Kristinn (2013). Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og kjønnsstereotypiske yrkesaspirasjoner blant ungdom. Veiledningssenterets fagdag 2013. Veiledningssenteret Follo.
Hegna, Kristinn (2013). Changes in Educational Aspirations during Educational Choice and the Transition to Post-Compulsory Schooling. A Three-Wave Longitudinal Study of Oslo Youth. New Agendas on Youth and Young Adulthood: Youth Studies Conference. Journal of Youth Studies, University of Glasgow.
Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Strandbu, Åse (2013). En flink og seriøs generasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hegna, Kristinn (2012). Ungdom, valg av utdanning og yrke. Innslag. Radiofront. NRK P2. NRK P2.
Hegna, Kristinn (2012). Å velge utdanning med hode, hjerte eller ryggmarg... Ungdoms kjønnstradisjonelle utdanningsvalg i videregående utdanning. Unges vei til voksenlivet - Hvordan blir fremtidens voksne? Forskningsdagene 2012. Norges Forskningsråd.
Hegna, Kristinn (2012). Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet. Ungdom - deltakelse og tilhørighet. OXLO-uka 2012. Enhet for mangfold og integrering, Oslo Kommune.
Hegna, Kristinn (2011). Minority youths’ ideas about their future in education. Educational aspirations in the transition to upper secondary education. NYRIS. The Finnish Youth Research Society.
Hegna, Kristinn (2011). Minority youth in upper secondary VET – a choice of heart or of necessity?. NYRIS Nordic Youth Research Symposium. The Finnish Youth Research Society.
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education. Spring school. EDUC8, ESRC International Spring School.
Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the coming out story of a Norwegian late adolescent gay man. ESA Conference 2007. European Sociological Association Conference.
Hegna, Kristinn;Larsen, Camilla Jordheim (2007). Same-sex experience and attraction among young people in Norway - numbers and narratives. London Dialogue on Sexuality Meeting. Peter Aggleton, London Dialogue on Sexuality.
Pape, Hilde;Hegna, Kristinn;Storvoll, Elisabet;Krange, Olve (2005). Fremmer drikkepress?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hegna, Kristinn (2004). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. – Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation. EARA 2004,. European Association for Research on Adolescence.
Hegna, Kristinn (2003). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. - Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation. ESA Conference 2003. European Sociological Association.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 414 45 341
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X315

Andre kanaler

Aktuelt

Stort prosjekt om fullføring av yrkesfaglig videregående utdanning Safety-VET med finansiering fra FINNUT (UTDANNING2020) fra Norges Forskningsråd http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-NOVA-foer-2011/Mot-alle-odds