HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lars E. F. Johannessen

Stipendiat

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (6) Vitenskapelige publikasjoner (7) Formidling (17)
Album, Dag;Johannessen, Lars E. F.;Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine. Vol. 180. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020
Johannessen, Lars E. F. (2017). Beyond guidelines: Discretionary practice in face-to-face triage nursing. Sociology of Health and Illness. Vol. 39. doi: 10.1111/1467-9566.12578
Johannessen, Lars Emil Fagernes (2016). How triage nurses use discretion: a literature review. Professions and Professionalism. Vol. 6. 17 s. doi: 10.7577/pp.1446
Grue, Jan;Johannessen, Lars Emil Fagernes;Rasmussen, Erik Fossan (2015). Prestige rankings of chronic diseases and disabilities. A survey among professionals in the disability field. Social Science and Medicine. Vol. 124. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.11.044
Johannessen, Lars Emil Fagernes;Album, Dag (2015). Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom. Larsen, Håkon (Red.), Kultursosiologisk forskning. Kapittel 11. s. 143-156. Universitetsforlaget.
Johannessen, Lars Emil Fagernes (2014). The narrative (re)production of prestige: How neurosurgeons teach medical students to valorise diseases. Social Science and Medicine. Vol. 120. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.09.013
Johannessen, Lars E. F. (2018). Workplace assimilation and professional jurisdiction: How nurses learn to blur the nursing-medical boundary. Social Science and Medicine. Vol. 201. doi: 10.1016/j.socscimed.2018.02.004
Album, Dag;Johannessen, Lars E. F.;Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine. Vol. 180. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020
Johannessen, Lars E. F. (2017). Beyond guidelines: Discretionary practice in face-to-face triage nursing. Sociology of Health and Illness. Vol. 39. doi: 10.1111/1467-9566.12578
Johannessen, Lars Emil Fagernes (2016). How triage nurses use discretion: a literature review. Professions and Professionalism. Vol. 6. 17 s. doi: 10.7577/pp.1446
Grue, Jan;Johannessen, Lars Emil Fagernes;Rasmussen, Erik Fossan (2015). Prestige rankings of chronic diseases and disabilities. A survey among professionals in the disability field. Social Science and Medicine. Vol. 124. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.11.044
Johannessen, Lars Emil Fagernes;Album, Dag (2015). Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom. Larsen, Håkon (Red.), Kultursosiologisk forskning. Kapittel 11. s. 143-156. Universitetsforlaget.
Johannessen, Lars Emil Fagernes (2014). The narrative (re)production of prestige: How neurosurgeons teach medical students to valorise diseases. Social Science and Medicine. Vol. 120. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.09.013
Johannessen, Lars E. F. (2018). The future of disease prestige. Closing conference: Disease Prestige and Informal Priority Settings. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Uio.
Ådne Riis, Hallås;Johannessen, Lars E. F. (2018). Sjukdommenes prestisje. NRK Ekko.
Johannessen, Lars E. F. (2017). A Moral Hierarchy of Pain: The Logic of Triage Nurses’ Pain Assessments. BSA Medical Sociology Annual Conference.. The British Sociological Association..
Johannessen, Lars E. F. (2017). Guidelines and Gatekeeping: The Case of Emergency Department Triage. SSSI Annual Conference. Society for the Study of Symbolic Interaction.
Johannessen, Lars E. F. (2017). Narratives and gatekeeping: Making sense of triage nurses’ practice. CCS Workshop. Center for Cultural Sociology, Yale University.
Johannessen, Lars E. F. (2017). The semiotics of suffering: Untangling triage nurses’ pain assessments. CCS Spring Conference: Frontiers of Cultural Sociology. Center for Cultural Sociology, Yale University.
Johannessen, Lars E. F. (2017). Kultur som «uavhengig variabel». En kommentar til Marte Mangset. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 1. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-03-04
Johannessen, Lars E. F. (2016). Vi trenger et nytt system for klagesensur. Khrono.
Johannessen, Lars Emil Fagernes (2016). Diagnostics in an organisational perspective: A qualitative study of a Norwegian ‘legevakt’. Nordic Research Seminar on Doctors, Systems and Quality. Legeforskningsinstituttet.
Johannessen, Lars E. F. (2016). Hva påvirker helsepersonells beslutninger?. Foredrag. Oslogruppa i helsesosiologi.
Se alle publikasjoner
Johannessen, Lars E. F. (2016). Bruk av Nvivo i kvalitativ dataanalyse. Foredrag. Kvalitativt metodeforum (Senter for profesjonsstudier).
Johannessen, Lars E. F. (2016). The diagnostic work of triage nurses. Norwegian Conference for Health Sociology. Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
Johannessen, Lars E. F. (2016). Et sosiologisk skråblikk på samtiden. Paneldebatt. Sosiologisk forum.
Johannessen, Lars E. F. (2016). Beyond guidelines: How triage nurses form and act on urgency impressions. BSA Medical Sociology Annual Conference. The British Sociological Association.
Johannessen, Lars Emil Fagernes (2015). Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom. Boklansering av boken Kultursosiologisk forskning. Arrangementforeningen Eilert.
Johannessen, Lars Emil Fagernes (2013). Den virkelige prioriteringen. Dagens medisin.
Johannessen, Lars Emil Fagernes (2013). «Det er ikke undere vi driver med» : Betydningen av hjernehinneblødningens fortelling for sykdommens og nevrokirurgiens prestisje. 114 s. Digitale utgivelser ved UiO.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 51 54
Telefon (mobil): +47 482 93 782
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T311

Nettside(r)