HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kristine Bærøe

førsteamanuensis

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (24) Forskningsrapporter (1) Formidling (17)
Bærøe, Kristine;Kaur, Jasmeen Garcha;Radhakrishnan, Kavery (2018). Lik tilgang og likeverdige tjenester: hvordan styrke realiseringen av disse rettslige formålene?. Aasen, Henriette Sinding Bringedal, Berit Bærøe, Kristine Magnussen, Anne-Mette (Red.), Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. 2. s. 57-81. Cappelen Damm Akademisk.
Aasen, Henriette Sinding;Bringedal, Berit;Bærøe, Kristine;Magnussen, Anne-Mette (2018). Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. ISBN: 978-82-02-56935-8. 292 s. Cappelen Damm Akademisk.
Bærøe, Kristine (2017). Medicine as Art and Science. Schramme, Thomas Edwards, Steven (Red.), Handbook of the Philosophy of Medicine. 35-1. s. 759-772. Springer.
Bringedal, Berit;Bærøe, Kristine (2016). Økt rettsliggjøring for likebehandling i helsetjenesten?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. Vol. 39.
Bringedal, Berit;Bærøe, Kristine (2016). Commentary to ‘Social Health Disparities in Clinical Care: A New Approach to Medical Fairness’ by Puschel, Furlan and Dekkers. Public Health Ethics. doi: /10.1093/phe/phw042
Bærøe, Kristine (2015). Institusjonelle rammer: Vilkår for utvikling og kultivering av forskeres forskningsetiske skjønnsutøvelse. Fossheim, Hallvard Ingierd, Helene C. (Red.), Etisk skjønn i forskning. Kapittel 9. s. 115-126. Universitetsforlaget.
Bærøe, Kristine;Cappelen, Cornelius (2015). Phase-dependent justification: The role of personal responsibility in fair healthcare. Journal of Medical Ethics. Vol. 41. doi: 10.1136/medethics-2014-102645
Bærøe, Kristine;Bringedal, Berit (2014). 'Undocomented' migrants' access to health care services in Europe : tansion between international human rights, national law and professional ethics. Aasen, Henriette Sinding Gloppen, Siri Magnussen, Anne-Mette Nilssen, Even (Red.), Juridification and social citizenship in the welfare state. 8. Edward Elgar Publishing.
Bærøe, Kristine (2014). Translational ethics: An analytical framework of translational movements between theory and practice and a sketch of a comprehensive approach. BMC Medical Ethics. Vol. 15:71. doi: 10.1186/1472-6939-15-71
Nedlund, Ann-Charlotte;Bærøe, Kristine (2014). Legitimate policymaking: The importance of including health-care workers in limit-setting decisions in health care. Public Health Ethics. Vol. 7. doi: 10.1093/phe/phu016
Se alle publikasjoner
Bærøe, Kristine;Baltussen, Rob (2014). Legitimate healthcare limit setting in a real-world setting: Integrating accountability for reasonableness and multi-criteria decision analysis. Public Health Ethics. Vol. 7. doi: 10.1093/phe/phu006
Henden, Edmund;Bærøe, Kristine (2014). Providing free heroin to addicts participating in research - ethical concerns and the question of voluntariness. Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists. Vol. 38.
Strømme, Elisabeth Marie;Bærøe, Kristine;Norheim, Ole Frithjof (2014). Disease control priorities for neglected tropical diseases: lessons from priority ranking based on the quality of evidence, cost effectiveness, severity of disease, catastrophic health expenditures, and loss of productivity. Developing World Bioethics. Vol. 14. doi: 10.1111/dewb.12016
Haukeland, Annelin;Heggebø, Liv Cathrine;Bærøe, Kristine (2013). Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?. Etikk i praksis. Vol. 7.
Baltussen, Rob;Mikkelsen, Evelinn;Tromp, Noor;Hurtig, AnneKarin;Byskov, Jens;Olsen, Øystein;Bærøe, Kristine;Hontelez, Jan A;Singh, Jerome;Norheim, Ole Frithjof (2013). Balancing efficiency, equity and feasibility of HIV treatment in South Africa – development of programmatic guidance. Cost Effectiveness and Resource Allocation. Vol. 11. doi: 10.1186/1478-7547-11-26
Haukeland, Annelin;Heggebø, Liv Cathrine;Bærøe, Kristine (2013). Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?. Etikk i praksis.
Bærøe, Kristine (2011). Mellom samfunnsstrukturer og profesjon: om avgrensning, kultivering og premisser for adekvat skjønnsutøvelse i legerollen. Etikk i praksis. Vol. 5.
Bærøe, Kristine;Bringedal, Berit (2011). Just health: on the conditions for acceptable and unacceptable priority settings with respect to patients' socioeconomic status. Journal of Medical Ethics. Vol. 37. doi: 10.1136/jme.2010.042085
Bærøe, Kristine;Norheim, Ole Frithjof (2011). MAPPING OUT STRUCTURAL FEATURES IN CLINICAL CARE CALLING FOR ETHICAL SENSITIVITY: A THEORETICAL APPROACH TO PROMOTE ETHICAL COMPETENCE IN HEALTHCARE PERSONNEL AND CLINICAL ETHICAL SUPPORT SERVICES (CESS). Bioethics. Vol. 25. doi: 10.1111/j.1467-8519.2011.01909.x
Bærøe, Kristine (2010). Patient autonomy, assessment of competence and surrogate decision-making: a call for reasonableness in deciding for others. Bioethics. Vol. 24. doi: 10.1111/j.1467-8519.2008.00672.x
Bringedal, Berit;Bærøe, Kristine (2010). Bør leger bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse?. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 130. doi: 10.4045/tidsskr.09.0648
Bærøe, Kristine (2009). Priority-setting in healthcare: a framework for reasonable clinical judgements. Journal of Medical Ethics. Vol. 35. doi: 10.1136/jme.2007.022285
Bærøe, Kristine (2008). Priority setting in health care: on the relation between reasonable choices on the micro-level and the macro-level. Theoretical Medicine and Bioethics. Vol. 29. doi: 10.1007/s11017-008-9063-3
Bærøe, Kristine (2005). Klinisk skjønn og prioriteringer. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 8.
Bærøe, Kristine;Norheim, Ole Frithjof (2009). Delegated discretion: A call for reasonableness in surrogate decision-making and clinical judgment. 176 s. Universitetet i Bergen.
Bærøe, Kristine;Knudsen, Linn Jeanette Rundhovde (2018). Ny bok om prioritering, styring og likebehandling - fra nettsiden til UiBs Globale helseprioriteringer.
Bærøe, Kristine (2018). Health inequality and professional ethics at HiOA's Professional Ethics blog.
Aasen, Henriette Sinding;Bringedal, Berit;Bærøe, Kristine;Magnussen, Anne-Mette (2018). Styring, prioritering og likebehandling – om bokens innhold. Aasen, Henriette Sinding Bringedal, Berit Bærøe, Kristine Magnussen, Anne-Mette (Red.), Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Introduksjon. s. 12-29. Cappelen Damm Akademisk.
Bærøe, Kristine (2017). Democracy, technocracy and priority setting in health: on central values, perspectives and challenges. Democracy, Technocracy and Priority Setting in Health.
Bærøe, Kristine;Ives, Jonathan;De Vries, Martine Helena;Schildmann, Jan (2017). On classifying the field of medical ethics. BMC Medical Ethics. Vol. 18:30. doi: 10.1186/s12910-017-0193-x
Bærøe, Kristine (2016). Etiske utfordringer i legevakt. Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. 7.3. s. 359-366. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Teig, Inger Lise;Bærøe, Kristine;Carlsen, Benedicte (2016). Equitable healthcare: On the potential impact of politicization, bureaucratization and medical standardization of healthcare distribution on social health inequality. Konferanse. The International Society on Priorities in Health (ISPHC).
Bærøe, Kristine;Teig, Inger Lise;Carlsen, Benedicte (2015). On the potential impact of politicization, bureaucratization and medical standardization of healthcare distribution and social health inequality.. Tension and interplay between legal, political, economic and professional perspectives.. Høgskolen i Bergen.
Bærøe, Kristine;Bringedal, Berit;Magnussen, Anne-Mette (2014). Regulating for equity? A metodological approach for trans-disciplinary asessment of tensions and interplay between legal, political, adminstrative and professional priority-setting tools in healthcare. Third Global Symposium on Health System Research. Science and pratice of people-centered health systems.
Bærøe, Kristine;Ottersen, Trygve;Eide, Kristiane Tislevoll;Engjom, Hilde Marie;Johansson, Kjell Arne;Miljeteig, Ingrid;Onarheim, Kristine Husøy;Norheim, Ole Frithjof (2011). Priorities in global health. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 131. doi: 10.4045/tidsskr.11.0743
Se alle publikasjoner
Bærøe, Kristine;Norheim, Ole Frithjof (2010). Etikk i legevakt. Utposten.
Bærøe, Kristine (2009). Forvaltning av skjønn i legerolle – mellom system og profesjonsperspektiv. Foredrag. Barneklinikken Haukeland Universitets Sykehus.
Bærøe, Kristine;Carlsen, Benedicte (2008). Med rett til å psykemelde. Morgenbladet.
Bærøe, Kristine (2008). Pasientautonomi. Nasjonal etikk konferanse. UiO.
Bærøe, Kristine (2008). Priority setting in healthcare: A framework for reasonable clinical judgments. Priority setting in healthcare.
Strand, Roger;Bærøe, Kristine (2007). Når dyr blir organdonorer. Bergens Tidende.
Bærøe, Kristine;Holst, Cathrine (2006). Et nytt og bedre menneske. Bergens Tidende.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 993 17 482
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, SG417