HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Kropp, læring, mangfold

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (21) Forskningsrapporter (1) Formidling (50)
Aasland, Erik;Walseth, Kristin;Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy. Vol. 22. doi: 10.1080/17408989.2016.1268590
Walseth, Kristin;Aartun, Iselin;Engelsrud, Gunn (2017). Girls’ bodily activities in physical education How current fitness and sport discourses influence girls’ identity construction. Sport, Education and Society. Vol. 22. doi: 10.1080/13573322.2015.1050370
Walseth, Kristin (2016). Sport, youth and religion. Green, Kenneth Stanley Smith, Andy (Red.), Routledge Handbook of Youth Sport. 28. s. 297-307. Routledge.
Walseth, Kristin (2016). Sport and integration discourse in Norway: how do policy makers perceive and respond to the sporting needs of Muslim communities?. Testa, Alberto Amara, Mahfoud (Red.), Sport in Islam and in Muslim Communities. 11. s. 159-175. Routledge.
Walseth, Kristin (2016). Sport within Muslim organizations in Norway: ethnic segregated activities as arena for integration. Leisure Studies. Vol. 35. doi: 10.1080/02614367.2015.1055293
Walseth, Kristin (2015). Muslim girls' experiences in physical education in Norway: What role does religiosity play?. Sport, Education and Society. Vol. 20. doi: 10.1080/13573322.2013.769946
Walseth, Kristin;Hæhre, Heidi (2014). Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget. Tidsskrift for ungdomsforskning.
Walseth, Kristin;Strandbu, Åse (2014). Young Norwegian-Pakistani women and sport: How does culture and religiosity matter?. European Physical Education Review. Vol. 20. doi: 10.1177/1356336X14534361
Walseth, Kristin (2013). Norwegian-Pakistani Girls’ Experiences in Physical Education in Norway. Pfister, Gertrud Sisjord, Mari-Kristin (Red.), Gender and Sport: Changes and Challenges. Doing Gender in Physical Education: Contested Discourses and Practices. s. 232-247. Waxmann Verlag.
McCormack, Ciara;Walseth, Kristin (2013). Combining elite women's soccer and education: Norway and the NCAA. Soccer & Society. doi: 10.1080/14660970.2013.843927
Se alle publikasjoner
Walseth, Kristin (2011). Minoritetsjenter i idretten - status og utfordringer. Hanstad, Dag Vidar Breivik, Gunnar Sisjord, Mari Kristin Skaset, Hans B. (Red.), Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press. Del 6. s. 355-370. Akilles forlag.
Walseth, Kristin;Fasting, Kari (2011). Islam's view on physical activity and sport: Egyptian women interpreting Islam. Giulianotti, Richard (Red.), Sociology of sport. Kap. 31, bind 2. s. 229-245. Sage Publications.
Walseth, Kristin (2009). Ballspill og integrasjon. Kan idretten bygge sosiale nettverk?. Ronglan, Lars Tore Halling, Anders Teng, Gunnar (Red.), Ballspill over grenser : skandinaviske tilnærminger til læring og utvikling. 10. s. 181-192. Akilles forlag.
Walseth, Kristin (2008). Bridging and bonding social capital in sport- experiences of young women with an immigrant background. Sport, Education and Society. Vol. 13.
Fasting, Kari;Brackenridge, Celia;Walseth, Kristin (2007). Women Athletes' Personal Responses to Sexual Harassment in Sport. Journal of Applied Sport Psychology. Vol. 19.
Walseth, Kristin (2006). Young Muslim Women and Sport: the Impact of Identity Work. Leisure Studies. Vol. 25.
Walseth, Kristin (2006). Young muslim women and sport : the impact of identity work. Leisure Studies. Vol. 25.
Walseth, Kristin;Fasting, Kari (2004). Sport as a means of integrating minority women. Sport in Society. Vol. 7.
Walseth, Kristin;Fasting, Kari (2003). Islam's view on physical activity and sport : Egyptian women interpreting Islam. International Review for the Sociology of Sport. Vol. 38.
Fasting, Kari;Brackenridge, Celia;Walseth, Kristin (2002). Consequences of sexual harassment in sport for female athletes. ?. Vol. 8.
Walseth, Kristin (2006). Sport and integration - the experience of young Muslim women. ISBN: 978-82-502-0394-5. 62 s. The Norwegian School of Sport Sciences.
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2017). Body curriculum in schools. Activist research in PE. New Mexico State University.
Walseth, Kristin (2017). Sport and integration of minority women in Europe. Workshop on athletic migration between Africa and the EU. Center for African Studies, UC Berkeley.
Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth;Walseth, Kristin (2017). Hvordan kan endring i praksisfellesskapet påvirke læring i kroppsøvingsfaget?. Kroppsøvingskonferanse NIH. Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, NIH.
Walseth, Kristin (2017). Aktivistisk tilnærming som pedagogisk modell. Aksjonsforskningsseminar. HiNN.
Walseth, Kristin;Elvebakk, Lisbeth;Engebretsen, Berit (2017). Meningsfulle erfaringer i kroppsøving for alle studenter - en aktivistisk tilnærming. Aksjonsforskningsseminar. HiNN.
Walseth, Kristin;Elvebakk, Lisbeth;Engebretsen, Berit (2017). Meaningful experiences in PE for all students - an activist approach. AIESEP. AIESEP.
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2016). Body curriculum - en pilotstudie av hvordan skolen kan bidra til å utvikle elevers kritiske refleksjon og distanse i forhold til kroppsideal og kroppspress. Kroppsøvingsfaget i bevegelse. NIH.
Walseth, Kristin;Engebretsen, Berit;Elvebakk, Lisbeth (2015). Body curriculum og aktivist forskning i kroppsøving. Kroppsøvingsfaget i endring. FOU gruppa Kropp, læring, mangfold.
Walseth, Kristin (2015). Jenter vil ha fitness i gymmen. NRK.
Se alle publikasjoner
Walseth, Kristin (2015). Kroppsmodifisering i kroppsøving. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Kroppsmodifisering-i-kropp.
Walseth, Kristin (2015). Verdsatte kropper og Body Curriculum i skolen. Likes: selvpresentasjon i ungdommers hverdagsliv. Ungdomsseminaret i Trondheim. NTNU.
Walseth, Kristin (2015). Young BODI. Azzaritoseminaret. HiOA og NIH.
Walseth, Kristin (2015). Kroppsøving i et samfunn preget av mangfold. Kompetanse for mangfold. HiOA.
Walseth, Kristin (2014). Kjønn og seksualitet i kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingsfaget i bevegelse. Norges idrettshøgskole.
Walseth, Kristin (2014). Girls' experiences with body and bodily activities in Physical Education. EASS 2014. European Association for Sociology of Sport.
Walseth, Kristin (2013). Norwegian-Pakistani Girls' Experiences in Physical Education in Norway. Gender and Sport: Changes and Challenges. Norges idrettshøgskole.
Walseth, Kristin (2012). Norwegian-Pakistani girls' experiences in Physical Education - What role does religiosity play?. Kroppsøvingsfaget i bevegelse. Status og utfordringer. Norges idrettshøgskole.
Walseth, Kristin (2012). Sport within Muslim organizations in Norway. Workshop "Sport, Islam and Muslim Communities in Europe. SIMC network of researchers.
Walseth, Kristin (2010). Sport among Young Norwegian-Pakistani women: The Role of Religion and Culture. XVII world congress of sociology. Internatioal Sociology Association.
Walseth, Kristin (2010). Sport, Islam and Muslim Communities in Europe. Fou seminar. OMI, LUI, HiO.
Walseth, Kristin (2009). Idrett og integrasjon. Muslimske jenters erfaringer. Eva Fock seminar. OMI, LUI, Høgskolen i Oslo.
Walseth, Kristin (2009). Sport for Muslims in Norway. Sport Provision for Muslim Communities in Birmingham and Leicester: Opportunities and Challenges. Loughborough University.
Walseth, Kristin (2009). Sport and integration in Norway. workshop med ph.d. students. Loughborough University.
Walseth, Kristin (2008). Minoritetsjenter og utdanning. Seminar for lærere, rådgivere og PPT/OT tilsatte i Folloregionen som jobber med minoritetsspråkelige elever. Ski vg.skole.
Walseth, Kristin (2008). Sport and ethnic identity. 5th EASS Conference, Sport & Culture & Society. European Association for Sociology of Sport.
Walseth, Kristin (2006). Muslimske jenter velger bort idrett. Aftenposten.
Walseth, Kristin (2006). IDRETT + ISLAM = SANT?. www.kilden.forskningsradet.no.
Walseth, Kristin (2005). Sport and different forms of belonging. 10th European College of Sport Science Congress.
Walseth, Kristin (2005). Sport and different forms of belonging. 10th Annual Congress of the European College of Sport Science [ECSS], July 13-16.
Walseth, Kristin (2004). Minority women and sport - the role of different integration processes. Pre-Olympic Congress 2004, Sport Science through the ages.
Walseth, Kristin (2004). The integration of young Muslim women in Norwegian Sport. EC Conference "Sport and Multicultural Dialogue".
Fasting, Kari;Brackenridge, Ceila;Walseth, Kristin;Müller, Erich;Schwameder, Hermann;Zallinger, Gerhard;Fastenbauer, Verena (2003). Characteristics of sexual harassing coaches. 8th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS).
Walseth, Kristin (2003). Europe. Suad, Joseph (Red.), Encyclopedia of Women & Islamic Cultures. volume III, Sports. s. 441-443. Brill Academic Publishers.
Walseth, Kristin (2003). Etnisitet, kjønn og deltagelse i fysisk aktivitet og idrett. utenTitteltekst. Fylkesmannen i Buskerud.
Walseth, Kristin (2003). Flerkulturell idrett. utenTitteltekst. Norges idrettshøgskole.
Walseth, Kristin (2003). Flerkulturell kroppsøving. utenTitteltekst. Norges Idrettshøgskole.
Walseth, Kristin (2003). Flerkulturell fotball. utenTitteltekst. Norges Fotballforbund.
Walseth, Kristin;Fasting, Kari;Müller, Erich;Schwameder, Hermann;Zallinger, Gerhard;Fastenbauer, Verena (2003). Sport and the integration of minority women. 8th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS).
Fasting, Kari;Brackenridge, Ceila;Walseth, Kristin (2003). Sexual harassing coaches. North American Society for the Sociology of Sport Conference (NASSS).
Walseth, Kristin (2002). En problematisering av idretten som arena for integrasjon av etniske minoriteter. Nordisk konferanse om den frivillige sektors bidrag til integrasjon av invandrere og flyktninger i Norden.
Walseth, Kristin (2002). En problematisering av idretten som arena for integrasjon av etniske minoriteter. Den frivillige sektors bidrag til integration af flygtninge og indvandrere i Norden.
Walseth, Kristin;Fasting, Kari (2002). Socio-cultural integration of immigrants within sport. XV World Congress of Sociology.
Fasting, Kari;Brackenridge, Celia;Walseth, Kristin (2002). “… you just find your place in the culture” Sport milieu and women athletes’ experiences of sexual harassment. XV World Congress of Sociology.
Fasting, Kari;Brackenridge, Celia;Walseth, Kristin (2002). Sexual Harassment in Sport. Consequences for the female athlete. Nordic Sportscience Conference Kristiansand November 18-20 , 2002.
Fasting, Kari;Brackenridge, Celia;Walseth, Kristin (2002). Emotional Reactions of Elite Female Athletes to Sexual Harassment in Sport. 7th Annual Congress of the European College of Sport Sciences.
Fasting, Kari;Brackenridge, Celia;Walseth, Kristin;Mester, Joachim;King, Gerard;Strüder, Heiko;Tsolakidis, Elias;Osterburg, Astrid (2001). Female athletes behavioural reactions to sexual harassment. 6th Annual Congress of European College of Sport Science (ECSS).
Fasting, Kari;Brackenridge, Celia;Walseth, Kristin;Papaioannou, Athanasios;Goudas, Marios;Theodorakis, Yannis (2001). Coping with sexual harassment. 10th World Congress of Sport Psychology (ISSP).
Fasting, Kari;Walseth, Kristin (1999). Islam, Women and Sport. Women`s World 99, 7th International Interdisciplinary Congress on Women.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 73 01
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5058