HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (16) Forskningsrapporter (7) Formidling (33)
Brænd, Jorunn Andrea;Larsen, Kristian (2017). Transformasjon av en profesjon - sykehuset mellom penger og pasienter. Feiring, Marte Knutsen, Ingrid Ruud Juritzen, Truls Ingvar Larsen, Kristian (Red.), Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. Kapittel 8. s. 207-232. Cappelen Damm Akademisk.
Larsen, Kristian;Juritzen, Truls I;Knutsen, Ingrid Ruud;Feiring, Marte (2017). Hva er kritikk i helsefagene og hva skal vi med kritiske perspektiver?. Feiring, Marte Knutsen, Ingrid Ruud Juritzen, Truls Ingvar Larsen, Kristian (Red.), Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. 11. Cappelen Damm Akademisk.
Dahl, Kari;Dahlen, Kirsti Jæger;Larsen, Kristian;Lohne, Vibeke (2017). Conscientious and proud but challenged as a stranger: Immigrant nurses perception and description of the Norwegian healthcare system. Nordic journal of nursing research. Vol. 37. doi: 10.1177/2057158517690952
Feiring, Marte;Knutsen, Ingrid Ruud;Juritzen, Truls Ingvar;Larsen, Kristian (2017). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. ISBN: 978-82-02-55031-8. 200 s. Cappelen Damm Akademisk.
Vågan, Andre;Erichsen, Torunn;Larsen, Kristian (2014). En mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring. Sykepleien Forskning. Vol. 9. doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0087
Larsen, Kristian;Cutchin, Malcolm;Harsløf, Ivan (2013). Health Capital: New Health Risks and Personal Investments in the Body in the Context of Changing Nordic Welfare States. Harsløf, Ivan Ulmestig, Rickard (Red.), Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States. Chapter 8. s. 165-188. Palgrave Macmillan.
Larsen, Kristian (2012). Opbrud i medicinen fra 1750-1850: Om positioner, kampe, videnskab og praksis i medicinsk felt. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. Vol. 1.
Larsen, Kristian (2010). Det behandlende hus er blevet sygt: sociologiske og historiske perspektiver på patientforløb. Timm, Helle (Red.), Sammenhængende Forløb i Sundhedsvæsenet. kapitel 6. s. 39-64.
Larsen, Kristian (2010). Bygningen og sundheden - socialvidenskabelige brikker til et overblik. kural, rene Bruun Jensen, Bjarne Kirkeby, Inge Mette (Red.), Arkitektur, pædagogik og sundhed. 5. s. 80-91. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.
Larsen, Kristian;Jensen, Bjarne;kural, rene;Kirkeby, Inge Mette (2010). Viden og vidensformer i arkitektur, pædagogik og sundhed. kural, rene Bruun Jensen, Bjarne Kirkeby, Inge Mette (Red.), Arkitektur, pædagogik og sundhed. kapitel 4. s. 117-134. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.
Se alle publikasjoner
Larsen, Kristian (2010). Pierre Bourdieu. Tanggaard Andersen, Pernille Timm, Helle (Red.), Sundhedssociologi. kapitel 3. s. 51-77. Hans Reitzels Forlag.
Larsen, Kristian;Esmark, Kim (2010). Om studier af sundhed mellem Nikolas Rose og Pierre Bourdieu. Esmark, Kim Høyen, Marianne Larsen, Kristian (Red.), Hvorfor Bourdieu?. 11. s. 133-150. Forlaget HEXIS.
Esmark, Kim;Høyen, Marianne;Larsen, Kristian (2010). Hvorfor Bourdieu?. ISBN: 978-87-992050-6-6. 196 s. Forlaget HEXIS.
Larsen, Kristian;Adamsen, Lis (2009). Emergence of Nordic nursing research: no position is an Island. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 23. doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00676.x
Larsen, Kristian (2009). Observationer i et felt. Hammerslev, Ole Hansen, Jens Arnholtz Willig, Ida (Red.), Refleksiv sociologi i praksis. Kapittel 1. s. 37-60. Hans Reitzels Forlag.
Larsen, Kristian (2009). hospitalet mellem stabilitet og forandring. Sociologiske og historiske perspektiver. ISBN: 978-87-628-0882-9. 25 s. Munksgaard Forlag.
Larsen, Kristian (2014). Kompleks framtid og refleksive sunhedsprofessionelle - Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne. 49 s. Aalborg universitet.
Larsen, Kristian;Kruse Ljungdalh, Anders (2012). Pato-epistemologi: An investigation of contemporary lifestyle norms through type 2 Diabetes self-care practices and tecniques of life. ISBN: 978-87-7684-995-5. 360 s. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Larsen, Kristian;Felde, Hoel, Lina (2011). Identity Work among People with Elevated Cholesterol – The Everyday Elasticity of Compliance with Medical Regimens. ISBN: 9788774302346. 249 s. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Larsen, Kristian;hindhede, anette (2011). Audiological rehabilitation in Sociological Perspectives. ISBN: 978-87-7430-245-2. 120 s. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Larsen, Kristian;Mariager-Anderson, Kristina (2010). Musikpædagogisk praksis på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. En sociologisk orienteret studium. ISBN: 978-87-7430-136-3. 259 s. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Larsen, Kristian;Dahl, Mette Ryssel (2009). Marginale på Langeland - socialt udsattes oppfattelse af eget liv og sundhet belyst i et sociologisk perspektiv. 131 s. Langeland kommune, Danmark.
Petersen, Karin Anna;Larsen, Kristian;Jespersen, Ditte;Levin, Erna;Eriksen, Ruth;Damkjær, Karin (1990). Arbejdspapirer. Resumé. Kommentarer og umiddelbare bemærkninger til redegørelse og froslag til klinisk vejledning for sygeplejestuderende og niveau II-elever. udarbejdet af Ulrich Thostrup, Birthe Reindahl, Anders Christian Jensen og Margit Asser. 7 s. Sygeplejeledelsen ved Diakonissestiftelsens Geriatriske Center.
Larsen, Kristian;Harsløf, Ivan (2017). Introduction to symposium: ‘Health capital’ – An extra card in the social game?. New perspectives health and inequalities – Empirical studies from the US, UK and Australia. Aalborg Universitet.
Juritzen, Truls Ingvar;Feiring, Marte;Larsen, Kristian;Knutsen, Ingrid Ruud (2017). Kritiske perspektiver i helsefagene: Innledning. Feiring, Marte Knutsen, Ingrid Ruud Juritzen, Truls Ingvar Larsen, Kristian (Red.), Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. 1. s. 1-15. Cappelen Damm Akademisk.
Larsen, Kristian;hindhede, anette (2014). The rise and fall of audiology in Denmark, 1950-2010 - a field perspective. Hexis seminar.
Larsen, Kristian (2013). Kritiske bemærkninger til «anvendelsestænkningen» At sikre grundforskning og kritisk bevidsthed – via ydmyghed og respekt om kompleksitet. HOV konference. HOV Helse og velfærdsforskning Højskolen i Oslo og Akershus.
Larsen, Kristian (2012). Sociologiske perspektiver inspireret af Pierre Bourdieu i forhold til sundhed og social ulighed. Sundhedsfremme - foredrag ved seminar. Roskilde Universitet.
Larsen, Kristian (2012). Bourdieu en moderne sociolog. Århus Universitet, folkeuniversitetet - moderne sociologer. Folkeuniversitetet - Århus Universitet.
Larsen, Kristian (2012). Hva er profesjonsrettet forskning?. Det tredje seminaret i seminarrekken om universitetssatsningen. Rektoratet og SPS.
Larsen, Kristian (2012). Teori – praksisforholdene i professionsuddannelserne - konference og studiekreds. Teori – praksisforholdene i professionsuddannelserne. Metropol v. Lise Tinglef, Karen B. Braad, Helene Falkenberg.
Larsen, Kristian (2012). Research in Nursing and caring Sciences: Overview and theoretical perspectives. Work In Progress seminar 2012. Work In Progress, collaboration.
Larsen, Kristian (2012). Praxeologi med fokus på observationer i et felt - om induktive og deduktive tilgange og om hvordan disse er i spil i en forskningsproces. Studier af sygepleje og medicin. Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv. Forskningsgruppeni Praxeologi MEDSYKVIT.
Se alle publikasjoner
Boas, Anders;Larsen, Kristian (2012). Så sej er din sygdom. http://videnskab.dk/krop-sundhed/sa-sej-er-din-sygdom.
Forsmo, Line;Larsen, Kristian (2012). Så kul er sykdommen din - radiointerview ud fra http://www.forskning.no/artikler/2012/oktober/337042. Norsk Radio program P1.
Larsen, Kristian (2012). Teori og praksis -komplekse størrelser? Seminar om forskning for, i og på profesjoner - og om annen profesjonsrelevant forskning. Hva er profesjonsrettet forskning?. Højskolen i Oslo og Akershus i samarbejde med SPS.
Larsen, Kristian;Harsløf, Ivan;Levin, Irene;gubrium, Jaber (2012). Who wins and who loses from the new setup of the service intensive welfare state?. På Tværs-konferansen 2012 - Sosial ulikhet i helse: tverrfaglige tilnærmninger. HOV, Helse, omsorg og velfærdprogrammet ved Hioa.
Larsen, Kristian (2011). Et par sociologiske perspektiver på sundhed og sygepleje. Kritiske helsefaglige studier - seminar. Avdeling for sykepleievitenskap, Helsam og HIOA.
Larsen, Kristian;Christiansen, Bjørg (2011). Forskningsdag: Helsefaglige studier i læring og praksisformer i uddannelse og yrkesfelt. Forskningsdag SU, helsefakultetet. Helsefakultetet, Sygeplejerskeuddannelsen.
Larsen, Kristian (2011). Teori og praksis - komplekse størrelser i sygepleje og generelt v. Gyldendal Akademisk. Foredrag om læring i klinikken. Gyldendal Akademisk - Oslo, Norge.
Larsen, Kristian;Smeby, Jens-Christian (2011). Å relativere teori En samtale med professorerne kristian larsen og jens christian smeby. Skrevet ud og redigeret af konmmunikationskonsulent Kathrine Torday Gulden og stipendiat ved SPS Magne Lindholm. SPS-Nytt. 4 s.
Larsen, Kristian (2011). At skabe et praksischock! Om udfordringer med kontinuitetstænkningen med hensyn til teori og praksis. SPS-kronikken. Vol. 2.
Larsen, Kristian (2011). Studies of the medical hierarchy from a Bourdieuian perspective. Medical prestige hierarchy. Dag Album.
Larsen, Kristian (2011). Kritiske kommentarer til Dansk Sygeplejeråds forskningsstrategi. Strategiseminar DSR København. Dansk Sygeplejeråd.
Larsen, Kristian (2010). Empirical studies of learning in clinical practice: power, knowledge, learning and practice. Presentation of research at seminar on learning. Nursing, medicine and Occ. therapy.
Larsen, Kristian (2010). Health and society. Presentation and discussion of research. Medicine, nursing and Occ. therapy.
Larsen, Kristian (2010). Sundhed og sociale in og eksklusionsmekanismer. fattigdom og velfærdsprofessionerne. Professionshøjskolen Metropol.
Larsen, Kristian (2010). Bourdieu, en stor samfundstænker. Folkeuniversitetet. Folkeuniversitetet ved Århus Universitet.
Larsen, Kristian (2010). Sundhedsvæsenets ændringer. Årsmøde for Børne- og Kulturchefforeningen. Børne- og Kulturchefforeningen i Danmark.
Larsen, Kristian (2010). utdanning og praksisstudier i et fremtidsrettet perspektiv. Dialogmøte om praksisfeltet som læringsarena. SU.
Larsen, Kristian (2010). Social ulikhet og sunnhet - i et sociologisk perspektiv. Workshop om livsstilsinterventioner. GLIS.
Larsen, Kristian;Jensen, Bente;koudahl, peter (2010). Sundhed og unge - Sociologiske perspektiver. Ungdomsforskning.
Larsen, Kristian (2010). Sosial ulikhet og sunnhet - i et sosiologisk perspektiv. Workshop om livsstilsintervensjoner. Høgskolen i oslo.
Larsen, Kristian (2009). Sykepleieforskning i tiden?. Sykepleien Forskning. Vol. 04.
Larsen, Kristian (2009). En passende uvidenhed - om semiprofessions dobbelte læreplan eller jantelov?. Gjallerhorn.
Petersen, Karin Anna;Larsen, Kristian (1991). En begyndende bibliografi om praktisk/teoretisk kundskab. Om rationel logik. Relateret til debatten om tavs/skjult kundskab inden for uddannelses- som social- og sundhedsvæsenets institutioner. 10 s. Institut for Pædagogik.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 68 43
Besøksadresse: Pilestredet 32, Oslo, N060.015