meny
søk
English

Forskningsgrupper

Lærerkvalifisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Forskningsrapporter (1)
Reinholdtsen, Lars (2016). Lærerstudenters oppfatninger om 0.999.... Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. kapittel 8. s. 137-160. Cappelen Damm Akademisk.
Reinholdtsen, Lars Bjarne (2006). Interpretation and Explanation: Reflections on Donald Davidson’s Philosophy of Mind. 233 s. Unipub forlag.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 58
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG317