HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lars Petter Grue

forsker

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Livskvalitet Inkludering Funksjonshemming Normalitet

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (9) Formidling (7) OsloMet-publikasjoner (9)
Grue, Lars Petter (2016). Normalitet. ISBN: 978-82-450-1863-9. 181 s. Fagbokforlaget.
Grue, Lars Petter (2011). Barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Stubrud, Leif Hugo Lerdal, Bjørn Lunde, E (Red.), Hbilitering av barn og unge. Tiltak for helsefremming og mestring. Kapittel 1. s. 21-33. Universitetsforlaget.
Grue, Lars Petter (2010). Eugenics and euthanasia : then and now. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 12. doi: 10.1080/15017410903076776
Grue, Lars Petter (2009). Jon spiller ikke fotball. Hjermann, Reidar Haanes, Knut (Red.), Barn. Kapittel. s. 126-138. Universitetsforlaget.
Heiberg, Arvid;Grue, Lars Petter (2006). Notes on the History of Normality - Reflections on the work of Quetelet and Galton. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 8.
Grue, Lars Petter;Rua, Marte (2013). To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. ISBN: 9788205444331. 233 s. Gyldendal Akademisk.
Grue, Lars Petter;Finnvold, Jon Erik (2014). Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-7894-510-0. 164 s. NOVA.
Næss, Anders;Grue, Lars Petter (2012). Habilitering som koordinerende tiltak. Erfaringer fra tre brukergrupper. ISBN: 978-82-7894-418-9. 93 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Grue, Lars Petter (2011). Hinderløype. Foreldre, barn og funksjonshemming. ISBN: 9788278943908. 127 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Grue, Lars Petter;Rua, Marte (2010). Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering. 107 s. NOVA.
Grue, Lars Petter (2008). En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander. ISBN: 978-82-7894-287-1. 101 s. NOVA.
Elstad, Jon Ivar;Grue, Lars Petter;Eriksen, John (2005). Smerte og livsmot. En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme. ISBN: 82-7894-205-6. 104 s. NOVa.
Grue, Lars Petter (2001). Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. ISBN: 82-7894-106-8. 194 s. NOVA.
Grue, Lars Petter (1998). På terskelen. En undersøkelse av funksjonshemmet ungdoms sosiale tilhørighet, selvbilde og livskvalitet. ISBN: 82-7894-039-8. 339 s. NOVA.
Grue, Lars Petter (1998). Barn med varig sykdom og funksjonshemning. En analyse av Statistisk sentralbyrås heldeundersøkelser 1995 og 1985. ISBN: 82-7894-043-6. 60 s. NOVA.
Grue, Lars Petter (2017). Normalitet -Hva betyr det at noe er normalt?. Folkehelsekonferansen 2017: Nærmiljø og folkehelse. Hedmark fylkeskommune.
Grue, Lars Petter (2017). Drømmen om det perfekte mennesket. Morgenbladet.
Grue, Lars Petter (2016). Normalitet og avvik - innlegg på Samsvarseminar om normalitet og avvik. Normalitet og avvik. HiOA.
Grue, Lars Petter;Sundquist, Jonas (2016). Normalen er å være forskjellig. Khrono.
Grue, Lars Petter;Myrtveit, Aase Cathrine (2016). Blir det stadig færre normale? Innslag på programposten Verdibørsen.. NRK P2.
Grue, Lars Petter;Øyen, Ragnhild Sleire (2016). Hva tror du på sosiolog Lars Grue. Intervju i programposten Mellom himmel og jord. NRK P1.
Grue, Lars Petter (2014). Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne de samme muligheter som andre?. FNs dag for funksjonshemmede. Bufdir.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 907 32 791
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X293

Aktuelt

Arbeider for tiden med spørsmål knyttet til kropp, sinn og normalitet.