HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Forskningsrapporter (16) Formidling (26) OsloMet-publikasjoner (17)
Tronstad, Kristian Rose;Joona, Pernilla Andersson (2013). New patterns of migration from Central and Eastern Europe to the Nordic countries. Friberg, Jon Horgen Eldring, Line (Red.), TemaNord 2013:570 Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries Patterns of migration, working conditions and recruitment practices. Kapittel 1.
Tronstad, Kristian Rose (2013). Migration and mobility. Rusten, Grete Potthoff, Kerstin Sangolt, Linda (Red.), Norway : Nature industry and society. Kapittel. Fagbokforlaget.
Elgvin, Olav;Tronstad, Kristian Rose (2013). Nytt land, ny religiøsitet? Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.
Friberg, Jon Horgen;Tronstad, Kristian Rose;Dølvik, Jon Erik (2012). «Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges» I: Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment. Recent experiences from OECD countries and the European Union. OECD. OECD Economic Studies.
Tronstad, Kristian;Bask, Miia;Nygaard, Marit Owren (2018). Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway. ISBN: 978-82-8309-236-3. 77 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Integrering i Skandinavia. ISBN: 978-82-8246-163-4. 57 s. IMDi.
Henningsen, Erik;Dyb, Evelyn;Kasahara, Yuri;Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose (2016). Avtalt selvbosetting blant flyktninger. ISBN: 978-82-8309-103-8. 131 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Tronstad, Kristian Rose (2015). Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?. ISBN: 978-82-8309-050-5. 62 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose;Bjørnsen, Hild-Marte (2015). Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv - En kunnskapsoppsummering. ISBN: 978-82-8309-044-4. 157 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Tronstad, Kristian Rose (2015). Innvandring og integrering i Haram. ISBN: 978-82-8309-064-2. 38 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose;Vestby, Guri Mette (2015). Sysselsetting av innvandrere - regionale muligheter og barrierer for inkludering. ISBN: 978-82-8309-082-6. 168 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Berg, Berit;Tronstad, Kristian Rose;Valenta, Marko;Lauritsen, Kirsten;Søholt, Susanne;Michelsen, Hilde (2015). Oppsummering og anbefalinger, i Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red.) Levekår for barn i asylsøkerfasen. NTNU Samfunnsforskning.. 8 s. ntnu samfunnsforskning.
Berg, Berit;Tronstad, Kristian Rose;Valenta, Marko (2015). Innledning-bakgrunn og problemstillinger, i Levekår for barn i asylsøkerfasen (red.) Berit Berg og Kristian Rose Tronstad. NTNU Samfunnsforskning.. 12 s. ntnu samfunnsforskning.
Berg, Berit;Tronstad, Kristian Rose (2015). Levekår for barn i asylsøkerfasen. ISBN: 978-82-7570-405-2. 183 s. NTNU Samfunnsforskning AS.
Se alle publikasjoner
Tronstad, Kristian Rose (2014). Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. ISBN: 978-82-8309-031-4. 54 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Tronstad, Kristian Rose;Hernes, Vilde (2014). Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. ISBN: 978-82-8309-038-3. 136 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Tronstad, Kristian Rose;Ruud, Marit Ekne;Nørve, Siri (2013). Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering. ISBN: 978-82-7071-984-6. 62 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Bayer, Stian Brosvik;Tronstad, Kristian Rose (2013). Boligpolitisk analyse Jæren. ISBN: 978-82-490-0824-7. 78 s. IRIS International Research Institute of Stavanger AS.
Fløtten, Tone;Hermansen, Åsmund;Strand, Anne Hege Henden;Tronstad, Kristian Rose (2013). Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene. ISBN: 978-82-7422-994-5. 78 s. Fafo.
Rogstad, Jon;Tronstad, Kristian Rose (2012). Stemmer de ikke? Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. ISBN: 978-82-7422-891-7. 99 s. Fafo.
Lindahl, Bjørn;Tronstad, Kristian (2017). Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden. Arbeidsliv i Norden.
Hernes, Vilde;Tronstad, Kristian Rose (2017). Integrering av flyktninger. Askim, Jostein Kolltveit, Kristoffer Røe, Per Gunnar (Red.), En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Kapittel 7. s. 124-139. Universitetsforlaget.
Tronstad, Kristian Rose;Hernes, Vilde (2016). Introduksjonsprogram for flyktninger i Norge, Sverige og Danmark. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. Vol. 47.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Om integrering av flykntinger. NRK Ekko.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Employement is key to integration. HIOA Explore.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Stor variasjon i integrering av asylsøkere. Vårt Land.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Utfordret kommunene på integrering. NRK sørlamdet.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Norge bedre enn Sverige på integrering. Dagabladet.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Ny rapport: Norge best i Skandinavia på integrering. VG.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Flyktninger er sist inn i gode tider og først ut i dårlige tider. Dabaldet.
Se alle publikasjoner
Tronstad, Kristian Rose (2016). Etter 10 år i Norge er 1 av 2 flyktninger fortsatt uten jobb. Dagbladet.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Norge topper europeiske prognoser for befolkningsvekst. Nettavisen.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Trenden snur: – Svært sannsynlig at vi kommer til å se flere nordmenn som reiser til Sverige for å jobbe - Jobb - E24. E24.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Norweski pomysł na uchodźców (Integrering av innvandrere i Norge). Wyborcza.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Innvandring og integrering. Forelesning for videreutdanning i flerkulturell forståelse. HIOA.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Integration of refugees in Norway. INTEGRATION – BEST PRACTICES AND CHALLENGES – VIEW FROM THE NORDIC COUNTRIES. Finnish embassy in Berlin.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Innlegg om flyktninger og enslige mindreårige. ASSS Høstsamling. KS.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Integrering av flyktninger i Norge og Sverige. Integrering av flyktninger i Sverige og Norge. Voksenåsen.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Integrering i Skandinavia. Nordisk seminar i Molde. Molde kommune.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Integrering i Skandinavia. Beregningsutvalgets sommerseminar på Fevik. IMDi.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Hverdagsintegrering: Hva skal til?. Arendalsuka. UiA og IMDI.
Tronstad, Kristian Rose (2016). Myter og fakta: Hvordan lykkes vi med integrering av flyktninger? - Arendalsuka. Arendalsuka. KS.
Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose (2016). Nettverk er nøkkelen. Aftenposten Viten.
Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose (2016). Hvem er de og hvordan går det med dem?. "Den vanskelige integreringen". NIBR HiOA.
Tronstad, Kristian Rose (2015). Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?. UiO Forskningsseminar. Anton Steen ved UiO, insititutt for statsvitenskap.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 76
Telefon (mobil): +47 995 45 936
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG528