meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (15) Formidling (1)
Kolltveit, Kristoffer;Askim, Jostein (2017). Decentralization as Substantial and Institutional Policy Change: Scrutinizing the Regionalization of Science Policy in Norway. Science and Public Policy. Vol. 44. doi: 10.1093/scipol/scw083
Hustedt, Thurid;Kolltveit, Kristoffer;Salomonsen, Heidi Houlberg (2017). Ministerial advisors in executive government: Out from the dark and into the limelight. Public Administration. Vol. 95. doi: 10.1111/padm.12329
Askim, Jostein;Kolltveit, Kristoffer;Røe, Per Gunnar (2017). Veier til bedre politikk og styring. Askim, Jostein Kolltveit, Kristoffer Røe, Per Gunnar (Red.), En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Kapittel 1. s. 9-30. Universitetsforlaget.
Askim, Jostein;Kolltveit, Kristoffer;Røe, Per Gunnar (2017). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. ISBN: 978-82-15-02707-4. 203 s. Universitetsforlaget.
Figenschou, Tine Ustad;Karlsen, Rune;Kolltveit, Kristoffer;Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics. Vol. 22. doi: 10.1177/1940161217720772
Solberg, Espen;Kolltveit, Kristoffer (2017). Norsk forskningspolitikk: fragmentert styring i et sentralisert system. Askim, Jostein Kolltveit, Kristoffer Røe, Per Gunnar (Red.), En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Kapittel 9. s. 159-176. Universitetsforlaget.
Askim, Jostein;Karlsen, Rune;Kolltveit, Kristoffer (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration. Vol. 95. doi: 10.1111/padm.12272
Kolltveit, Kristoffer (2015). Strengthening of the executive centre: looking beyond NPM as the explanation for change. International Review of Administrative Sciences. Vol. 81. doi: 10.1177/0020852314541566
Kolltveit, Kristoffer (2014). Samordning i det norske regjeringsapparatet. Baldersheim, Harald Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. 18. Fagbokforlaget.
Se alle publikasjoner
Kolltveit, Kristoffer (2014). Concentration of power in cabinets: Exploring the importance of the party political context. Acta Politica. Vol. 49. doi: 10.1057/ap.2013.22
Askim, Jostein;Karlsen, Rune;Kolltveit, Kristoffer (2014). Statssekretærer i norsk politikk: De oversette maktutøverne. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 30.
Kolltveit, Kristoffer (2013). Concentration of Decision-Making Power: Investigating the Role of the Norwegian Cabinet Subcommittee. World Political Science Review. Vol. 9. doi: 10.1515/wpsr-2013-0008
Kolltveit, Kristoffer (2012). Presidentialisation in the Executive Sphere? Evidence from Norwegian Cabinets. Scandinavian Political Studies. Vol. 35. doi: 10.1111/j.1467-9477.2012.00293.x
Kolltveit, Kristoffer (2012). Maktkonsentrasjon og politisk kontekst. Om underutvalgets rolle i to norske regjeringer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
Kolltveit, Kristoffer;Askim, Jostein;Rose, Lawrence E (2014). Knowledge, wicked problems and multi-level government: Learning in the shadow of complexity. ECPR Joint Sessions of Workshops. European Consortium of Political Research.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 84 31
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PE641