HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Ungdom Utdanningsvalg Videregående opplæring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (27) Forskningsrapporter (13) Formidling (61) HiOA-publikasjoner (10)
Hegna, Kristinn (2017). Conflicts, Competition and Social Support in Female-Dominated Vocational Education – Breaking or Reaffirming Stereotypical Femininity?. Journal of Vocational Education and Training. Vol. 69. doi: 10.1080/13636820.2017.1303783
Hegna, Kristinn;Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Åboen;Strandbu, Åse;Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette Moshuus, Geir (Red.), Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.
Kindt, Marianne Takvam;Hegna, Kristinn (2017). Innvandrerdriv på Oslos østkant. Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 12. s. 277-292. Cappelen Damm Akademisk.
Imdorf, Christian;Hegna, Kristinn;Eberhard, Verena;Doray, Pierre (2015). Educational systems and gendered upper and post-secondary education – A three-country comparison of Germany, Norway & Canada. Imdorf, Christian Hegna, Kristinn Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Kapittel. s. 83-123. Emerald Group Publishing Limited.
Reisel, Liza;Hegna, Kristinn;Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction. Imdorf, Christian Hegna, Kristinn Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Introduksjon. s. 1-22. Emerald Group Publishing Limited.
Imdorf, Christian;Hegna, Kristinn;Reisel, Liza (2015). Gender segregation in vocational education. ISBN: 978-1-78560-347-1. 300 s. Emerald Group Publishing Limited.
Hegna, Kristinn (2014). Changing educational aspirations in the choice of and transition to post-compulsory schooling - a three-wave longitudinal study of Oslo youth. Journal of Youth Studies. Vol. 17. doi: 10.1080/13676261.2013.853870
Hegna, Kristinn;Ødegård, Guro;Strandbu, Åse (2013). En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon? : unges liv og levekår. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 50.
Hegna, Kristinn (2013). Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring. Tapte nettverk og svekket skoletrivsel?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 13.
Se alle publikasjoner
Hegna, Kristinn;Dæhlen, Marianne;Smette, Ingrid;Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 53.
Hegna, Kristinn (2010). Endringer i utdanningsaspirasjoner gjennom ungdomskolen - kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 1.
Stefansen, Kari;Valset, Kirsti;von Soest, Tilmann;Mossige, Svein;Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag. Vol. 39.
Hegna, Kristinn;Larsen, Camilla Jordheim (2007). Straightening out the queer? Same-sex experience and attraction among young people in Norway. Culture, Health and Sexuality. Vol. 9. doi: 10.1080/13691050600965984
Hegna, Kristinn (2007). ’Det store likestillingsprosjektets’ barn? Endringer i kjønnsforskjeller 1992-2002. Strandbu, Åse Øia, Tormod (Red.), Ung I Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. kapittel. s. 84-104. Cappelen Damm Akademisk.
Hegna, Kristinn (2007). Homoseksualitet, homofil identitet og psykisk helse: Risikable følelser eller eksperimentering?. Kvalem, Ingela Lundin Wichstrøm, Lars (Red.), Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Kapittel. s. 51-68. Cappelen Damm Akademisk.
Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the 'coming out' story of a Norwegian late adolescent gay man. Sexualities. Vol. 10.
Hegna, Kristinn;Rossow, Ingeborg (2007). What's love got to do with it? Substance Use and Social Integration for Young People Categorized by Same-Sex Experience and Attractions. Journal of Drug Issues. Vol. 37. doi: 10.1177/002204260703700201
Hegna, Kristinn;Wichstrøm, Lars (2007). Suicide attempts among Norwegian gay, lesbian and bisexual youths - General and specific risk factors. Acta Sociologica. Vol. 50. doi: 10.1177/0001699307074880
Hegna, Kristinn;Mossige, Svein;Wichstrøm, Lars (2005). Older adolescents with positive attitudes towards younger adolescents as sexual partners. Adolescence. Vol. 39.
Strandbu, Åse;Hegna, Kristinn (2005). Experiences of Body and Gender Identity among Young Female Norwegian Basketball Players. Sport in Society. Vol. 9.
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2005). Om å holde seg for god subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel. Sosiologisk Tidsskrift.
Wichstrøm, Lars;Hegna, Kristinn (2003). Sexual orientation and suicide attempt. A longitudinal study of the general Norwegian adolescent population. Journal of Abnormal Psychology. Vol. 112.
Pedersen, Willy;Hegna, Kristinn (2003). Children and adolescents who sell sex: A community study. Social Science and Medicine. Vol. 56.
Hegna, Kristinn (2001). Høyere forekomst av selvmordsforsøk blant homofile ungdommer?. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 121.
Pedersen, Willy;Hegna, Kristinn (2000). Barn og unge som selger sex. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 120.
Hegna, Kristinn;Thoresen, Marit (1996). Ungdom i Storby. Øia, Tormod (Red.), Ung på 90-tallet. En antologi. Kapittel. s. 103-116. Cappelen Damm Akademisk.
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Svagård, Vegard;Helland, Tarjei;Seland, Idunn (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. ISBN: 978-82-7894-638-1. 147 s. NOVA.
Eriksen, Ingunn Marie;Hegna, Kristinn;Bakken, Anders;Lyng, Selma Therese (2014). Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. ISBN: 978-82-7894-524-7. 173 s. NOVA.
Hartberg, Silje;Hegna, Kristinn (2014). Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013. ISBN: 978-82-7894-494-3. 88 s. NOVA.
Bakken, Anders;Borg, Elin;Hegna, Kristinn;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. ISBN: 978-82-7894-278-9. 105 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Hegna, Kristinn (2007). Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie. ISBN: 82-7894-250-1. 252 s. NOVA.
Hegna, Kristinn (2005). "Likestillingsprosjektets" barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002. ISBN: 82-7894-225-0. 163 s. NOVA.
Hegna, Kristinn;Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. ISBN: 82-7894-133-5. 100 s.
Hegna, Kristinn;Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. Ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester. ISBN: 82-7894-133-5. 100 s. NOVA.
Kristiansen, Hans Wiggo;Hegna, Kristinn;Moseng, Bera (1999). Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn. ISBN: 82-7894-068-1. 353 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Hegna, Kristinn;Helland, Håvard (1998). Ung i Bergen. Om skoletilpasning og problematferd i videregående skole. ISBN: 82-7894-045-2. 135 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Hegna, Kristinn;Vestel, Viggo Jan (1997). Med ungdom i sentrum. Om trivsel, rusmidler og sentrumsbruk blant ungdom i Bergen. ISBN: 82-7894-008-8. 149 s. NOVA.
Vestel, Viggo Jan;Moshuus, Geir;Hegna, Kristinn (1997). Ung i Bodø. Fritidsaktiviteter, rusmiddelbruk og problematferd blant ungdom i Bodø i 1996. ISBN: 82-7894-022-3. 103 s. NOVA.
Hegna, Kristinn (1995). Lykkelige byer. Diskurs og ideologi i diskusjonen om boligforholdene i Kristiania i 1910-1920. ISBN: 82-13-00307-1. 157 s. Senter for teknologi og menneskelige verdier, Universitetet i Oslo.
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn (2017). Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference 2017. University of Tampere, Finland.
Hegna, Kristinn (2017). Qualification and social inclusion in upper secondary VET. 'Challenges of Education for Tomorrow - A Nordic common ground?. Nordforsk.
Hegna, Kristinn (2017). Changing learner identities in the transition from education to training in VET. NERA 2017. Nordic Educational Research Association.
Hegna, Kristinn (2017). Trajectories of identification in VET – from school to apprenticeship. Sosiologforeningens vinterseminar. Norsk sosiologforening.
Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Huang, Lihong (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge. Pressekonferanse. Utdanningsdirektoratet.
Hegna, Kristinn (2016). Boklansering De Frafalne - bestilt kommentar. Fafo-frokost med boklansering De frafalne. Fafo.
Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i Oslo? Valg av yrkesfag i en kunnskapsintensiv by. Fagseminar Oslo Byregjering. Oslo Byregjering.
Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) Localised Cultures of Vocational Education? The case of Oslo. NERA 2016. Nordic Education Research Association.
Hegna, Kristinn (2016). Foreldres rolle i utdanningsvalg - Press og autonome valg som kontekst. Sosiologenes vinterseminar 2016. Norsk sosiologforening.
Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) localised cultures of Vocational Education? The case of Oslo. NYRIS Nordic Youth Research Symposium 13. University West.
Se alle publikasjoner
Imdorf, Christian;Hegna, Kristinn;Eberhard, Verena (2016). Geschlechtersegregation im Bildungssystem – Welche Rolle spielt die Berufsbildung?. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Vol. 2016.
Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående? Utdanningsvalg, valg av yrkesfag og fullføring. Faglig oppdatering, Utdanningsetaten Oslo Kommune. Utdanningseetaten, Oslo Kommune.
Hegna, Kristinn (2015). Matt og Nazim var kjærester i 13 år, men Nazims foreldre aksepterte aldri at sønnen var homofil. Dagbladet.
Hegna, Kristinn (2015). Unge voksnes utdanningsplaner i tilbakeblikk - etikk, longitudinelle studier og konstruksjon av narrativ. FINNUT programseminar. NFR.
Hegna, Kristinn (2015). Ungdom i vår tid - sykt seriøs?. ACEM forum - Ung identitet i brytning?. ACEM meditasjon.
Hegna, Kristinn (2015). - Jeg blir forvirret og skremt. Stress knyttet til yrkesvalg. nrk.no.
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation. Societies in Transition - Progression or Regression? British Sociological Association Annual Conference 2015. British Sociological Association.
Hegna, Kristinn;Bakken, Anders (2015). Mobbeprogrammene i norsk skole - et kritisk blikk på evalueringene. Bedre Skole.
Hegna, Kristinn (2015). Dagens ungdom - morgendagens studenter. Frafallsseminar - HF fak, UiO. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Hegna, Kristinn (2015). Parental pressure and free choice of education. Are minority youths’ parents more coercive?. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education. NERA.
Hegna, Kristinn (2014). Processes of success Among Students in gender Segregated VET - Qualification and Social Inclusion. XVIII ISA World congress of Sociology. ISA International Sociological Association.
Imdorf, Christian;Eberhard, Verena;Hegna, Kristinn;Doray, Pierre (2014). Vocational and Academic Effects on Gender Segregation in VET - a Three Country Comparison, Germany, Norway and Canada. XVIII ISA World Congress of Sociology. International Sociological Association.
Hegna, Kristinn;Hartberg, Silje (2014). Jenter har dårligere selvbilde enn før. Intervju. Dagens medisin. Dagens medisin.
Hegna, Kristinn (2014). Flink Pike. Debatt. EKKO - et aktuelt samfunnsmagasin. NRK Radio, P2.
Hegna, Kristinn;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2014). Forsøk på voksenopplæring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og selvbilde. TV2 Nyhetskanalen.
Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og psykisk helse. Dialogseminar. ILS, UiO.
Hegna, Kristinn (2014). Flinke piker, skoletapergutter. forskning.no.
Hegna, Kristinn (2014). #vgdigitaleliv: Derfor kan Facebook gi deg en selvtillit-boost!. VG Forbruker.
Hegna, Kristinn (2014). Journalist forvandlet med retusjering: Skjønnhetsideal på 1-2-3. min mote.
Smette, Ingrid;Hegna, Kristinn;Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole. Sosiologi i dag. Vol. 44.
Hegna, Kristinn (2014). Motgang og ressurser i unges vei til fullføring. Foreløpige analyser av fortellinger fra ungdom i yrkesfag. Utdanningskonferansen 2014 - sammen om endring?. Norges forskningsråd.
Hegna, Kristinn;Alsaker, Line (2014). Onsdagsgjesten: Kristinn Hegna. EKKO. NRK Radio, P2.
Hartberg, Silje;Hegna, Kristinn (2014). Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier. TV 2.
Hegna, Kristinn;Shammas, Victor Lund (2014). Erfaringer med kjønnssegregert yrkesutdanning - konsekvenser for skolemiljø og gjennomføring? En foreløpig analyse av jenter i jenteklasser. Sosiologisk vinterseminar 2014. Norsk Sosiologforening.
Plassen, Pål;Hegna, Kristinn (2014). Ungdommen nå til dags. NRK Norgesglasset. NRK.
Hyggen, Christer;Sletten, Mira Åboen;Hegna, Kristinn;Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hegna, Kristinn (2013). Ungdom; skole, utdanning og psykisk helse. Læring, læringsmiljø og psykisk helse - en dialogkonferanse. Helsedirektoratet/Utdanningsdirektoratet.
Hegna, Kristinn (2013). Videregående skole: Tøff overgang for minoritetselever. Tidsskriftet Velferd, nr. 5/2013.
Hegna, Kristinn;Meek, Tore (2013). Intervju med Kristinn Hegna om sosialisering av ungdom. NTB, Scanpix, NDLA Nasjonal digital læringsarena.
Gilje, Øystein;Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise suburbs of Oslo; Diversity, Identity and educational aspirations in transition. EARLI2013. EARLI.
Hegna, Kristinn (2013). Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og kjønnsstereotypiske yrkesaspirasjoner blant ungdom. Veiledningssenterets fagdag 2013. Veiledningssenteret Follo.
Hegna, Kristinn (2013). Changes in Educational Aspirations during Educational Choice and the Transition to Post-Compulsory Schooling. A Three-Wave Longitudinal Study of Oslo Youth. New Agendas on Youth and Young Adulthood: Youth Studies Conference. Journal of Youth Studies, University of Glasgow.
Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Strandbu, Åse (2013). En flink og seriøs generasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hegna, Kristinn (2012). Ungdom, valg av utdanning og yrke. Innslag. Radiofront. NRK P2. NRK P2.
Hegna, Kristinn (2012). Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet. Ungdom - deltakelse og tilhørighet. OXLO-uka 2012. Enhet for mangfold og integrering, Oslo Kommune.
Hegna, Kristinn (2012). Å velge utdanning med hode, hjerte eller ryggmarg... Ungdoms kjønnstradisjonelle utdanningsvalg i videregående utdanning. Unges vei til voksenlivet - Hvordan blir fremtidens voksne? Forskningsdagene 2012. Norges Forskningsråd.
Hegna, Kristinn (2011). Minority youth in upper secondary VET – a choice of heart or of necessity?. NYRIS Nordic Youth Research Symposium. The Finnish Youth Research Society.
Hegna, Kristinn (2011). Minority youths’ ideas about their future in education. Educational aspirations in the transition to upper secondary education. NYRIS. The Finnish Youth Research Society.
Hegna, Kristinn;Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education. Spring school. EDUC8, ESRC International Spring School.
Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the coming out story of a Norwegian late adolescent gay man. ESA Conference 2007. European Sociological Association Conference.
Hegna, Kristinn;Larsen, Camilla Jordheim (2007). Same-sex experience and attraction among young people in Norway - numbers and narratives. London Dialogue on Sexuality Meeting. Peter Aggleton, London Dialogue on Sexuality.
Pape, Hilde;Hegna, Kristinn;Storvoll, Elisabet;Krange, Olve (2005). Fremmer drikkepress?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hegna, Kristinn (2004). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. – Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation. EARA 2004,. European Association for Research on Adolescence.
Hegna, Kristinn (2003). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. - Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation. ESA Conference 2003. European Sociological Association.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 414 45 341
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X315

Andre kanaler

Aktuelt

Stort prosjekt om fullføring av yrkesfaglig videregående utdanning Safety-VET med finansiering fra FINNUT (UTDANNING2020) fra Norges Forskningsråd http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-NOVA-foer-2011/Mot-alle-odds