HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (23) Forskningsrapporter (4) Formidling (201)
Gule, Lars (2016). Hvorfor reiser nordmenn til Syria for å kjempe? - om norsk salafi-jihadisme. Sørensen, Øystein Hagtvet, Bernt Brandal, Nikolai (Red.), Islamisme: Ideologi og trussel. Del 3. s. 305-332. Dreyer Forlag A/S.
Gule, Lars (2016). Etiske utfordringer i ekstremismeforskningen i Norge. Enebakk, Vidar Ingierd, Helene Refsdal, Nils Olav (Red.), De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver. Kapittel 7. s. 107-126. Cappelen Damm Akademisk.
Gule, Lars (2015). “Ibn Khaldun – Law and Justice in the Science of Civilisation”. Philosophy of Justice. Kapittel. s. 119-138. Springer Science+Business Media B.V..
Gule, Lars;Kharma, Hanada (2014). Arabiske intellektuelle og den totalitære drøm. Sørensen, Øystein Hagtvet, Bernt Brandal, Nikolai (Red.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Kapittel. s. 290-322. Dreyer Forlag A/S.
Gule, Lars (2013). Ibn Khaldun og vitenskapen om sivilisasjonene. Pedersen, Jørgen (Red.), Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Kapittel. s. 203-226. Pax Forlag.
Gule, Lars;Kharma, Hanada (2013). Al-Fārābī og al-Mawardi – de ulike sidene i den islamske tradisjonen. Pedersen, Jørgen (Red.), Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Kapittel. s. 147-177. Pax Forlag.
Gule, Lars;Gogineni, Rajaji Ramanadha Babu (2013). Humanism and Freedom from Religion. Ferrari, Silvio Cristofori, Rinaldo (Red.), Freedom of Religion and Belief Volume II. Chapter. s. 297-317. Ashgate.
Gule, Lars (2013). Venstreekstremisme og terrorisme. Sørensen, Øystein Hagtvet, Bernt Brandal, Nikolai (Red.), Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Kapittel. s. 214-238. Dreyer Forlag A/S.
Gule, Lars;Kharma, Hanada (2013). Adab – om danning i den arabisk-islamske tradisjonen. Danningens filosofihistorie. 6. s. 102-114. Gyldendal Akademisk.
Gule, Lars (2012). Hijab i politiet?. Båtnes, Per Inge Egden, Sissel (Red.), Flerkulturell forståelse i praksis. Kapittel 10. s. 181-194. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Gule, Lars (2012). Ekstremismens kjennetegn. Ansvar og motsvar. ISBN: 9788243006706. 224 s. Spartacus.
Gule, Lars (2011). Dannelse, profesjonsutøvelse og rettssikkerhet - en casestudie av et justismord. Hagtvet, Bernt Ognjenovic, Gorana (Red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Kapittel. s. 773-792. Dreyer Forlag A/S.
Gule, Lars (2010). Den fjerde opphengingen. Beretningen om et varslet justismord og en profesjonsstudie av aktøransvar. ISBN: 978-82-90477-47-4. 614 s. Ariadne forlag.
Gule, Lars (2008). "Profesjon og flerkulturalitet". Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Kapittel. s. 233-250. Universitetsforlaget.
Gule, Lars (2007). "Religionskritikk og folkeskikk. Om begrepene respekt og toleranse". Søderlind, Didrik (Red.), Verdier og verdighet. Tanker om det humanistiske livssyn. Kapittel. s. 38-50. Humanist Forlag.
Gule, Lars (2007). "Sexsalg, sexkjøp og autonomi". Jessen, Liv (Red.), Det ideelle offer. Andre tekster om prostitusjon. Kapittel. s. 139-152.
Gule, Lars (2006). ”Forandring tar tid”. HiO-rapport.
Gule, Lars (2006). Islam og det moderne. ISBN: 82-7935-186-8. 312 s. Abstrakt forlag.
Gule, Lars;Gogineni, Rajaji Ramanadha Babu (2004). Humanism and Freedom from Religion. Lindholm, Tore Tahzib-Lie, Bahia Durham, W. Cole (Red.), Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desk Book. Chapter 31. s. 699-719. Brill Academic Publishers.
Gule, Lars (1993). Development and Modernity: Perspectives on Western Theories of Modernisation. ISBN: 8290477333. Ariadne forlag.
Laugerud, Henning;Gule, Lars (1989). Vitenskap og verdensbilder. ISBN: 82-90477-08-2. 279 s. Ariadne forlag.
Gule, Lars (1989). Vitenskap og verdensbilder. ISBN: 82-90477-08-2. Ariadne forlag.
Gule, Lars (1983). «Noen kritiske betraktninger over den marxistiske klassekampteorien». Ariadne - Forum for kritisk samfunnsteori.
Grinde, Bjørn;Wilson, David Sloan;Lieberman, Jerry;Hessen, Dag Olav;Gule, Lars;Lieberman, Gin Kohl;Moene, Kalle;Gowdy, John;Krall, Lisi (2016). The Norway Project: A deep look at its lessons to help us to improve Our society. 50 s. The Evolution Institute.
Gule, Lars (2003). Social Development and Political Progress in Two Traditions A Conceptual and Comparative Analysis of Western and Arab-Islamic Ideas of Social and Political Change and Improvement. ISBN: 82-90477-46-5. 600 s. Ariadne forlag.
Gule, Lars (1991). Islam og demokrati (HRP working paper). 25 s. Chr. Miclensens Institutt.
Gule, Lars (1988). Menneskerettighetene i islam. 18 s. Chr. Miclensens Institutt.
Gule, Lars;Pizarro, Markos (2017). Når legitime krav knebles. Klassekampen.
Gule, Lars (2017). «Våre» verdier. Klassekampen.
Gule, Lars (2017). Eit nyansert bilete av jihadistar Melding av Erlend Ofte Arntsen, Fremmedkrigerne, Oslo: Kagge forlag, 2016. Dag og Tid.
Gule, Lars (2017). Mer tøv om islam fra en sjarlatan. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
Gule, Lars (2017). Det er behov for mer jødedom i skolen. Vårt land.
Se alle publikasjoner
Gule, Lars (2017). Kulturkrenkelse. Klassekampen.
Gule, Lars (2017). Elevenes frihet. Klassekampen.
Gule, Lars (2017). Underkastelse. Klassekampen.
Gule, Lars (2017). Tro er ikke nok. Klassekampen.
Gule, Lars (2017). Sirkelen må brytes. Klassekampen.
Gule, Lars (2017). Snikhijabisering?. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). De kristne blir borte fra Midtøsten. radikalportal.no.
Gule, Lars (2016). Niqab og retten til utdanning. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
Gule, Lars (2016). How extremism and terror involves violations of dignity, human rights and democratic principles. Democratic Values at Risk. Global Dignity and the Nobel Peace Center.
Gule, Lars (2016). Den første friheten. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). Parallellsamfunn. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). Totalitær religion?. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). Religion og rase. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). Sionismer. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). Opprørske unge. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). Den sterke troen. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). Sekulære samfunn. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). Ekstreme kristne. Klassekampen.
Gule, Lars (2016). Jula er for alle. Klassekampen.
Vandsemb, Berit Helene;Gule, Lars;Bjørnsen, Gunn (2016). Trenger vi grenser? Stand om migrasjon, multikulturelle samfunn og ekstremisme.. Forskningstorget i Oslo 2016. Universitetsalliansen Oslo.
Gule, Lars (2016). Storhaug er ein useriøs kritikar. Dag og Tid.
Gule, Lars (2016). Islam og menneskerettigheter. Faglig foredrag. Forum 60+.
Gule, Lars (2016). Den islamske staten - historisk bakgrunn og utsikter. Faglig foredrag. Foss videregående skole.
Gule, Lars (2016). Den islamske staten - historisk bakgrunn og utsikter. Faglig foredrag. Askim videregående skole.
Gule, Lars (2016). Ekstremisme og ekstremisering. Faglig foredrag. Tønsberg kommune.
Gule, Lars (2016). Ekstremisme og ekstremisering. Forelesning. Skedsmo kommune.
Gule, Lars (2016). Ekstremisme og ekstremisering. Foredrag. NTL ved HiOA.
Gule, Lars (2016). Syriakrigerne - hvem er de?. Foredrag. Human-Etisk Forbund, Asker lokallag.
Gule, Lars (2016). Ekstremisme og ekstremisering. Social Politik.
Gule, Lars (2015). Godt nytt år?. Klassekampen.
Gule, Lars (2015). Ansvar for vold?. Klassekampen.
Gule, Lars (2015). Flukt og fanatisme. Klassekampen.
Gule, Lars (2015). Reformasjonsiver. Klassekampen.
Gule, Lars (2015). Masterplanen. Klassekampen.
Gule, Lars (2015). Sammenhengskraft. Klassekampen.
Gule, Lars (2015). Enøyd terrorfrykt. Klassekampen.
Gule, Lars (2015). "Der Rechtsextremismus und die Gegenstrategien". Jakobsen, Kjetil Decker, Frank Henningsen, Bernd (Red.), Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa. Die herausforderung der Zivilgesellschaft durch alte Ideologien und neue Medien.. Kapittel. s. 323-332. Nomos Verlagsgesellschaft.
Gule, Lars (2014). Sier nei til niqab. Universitas.no.
Gule, Lars (2014). Etterlyser etisk regelverk for internasjonalt samarbeid. UniForum.
Gule, Lars (2014). - Skjønnmaler brutal bevegelse. VG.
Gule, Lars (2014). Norske myndigheter: 10 norske kvinner i hellig krig. VG.
Gule, Lars (2014). En ung gutt som leter etter sin identitet. VG.
Gule, Lars (2014). Ble ekstremist i fengsel. Dagbladet.
Gule, Lars (2014). Det er sannsynlig at personer som har bodd lenge i Norge er med i en gruppe som ønsker å begå en terrorhandling her. Dagsavisen.
Gule, Lars (2014). Frykter svekket rettsvern i Norge. Vårt Land.
Gule, Lars (2014). - Mer sannsynlig å bli truffet av en bil. Vårt Land.
Gule, Lars (2014). Kristne ekstremister har ingen omsorg for jøder. Dagen.
Gule, Lars (2014). Mer islam i skolen. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Religionshat. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Uklokt kompromiss. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Hat og identitet. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Valg mellom onder. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Religionskrig. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Krangler med idiotene. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Troen på fred. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Samvittighet. Klassekampen.
Iversen, Lars Åsmund Laird;Gule, Lars;Elgvin, Olav;Huseby, Vilde Blix (2014). Frykter muslimer isoleres i Norge. Vårt land.
Nilsen, Anne B Sølvberg;Gule, Lars;Hammer, Hugo Lewi (2014). Primary drivers inspiring Islamist extremists in Norway. Violent-online-political-extremism-setting-a-research-agenda. VOX-POL.
Gule, Lars (2014). Radikalisering?. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Radio Grenland / LO Grenland Lørdagsmagasin 5.juli 2014, Rekruttering av nynazister.
Gule, Lars (2014). Terror i Guds navn. Klassekampen.
Gule, Lars (2014). Akademisk OL 4 med Lars Gule om ekstremisme. HiOAfilm.
Gule, Lars (2013). Verdiløs kritikk. Klassekampen.
Gule, Lars (2013). Vanskelige valg. Klassekampen.
Gule, Lars (2013). Ekstrem tro. Klassekampen.
Gule, Lars (2013). Islam og vitenskap. Klassekampen.
Gule, Lars (2013). Tro på hva som helst. Klassekampen.
Gule, Lars (2013). Frustrerte kristne. Klassekampen.
Gule, Lars (2013). Kristensjåvinistene. Klassekampen.
Gule, Lars (2013). Hva er ekstremisme? Om normativ og deskriptiv ekstremisme. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt.
Gule, Lars (2013). Et viktig steg på veien. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Religiøs ekstremisme - i Norge?. PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO).
Gule, Lars (2012). Rettssakkyndighet, profesjonalitet og rettssikkerhet. Professioner – gamle autoriteter og ny legitimitet. Nordisk nettverk for profesjonsforskning.
Gule, Lars (2012). Niqab er ekstremt. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). I ond tro. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Advarer mot ord som forgifter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Gule, Lars (2012). Hva humanisme er. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Islamofascisme. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Psykiatrisk tro. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Konvertitten. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Rasistisk tro. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Fra dumhet til jihad. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Stupide muslimer?. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Samfunnsødeleggerne. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Troens tilbakegang. Klassekampen.
Gule, Lars (2012). Om ytringsansvar. Austin, Kjell Florèn, Anna (Red.), Den utmanande diskussionen - Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden. Kapitel 12. s. 113-121.
Gule, Lars (2011). "Verdienes opprinnelse". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "Om Israel sitt nederlag i Libanon" Melding av Odd Karsten Tveit, Libanon farvel. Israels første nederlag, Oslo: Aschehoug, 2010. Dag og Tid.
Gule, Lars (2010). "Julefeiring". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "Tvungen trosskatt". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "Statsadvokat Thues nådegaver". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "Politisk tro". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "Moderne heksetro". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "Muhammed". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "17. mai for alle". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "Tro og hykleri". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "Legitim krenkelse?". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "Hijab - igjen". Klassekampen.
Gule, Lars (2010). "- Muslimer er de nye jødene". Nettavisen.
Gule, Lars (2010). Brennpunkt-programmet "Farlige fronter". NRK1.
Gule, Lars (2009). "Paradokset Tyrkia". Klassekampen.
Gule, Lars (2009). "Jødehatets gjenkomst?". Klassekampen.
Gule, Lars (2009). "Dialog? Ja". Klassekampen.
Gule, Lars (2009). "Den maktarrogante". Klassekampen.
Gule, Lars (2009). "Rettsmeisinsk svik(t)". Klassekampen.
Gule, Lars (2009). "Hva er kommunisme?". Klassekampen.
Gule, Lars (2009). "Integrasjonssuksessen". Klassekampen.
Gule, Lars (2009). "Guds død – igjen". Klassekampen.
Gule, Lars (2009). "Mer islamofobi". Klassekampen.
Gule, Lars;Havro, Hilde (2009). "Den vanskelige dialogen". Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. Vol. 7.
Gule, Lars (2009). Nils Butenschøn: Midtøsten. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. Vol. 7.
Gule, Lars (2009). "Religion i det offentlige rom og retten til frihet fra religion". Kirke og kultur.
Gule, Lars (2009). "Hvor stort mangfold tåler vi?". FFKF landsmøtekonferanse. Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid.
Gule, Lars (2008). Israel knuser håpet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Gule, Lars (2008). Styggere stempling fra Ottosen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Gule, Lars (2008). Anders Heger som hvit ridder?. Dagsavisen.
Gule, Lars (2008). Et svar til Knut Vikør. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.
Gule, Lars (2008). Dømd på tvilsamt grunnlag. Dag og Tid.
Gule, Lars (2008). Terrorismens natur Hva får et menneske til å gripe til våpen? Annmeldelse av Peter Øvig Knudsen, Blekingegadebanden - Den skjulte cellen, Oslo: Press forlag, 2008. Morgenbladet.
Gule, Lars (2008). Respekt og toleranse - grunnbegreper i det flerkulturelle Norge. Forelesning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Avdeling for helsefag.
Gule, Lars (2008). Forholdet til menneskerettigheter i muslimske land. Forelesning ved Høgskolen i Buskerud. Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap.
Gule, Lars (2008). Om islam og internasjonale menneskerettigheter. Forelesning ved Høgskolen i Buskerud. Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap.
Gule, Lars (2008). Yrkesrollen i det flerkulturelle samfunnet. Forelesning ved Universitetet i Stavanger. Institutt for sosialfag.
Gule, Lars (2008). Multikulturalisme i samfunnet - praktiske utfordringer. Forelesning ved Universitetet i Stavanger. Institutt for sosialfag.
Gule, Lars (2008). What is integration?. Globalisation: Nation States, Forced Migration and Human Rights. NFU og NTNU.
Gule, Lars (2008). Justice as reconciliation: The case of the Israeli-Palestinian conflict. Roads to Reconciliation: Transitional Justice in Norway and Beyond. Chr. Michelsen Institute.
Gule, Lars (2008). Israel og Palestinas historie i et nøtteskal. Forelesning for Norsk Folkehjelp, UiO. Norsk Folkehjelp ved UiO.
Gule, Lars (2008). Om islam og det moderne. Foredrag på foreningsmøte. Utdanningsforbundets pernsjonistforening i Oslo.
Gule, Lars (2008). Humanistisk lederskap. Leadership in Action. Handelshøyskolen BI.
Gule, Lars (2008). Moderne religionskritikk og toleranse. Ja takk begge deler - religionskritikk og dialog. Humanistisk Ungdom.
Gule, Lars (2008). Tros- og livssynsutfordringer i framtidas Norge: - Religion i det offentlige rom. Innledning ved Trond Bakkevig, prost i Vestre Aker. Respons ved Lars Gule. Religion og livssyn i framtidas Norge. Nansenskolen og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
Gule, Lars (2008). Islam og det moderne. Foredrag. Pensjonistuniversitetet i Oslo.
Gule, Lars (2007). "Blottet for kunnskap"; Debattomtale av Hallgrim Berg, Amerikabrevet: Europa i fare, Koloritt forlag 2007. Dagbladet.
Gule, Lars (2007). "En advarsel"; Debattinnlegg om Hallgrim Bergs bok. Dagbladet.
Gule, Lars (2007). "Uærlighet i religionsdebatten"; Debattinnlegg. Dagbladet.
Gule, Lars (2007). "Niqab – en etisk og profesjonell umulighet". Magasinet Utrop.
Gule, Lars (2007). "Rasediskriminering eller rasisme?". Oslostudenten.
Gule, Lars (2007). "Islam og det moderne – en refleksjon"; artikkel i Minervas nettutgave. Minerva.
Gule, Lars (2007). Vitenskapskultur, dagens frontvitenskap og “the principle of charity”. Forelesning. Sosialantropologisk institutt, NTNU.
Gule, Lars (2007). Hva er fundamentalisme?. Forelesning. Vitenskapsteoretisk forum, NTNU.
Gule, Lars (2007). Om Irak. Gjesteforelesning. Flyktninghjelpen.
Gule, Lars (2007). RESPEKT OG TOLERANSE. Om ytringsfrihet og etikk i det flerkulturelle samfunn. Landskonferanse. Norsk Krisesenterforbund.
Gule, Lars (2007). Om konflikten mellom shia- og sunni-muslimer i Irak. Gjesteforelesning. Norsk Fredssenter.
Gule, Lars (2007). Om konfliktene i Irak. Gjesteforelesning. Flyktninghjelpen.
Gule, Lars (2007). Om ære og æreskultur. Gjesteforelesning. Asker-politiet.
Gule, Lars (2007). Om niqab - en orientering for administrativt personale ved HiO. Seminar. Studieseksjonen, Høgskolen i Oslo.
Gule, Lars (2006). ”Kirken er intellektuelt uredelig”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Gule, Lars (2006). ”Medier dyrker ”religionskrig””. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Gule, Lars (2006). Niqabens paradoksale umulighet. Maia.
Gule, Lars (2006). "Humanisme og islam". Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.
Gule, Lars (2006). Humanistisk religionskritikk. Moderne religionskritikk, RESA4203. Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.
Gule, Lars (2006). Religionskritikk, politikk og antisemittisme. Bestilt foredrag for Høgskolen i Lillehammer, Samtidshistorie. Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid.
Gule, Lars (2006). Ytringsfrihet og toleranse. Humanistisk sommertreff. Humanistisk ungdomsgruppe, HEF Oslo/Akershus.
Gule, Lars (2006). Religion og politikk. Religion og konflikt, IKOS-KULS1210. IKOS.
Gule, Lars (2006). Menneskerettighetene, demokrati og humanistiske lederskap. Lederskapsdagene 2006. Akademiet for Lederskapsfilosofi.
Gule, Lars (2006). Ondskap belyst fra en humanistisk synsvinkel. Humanistisk kveldskole. Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag.
Gule, Lars (2006). Islam og menneskerettigheter. Krigens og fredens etikk, IKOS-KULS 1220. IKOS.
Gule, Lars (2006). Humanismens menneskesyn. Humanistisk kveldskole. Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag.
Gule, Lars (2006). Forandring tar tid. Utfordringer i flerkulturell formidling. Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid.
Laugerud, Henning;Gule, Lars (1989). ”Innledning del I” og ”Innledning del II”. Laugerud, Henning Gule, Lars (Red.), Vitenskap og verdensbilder. Innledning I og II. Ariadne forlag.
.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 72 72
Telefon (mobil): +47 992 25 324
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q7026