HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (22) Fagbøker⁄lærebøker (7) Forskningsrapporter (2) Formidling (60)
van der Wel, Kjetil A.;Saltkjel, Therese;Chen, Wen-Hao;Dahl, Espen;Halvorsen, Knut (2018). European health inequality through the Great Recession: Social policy matters.. Sociology of Health and Illness. Vol. 40. doi: 10.1111/1467-9566.12723
Halvorsen, Knut (2017). Sosiale problemer. ISBN: 978-82-450-2272-8. 330 s. Fagbokforlaget.
Saltkjel, Therese;Ingelsrud, Mari Holm;Dahl, Espen;Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part II: How are configurations of crisis and austerity related to changes in population health across Europe?. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 45. doi: 10.1177/1403494817707125
Dahl, Espen;Saltkjel, Therese;Ingelsrud, Mari Holm;Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part I. European countries' conformity to ideal types during the economic downturn. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 45. doi: 10.1177/1403494817706632
Halvorsen, Knut;Geirdal, Amy Østertun;Tøge, Anne Grete (2017). A Critical Perspective on Child Care and Social Investment in Norway: Whats in Children’s Best Interest?. Midgley, James Dahl, Espen Wright, Amy Conley (Red.), Social Investment and Social Welfare. International and Critical Perspectives. 10. s. 177-195. Edward Elgar Publishing.
Halvorsen, Knut (2016). Economic, Financial, and Political Crisis and Well-Being in the PIGS-Countries. Sage Open. Vol. October-December. doi: 10.1177/2158244016675198
van der Wel, Kjetil A.;Halvorsen, Knut (2015). The bigger the worse? A comparative study of the welfare state and employment commitment. Work, Employment and Society. Vol. 29. doi: 10.1177/0950017014542499
Halvorsen, Knut (2014). Velferd - fra ide til politikk for et godt samfunn. ISBN: 978-82-02-44345-0. 340 s. Cappelen Damm Akademisk.
Halvorsen, Knut (2012). Lønnsarbeidet - Vår tids sekulære religion. Stjernø, Steinar Øverbye, Einar (Red.), Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. 12. s. 188-198. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Halvorsen, Knut;Larsen, Hege;Lorentzen, Thomas;Oppedal, Mons Arild;Seim, Sissel (2011). Fattigdom og sosial eksklusjon blant barn. Oppsummerende konklusjoner, behov for forskning og videre tiltak. Seim, Sissel Larsen, Hege (Red.), Barnefattigdom i et rikt land. Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. kapittel 7. s. 165-186.
Halvorsen, Knut (2011). Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 14.
Halvorsen, Knut (2010). Førtidspensjon : valget er ditt. ISBN: 978-82-15-01715-0. 190 s. Universitetsforlaget.
Halvorsen, Knut (2008). Veier inn og ut av ensomhet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 5.
Halvorsen, Knut;Ohren Naper, Sille;van der Wel, Kjetil A. (2008). Arbeidsmarginalisering og fattigdom blant langtidsmottakere av sosialhjelp i 1990 og 2005. Harsløf, Ivan Seim, Sissel (Red.), Fattigdommens dynamikk: Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Kapittel 4. s. 80-110. Universitetsforlaget.
Halvorsen, Knut;Stjernø, Steinar (2008). Work Oil and Welfare. The Welfare State in Norway. ISBN: 978-82-15-01243-8. 183 s. Universitetsforlaget.
Halvorsen, Knut (2007). Velferdsmeldingen: En ytterligere skjerping av arbeidslinjen. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 10.
Halvorsen, Knut (2007). Legitimacy of Welfare States in Transitions from Homogeneity to Multiculturality: A matter of Trust. Mau, Steffen Veghte, Benjamin (Red.), Social Justice, Legitimacy and the Welfare State. Kapittel. Ashgate.
Halvorsen, Knut (2005). Holdninger til arbeidsledige dagpengemottakere i Skandinavia. Søkelys på arbeidsmarkedet. Vol. 22.
Halvorsen, Knut (2005). Ensomhet og sosial isolasjon i vår tid. ISBN: 82-05-35198-8. 220 s. Gyldendal Akademisk.
Rønning, Rolf;Halvorsen, Knut (1996). Hvorfor blir - og forblir - folk sosialhjelpmottakere?. Mestring av marginalitet. faglig_bok_institusjon. s. 19-47. Cappelen Damm Akademisk.
Solheim, Liv Johanne;Halvorsen, Knut (1996). Sosialhjelp og vern av sjølrespekten. Mestring av marginalitet : å leve og overleve som sosialkli ent. faglig_bok_institusjon. s. 126-155. Cappelen Damm Akademisk.
Øverbye, Einar;Stjernø, Steinar;Halvorsen, Knut (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk, sjette utgave. ISBN: 978-82-15-02683-1. 299 s. Universitetsforlaget.
Halvorsen, Knut (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk. 6. utgave. ISBN: 978-82-1502683-1. 290 s. Universitetsforlaget.
Øverbye, Einar;Stjernø, Steinar;Halvorsen, Knut (2013). Innføring i helse- og sosialpolitikk. ISBN: 978-82-15-02196-6. 281 s. Universitetsforlaget.
Halvorsen, Knut (2010). Grunnbok i helse- og sosialpolitikk, 4. utgave. ISBN: 978-82-15-01723-5. 295 s. Universitetsforlaget.
Halvorsen, Knut (2008). Å forske på samfunnet. En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. ISBN: 978-82-02-28194-6. 310 s. Cappelen Damm Akademisk.
Halvorsen, Knut (2005). Grunnbok i helse- og sosialpolitikk, 3. utgave. ISBN: 82-15-00742-2. 460 s. Universitetsforlaget.
Halvorsen, Knut (2004). Når det ikke er bruk for deg. Arbeidsløshet og levekår. ISBN: 82-05-33023-9. 250 s. Gyldendal Akademisk.
Øverland, Erik;Fuglerud, Kristin Skeide;Aasen, Jon Gunnar;Halvorsen, Knut;Neuman, Iver B.;Solheim, Ivar (2004). SURPRISE. Scenario Use and Research of Planning Regional Innovation Systems. 101 s. Norsk Regnesentral.
Saltkjel, Therese;Ingelsrud, Mari Holm;Dahl, Espen;Halvorsen, Knut (2016). Crisis, austerity and population health: a fuzzy set analysis. Velferdsstat og ulikhet i helse i økonomiske nedgangstider. HIOA.
van der Wel, Kjetil A.;Dahl, Espen;Halvorsen, Knut;Saltkjel, Therese;Chen, Wen Hao (2016). Economic crisis, austerity and health inequalities in Europe. ESHMS 2016. European Society for Health and Medical Sociology.
Halvorsen, Knut (2014). Social Crisis in the PIGS-countries: Impact of ecnomic and Financial crisis on Health and well-being. Does the welfare state and/or family matter?. 2014 Annual ESPAnet Conference Beyond the Crisis in Europe. NOVA/HIOA.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut;Heggebø, Kristian (2014). Do economic downturns make us sick? Economic developments as contexts of changes in health. DGMP/DGMS - Political and economic contexts of health and health care. The German Association for Medical Sociology.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut (2014). The Economic Crisis, Health and Inequalities. Gjesteforelesning for de nye masterstudentene på SAM. HiOA, fakultet SAM.
Dahl, Espen;Tøge, Anne Grete;Heggebø, Kristian;Halvorsen, Knut;Elstad, Jon Ivar (2014). Economic crisis, social policy and health inequalities: a review of the research literature. International Sociological Association (ISA) World Congress. (ISA).
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut (2014). Economic crisis, social policy and health inequalities: a systematic review of the research literature. European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS). (ESHMS).
Halvorsen, Knut (2013). The Rise and Fall of the Welfare State. Journal of Social Policy. Vol. 42. doi: 10.1017/S0047279412000931
Halvorsen, Knut (2012). Barnefattigdom. Fagforbundets ungdom. Fagforbundet.
Halvorsen, Knut (2012). Om arbeidslinja og fattigdom. Dag og Tid.
Se alle publikasjoner
Halvorsen, Knut (2012). Debatt Om arbeidslinjen og fattigdom. NRK, P2 Dagsnytt 18.
Halvorsen, Knut (2012). Intervju om barnefattigdom. NRK; Her og Nå.
Halvorsen, Knut (2012). Klaus Petersen: Bastarden. Historien om efterløn. Tilblivelsen 1975-79, Syddansk Universitetsforlag, 2011. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 15.
Halvorsen, Knut (2012). Asbjørn Wahl (2011) The Rise and Fall of the Welfare State. Lodon: Pluto Press. Journal of Social Policy. doi: 10.1017/SOO472794 12000931
Balci, Sonja;Seim, Sissel;Halvorsen, Knut;Larsen, Hege (2012). Stønadskutt har gitt flere fattige barn. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Stoenadskutt-har-gitt-fler.
Halvorsen, Knut (2011). Barnefattigdom. Redd Barnas frokostseminar. Redd Barna.
Halvorsen, Knut (2011). Undergraves arbeidsviljen av velferdsstaten?. Arbeid- og velferdskonferansen 2011. Arbeid og velferd.
Halvorsen, Knut (2011). Skattesubsidering. Kan "velferdsfella" og fattigdom unngås gjennom arbeidsbetingede stønader?. Klassekampen.
Halvorsen, Knut (2011). Opplysende om helsepolitikk - lite om sosialpolitikk. Bokanmeldelse av Leif Arne Heløe: Velferd på avveier?. Abstrakt forlag 2010. Velferd.
Halvorsen, Knut (2011). Høyres velferdspolitikk: Som spor i sanden? Bokanmeldelse av Mathilde Fastning, Marius Doksheim og Eirik Vatnøy: Den nrske velferden, Civita 2011. Velferd.
Halvorsen, Knut (2011). Bokomtale: Keneth Dahlgren og Jørn Ljunggren (red.) Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 14.
Halvorsen, Knut (2010). Forbered dem tredje alder. Ukeavisen ledelse.
Halvorsen, Knut (2010). Det gode liv uten arbeid. Sykepleien.no.
Halvorsen, Knut (2010). Om ensomhet. VG-nett.
Halvorsen, Knut (2010). Pensjon best for helsa. Klassekampen.
Halvorsen, Knut (2010). Debatt om førtidspensjon. NRK, Dagsnytt 18.
van der Wel, Kjetil A.;Halvorsen, Knut;Dahl, Espen (2010). Folk vil helst jobbe. Aftenposten Innsikt.
Halvorsen, Knut (2009). Hva kan vi lære av 1930-årenes arbeidsløshetsforskning Marienthalstudien nok en gang : en kommentar til Pål Veidens bokessay: Marienthalstudien. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.
van der Wel, Kjetil A.;Dahl, Espen;Halvorsen, Knut (2009). Folk vil helst jobbe. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Halvorsen, Knut (2009). Ikke tenkt positivt. Dagbladet.
Halvorsen, Knut (2009). Krisepakke for arbeidsløse. Dagbladet.
Halvorsen, Knut (2009). Debatt om arbeidsmoral. Dagsnytt 18/NRK 2.
Halvorsen, Knut (2008). Helt Alene. Hver femte nordmann er ensom. A-magasinet.
Halvorsen, Knut (2008). Den korte arbeidsdagen. Morgenbladet.
Naper, Sille Ohrem;van der Wel, Kjetil A.;Halvorsen, Knut (2008). Relasjon til arbeidsmarkedet og grad av fattigdom blant langtidsmottakere av sosialhjelp i 1990 og 2005. Jubileumskonferanse Sosialforsk.
Halvorsen, Knut (2008). Arbeidslinjen - skamprodusent eller velferdsprodusent?. SV's framtidskonferanse. Sosialistisk Vensteparti.
Halvorsen, Knut (2007). Dropp kontraktene. Velferdskontrakter er ikke egnet til å bekjempe fattigdom og eksklusjon. Klassekampen.
Halvorsen, Knut (2007). Om lykke og forskjeller. Dagbladet.
Halvorsen, Knut (2007). Ensomhet varer lengst. Velferd.
Halvorsen, Knut (2007). Ensomhet. Ukeslutt P1 og P2.
Halvorsen, Knut (2007). Ensomhet og sosial isolasjon. Balsam, NRK P1.
Halvorsen, Knut (2007). Fra ensomhet til solitude. Handicapnytt nr. 8/2007.
Halvorsen, Knut (2007). Om ensomhet. Programmet "Sånn er livet", P2.
Halvorsen, Knut (2007). Hvordan mestre ensomhet. Helsemagasinet PULS, NRK1.
Halvorsen, Knut (2007). Om velferdsmeldingen. Kurs for tillitsvalgte i NAV. Norsk Tjenestemannslag.
Halvorsen, Knut (2006). Sosialklienter og oss. Dagbladet. 1 s.
Halvorsen, Knut (2006). Om ensomhet. NRK.
Halvorsen, Knut (2006). Ensomheten har mange ansikter. Helsenytt for alle.
Halvorsen, Knut (2006). Om velferdskontrakter. Debatt med Arbeids- og inkludringsministeren. NRK.
Halvorsen, Knut (2006). Arbeidsløs - slik overlever du som arbeidsløs. Helsenytt for alle.
Halvorsen, Knut (2006). Ethnic tensions of solidarity, civicness and egalitarian attitudes in high-trust and lower-trust countries in Europe. ISA world conference in Sociology. International Sociological Association.
Halvorsen, Knut (2006). Social problems. Fitzpatrick, Tony (Red.), International Encyclopedia of Social Policy. artikkel. s. 1285-1290. Routledge.
Halvorsen, Knut (2006). Unemployment. Fitzpatrick, Tony (Red.), International Encyclopedia of Social Policy. Artikkel. s. 1436-1442. Routledge.
Halvorsen, Knut (2005). Hvor ble det av den "mykere arbeidslinjen"?. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse.
Halvorsen, Knut (2005). Bekjemper ikke fattigdom. Dagsavisen. 1 s.
Halvorsen, Knut (2005). Legitimacy of welfare states in transitions from homogeneity to multiculturality: A matter of trust?. The Network for European Social Policy Analysis.
Slagsvold, Marit;Johannessen, Asbjørn;Dahl, Espen;Markussen, Line;Lødemel, Ivar;Halvorsen, Knut;Bø, Bente Puntervold;Kjørstad, Monica;Naper, Sille Ohrem (2005). Fattigdom i rike Norge. Forskningstorget 2005.
Halvorsen, Knut (2004). De som bærer byrdene av arbeidslinjen. Velferd. Vol. 93.
Halvorsen, Knut (2001). How to combat unemployment?. Cost Action A13 conference Social Policy, Marginalisation and Citizenship.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 995 54 219
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X623