HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kristian Heggebø

Forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (11) Forskningsrapporter (2) Formidling (38) HiOA-publikasjoner (1)
Heggebø, Kristian;Elstad, Jon Ivar (2018). Is it Easier to Be Unemployed When the Experience Is More Widely Shared? Effects of Unemployment on Self-rated Health in 25 European Countries with Diverging Macroeconomic Conditions. European Sociological Review. Vol. 34. doi: 10.1093/esr/jcx080
Birkelund, Gunn Elisabeth;Heggebø, Kristian;Rogstad, Jon (2017). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review. Vol. 33. doi: 10.1093/esr/jcw030
Heggebø, Kristian (2017). Are immigrants and descendants with ill health more prone to unemployment? Evidence from 18 European countries. Ethnicity and Health. Vol. 22. doi: 10.1080/13557858.2016.1246426
Heggebø, Kristian (2016). Hiring, employment, and health in Scandinavia: the Danish ‘flexicurity’ model in comparative perspective. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. Vol. 18. doi: 10.1080/14616696.2016.1207794
Heggebø, Kristian (2016). Tilsetjing og arbeidsløyse i Noreg og Danmark: Er svakt stillingsvern gunstig for folk med dårleg helse?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 57.
Heggebø, Kristian (2016). Health Effects of Unemployment in Denmark, Norway and Sweden 2007–2010: Differing Economic Conditions, Differing Results?. International Journal of Health Services. Vol. 46. doi: 10.1177/0020731416636365
Heggebø, Kristian;Dahl, Espen (2015). Unemployment and health selection in diverging economic conditions: Compositional changes? Evidence from 28 European countries. International Journal for Equity in Health. Vol. 14:121. doi: 10.1186/s12939-015-0258-8
Heggebø, Kristian (2015). Unemployment in Scandinavia during an economic crisis: Cross-national differences in health selection. Social Science and Medicine. Vol. 130. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.02.010
Heggebø, Kristian (2014). Det første forgreiningspunktet: Vidaregåande utdanningsval i ein norsk bygdekontekst. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.
Se alle publikasjoner
Birkelund, Gunn Elisabeth;Rogstad, Jon;Heggebø, Kristian;Aspøy, Tove Mogstad;Bjelland, Heidi Fischer (2014). Diskriminering i arbeidslivet : resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 22.
Ugreninov, Elisabeth;Vedeler, Janikke Solstad;Heggebø, Kristian;Gjevjon, Edith Roth (2017). Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv. ISBN: 978-82-7894-623-7. 148 s. NOVA.
Hvinden, Bjørn;Heggebø, Kristian;Tolgensbakk, Ida (2017). Research Report on Activating Social Citizenship. 45 s. Community of Researchers on Excellence for all - University of Barcelona.
Heggebø, Kristian (2018). Solidaritet i Europa: - Det er et nokså dystert bilde som tegner seg. Viten + praksis.
Heggebø, Kristian (2018). Midlertidighet og usikkerhet: Arbeidslivet i endring. Foredrag. Fagforbundet.
Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian (2018). Employment among African and Asian migrants: the role of local labour makets. Norsk sosiologforenings Vinterseminar 2018. Norsk sosiologforening.
Heggebø, Kristian;Elstad, Jon Ivar (2018). Employment outcomes for immigrants in Denmark, Norway and Sweden: Cross-national differences in labor market legislations and institutions. Norsk sosiologforenings vinterseminar.
Heggebø, Kristian (2018). Sykepleiermangelen bekymrer sykepleiere. Utrop.
Heggebø, Kristian (2018). Arbeidsledighet er skadelig for helsa - uansett. Viten + praksis.
Heggebø, Kristian (2018). «All fremtidig innvandring fra muslimske land bør stoppes» Halvparten av de spurte i en Europeisk undersøkelse sier seg enige i denne påstanden, hvorfor er det slik?. Hit, men ikke lenger? Grenser for solidaritet. NOVA/OsloMet.
Heggebø, Kristian (2017). Doktorgrad om arbeid og helse. Grannar.
Heggebø, Kristian (2017). Saman for verdiskaping. Grannar.
Heggebø, Kristian (2017). Omstridt lov sjekkes. Vårt Land.
Se alle publikasjoner
Birkelund, Gunn Elisabeth;Heggebø, Kristian;Rogstad, Jon (2017). Are unemployed minorities doubly disadvantaged in the job market?.
Heggebø, Kristian (2017). Fire råd (og litt pepar) til norsk arbeidsmarknad. Medvind24.no.
Heggebø, Kristian (2017). Ethnic discrimination and unemployment stigma in a high demand labor market. Evidence from three randomized field experiments in Norway. ESPAnet konferanse.
Heggebø, Kristian (2017). Stillingsvern til besvær. Debatt. Studentersamfunnet i Bergen.
Heggebø, Kristian (2017). Jobbmatch.com - Korleis finne den rette?. NæringsGIV. Fikse - Etne og Vindafjord næringsutvikling.
Heggebø, Kristian (2017). Unemployment and disability likelihood for people with ill health: Does the social policy setting matter? Evidence from Belgium, the Netherlands, Norway, and Denmark. Norsk sosiologforenings vinterseminar. Norsk sosiologforening.
Heggebø, Kristian (2016). Folk med dårlig helse taper på midlertidige stillinger. Viten + praksis.
Heggebø, Kristian (2016). Svak stillingsvern er ein dårleg idé. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Heggebø, Kristian;Elstad, Jon Ivar (2016). The more, the merrier? Unemployment and self-rated health in 25 European countries during an economic crisis. European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS).
Heggebø, Kristian;Elstad, Jon Ivar (2016). The more, the merrier? Unemployment and self-rated health in 25 European countries during an economic crisis. Velferdsstat og ulikhet i helse i økonomiske nedgangstider. HiOA.
Heggebø, Kristian (2016). Arbeidsledige nordmenn har god helse. Dagens Medisin.
Heggebø, Kristian (2016). Knuser springbrett-myten. Klassekampen.
Heggebø, Kristian (2015). Hiring, employment and health in Scandinavia: The 'flexicurity' model in comparative perspective.. ESPAnet PhD workshop on ’Health Impacts of Social Policy’. Swedish Institute for Social Research.
Heggebø, Kristian (2015). The impact of ill health on unemployment patterns in Scandinavia: Are immigrants and descendants more prone to health selection?. 12th Conference of the European Sociological Association. European Sociological Association.
Heggebø, Kristian (2015). Who is hired during a recession? The impact of health in the Scandinavian labor market. Vinterseminar, Norsk sosiologforening. Norsk Sosiologforening.
Heggebø, Kristian (2014). Folk med dårlig helse ryker først ut. forskning.no.
Heggebø, Kristian (2014). Innpass på arbeidsmarkedet: Betydningen av etnisitet og "hull" i CV'en. Intern fagopplæring. Fretex Øst-Norge AS.
Dahl, Espen;Tøge, Anne Grete;Heggebø, Kristian;Halvorsen, Knut;Elstad, Jon Ivar (2014). Economic crisis, social policy and health inequalities: a review of the research literature. International Sociological Association (ISA) World Congress. (ISA).
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut (2014). Economic crisis, social policy and health inequalities: a systematic review of the research literature. European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS). (ESHMS).
Heggebø, Kristian;Birkelund, Gunn Elisabeth;Rogstad, Jon (2014). Ethnic scarring effects of unemployment? Evidence from two randomized field-experiments in Norway. American Sociological Association - Annual meeting. American Sociological Association.
Heggebø, Kristian (2014). Health selection in Scandinavia: The role of labor market demand and employment protection. ESPAnet conference. ESPAnet.
Heggebø, Kristian (2014). Bygdeungdom blir ikke så påvirket av foreldrenes bakgrunn. forskning.no.
Heggebø, Kristian (2014). - Vi lever i en tid med uante muligheter. studenttorget.no.
Heggebø, Kristian (2014). Mener diskriminering i arbeidslivet må tas seriøst. journalen.hioa.no.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut (2014). The Economic Crisis, Health and Inequalities. Gjesteforelesning for de nye masterstudentene på SAM. HiOA, fakultet SAM.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut;Heggebø, Kristian (2014). Do economic downturns make us sick? Economic developments as contexts of changes in health. DGMP/DGMS - Political and economic contexts of health and health care. The German Association for Medical Sociology.
Heggebø, Kristian (2014). Bygdeungdom er mindre påverka av foreldra. framtida.no.
Heggebø, Kristian;Birkelund, Gunn Elisabeth;Rogstad, Jon (2013). Høy utdannelse – ingen diskriminering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 71
Telefon (mobil): +47 928 92 449
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X222