HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kari Killén

Pensjonist

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Psykologi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Fagbøker⁄lærebøker (6) Formidling (2) HiOA-publikasjoner (1)
Jacobsen, Stine L;Killén, Kari (2015). Clinical application of music therapy assessment within the field of child protection. Nordic journal of music therapy. Vol. 24. doi: 10.1080/08098131.2014.908943
Killén, Kari (2012). Hvorfor har vi så store vanskeligheter med å se barnemishanding og ta ansvar?. PAIDOS.
Killén, Kari;Arnevik, Espen Kristian;Klette, Trine (2012). Early mother-child interaction and childrens attachment at 1 year in Norway. Copiii de azi sunt părinţii de mâine.
Lippe, Anna Louise von der;Eilertsen, Dag-Erik;Hartmann, Ellen Johanne;Killén, Kari (2010). The role of maternal attachment in children's attachment and cognitive executive functioning: A preliminary study. Attachment & Human Development. Vol. 12. doi: 10.1080/14616734.2010.501967
Killen, Kari (2008). Omsorgssvikt og barnemishandling. Kvello, Øyvind (Red.), Oppvekst - Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. 19. s. 445-469. Gyldendal Akademisk.
Killen, Kari;Klette, Trine;Arnevik, Espen Kristian (2006). Tidlig mor-barn samspill i norske familie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 43.
Killen, Kari (2005). Forebygging - alles ansvar - en utfordring. Wilkinson, Simon Roger (Red.), Risikoutvikling. Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. Et jubileumsskrift til Kari Killen. Kapittel. s. 151-165.
Killén, Kari (2012). Omsorgssvikt II Praksis og ansvar. ISBN: 9788741255286. 270 s. Hans Reitzels Forlag.
Killén, Kari (2012). Forebyggende arbeid i barnehagen - samspill og tilknytning. ISBN: 9788244620666. 220 s. Kommuneforlaget AS.
Killen, Kari (2009). Sveket 1. Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner. ISBN: 9788244612937. 462 s. Kommuneforlaget AS.
Killen, Kari (2007). Barndommen varer i generasjoner. Forebygging er alles ansvar. ISBN: 978-82-446-1243-2. 242 s. Kommuneforlaget AS.
Killen, Kari (2007). Profesjonell utvikling og faglig veiledning - et felles faglig perspektiv. ISBN: 978-82-05-37642-7. 274 s. Gyldendal Akademisk.
Killen, Kari (2005). Omsorgssvigt er alles ansvar. ISBN: 8741203593. 622 s. Hans Reitzels Forlag.
Misvær, Nina;Killen, Kari;Hansen, Lene Chatrin;Fredriksen, Frode;Rønneberg, Anne;Mostrøm, Krister;Hjelbak, Helene;Solheim, Morten;Abueg, Ruzzel;Borch, Guri Waalen;Evenrud, Eivor;Llort, Sonia Munoz;Oppedal, Ingrid Sofie;Eriksen, Anne-Christine;Fuglaamoen, Maarten (2013). For barnas beste. Dagbladet.
Misvær, Nina;Fredriksen, Frode;Hansen, Lene Chatrin;Killen, Kari;Rønneberg, Anne;Fuglaamoen, Maarten;Eriksen, Anne-Christine;Llort, Sonia Munoz;Evenrud, Eivor;Borch, Guri Waalen;Abueg, Ruzzel;Solheim, Morten;Hjelbak, Helene;Mostrøm, Krister;Oppedal, Ingrid Sofie (2013). Åpent brev til fire ministre. Dagsavisen - Nye Meninger.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 928 57 519
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG100